Các bài giải được của hoangvinci
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
459654 11/05/2022 11:41:35 hoangvinci LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 944 KB
459519 10/05/2022 16:31:14 hoangvinci THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 31 ms 1088 KB
459244 07/05/2022 19:20:48 hoangvinci FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
459243 07/05/2022 19:19:20 hoangvinci FLYING - Lái máy bay Python 3 Accepted 156 ms 8212 KB
459240 07/05/2022 19:00:26 hoangvinci SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 156 ms 2528 KB
459207 07/05/2022 00:48:47 hoangvinci CHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
459206 07/05/2022 00:30:35 hoangvinci CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
459176 06/05/2022 18:43:24 hoangvinci TRIMOD - Số dư Python 3 Accepted 93 ms 7084 KB
459068 04/05/2022 18:58:25 hoangvinci C06_01 - C06_01 Python 3 Accepted 109 ms 8136 KB
459067 04/05/2022 18:45:40 hoangvinci C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp Python 3 Accepted 156 ms 8156 KB
459065 04/05/2022 18:25:44 hoangvinci C04_04 - Tam giác vuông Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
459063 04/05/2022 18:19:51 hoangvinci C04_03 - Min của 4 số Python 3 Accepted 125 ms 8276 KB
459062 04/05/2022 18:19:14 hoangvinci C04_02 - Max của 3 số Python 3 Accepted 125 ms 8268 KB
458986 03/05/2022 17:11:34 hoangvinci VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) Python 3 Accepted 125 ms 8244 KB
458984 03/05/2022 16:52:25 hoangvinci SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) Free Pascal Accepted 15 ms 1020 KB
458981 03/05/2022 16:24:21 hoangvinci ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++11 Accepted 109 ms 4180 KB
458920 02/05/2022 16:48:46 hoangvinci CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
458916 02/05/2022 16:11:45 hoangvinci DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
458915 02/05/2022 15:59:41 hoangvinci ARR11 - ARR11 Python 3 Accepted 140 ms 13016 KB
458874 02/05/2022 06:33:12 hoangvinci notyet - Not Yet Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
458865 01/05/2022 21:10:13 hoangvinci ARR13 - ARR13 Python 3 Accepted 546 ms 13788 KB
458847 01/05/2022 16:01:35 hoangvinci DONGGAO - Đong gạo GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
458842 01/05/2022 15:48:38 hoangvinci DONGGAO - Đong gạo Python 3 Accepted 93 ms 7156 KB
458833 01/05/2022 14:57:49 hoangvinci ARR09 - ARR09 Python 3 Accepted 109 ms 3996 KB
458829 01/05/2022 14:44:44 hoangvinci HATNHAN - Xâu hạt nhân Python 3 Accepted 93 ms 8168 KB
458816 01/05/2022 11:24:29 hoangvinci ARR05 - ARR05 Python 3 Accepted 125 ms 8644 KB
458742 30/04/2022 21:49:11 hoangvinci CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
458727 30/04/2022 18:09:18 hoangvinci TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
458715 30/04/2022 15:38:46 hoangvinci CATXAU - Cắt xâu (LQD18) Python 3 Accepted 93 ms 8256 KB
458701 30/04/2022 00:10:16 hoangvinci DAYSO_LQD - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
458696 29/04/2022 22:58:17 hoangvinci KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
458643 29/04/2022 14:30:11 hoangvinci SIMPLE - Đơn giản thôi Free Pascal Accepted 15 ms 2960 KB
458642 29/04/2022 13:29:18 hoangvinci COUNTSR - Mua Đất GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
458579 28/04/2022 16:29:43 hoangvinci CATRAT - Mèo và chuột Python 3 Accepted 109 ms 8256 KB
458577 28/04/2022 16:18:05 hoangvinci POWAB - Số mũ Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
458568 28/04/2022 14:37:05 hoangvinci triples - so sánh bộ ba Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
458562 28/04/2022 13:29:38 hoangvinci ODDEVEN - Chẳn lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
458551 28/04/2022 11:05:50 hoangvinci NP01 - NP01 GNU C++11 Accepted 125 ms 2588 KB
415198 07/10/2021 22:11:18 hoangvinci DIVISOR - Ước số Python 3 Accepted 109 ms 8264 KB
415186 07/10/2021 21:40:42 hoangvinci FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên Python 3 Accepted 93 ms 7080 KB
415183 07/10/2021 21:35:48 hoangvinci TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 93 ms 8140 KB
410505 29/09/2021 00:26:06 hoangvinci TONGAB - Tổng a và b Python 3 Accepted 109 ms 8172 KB
410503 29/09/2021 00:23:48 hoangvinci CB01 - FIBO Python 3 Accepted 109 ms 5100 KB
410431 28/09/2021 20:11:21 hoangvinci AR06 - Bài tập mảng cơ bản Python 3 Accepted 109 ms 8468 KB
410430 28/09/2021 20:10:44 hoangvinci AR05 - Bài tập mảng cơ bản Python 3 Accepted 109 ms 5064 KB
410421 28/09/2021 19:51:05 hoangvinci AR04 - Bài tập mảng cơ bản Python 3 Accepted 109 ms 8384 KB
410420 28/09/2021 19:42:33 hoangvinci AR03 - Bài tập mảng cơ bản Python 3 Accepted 109 ms 8524 KB
410419 28/09/2021 19:39:00 hoangvinci AR02 - Bài tập mảng cơ bản Python 3 Accepted 109 ms 7220 KB
410417 28/09/2021 19:38:06 hoangvinci AR01 - Bài tập mảng cơ bản Python 3 Accepted 125 ms 8504 KB
409704 26/09/2021 10:24:37 hoangvinci Part01 - Hello World Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
409684 26/09/2021 08:49:03 hoangvinci C03_09 - Ngày tháng năm Python 3 Accepted 93 ms 1580 KB
409607 25/09/2021 20:46:23 hoangvinci C03_08 - Số có 3 chữ số Python 3 Accepted 93 ms 8236 KB
409606 25/09/2021 20:45:52 hoangvinci C03_07 - Số có 2 chữ số Python 3 Accepted 109 ms 1572 KB
409605 25/09/2021 20:44:31 hoangvinci C03_06 - Ký tự cũ Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
409604 25/09/2021 20:43:52 hoangvinci C03_05 - Số lượng số hạng #2 Python 3 Accepted 109 ms 8148 KB
409601 25/09/2021 20:38:30 hoangvinci C03_04 - Số lượng số hạng Python 3 Accepted 109 ms 1572 KB
409598 25/09/2021 20:36:06 hoangvinci C03_03 - Ký tự mới Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
409594 25/09/2021 20:33:35 hoangvinci C06_06 - Ước số chung Python 3 Accepted 281 ms 8244 KB
409521 25/09/2021 16:11:35 hoangvinci C06_05 - C06_05 Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
409513 25/09/2021 16:01:16 hoangvinci C06_04 - C06_04 Python 3 Accepted 109 ms 8516 KB
409509 25/09/2021 15:48:01 hoangvinci C06_07 - Ước số chung lớn nhất Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
409506 25/09/2021 15:44:04 hoangvinci C06_03 - C06_03 Python 3 Accepted 109 ms 8432 KB
409503 25/09/2021 15:39:39 hoangvinci C06_02 - C06_02 Python 3 Accepted 125 ms 8520 KB
409500 25/09/2021 15:35:15 hoangvinci C06_01 - C06_01 Python 3 Accepted 93 ms 1580 KB
409481 25/09/2021 14:53:16 hoangvinci C05_11 - Hình tam giác đặt Python 3 Accepted 109 ms 8152 KB
409475 25/09/2021 14:39:03 hoangvinci C05_10 - Hình chữ nhật rỗng Python 3 Accepted 93 ms 8184 KB
409438 25/09/2021 07:48:37 hoangvinci C05_09 - Hình vuông rỗng Python 3 Accepted 93 ms 3920 KB
409436 25/09/2021 07:41:36 hoangvinci C05_08 - Hình chữ nhật đặt Python 3 Accepted 93 ms 3852 KB
409435 25/09/2021 07:39:37 hoangvinci C05_07 - Hình vuông đặt Python 3 Accepted 109 ms 6044 KB
409434 25/09/2021 07:36:09 hoangvinci C05_06 - TBC chẵn Python 3 Accepted 406 ms 8196 KB
409433 25/09/2021 07:26:38 hoangvinci C05_04 - Số lượng ước số Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
409331 24/09/2021 19:09:40 hoangvinci C05_02 - In tổng lẻ Python 3 Accepted 109 ms 8144 KB
409330 24/09/2021 19:03:46 hoangvinci C05_01 - In n số tự nhiên Python 3 Accepted 312 ms 8344 KB
409328 24/09/2021 19:01:50 hoangvinci C04_11 - Số chính phương Python 3 Accepted 93 ms 8152 KB
409326 24/09/2021 18:54:02 hoangvinci C04_10 - Vị trí số lớn nhất Python 3 Accepted 109 ms 1576 KB
409321 24/09/2021 18:24:21 hoangvinci C04_09 - Sắp xếp 3 số Python 3 Accepted 93 ms 1572 KB
409319 24/09/2021 18:15:10 hoangvinci C04_08 - Sắp xếp 2 số Python 3 Accepted 109 ms 1576 KB
409317 24/09/2021 18:12:11 hoangvinci C04_07 - Tìm số trên vòng tròn Python 3 Accepted 109 ms 8268 KB
409171 24/09/2021 15:22:11 hoangvinci C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp Python 3 Accepted 156 ms 8196 KB
409155 24/09/2021 15:09:52 hoangvinci C05_05 - Số hoàn hảo Python 3 Accepted 109 ms 8032 KB
408636 23/09/2021 08:38:32 hoangvinci TAMGIAC - Tam giác cân Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
384901 05/05/2021 17:19:49 hoangvinci C04_01 - Số chẵn Python 3 Accepted 93 ms 1576 KB
384899 05/05/2021 17:17:19 hoangvinci HXOM - HÀNG XÓM Python 3 Accepted 109 ms 8368 KB
384897 05/05/2021 17:05:49 hoangvinci CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất Python 3 Accepted 140 ms 8360 KB
348279 19/10/2020 15:06:25 hoangvinci C03_10 - Phép toán số học GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
348276 19/10/2020 15:02:13 hoangvinci C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
348275 19/10/2020 14:57:46 hoangvinci C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
348251 19/10/2020 14:21:59 hoangvinci C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
348221 19/10/2020 13:26:36 hoangvinci C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
348218 19/10/2020 13:21:27 hoangvinci C03_02 - Phép tính #1 GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
348214 19/10/2020 13:18:23 hoangvinci C03_01 - Số gấp đôi GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
348209 19/10/2020 12:28:02 hoangvinci TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
348157 19/10/2020 10:34:36 hoangvinci C04_01 - Số chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
348152 19/10/2020 10:24:00 hoangvinci HXOM - HÀNG XÓM GNU C++11 Accepted 15 ms 824 KB
348117 19/10/2020 00:12:45 hoangvinci CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
251605 31/12/2019 13:59:58 hoangvinci XDX - Xâu đối xứng Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
251604 31/12/2019 13:54:50 hoangvinci STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. Free Pascal Accepted 15 ms 932 KB
251603 31/12/2019 13:40:07 hoangvinci STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
251599 31/12/2019 13:09:47 hoangvinci STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường Free Pascal Accepted 15 ms 1464 KB
250639 28/12/2019 10:33:47 hoangvinci STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
250633 28/12/2019 10:21:06 hoangvinci STRING01 - Chênh lệch độ dài Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
237231 07/12/2019 10:14:59 hoangvinci AR04 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 31 ms 2740 KB
237190 07/12/2019 09:56:30 hoangvinci ARR02 - ARR02 Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
231313 29/11/2019 23:36:15 hoangvinci ARR01 - ARR01 Free Pascal Accepted 46 ms 2784 KB
224000 23/11/2019 17:38:00 hoangvinci CNTDIVISOR - Đếm số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
223795 23/11/2019 10:45:06 hoangvinci Factorial - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
223786 23/11/2019 10:38:05 hoangvinci C03_13 - Chữ liền trước Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
223760 23/11/2019 10:18:20 hoangvinci C03_11 - Hình tròn Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
223754 23/11/2019 10:15:31 hoangvinci C03_10 - Phép toán số học Free Pascal Accepted 15 ms 980 KB
223742 23/11/2019 10:08:41 hoangvinci C03_09 - Ngày tháng năm Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
223733 23/11/2019 10:06:14 hoangvinci C03_08 - Số có 3 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
223725 23/11/2019 10:03:41 hoangvinci C03_07 - Số có 2 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
223689 23/11/2019 09:55:08 hoangvinci C03_05 - Số lượng số hạng #2 Free Pascal Accepted 0 ms 848 KB
223646 23/11/2019 09:47:40 hoangvinci C03_02 - Phép tính #1 Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
223632 23/11/2019 09:44:07 hoangvinci C03_01 - Số gấp đôi Free Pascal Accepted 15 ms 1564 KB
223629 23/11/2019 09:42:48 hoangvinci TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
204505 02/11/2019 10:46:48 hoangvinci C04_01 - Số chẵn Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
204435 02/11/2019 09:45:32 hoangvinci HXOM - HÀNG XÓM Free Pascal Accepted 15 ms 984 KB
189521 12/10/2019 09:01:45 hoangvinci CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
Back to Top