Các bài giải được của dang7rickroll
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
445644 26/02/2022 09:09:12 dang7rickroll HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
445631 26/02/2022 08:09:43 dang7rickroll BANGMA - Bảng mã ASCII GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
445630 26/02/2022 08:08:18 dang7rickroll PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++11 Accepted 234 ms 2584 KB
445629 26/02/2022 08:07:20 dang7rickroll SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
444082 19/02/2022 15:14:43 dang7rickroll THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 578 ms 2584 KB
443421 17/02/2022 14:08:58 dang7rickroll XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
441025 11/02/2022 06:39:37 dang7rickroll MEMOME. - Memorise Me! GNU C++11 Accepted 31 ms 2632 KB
441010 10/02/2022 21:40:58 dang7rickroll SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 109 ms 2684 KB
440032 07/02/2022 10:32:08 dang7rickroll LI_XI - Bao lì xì GNU C++11 Accepted 31 ms 2600 KB
440027 07/02/2022 10:25:17 dang7rickroll POWAB - Số mũ GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
430910 07/12/2021 16:28:50 dang7rickroll Part06 - Hello World p2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
430909 07/12/2021 16:27:54 dang7rickroll DIVABLE1 - Bội Của 9 GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
430497 04/12/2021 20:24:44 dang7rickroll SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
430494 04/12/2021 20:08:18 dang7rickroll LOCK - Khóa số GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
430493 04/12/2021 20:07:20 dang7rickroll AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 453 ms 1928 KB
427419 22/11/2021 10:41:42 dang7rickroll CNTBIT - Đếm số bit (bản bigint) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
427418 22/11/2021 10:38:41 dang7rickroll notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
427130 20/11/2021 15:01:46 dang7rickroll SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
427098 20/11/2021 09:19:20 dang7rickroll TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 125 ms 18200 KB
427075 19/11/2021 21:04:27 dang7rickroll notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1084 KB
426756 18/11/2021 21:09:10 dang7rickroll FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
426752 18/11/2021 21:02:34 dang7rickroll TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
426414 18/11/2021 10:42:13 dang7rickroll CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
426282 17/11/2021 21:50:44 dang7rickroll Part12 - Cá nục bơi trong bể nước GNU C++11 Accepted 140 ms 3632 KB
424340 11/11/2021 18:01:12 dang7rickroll VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
423068 06/11/2021 21:37:39 dang7rickroll SEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 562 ms 10192 KB
422201 05/11/2021 14:39:52 dang7rickroll SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
415148 07/10/2021 18:23:22 dang7rickroll TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1080 KB
415147 07/10/2021 18:18:22 dang7rickroll nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 765 ms 2584 KB
403171 24/08/2021 09:01:17 dang7rickroll SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 31 ms 2584 KB
401958 15/08/2021 16:34:38 dang7rickroll ATGX - ATGX - ADN GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
395570 03/07/2021 18:46:52 dang7rickroll BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 187 ms 2584 KB
392535 13/06/2021 09:21:31 dang7rickroll CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
378744 24/03/2021 21:55:28 dang7rickroll Part00 - Accept Free Pascal Accepted 0 ms 912 KB
323073 28/05/2020 18:39:26 dang7rickroll LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
320697 19/05/2020 18:36:54 dang7rickroll NUMORDER2 - NUMORDER2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2740 KB
318390 12/05/2020 19:01:41 dang7rickroll LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++11 Accepted 281 ms 9460 KB
316384 05/05/2020 18:34:56 dang7rickroll NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++11 Accepted 125 ms 3340 KB
316341 05/05/2020 18:15:58 dang7rickroll Part14 - Đánh lừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
246887 19/12/2019 18:15:06 dang7rickroll WTREE - Tưới cây GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
236121 05/12/2019 18:12:07 dang7rickroll ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 625 ms 4124 KB
220982 21/11/2019 18:01:54 dang7rickroll NP01 - NP01 GNU C++11 Accepted 156 ms 3052 KB
216020 14/11/2019 18:35:12 dang7rickroll FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
197555 24/10/2019 17:38:53 dang7rickroll Part01 - Hello World GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
191477 15/10/2019 18:07:50 dang7rickroll C04_02 - Max của 3 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
175769 17/09/2019 18:56:08 dang7rickroll CHIADAY - Chia dãy GNU C++11 Accepted 328 ms 9620 KB
173377 12/09/2019 18:18:13 dang7rickroll BUYGIFTS - Mua quà GNU C++11 Accepted 203 ms 3212 KB
172441 10/09/2019 18:43:59 dang7rickroll BEAUTY - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
166562 03/09/2019 18:16:54 dang7rickroll PRACTICE - Luyện tập GNU C++11 Accepted 375 ms 3988 KB
159979 22/08/2019 18:22:47 dang7rickroll FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 343 ms 3984 KB
155194 15/08/2019 17:44:24 dang7rickroll SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 187 ms 2932 KB
154026 13/08/2019 18:11:09 dang7rickroll SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
154001 13/08/2019 17:49:09 dang7rickroll DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 171 ms 2780 KB
152294 08/08/2019 18:30:43 dang7rickroll BOOK - Mua sách GNU C++11 Accepted 140 ms 3168 KB
151306 06/08/2019 18:50:09 dang7rickroll XAUHH - Xâu họ hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
151305 06/08/2019 18:49:19 dang7rickroll HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++11 Accepted 31 ms 2532 KB
149458 01/08/2019 18:25:30 dang7rickroll CHASTR - Biến đổi xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
139151 16/07/2019 18:19:20 dang7rickroll TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
136722 11/07/2019 18:21:06 dang7rickroll XDX - Xâu đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
135847 09/07/2019 18:33:15 dang7rickroll HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
134484 04/07/2019 17:50:04 dang7rickroll POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++11 Accepted 218 ms 36080 KB
133690 02/07/2019 18:36:45 dang7rickroll singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 296 ms 19748 KB
132499 27/06/2019 18:41:35 dang7rickroll STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
132487 27/06/2019 18:36:19 dang7rickroll STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
132458 27/06/2019 18:16:49 dang7rickroll STRING01 - Chênh lệch độ dài GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
112058 28/03/2019 18:02:38 dang7rickroll TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
111868 28/03/2019 08:20:51 dang7rickroll TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
111867 28/03/2019 08:20:19 dang7rickroll TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++11 Accepted 0 ms 1056 KB
111866 28/03/2019 08:18:09 dang7rickroll TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
111714 27/03/2019 18:40:37 dang7rickroll SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 890 ms 5536 KB
111711 27/03/2019 18:39:14 dang7rickroll MAXARR1 - Help Conan 12! GNU C++11 Accepted 234 ms 2904 KB
111700 27/03/2019 18:33:43 dang7rickroll CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
111263 25/03/2019 20:46:35 dang7rickroll PLANE - Hành trình bay GNU C++11 Accepted 15 ms 2376 KB
111227 25/03/2019 20:06:53 dang7rickroll PILOT - Phi công GNU C++11 Accepted 218 ms 3284 KB
111067 24/03/2019 22:35:32 dang7rickroll FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Accepted 15 ms 2140 KB
107793 11/03/2019 19:54:26 dang7rickroll TNGAME - GAME GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
106932 06/03/2019 22:16:32 dang7rickroll LATGACH - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2184 KB
106531 04/03/2019 20:58:23 dang7rickroll PLUSEZ - Cấp số cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 2192 KB
106507 04/03/2019 20:33:05 dang7rickroll FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
105986 27/02/2019 20:57:56 dang7rickroll COMDIV - Số ước chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
105915 27/02/2019 19:56:10 dang7rickroll DIVABLE - Số số chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
105442 25/02/2019 20:49:21 dang7rickroll MEANARR - Dãy trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 2192 KB
105420 25/02/2019 20:30:54 dang7rickroll COPRIME - Dãy nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 593 ms 50080 KB
105393 25/02/2019 20:12:40 dang7rickroll ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
105388 25/02/2019 20:02:14 dang7rickroll ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
104312 21/02/2019 19:55:50 dang7rickroll SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++11 Accepted 0 ms 1564 KB
103273 18/02/2019 20:34:56 dang7rickroll SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
103209 18/02/2019 19:27:12 dang7rickroll KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
102541 15/02/2019 09:13:16 dang7rickroll TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 840 KB
102539 15/02/2019 08:55:15 dang7rickroll SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
102396 13/02/2019 20:56:04 dang7rickroll SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
102318 13/02/2019 19:44:41 dang7rickroll SOCKS - Những chiếc tất GNU C++11 Accepted 0 ms 840 KB
101775 11/02/2019 20:36:15 dang7rickroll triples - so sánh bộ ba GNU C++11 Accepted 0 ms 1064 KB
101724 11/02/2019 19:46:42 dang7rickroll SUMARR - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 62 ms 1572 KB
101279 01/02/2019 09:44:35 dang7rickroll FNUM - FNUM GNU C++11 Accepted 93 ms 4160 KB
100818 23/01/2019 20:54:11 dang7rickroll AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 0 ms 3040 KB
100764 23/01/2019 19:47:59 dang7rickroll CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
100533 21/01/2019 20:45:06 dang7rickroll NOIXICH - Nối xích GNU C++ Accepted 203 ms 4104 KB
100456 21/01/2019 19:58:19 dang7rickroll ARMY - DUYỆT BINH. GNU C++ Accepted 31 ms 2596 KB
100454 21/01/2019 19:54:14 dang7rickroll ARMY - DUYỆT BINH. GNU C++ Accepted 15 ms 2360 KB
100263 20/01/2019 15:08:06 dang7rickroll NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++ Accepted 31 ms 3144 KB
100260 20/01/2019 15:00:11 dang7rickroll C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
100259 20/01/2019 14:56:51 dang7rickroll C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
100256 20/01/2019 14:50:56 dang7rickroll C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 15 ms 2208 KB
100255 20/01/2019 14:49:37 dang7rickroll C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
99777 16/01/2019 20:21:09 dang7rickroll fdigit - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
99710 16/01/2019 19:08:14 dang7rickroll NKCABLE - Nối mạng GNU C++ Accepted 15 ms 1604 KB
99708 16/01/2019 19:05:51 dang7rickroll PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Accepted 93 ms 18116 KB
99706 16/01/2019 19:04:04 dang7rickroll SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 312 ms 13608 KB
99667 16/01/2019 18:38:31 dang7rickroll NKNUMFRE - Số thân thiện GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
99664 16/01/2019 18:35:34 dang7rickroll NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++ Accepted 343 ms 9984 KB
99307 14/01/2019 20:38:50 dang7rickroll CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++ Accepted 0 ms 1072 KB
97987 09/01/2019 21:07:06 dang7rickroll CBUYING - Mua chocolate GNU C++ Accepted 78 ms 4088 KB
97905 09/01/2019 19:45:56 dang7rickroll Candles - Thổi nến GNU C++ Accepted 31 ms 2212 KB
97585 07/01/2019 21:08:34 dang7rickroll LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
97405 06/01/2019 13:35:23 dang7rickroll PRACTICE - Luyện tập GNU C++ Accepted 343 ms 4124 KB
97403 06/01/2019 13:32:45 dang7rickroll PLUGIN - Ổ cắm GNU C++ Accepted 15 ms 2924 KB
97402 06/01/2019 13:32:01 dang7rickroll LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
97401 06/01/2019 13:31:22 dang7rickroll SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 328 ms 13624 KB
97219 02/01/2019 21:10:30 dang7rickroll BUYGIFTS - Mua quà GNU C++ Accepted 125 ms 3312 KB
97155 02/01/2019 19:58:02 dang7rickroll FUTURE - Số tương lai GNU C++ Accepted 859 ms 2272 KB
97134 02/01/2019 19:40:52 dang7rickroll BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 203 ms 10356 KB
97132 02/01/2019 19:36:28 dang7rickroll DOLL - Búp bê GNU C++ Accepted 203 ms 3348 KB
94616 03/12/2018 20:00:21 dang7rickroll TGC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 15 ms 64 KB
94441 02/12/2018 19:54:33 dang7rickroll NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 125 ms 13664 KB
93810 29/11/2018 21:15:11 dang7rickroll NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
93808 29/11/2018 21:10:18 dang7rickroll FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 359 ms 3384 KB
93807 29/11/2018 21:03:48 dang7rickroll TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
93414 28/11/2018 20:19:56 dang7rickroll DIVISOR - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
92888 27/11/2018 08:20:52 dang7rickroll UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
92878 27/11/2018 07:55:49 dang7rickroll FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 0 ms 2164 KB
92859 26/11/2018 21:11:15 dang7rickroll CB01 - FIBO GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
92759 26/11/2018 19:56:51 dang7rickroll C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 31 ms 2156 KB
91729 21/11/2018 21:00:18 dang7rickroll ARR13 - ARR13 GNU C++ Accepted 31 ms 3012 KB
91580 21/11/2018 20:00:02 dang7rickroll ARR15 - ARR15 GNU C++ Accepted 93 ms 3896 KB
91578 21/11/2018 19:59:38 dang7rickroll ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 62 ms 3820 KB
91157 19/11/2018 21:07:27 dang7rickroll ARR12 - ARR12 GNU C++ Accepted 46 ms 2236 KB
91094 19/11/2018 20:24:35 dang7rickroll ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 234 ms 2988 KB
91089 19/11/2018 20:21:15 dang7rickroll ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 218 ms 2988 KB
90268 14/11/2018 21:02:23 dang7rickroll SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 15 ms 3028 KB
90251 14/11/2018 20:53:41 dang7rickroll HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
90250 14/11/2018 20:53:22 dang7rickroll HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 904 KB
89685 12/11/2018 21:04:27 dang7rickroll SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 31 ms 3008 KB
88543 08/11/2018 20:55:11 dang7rickroll TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
88288 07/11/2018 21:02:24 dang7rickroll C06_06 - Ước số chung GNU C++ Accepted 31 ms 1016 KB
88284 07/11/2018 21:01:08 dang7rickroll AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2168 KB
88248 07/11/2018 20:37:57 dang7rickroll ARR11 - ARR11 GNU C++ Accepted 31 ms 2868 KB
88194 07/11/2018 20:05:01 dang7rickroll ARR06 - ARR06 GNU C++ Accepted 234 ms 2868 KB
87587 05/11/2018 21:05:19 dang7rickroll ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 234 ms 2992 KB
87573 05/11/2018 20:55:18 dang7rickroll ARR04 - ARR04 GNU C++ Accepted 46 ms 2992 KB
87534 05/11/2018 20:28:26 dang7rickroll ARR03 - ARR03 GNU C++ Accepted 31 ms 2992 KB
87520 05/11/2018 20:12:20 dang7rickroll ARR02 - ARR02 GNU C++ Accepted 15 ms 2992 KB
87508 05/11/2018 20:06:23 dang7rickroll ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 31 ms 2992 KB
85780 31/10/2018 21:08:44 dang7rickroll AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
85772 31/10/2018 21:05:25 dang7rickroll AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
85600 31/10/2018 19:57:18 dang7rickroll AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
84252 29/10/2018 20:15:19 dang7rickroll AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2332 KB
84232 29/10/2018 20:09:56 dang7rickroll AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2332 KB
84141 29/10/2018 19:44:26 dang7rickroll AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2332 KB
Back to Top