Danh sách bài tập của admin
Tên bài tập Dạng bài Số giải được
tpaper tpaper 2
nguyento Nguyên tố cân bằng 02 Mức độ 2 44
BEADS BEADS Quy hoạch động 52
MEETING01 MEETING 4
MILK MILK 16
REPLACE REPLACE 12
SEGMENTS01 SEGMENTS 47
SEQK SEQK 19
SET SET 10
RECT03 RECT 18
POWER POWER 47
CHANGE01 CHANGE 24
BOARD02 BOARD 47
RECTANG RECTANGLES 37
SEQUENCE02 SUBSEQUENCE 36
COIN COIN 40
1920W053 Tổng các mặt hàng cso giá trị bằng M 33
1920W052 Bảng số Quay lui 25
1920W051 Ship hàng 35
TronTap Trốn Tập 03 Mức độ 3, Euclic ++ 10
DongNuoc Đong Nước 03 Mức độ 3, Euclic ++ 14
BIXANH Bi xanh 03 Mức độ 3, Euclic ++ 29
AMN Ma trận AMN Practice VOI'20 5
ABC Xâu ABC Practice VOI'20 40
DIEM Điểm DHBB '17 3
QUANGCAO Quảng cáo DHBB '17 4
Digitsum Digitsum DHBB '17 25
SOFTWARE Tư duy kiểu úc DHBB '17 0
SEQGAME02 Trò chơi của Cuội DHBB '17 12
BOM Bờm và Phú Ông 02 Mức độ 2, Quy hoạch động 48
CHIARUONG Chia ruộng 01 Mức độ 1, Duyệt phân tập, Vét cạn 30
Hinhvuong Hình vuông 01 Mức độ 1, 05 If-For-While 125
1920W033 CARDGAME 8
1920W032 JUMP 6
1920W031 FWORD 17
1920W023 Lớp học múa 33
1920W022 Tổng nhỏ nhất 57
1920W021 Ước chung lớn nhất 45
CIRCLE01 Vòng tròn Practice VOI'20 5
COLORS Tìm màu Practice VOI'20 6
MAXDIS Khoảng cách lớn nhất Practice VOI'20, Tìm nhị phân 13
PHOTO Chụp ảnh Practice VOI'20 9
CHOCOLATE1 CHIA CHOCOLATE Practice VOI'20 3
SELECT01 Thành phần liên thông Practice VOI'20 8
LSEQ Dãy số nguyên liên tiếp Duyệt CB, Practice VOI'20, Sắp xếp 63
1920W014 Hai từ tương đương 12
1920W013 Hàng cây 65
1920W012 Số chữ số 0 93
1920W011 Chín ước 30
ROBOT02 ROBOT Practice VOI'20 3
Manhatten Manhatten Table Practice VOI'20 5
GREEDY Greedy Segments Practice VOI'20 7
GRAPH GRAPH Practice VOI'20 4
GOODSUBSET GOOD SUBSET Practice VOI'20 3
RECT02 HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT Stack, Queue, DEQueue 64
MINIMUM GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT Stack, Queue, DEQueue 70
BEAUSTR BEAUSTR Practice VOI'20 7
DRONE DRONE Practice VOI'20 15
TRIPLE TRIPLE Practice VOI'20 20
PMONEY PMONEY Practice VOI'20 5
PLUS PLUS Practice VOI'20 10
BALLOON01 BALLOON01 Practice VOI'20 3
WORD WORD Practice VOI'20 11
BGRAPH BGRAPH Practice VOI'20 11
STRkARY STRkARY Practice VOI'20 6
BRORDER BRORDER Practice VOI'20 4
DOG DOG Practice VOI'20 4
TAXI TAXI Practice VOI'20 10
GALAXY GALAXY Practice VOI'20 3
BANK BANK Practice VOI'20 12
SEQMX SEQMX Practice VOI'20 12
MNUM MNUM Practice VOI'20 13
CLOCK CLOCK Practice VOI'20 15
GLIDER GLIDER Practice VOI'20, Tìm nhị phân 13
LANGUAGE LANGUAGE Practice VOI'20 3
COMLIST Liệt kê tổ hợp Practice VOI'20 9
BINARYLIST Liệt kê xâu nhị phân Practice VOI'20 10
WISEQ Dãy con tặng trọng số Practice VOI'20, Quy hoạch động 18
UNION Liên thông Practice VOI'20, Sắp xếp 10
TREE02 Trồng cây Heap, Practice VOI'20, Quy hoạch động 10
THEATER THEATER Practice VOI'20 3
SUBWORD SUBWORD Practice VOI'20, Quy hoạch động, Tham lam 9
SPNUM Số đặc biệt Practice VOI'20, Quy hoạch động chữ số 17
SPASTA Trạm không gian Practice VOI'20, Tham lam 17
SORT01 Sắp xếp BIT-Binary Indexed Tree, Practice VOI'20, RMQ, Sắp xếp, Segment Tree 65
SEGMENTS Đoạn thẳng DFS và BFS, Practice VOI'20 7
RSEQ RSEQ Practice VOI'20, Segment Tree 29
PIKACHU Trò chơi Pikachu Đường đi ngắn nhất, Practice VOI'20 11
Maxdif Maxdif Practice VOI'20, Stack, Queue, DEQueue 37
LOCK01 Khóa số Practice VOI'20, Sắp xếp 14
KSPS Khảo sát phân số Practice VOI'20 6
GYALPHA GYALPHA DFS và BFS, Practice VOI'20 8
GROUP02 Phân nhóm Practice VOI'20, Tìm nhị phân 13
GROUP01 Xếp nhóm 03 Mức độ 3, BIT-Binary Indexed Tree, Practice VOI'20, Tìm nhị phân 9
FCOIN Đồng tiền xu giả Practice VOI'20 16
EQUA01 Phương trình Practice VOI'20 10
CONTACT Liên lạc Mức độ khó, Practice VOI'20, RMQ, Union-Find Disjoint Set 13
BUDGET Ngân sách Practice VOI'20, Tham lam, Tìm nhị phân 8
MST Cây khung nhỏ nhất (HEAP) Cây khung nhỏ nhất 72
RACING Vòng đua F1 Cây khung nhỏ nhất 36
IOIBIN Các thùng nước Cây khung nhỏ nhất 69
FWATER Tưới nước đồng cỏ Cây khung nhỏ nhất 43
DIOPHANTE Phương trình Diophantine Euclic ++, Toán 30
ATM02 Máy ATM Euclic ++, Toán 13
CURRENCY Tiền tệ Euclic ++, Toán 16
Notfactor Giả giai thừa Euclic ++, Số học, Toán 8
HANTIN Hàn Tín điểm binh Euclic ++, Toán 16
MOD Số dư Euclic ++, Toán 23
equalmod Phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn Euclic ++, Số học, Toán 22
VOI20W01B3 BRACKET-Dãy ngoặc Practice VOI'20, Quay lui, Quy hoạch động 10
VOI20W01B2 MEDIAN-Số trung vị Practice VOI'20, Tìm nhị phân 7
VOI20W01B1 EQUATION - Phép toán Bài tập về bitmask, Practice VOI'20, Toán 15
SPMARKET Siêu thị may mắn (VOI2007) BigNum, Quy hoạch động 9
LIS Dãy con tăng dài nhất (bản khó) BIT-Binary Indexed Tree, Quy hoạch động, Segment Tree, Tìm nhị phân 159
CAPTAIN Thuyền trưởng Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 30
SUMPRIME Tổng các số nguyên tố Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 24
TOMMY Chú gấu Tommy và các bạn Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Số học 8
FACTOR2 FACTOR Practice VOI'20, Sàng nguyên tố, Toán 54
CHEER Động viên đàn bò Cây khung nhỏ nhất 36
NKCITY Xây dựng thành phố Cây khung nhỏ nhất 57
NS Ông già Noel Practice VOI'20 2
OD Trò chơi chẵn lẻ Practice VOI'20, Union-Find Disjoint Set 13
MC Thử nghiệm robot Practice VOI'20 0
PETS THÚ CƯNG Practice VOI'20 5
NETWORK MẠNG TRUYỀN THÔNG Practice VOI'20 3
HISTOGRAM Chu vi của biểu đồ Practice VOI'20 3
SUMPOW SUMPOW 40
LEGGO LEGGO 2
LCMS LCMS 6
DPC7 DPC7 11
BALLOON BALLOON 27
FUNCTION FUNCTION Practice VOI'20, Toán 11
MAMA Ma cũ ma mới Segment Tree 35
QMAXC Giá trị lớn nhất Segment Tree 60
QMAX Giá trị lớn nhất Segment Tree 89
FBRICK Xếp hình Nhân ma trận, Quy hoạch động 18
821E Okabe and El Psy Kongroo Nhân ma trận, Quy hoạch động 9
852B Neural Network country Nhân ma trận 7
SEQ16 Recursive Sequence Nhân ma trận 16
NKLINEUP Xếp hàng Segment Tree 72
SODB Số đặc biệt Toán 102
FRIENDS GÓI CƯỚC “BẠN BÈ” Quay lui 13
LOTTERY Xổ số Sắp xếp 119
STONES Xếp đá Toán 111
LIQ Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) Quy hoạch động 231
FIBSEQ Dãy Fibonacci Nhân ma trận 19
FIB3 FIB3 Nhân ma trận, Quy hoạch động 16
DREAM Giấc mơ Nhân ma trận, Quy hoạch động 9
166E Tứ diện Nhân ma trận 33
ABA15E Trò chơi bắt chước Nhân ma trận, Quy hoạch động 36
ONE4EVER Forever Alone Person Nhân ma trận 26
DONUOC Đo Nước Nhân ma trận, Quy hoạch động 217
DHLOCO Nhảy lò cò Nhân ma trận, Quy hoạch động 42
FIBOS Tổng Fibonaci Nhân ma trận 40
TREELINE QUY HOẠCH CÂY XANH (CT14E) 16
GARDENS VƯỜN HOA TỨ SẮC (CT14D) 12
BROAD CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) 39
CAPACITY NĂNG LỰC (CT14B) 30
modulo Chia lấy dư (CT14A) Toán 104
THUONG Tìm phần thưởng (HSG9 19) HSG Lớp 9, Toán 112
CATBIA Cắt bìa (HSG9 19) HSG Lớp 9, Số học, Toán 282
DEMKYTU Đếm ký tự (HSG9 19) HSG Lớp 9, String (chuỗi) 384
KYNIEM Kỷ niệm ngày thi (LQD18) Toán, TS10 LQĐ 85
TIMSO18 Tìm số (LQD18) Toán, TS10 LQĐ 56
CATXAU Cắt xâu (LQD18) String (chuỗi), TS10 LQĐ 159
SUBSET SUBSET Số học 22
RGB RGB Coloring Số học 21
nCr nCr Số học 34
CONNECTE Connected Points Nhân ma trận 4
LATGACH4. Lát gạch 4 Nhân ma trận 87
FIBGCD FIBGCD Số học 36
BUSES BUSES Số học 12
Tower Tower 3-coloring Số học 56
BUILDTOWER BUILDTOWER Số học 17
BALL BALL Số học 30
QBMAX Đường đi có tổng lớn nhất Mức độ dễ, Quy hoạch động 141
MYSTERY Số huyền bí Chia để trị, Toán 88
LUTH Lũy thừa Chia để trị, Toán 171
LQDDIV Chia nhóm Duyệt phân tập, Quay lui 32
LEM3 TRIP Nhánh cận, Quay lui 55
HOUSES Bán nhà Quay lui 53
FINDNUM Tìm số Quay lui, Số học, Toán 46
DONGGAO Đong gạo Duyệt CB 347
COIN34 COIN34 Duyệt phân tập, Quay lui 38
CIRCLE Vòng tròn số nguyên tố Quay lui 76
DAYNGOAC Dãy ngoặc Quay lui, Toán 69
ATGX ATGX - ADN Quay lui 123
RECOVERC01 Khôi phục dãy số (dễ) Nhánh cận, Quay lui 16
SINHHV Sinh các hoán vị P.pháp sinh, Quay lui 172
SINHNP Sinh dãy nhị phân Phương pháp sinh, Quay lui 224
RECOVER Khôi phục dãy số Duyệt CB, Quy hoạch động 8
CountTRI Đếm Tam giác Tìm nhị phân 92
REMAINDER Số dư (Tin học trẻ B) Chia để trị, Đề thi, Nhân ma trận, Số học, Toán 62
TGSO Tam giác số (Tin học trẻ B) BigNum, Đề thi, Toán 12
PHATQUA Phát quà (Tin học trẻ B) Đề thi, Số học, Toán 55
DAYSO_LQD Dãy số Số học, TS10 LQĐ 137
PSTG_LQD Phân số tối giản Số học, TS10 LQĐ 102
KTDX_LQD Cặp kí tự đối xứng String (chuỗi), TS10 LQĐ 228
SUBSEQ20 Dãy con Duyệt CB, Tìm nhị phân 221
POSZERO Số 0 cuối cùng String (chuỗi), Tìm nhị phân 367
TAMHOP Bộ tam hợp HSG Lớp 9, Tìm nhị phân 141
CHICKDOG Gà và Chó (bài toán cổ) Tìm nhị phân 306
VOI08GAME Trò chơi với dãy số (VOI08) Tìm nhị phân, VOI 138
PTS Phân tích số Toán, TS10 LQĐ 63
TIMSO Tìm số trong dãy TS10 LQĐ 168
SXS Sắp xếp số trong xâu Sắp xếp, String (chuỗi), TS10 LQĐ 231
SortSEQ Sắp xếp dãy số Toán, TS10 LQĐ 63
CBH Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. TS10 LQĐ 142
XAUHH Xâu họ hàng String (chuỗi), TS10 LQĐ 162
LAZY Thu hoạch nấm DHBB '15, Tin học trẻ C 55
TPN Tổng phần nguyên Duyệt CB, TS10 LQĐ 106
LOCSO Lọc số String (chuỗi), TS10 LQĐ 172
SuperPrime Số siêu nguyên tố Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 322
VUONG Hình vuông (Tin học trẻ B) Đề thi, Tin học trẻ B, Toán 231
BATCHE Bạt che nắng Sắp xếp, Tin học trẻ B 139
TAMGIAC Tam giác cân Mảng cơ bản, Tin học trẻ B 396
BANGSO Băng số Duyệt CB, Tin học trẻ B 87
NTCN Nguyên tố cùng nhau Duyệt CB, Tin học trẻ B 174
HOIVAN Số hồi văn Tin học trẻ B, Toán 41
CHIADAY Chia dãy Duyệt CB, Tin học trẻ B 119
TKT Tìm kí tự String (chuỗi), Tin học trẻ B 218
PSTG Phân số tối giản Tin học trẻ B 270
DHBB171002 Đèn màu DHBB Chính thức 33
CSTC Chữ số tận cùng. Tin học trẻ B, Toán 101
HATNHAN Xâu hạt nhân String (chuỗi), Tin học trẻ B 156
PTG Bộ ba số nguyên Pythagore Tin học trẻ B, Toán 253
CSLN Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) HSG Lớp 9, String (chuỗi), Tin học trẻ B, Toán 386
COST Chi phí Tìm nhị phân, Tin học trẻ B, Two Pointer 216
PLANE Hành trình bay String (chuỗi), Tin học trẻ B 264
PILOT Phi công Sắp xếp, Tin học trẻ B 366
FLYING Lái máy bay Tin học trẻ B, Toán 392
SUBSTR01 Xâu con HSG Lớp 12, Two Pointer 95
SOCP Số chính phương Chia để trị, HSG Lớp 12, Sàng nguyên tố, Số học, Toán 63
BOSOTG Bộ số tam giác HSG Lớp 12, Tìm nhị phân, Two Pointer 162
LATGACH Lát gạch BigNum 53
LEM BIRTHDAY BigNum, Toán 8
COPRIME Dãy nguyên tố cùng nhau 21
BUYCAN Mua kẹo 48
KTHNUM Số thập phân thứ k 23
CNTPAIR Đếm cặp 119
DIVABLE Số số chia hết 355
MEANARR Dãy trung bình cộng 218
ROPASI Oẳn tù tì 400
TRANS Vận chuyển HSG Lớp 12 6
MOLE Con bọ HSG Lớp 12 5
PACKING Đóng gói HSG Lớp 12 48
GROUP Phân nhóm Duyệt CB, HSG Lớp 9, Sắp xếp 213
RAISOI Trò chơi rải sỏi Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 106
FINALZERO Chữ số 0 tận cùng Duyệt CB, HSG Lớp 9, Toán 287
FLOWER Cửa hàng bán hoa DHBB '17, Quay lui, Quy hoạch động 4
ELEMENT Phần tử tốt trong dãy DHBB '17, Duyệt CB 90
BOOK Mua sách DHBB '17, Duyệt CB, Sắp xếp, Tham lam 443
SEQ02 Dãy số cơ bản Duyệt CB, HSG Lớp 9 374
LOCK Khóa số Duyệt CB, String (chuỗi) 108
DOISO Đổi số Sắp xếp, Toán 150
BINARY Xâu nhị phân Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 42
BEAUTY Số đẹp Duyệt CB, Toán, TS10 LQĐ 118
SUMPRIMES Tổng các ước nguyên tố Duyệt CB, TS10 LQĐ 245
PIGBANK Heo đất Duyệt CB 98
WOOD Xếp gỗ Quy hoạch động 77
TALENT Trung tâm bồi dưỡng tài năng Tìm nhị phân 42
ORANGE Cam sành Hàm Yên 52
SEQ15 Trò chơi trên dãy số Tìm nhị phân 49
NKGUARD Bảo vệ nông trang DFS và BFS 82
STR01 Đếm ký tự trong xâu Mức cơ bản, String (chuỗi) 336
PHANSO Phân số có giá trị nguyên (HSG17) HSG Lớp 9, Mức độ khó, Toán 107
XKT Cắt xâu kí tự (HSG17) HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ, String (chuỗi) 186
SNTMIN Số nguyên tố nhỏ nhất HSG Lớp 9, Mức cơ bản, Mức độ dễ 322
CHUSOMAX Chữ số lớn nhất HSG Lớp 9, Mức độ dễ, String (chuỗi) 524
C2SNT Chia 2 số nguyên tố HSG Lớp 9, Toán 101
BANGMA Bảng mã ASCII HSG Lớp 9, String (chuỗi) 268
TONGLE Tổng các chữ số lẻ HSG Lớp 9, Mức cơ bản 413
SWEETS3 Chia kẹo Practice VOI'19 2
TOUR Hành trình du lịch Practice VOI'19 16
SEQGAME Trò chơi trên dãy số Practice VOI'19, Quy hoạch động 31
LINGVO Đọc tiếng Pháp DHBB '14, Mức cơ bản, String (chuỗi) 106
FROG Chú ếch DHBB '14, Mức cơ bản, Toán 66
COMPUTER Ráp máy tính DHBB '14, Mức độ dễ, Toán 68
TOURISM Tua trò chơi DHBB '14 3
GAME02 Game bắn bĩa DHBB '14, Quy hoạch động 136
LUCKY Phần quà may mắn DHBB '14, Sắp xếp, Tìm nhị phân 99
ROBOT12 Robot di chuyển Practice VOI'19 33
ROBOT11 Robot Practice VOI'19 4
RESTORE2 RESTORE2 BigNum, Practice VOI'19 2
RESTORE RESTORE 03 Mức độ 3, BigNum, Practice VOI'19, Quy hoạch động 4
RECT Trọng số hình chữ nhật Practice VOI'19 2
PASSWORD Password Practice VOI'19 0
NET Mạng truyển thông Practice VOI'19 2
MUMBA Ngôn ngữ Mumba Practice VOI'19 14
MSEQ MSEQ Practice VOI'19 16
LPASS LPass Practice VOI'19 2
LINES2D Đường thẳng Practice VOI'19 45
PALWAY PALWAY DFS và BFS, Practice VOI'19 2
SNETD Mạng trường học Practice VOI'19 12
PEAKS Cực trị Practice VOI'19 2
SEQ06 Dãy số Practice VOI'19 7
G2W Đi làm Dijkstra, Practice VOI'19 46
FACTOR02 Phân tích Practice VOI'19 4
BSR BSR Practice VOI'19, Prefix Sum 7
NUMSET Tập số Practice VOI'19 4
DEL DEL Practice VOI'19 21
CHOOSE2 Chọn hình 2 Practice VOI'19 9
TREE01 CÂY Practice VOI'19 6
SELECT Xếp hàng Practice VOI'19 14
SEQUENCE01 SEQUENCE Practice VOI'19 0
MUSEUM MUSEUM Practice VOI'19 2
CASTLE01 CASTLE DFS và BFS, Practice VOI'19 2
CARPET Trải thảm D.sách liên kết, Mức độ khó, Practice VOI'19, Quy hoạch động 2
POKEMON Huyến luyện Pokemon Practice VOI'19 6
LAND Mua đất Practice VOI'19 12
PROD Tích lớn nhất Practice VOI'19 3
INCMAT Học toán Practice VOI'19, Prefix Sum, Quy hoạch động 4
COLFLAG Treo cờ Practice VOI'19 29
JOBSHOP Công việc Practice VOI'19 2
FACTORS Factors Practice VOI'19 3
DNA DNA Practice VOI'19 6
RESEARCH Dự án nghiên cứu Practice VOI'19 11
NUMORDER Bảng số Practice VOI'19, Tìm nhị phân 57
UNLOCK Khóa số Practice VOI'19 21
CHOOSE Chọn hình Practice VOI'19 4
BSF Giá sách Practice VOI'19 8
ROOMS Các gian phòng Practice VOI'18 0
NUMNBER Ghép số Practice VOI'18 3
MIXPERM Hoán vị trộn Practice VOI'18 3
TRIANGLE Tam giác Practice VOI'18 0
ONEGCD OneGCD Practice VOI'18 0
GRAB Grab Your Seat Practice VOI'18 4
XYZ Nhà mạng XYZ Practice VOI'19 12
XH Xếp hình Practice VOI'19 2
SC Super Computer Dijkstra, Practice VOI'19, Số học 21
REC Hình chữ nhật Practice VOI'19 2
PIG Con heo đất Practice VOI'19 12
FT Vé xe miễn phí Practice VOI'19 24
CSTR Biến đổi xâu Practice VOI'19 8
COW01 Trại bò Practice VOI'19 2
CODENEW Mã mới Sắp xếp, Tham lam 96
ACM01 ACM Sắp xếp, Tham lam 138
BEAUNAME Tên đẹp Sắp xếp, Tham lam 51
COLOR Tô màu Practice VOI'19 3
COINS COINS Practice VOI'19 1
COEF Hệ số Practice VOI'19, Số học, Toán 20
BRS BRS Practice VOI'19 5
BSEQ BSEQ Practice VOI'19, Quy hoạch động 21
BITMAT Bản đồ Practice VOI'19 11
BALANCE02 Cân thằng bằng 02 Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 5
MACHINE01 Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 26
SUBSEQMAX Tổng lớn nhất trong mảng Practice VOI'19 128
COUNTS COUNTS Practice VOI'19 25
ADDS ADDS Practice VOI'19, Toán 50
ED Khoảng cách hai xâu Practice VOI'19, Quy hoạch động 9
LCS Tìm xâu con chung dài nhất Practice VOI'19, Quy hoạch động 40
ATM ATM Practice VOI'19, Quy hoạch động 15
CHANGE Đổi tiền Practice VOI'19 113
TREECOL Tô màu cây Practice VOI'19 5
SHIPCOUNT Giao hàng Practice VOI'19, Toán 21
TMAXSET Tìm tập độc lập cực đại trên cây Practice VOI'19 9
TSP Bài toán người du lịch Practice VOI'19 14
GOLDS GOLDS Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 43
REDSEQ Dãy số rút gọn Practice VOI'19 5
FIBCOM Kết nối cáp quang Practice VOI'19 9
CSEQ CSEQ Practice VOI'19, Prefix Sum, Tìm nhị phân, Two Pointer 147
PAIRS Tổng cặp Practice VOI'19, Toán 34
VSTEPS Bậc thang Mức độ dễ, Quy hoạch động 194
MAXARR1 Help Conan 12! Mức độ dễ, Quy hoạch động 161
LINEGAME Trò chơi với băng số - VOI09 Quy hoạch động, VOI 136
SEQ07 Dãy số (OLPCĐ 2014) Quy hoạch động 124
NKCABLE Nối mạng Quy hoạch động 98
NKTICK Xếp hàng mua vé Mức độ dễ, Quy hoạch động 214
NKDIVSEQ Dãy chia hết Duyệt CB, Toán 170
COVER Đoạn được phủ dài nhất Sắp xếp 78
SETS Tập hợp bao phủ Sắp xếp, Tham lam 43
DANCE11 Đồng diễn PREVNOI TEAM '19 2
PEARL Số đặc biệt PREVNOI TEAM '19, Quy hoạch động chữ số 25
RROAD Giá trị đường thay thế Practice VOI'19 0
CONSONANT Hàng rào phụ âm Practice VOI'19 4
WAREHOUSE Kho hàng Practice VOI'19 10
POSTMAN Postman Practice VOI'18 19
ROBOT10 Robot Practice VOI'18 5
DELSTR Xóa xâu Practice VOI'18, Quy hoạch động 11
WATERJUG Đong nước Practice VOI'18 3
COW Xếp bò vào chuồng Practice VOI'18, Tìm nhị phân 17
CHECKPOINT Đánh giá hiệu quả làm việc Practice VOI'18 17
SIGNAL Đo tín hiệu Practice VOI'18 19
GRAPHGAME Trò chơi đồ thị Practice VOI'18 2
MARBLE Cắt đá cẩm thạch Practice VOI'18 6
PARLIAMENT Thượng nghị viện Practice VOI'18 3
OPERATOR Chèn phép toán Mức độ dễ, Practice VOI'18, Toán 71
SCARD Thẻ thông minh Practice VOI'18 10
ROBOT Trò chơi di chuyển robot Practice VOI'18 5
NUMK NUMK DFS và BFS, Practice VOI'18, Quy hoạch động 13
MAGIC MAGIC Practice VOI'18 3
JUMP Nhảy lò cò Practice VOI'18, Quy hoạch động, Toán 7
PARTY PARTY PREVNOI TEAM '19 1
TREE Trọng số của cây PREVNOI TEAM '19 7
LIS10 Dãy con tăng dài nhất PREVNOI TEAM '19 8
RPS Oẳn tù tì PREVNOI TEAM '19 7
PRIMESPAIR Số nguyên tố cặp Mức độ khó, Sàng nguyên tố, Toán 83
EQUA Phương trình Practice VOI'18, Số học, Toán 8
CAMELOT Camelot Practice VOI'18 16
BLGAME Trò chơi khối hộp Practice VOI'18 5
ZERO Biến đổi về số 0 Practice VOI'17 16
SCHOOL Đến trường Practice VOI'17 14
QUEUE10 Xếp hàng Practice VOI'17 2
MAP Bản đồ DFS và BFS, Practice VOI'17 7
TRILAND Thửa đất lớn nhất Practice VOI'17 24
CONVEXHULL Bao lồi Practice VOI'17 22
GARDEN Vườn bách thảo Practice VOI'17 2
LIGHTTSYS Hệ thống đèn Practice VOI'17 10
GAMESHOW Trò chơi truyền hình Practice VOI'17 5
GAME3T Trò chơi trên bảng Practice VOI'17 2
FIVESET Bộ năm Practice VOI'17 20
CAKE Cắt bánh Practice VOI'17 1
BOOKCASE Giá sách Practice VOI'17 2
TGC Tam giác cân Mức độ dễ, Toán 254
PRIMENUM Tìm số nguyên tố Mức cơ bản, Sàng nguyên tố, Toán 302
STABLE Ổn định DFS và BFS 60
HOUSE Robot xây nhà DFS và BFS 3
TICKET Đổi vé DFS và BFS 0
PUSHBOX Đẩy hộp DFS và BFS 35
CASTLE Lâu đài DFS và BFS 0
TABLE Bảng số Practice VOI'19 71
STAND Gian hàng đặc biệt Practice VOI'19 0
ANNICAKE Bánh sinh nhật Practice VOI'19 20
MACHINE Xếp lịch thí nghiệm Practice VOI'19 27
BALANCE Cân thằng bằng Duyệt phân tập, Practice VOI'19, Quay lui 23
BOMB Trò chơi dò mìn Practice VOI'17 0
BINPACK Binpacking Practice VOI'17 8
BALLGAME Trò chơi đẩy bi Practice VOI'17 13
ARCHI Khảo cổ Practice VOI'17 2
PERFECT Cặp đôi hoàn hảo PREVNOI TEAM '19 35
SEQSTR Dãy xâu PREVNOI TEAM '19 30
NECKLACE Chuỗi vòng hạt Practice VOI'16 1
SEQ9 Dãy số Practice VOI'16 2
SEQ8 Dãy số Practice VOI'16 3
RLESTR3 Xử lý xâu 3 Practice VOI'16 1
RLESTR2 Xử lý xâu 2 Practice VOI'16 8
RLESTR Xử lý xâu Practice VOI'16 3
GFIB Dãy số Fibonacc Practice VOI'16 21
CIRCUS Biểu diễn xiếc DFS và BFS 3
ADDEDGE Đồ thị DFS và BFS 24
SILKROAD Con đường tơ lụa DFS và BFS, Tìm nhị phân 53
EVA Sơ tán DFS và BFS 111
GCITP Đoạn chung Practice VOI'16 2
SEQ14 Dãy chữ số Mức độ khó, Practice VOI'16, Quy hoạch động 19
DDB Bertrand's Postulate Mức độ khó, Practice VOI'16, Sàng nguyên tố, Toán 106
ACM Chọn đội thi ACM Practice VOI'16 13
TASKGAME Nhiệm vụ trò chơi 108
NUMFINAL2 Chữ số tận cùng 2 Mức độ khó, Toán 124
NUMFINAL Chữ số tận cùng Mức độ dễ, Toán 324
SUMK Tổng K Prefix Sum, Quy hoạch động 7
ZERO4 Zero-quadruple 16
NUMERALS Số học 45
GAME01 Trò chơi kỳ lạ 7
BUYGIFTS Mua quà Duyệt CB, Mức độ dễ 196
FIGHTING Giao đấu (OLP 2014) Duyệt CB, Mức độ dễ 178
SUBSTR Xâu con Hash, KMP, Mức độ dễ, String (chuỗi), Z Function 85
LETTER Gửi thư Mức cơ bản, String (chuỗi) 248
DIVISORS01 Tìm ước số 5
VIKHUAN Vi khuẩn 8
MCD Ước chung đặc biệt Mức độ khó, Toán 125
NKNUMFRE Số thân thiện Toán CB 218
NKABD Số phong phú Sàng nguyên tố, Toán CB 197
DIVGROUP Chia nhóm 3
BPHOTO Bức ảnh đẹp 12
SUBSEQ01 Dãy con PREVNOI TEAM '19 72
DANCE01 Khiêu vũ 01 Duyệt CB, Sắp xếp, Tìm nhị phân 341
SEQ13 Giá trị trung bình Duyệt CB, Mức độ khó 70
SEQ12 Doanh thu công ty Duyệt CB 128
SEQ11 Dãy số chia hết Duyệt CB 178
SEQ10 Trò chơi với dãy số Duyệt CB 272
TILES Tree tiles 3
WGAME Trò chơi trên bảng chữ Quy hoạch động 6
DANCE Lớp học nhảy Mức độ khó, Quy hoạch động 53
UCBC Ước chung, bội chung 00CB, Mức cơ bản 427
DIVISOR Ước số 00CB, Mức cơ bản 416
FIBO01 Dãy Fibonacci đầu tiên Mức cơ bản 364
KUMA Khuyến Mãi Toán CB 260
DEMSO Đếm số Sàng nguyên tố, Toán CB 209
TONG Tổng A + B 799
Back to Top