Các bài giải được của a519vienhdt
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
469013 30/07/2022 01:40:10 a519vienhdt NLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 31 ms 2620 KB
469005 29/07/2022 21:56:22 a519vienhdt notyet2 - not yet 2 GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
468955 29/07/2022 01:41:20 a519vienhdt CATRAT - Mèo và chuột GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
468951 29/07/2022 01:24:51 a519vienhdt POWAB - Số mũ GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
468950 29/07/2022 01:19:07 a519vienhdt TRIMOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
468948 29/07/2022 01:13:58 a519vienhdt notyet - Not Yet GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
468947 29/07/2022 01:12:47 a519vienhdt SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
371721 02/03/2021 16:09:31 a519vienhdt ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++ Accepted 140 ms 2732 KB
371720 02/03/2021 16:09:02 a519vienhdt ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++ Accepted 140 ms 2732 KB
371662 02/03/2021 14:48:54 a519vienhdt SEQ16 - Recursive Sequence GNU C++ Accepted 125 ms 2744 KB
371660 02/03/2021 14:47:41 a519vienhdt REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
334528 26/08/2020 08:22:26 a519vienhdt XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Accepted 359 ms 2704 KB
334265 24/08/2020 08:14:37 a519vienhdt XEPGACH - Xếp gạch GNU C++ Accepted 359 ms 2832 KB
332028 03/08/2020 22:43:28 a519vienhdt HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
332005 03/08/2020 21:15:12 a519vienhdt CURRENCY - Tiền tệ GNU C++ Accepted 93 ms 2492 KB
331998 03/08/2020 20:52:11 a519vienhdt ATM02 - Máy ATM GNU C++ Accepted 218 ms 2492 KB
330905 25/07/2020 21:12:06 a519vienhdt Lily - Lily GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
330899 25/07/2020 21:08:25 a519vienhdt Surviv.io - Surviv.io GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
328911 06/07/2020 20:49:26 a519vienhdt LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2584 KB
328446 04/07/2020 21:58:04 a519vienhdt HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++ Accepted 15 ms 1448 KB
328421 04/07/2020 21:21:21 a519vienhdt LCMPAIR - Đếm Cặp LCM GNU C++ Accepted 375 ms 7368 KB
327635 30/06/2020 09:43:14 a519vienhdt MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
326680 21/06/2020 13:09:58 a519vienhdt Part00 - Accept GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
326677 21/06/2020 13:07:53 a519vienhdt Part00 - Accept GNU C++ Accepted 828 ms 1860 KB
326673 21/06/2020 13:06:13 a519vienhdt Part00 - Accept GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
326672 21/06/2020 13:05:49 a519vienhdt Part00 - Accept GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
326667 21/06/2020 13:03:13 a519vienhdt Part00 - Accept GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
326588 20/06/2020 20:44:06 a519vienhdt WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Accepted 968 ms 2604 KB
326046 15/06/2020 09:44:52 a519vienhdt DEQ01 - DEQ01 GNU C++ Accepted 109 ms 2576 KB
324581 04/06/2020 20:38:02 a519vienhdt LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++ Accepted 31 ms 2636 KB
321232 20/05/2020 22:25:56 a519vienhdt NUMORDER2 - NUMORDER2 GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
320544 19/05/2020 14:21:10 a519vienhdt SEQSTR - Dãy xâu GNU C++ Accepted 218 ms 90996 KB
316572 05/05/2020 20:28:13 a519vienhdt Part13 - Mùng mấy rồi 😕 GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
313369 26/04/2020 20:51:17 a519vienhdt CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++ Accepted 1796 ms 14584 KB
312522 25/04/2020 00:41:11 a519vienhdt Part14 - Đánh lừa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
311408 23/04/2020 16:12:50 a519vienhdt SEGMENTS01 - SEGMENTS GNU C++ Accepted 500 ms 18132 KB
306438 16/04/2020 17:15:59 a519vienhdt SEGMENTS01 - SEGMENTS GNU C++ Accepted 484 ms 18144 KB
305675 14/04/2020 23:51:22 a519vienhdt POWER - POWER GNU C++ Accepted 15 ms 1864 KB
305591 14/04/2020 21:05:34 a519vienhdt POWER - POWER GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
302575 08/04/2020 22:07:38 a519vienhdt 1920W052 - Bảng số GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
298993 01/04/2020 21:56:27 a519vienhdt CSTC2 - CSTC2 GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
298081 31/03/2020 14:02:45 a519vienhdt RECTANG - RECTANGLES GNU C++ Accepted 140 ms 1912 KB
298080 31/03/2020 13:58:30 a519vienhdt BOARD02 - BOARD GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
296733 28/03/2020 21:11:44 a519vienhdt Chess - Cờ cá ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 860 KB
293364 23/03/2020 15:31:18 a519vienhdt NewGame - Trò chơi mới GNU C++ Accepted 187 ms 5448 KB
293280 23/03/2020 14:57:04 a519vienhdt NewGame - Trò chơi mới GNU C++ Accepted 187 ms 5216 KB
293223 23/03/2020 14:37:39 a519vienhdt SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
293127 23/03/2020 14:09:05 a519vienhdt SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++ Accepted 46 ms 1872 KB
292368 22/03/2020 20:35:20 a519vienhdt AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++ Accepted 15 ms 868 KB
292306 22/03/2020 20:20:16 a519vienhdt ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con GNU C++ Accepted 250 ms 4176 KB
292061 22/03/2020 19:40:25 a519vienhdt AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++ Accepted 15 ms 1572 KB
290913 21/03/2020 09:33:26 a519vienhdt SUM1902 - Tìm đoạn con GNU C++ Accepted 421 ms 18152 KB
286584 16/03/2020 18:13:42 a519vienhdt ILLUMINATI - Illuminati GNU C++ Accepted 62 ms 2416 KB
286576 16/03/2020 18:01:43 a519vienhdt FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++ Accepted 265 ms 421376 KB
286565 16/03/2020 17:53:45 a519vienhdt FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++ Accepted 312 ms 421396 KB
286511 16/03/2020 16:56:55 a519vienhdt ZIGZAG - Khu rừng zigzag GNU C++ Accepted 328 ms 17392 KB
286401 16/03/2020 16:11:23 a519vienhdt ILLUMINATI - Illuminati GNU C++ Accepted 171 ms 2340 KB
285874 16/03/2020 14:04:53 a519vienhdt FRAME - Khung ảnh GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
285850 16/03/2020 13:31:30 a519vienhdt LNARRAY - Dãy số LN GNU C++ Accepted 46 ms 2704 KB
285077 14/03/2020 21:02:21 a519vienhdt STRING*. - Xử lý xâu ez GNU C++ Accepted 15 ms 1984 KB
285063 14/03/2020 20:57:13 a519vienhdt GCD - GCD khác nhau GNU C++ Accepted 78 ms 1964 KB
284962 14/03/2020 20:17:07 a519vienhdt MODIFIED - Bị Biến Đổi GNU C++ Accepted 78 ms 2520 KB
282099 10/03/2020 14:35:24 a519vienhdt FIBGCD - FIBGCD GNU C++ Accepted 515 ms 2480 KB
280853 07/03/2020 15:50:10 a519vienhdt CAIWINLAU2 - CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
280536 07/03/2020 14:21:38 a519vienhdt LNCHAT - Chat với LN GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
279105 04/03/2020 17:06:10 a519vienhdt 1920W053 - Tổng các mặt hàng cso giá trị bằng M GNU C++ Accepted 46 ms 1916 KB
279100 04/03/2020 16:59:23 a519vienhdt NEWLANG - Ngôn Ngữ Lập Trình GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
279078 04/03/2020 16:40:17 a519vienhdt BOARD - Bảng GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
279066 04/03/2020 16:24:44 a519vienhdt THPTQG - Luyện Thi GNU C++ Accepted 218 ms 11484 KB
278993 04/03/2020 15:34:15 a519vienhdt CAIWINLAU - CaiWinDao và em gái thứ 4 GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
275799 26/02/2020 15:46:28 a519vienhdt Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
275779 26/02/2020 15:36:31 a519vienhdt DiffArr - Dãy khác nhau GNU C++ Accepted 46 ms 2052 KB
275724 26/02/2020 15:21:41 a519vienhdt Rectangles - Các hình chữ nhật GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
275553 26/02/2020 15:00:10 a519vienhdt Meeting - Cuộc gặp gỡ GNU C++ Accepted 0 ms 1740 KB
275514 26/02/2020 14:51:29 a519vienhdt Meeting - Cuộc gặp gỡ GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
274403 24/02/2020 16:02:32 a519vienhdt TOWERDIV - Trò chơi TowerDiv GNU C++ Accepted 15 ms 1860 KB
274389 24/02/2020 15:57:35 a519vienhdt Covid19 - Hải và nghiên cứu về corona GNU C++ Accepted 62 ms 2980 KB
274053 24/02/2020 14:20:59 a519vienhdt THREESTR - Bộ ba string GNU C++ Accepted 15 ms 1164 KB
273815 23/02/2020 21:55:17 a519vienhdt 1920W052 - Bảng số GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
273814 23/02/2020 21:55:15 a519vienhdt 1920W052 - Bảng số GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
273813 23/02/2020 21:55:14 a519vienhdt 1920W052 - Bảng số GNU C++ Accepted 31 ms 1048 KB
273810 23/02/2020 21:53:23 a519vienhdt 1920W051 - Ship hàng GNU C++ Accepted 15 ms 2620 KB
271860 18/02/2020 17:22:23 a519vienhdt Part10 - \"' GNU C++11 Accepted 0 ms 1752 KB
271256 17/02/2020 16:53:19 a519vienhdt DRAW1402H - Định và Uyên (bản khó) GNU C++ Accepted 421 ms 13740 KB
271101 17/02/2020 15:33:14 a519vienhdt CAKE1402 - Bánh bông lan trứng muối GNU C++ Accepted 171 ms 8120 KB
270747 17/02/2020 11:42:21 a519vienhdt DRAW1402E - Định và Uyên (bản dễ) Free Pascal Accepted 31 ms 2756 KB
270717 17/02/2020 11:33:07 a519vienhdt LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++ Accepted 31 ms 2976 KB
270611 17/02/2020 10:53:08 a519vienhdt LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++ Accepted 31 ms 2976 KB
270272 17/02/2020 09:40:52 a519vienhdt DRAW1402E - Định và Uyên (bản dễ) GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
268884 16/02/2020 19:44:47 a519vienhdt Chess - Cờ cá ngựa GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
267310 13/02/2020 21:31:43 a519vienhdt CORONA - Hello Corona!! GNU C++ Accepted 93 ms 2376 KB
265470 09/02/2020 14:53:53 a519vienhdt NNCWD - CaiWinDao và 3 em gái (phần 3) GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
265254 09/02/2020 14:19:32 a519vienhdt LNCor - Large Number GNU C++ Accepted 125 ms 3896 KB
265169 09/02/2020 14:08:48 a519vienhdt YS - Yang Super GNU C++ Accepted 62 ms 1900 KB
264278 06/02/2020 21:52:32 a519vienhdt CORONA - Hello Corona!! GNU C++ Accepted 78 ms 2540 KB
264150 06/02/2020 21:05:05 a519vienhdt MagicArr - Magic_Array GNU C++ Accepted 93 ms 4120 KB
264035 06/02/2020 20:43:17 a519vienhdt MagicArr - Magic_Array GNU C++ Accepted 93 ms 2908 KB
263673 06/02/2020 19:42:47 a519vienhdt Specnum - Special_Number GNU C++ Accepted 0 ms 1136 KB
263650 06/02/2020 19:41:11 a519vienhdt BCNN - BCNN GNU C++ Accepted 31 ms 1936 KB
263482 06/02/2020 19:24:20 a519vienhdt Real_Value - Real_Value GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
263427 06/02/2020 19:20:04 a519vienhdt LI_XI - Bao lì xì GNU C++ Accepted 125 ms 2676 KB
262343 03/02/2020 10:17:29 a519vienhdt Part09 - Bài cào GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
261035 29/01/2020 21:58:08 a519vienhdt CHIARUONG - Chia ruộng GNU C++11 Accepted 390 ms 5328 KB
259828 18/01/2020 16:27:04 a519vienhdt RSEQ - RSEQ GNU C++ Accepted 218 ms 18188 KB
258558 14/01/2020 20:03:01 a519vienhdt Water - Water GNU C++ Accepted 562 ms 19860 KB
258552 14/01/2020 19:57:44 a519vienhdt 1920W023 - Lớp học múa GNU C++ Accepted 31 ms 1932 KB
258309 14/01/2020 16:19:53 a519vienhdt Digitsum - Digitsum GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
258302 14/01/2020 15:46:16 a519vienhdt CHIARUONG - Chia ruộng GNU C++11 Accepted 375 ms 5292 KB
258301 14/01/2020 15:43:51 a519vienhdt CHIARUONG - Chia ruộng GNU C++11 Accepted 375 ms 5292 KB
257129 11/01/2020 09:40:05 a519vienhdt ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
257063 11/01/2020 09:00:44 a519vienhdt Hinhvuong - Hình vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
254699 07/01/2020 15:13:29 a519vienhdt 1920W031 - FWORD GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
254423 06/01/2020 22:42:04 a519vienhdt 1920W023 - Lớp học múa GNU C++ Accepted 31 ms 1980 KB
253884 05/01/2020 21:04:09 a519vienhdt 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++ Accepted 125 ms 4112 KB
253883 05/01/2020 21:03:31 a519vienhdt 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
252308 02/01/2020 19:54:57 a519vienhdt ZFINAL - Đếm Số Không GNU C++ Accepted 187 ms 5640 KB
252300 02/01/2020 19:51:47 a519vienhdt ZFINAL - Đếm Số Không GNU C++ Accepted 187 ms 5640 KB
251026 29/12/2019 15:37:45 a519vienhdt ARR08 - ARR08 GNU C++ Accepted 343 ms 2052 KB
251022 29/12/2019 15:32:15 a519vienhdt ARR07 - ARR07 GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
250661 28/12/2019 12:51:07 a519vienhdt 1920W014 - Hai từ tương đương GNU C++ Accepted 218 ms 13668 KB
250654 28/12/2019 12:02:00 a519vienhdt LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++ Accepted 562 ms 32956 KB
250208 26/12/2019 19:41:09 a519vienhdt Part08 - Sum troll p2 GNU C++ Accepted 31 ms 1884 KB
250010 26/12/2019 12:15:33 a519vienhdt NTT14 - Nhân Đa Thức GNU C++ Accepted 109 ms 2508 KB
250004 26/12/2019 11:54:35 a519vienhdt COUNTSR - Mua Đất GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
249995 26/12/2019 11:24:31 a519vienhdt TRANS - Vận chuyển GNU C++ Accepted 109 ms 2516 KB
249233 24/12/2019 20:27:14 a519vienhdt IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 218 ms 5188 KB
249231 24/12/2019 20:26:56 a519vienhdt UNION14 - Cây Khung Khá Nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1988 KB
249229 24/12/2019 20:26:40 a519vienhdt VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Accepted 109 ms 4088 KB
249224 24/12/2019 20:23:08 a519vienhdt CONVERTNUM - Biến đổi số n GNU C++ Accepted 31 ms 1092 KB
248617 23/12/2019 14:51:46 a519vienhdt VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Accepted 125 ms 4088 KB
248614 23/12/2019 14:48:45 a519vienhdt VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Accepted 125 ms 4092 KB
248238 22/12/2019 09:43:46 a519vienhdt UNION14 - Cây Khung Khá Nhỏ GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
248198 22/12/2019 09:06:39 a519vienhdt IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++ Accepted 218 ms 5160 KB
248139 22/12/2019 08:29:41 a519vienhdt DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++ Accepted 62 ms 1892 KB
248116 22/12/2019 08:12:34 a519vienhdt KMP14 - So Khớp Xâu GNU C++ Accepted 15 ms 876 KB
244766 14/12/2019 20:43:13 a519vienhdt SUBSET - SUBSET GNU C++ Accepted 421 ms 5468 KB
244451 13/12/2019 22:24:26 a519vienhdt 1920W013 - Hàng cây GNU C++ Accepted 140 ms 3328 KB
244448 13/12/2019 22:21:03 a519vienhdt 1920W013 - Hàng cây GNU C++ Accepted 187 ms 20076 KB
243582 12/12/2019 20:17:40 a519vienhdt 1920W011 - Chín ước GNU C++ Accepted 109 ms 3464 KB
242275 11/12/2019 20:42:27 a519vienhdt 1920W013 - Hàng cây GNU C++ Accepted 203 ms 20120 KB
239182 10/12/2019 15:48:21 a519vienhdt 1920W013 - Hàng cây GNU C++ Accepted 31 ms 1104 KB
239065 10/12/2019 15:09:32 a519vienhdt 1920W012 - Số chữ số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
237391 07/12/2019 19:50:34 a519vienhdt Part06 - Hello World p2 GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
236349 05/12/2019 20:55:06 a519vienhdt Maxdif - Maxdif GNU C++ Accepted 125 ms 19744 KB
236348 05/12/2019 20:53:53 a519vienhdt Maxdif - Maxdif GNU C++ Accepted 125 ms 19744 KB
236323 05/12/2019 20:41:54 a519vienhdt Maxdif - Maxdif GNU C++ Accepted 125 ms 6164 KB
235574 05/12/2019 00:36:32 a519vienhdt RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++ Accepted 328 ms 11968 KB
234725 03/12/2019 16:22:14 a519vienhdt Maxdif - Maxdif GNU C++ Accepted 125 ms 4888 KB
234712 03/12/2019 15:37:31 a519vienhdt DEQ01 - DEQ01 GNU C++ Accepted 93 ms 2588 KB
232935 01/12/2019 15:34:57 a519vienhdt Maxdif - Maxdif GNU C++ Accepted 109 ms 4848 KB
232872 01/12/2019 14:39:59 a519vienhdt MDOOR - Cánh cửa thần kì GNU C++ Accepted 546 ms 78388 KB
232860 01/12/2019 14:32:32 a519vienhdt MOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
232827 01/12/2019 14:11:28 a519vienhdt MDOOR - Cánh cửa thần kì GNU C++ Accepted 546 ms 79488 KB
232656 01/12/2019 10:39:45 a519vienhdt TERRYFOX - TERRY FOX GNU C++ Accepted 109 ms 3092 KB
232631 01/12/2019 10:24:03 a519vienhdt ETABLE - Bảng điện tử GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
232529 01/12/2019 09:06:05 a519vienhdt SORT01 - Sắp xếp GNU C++ Accepted 234 ms 3416 KB
231720 30/11/2019 15:22:09 a519vienhdt SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++ Accepted 46 ms 2604 KB
231419 30/11/2019 08:57:17 a519vienhdt MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++ Accepted 609 ms 14692 KB
231347 30/11/2019 07:40:14 a519vienhdt WTREE - Tưới cây GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
230806 29/11/2019 16:35:25 a519vienhdt Part05 - Bow of love GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
226317 26/11/2019 15:36:16 a519vienhdt BLACKJUMP - Trò chơi blackjump GNU C++ Accepted 46 ms 1908 KB
226313 26/11/2019 15:35:17 a519vienhdt DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++ Accepted 15 ms 1664 KB
224949 24/11/2019 20:27:50 a519vienhdt HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Accepted 46 ms 1916 KB
224232 23/11/2019 21:01:54 a519vienhdt XAUKG - Xâu không giảm GNU C++ Accepted 15 ms 872 KB
224208 23/11/2019 20:43:48 a519vienhdt Part04 - Sum troll GNU C++ Accepted 15 ms 1952 KB
221298 21/11/2019 20:39:12 a519vienhdt DEQ01 - DEQ01 GNU C++ Accepted 78 ms 2548 KB
221150 21/11/2019 19:26:36 a519vienhdt NP01 - NP01 GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
219368 19/11/2019 16:41:11 a519vienhdt RGB - RGB Coloring GNU C++ Accepted 156 ms 8224 KB
219323 19/11/2019 16:29:14 a519vienhdt 166E - Tứ diện GNU C++ Accepted 140 ms 2212 KB
219300 19/11/2019 16:15:39 a519vienhdt MOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
219292 19/11/2019 16:05:53 a519vienhdt MOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
219230 19/11/2019 14:22:39 a519vienhdt equalmod - Phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn GNU C++ Accepted 218 ms 1884 KB
219225 19/11/2019 13:24:52 a519vienhdt equalmod - Phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn GNU C++ Accepted 187 ms 1884 KB
218401 18/11/2019 07:48:51 a519vienhdt LINES2D - Đường thẳng GNU C++ Accepted 31 ms 2540 KB
216955 15/11/2019 16:04:59 a519vienhdt GLIDER - GLIDER GNU C++ Accepted 218 ms 20208 KB
211744 11/11/2019 23:11:09 a519vienhdt CHIADAY - Chia dãy GNU C++ Accepted 265 ms 8456 KB
209681 09/11/2019 09:55:49 a519vienhdt RACING - Vòng đua F1 GNU C++11 Accepted 156 ms 3656 KB
209680 09/11/2019 09:53:41 a519vienhdt RACING - Vòng đua F1 GNU C++11 Accepted 156 ms 3656 KB
209667 09/11/2019 09:37:09 a519vienhdt MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 31 ms 2476 KB
209043 08/11/2019 15:49:37 a519vienhdt Part03 - Physic GNU C++ Accepted 0 ms 832 KB
208981 08/11/2019 14:37:36 a519vienhdt IOIBIN - Các thùng nước GNU C++ Accepted 46 ms 1956 KB
208959 08/11/2019 14:21:24 a519vienhdt IOIBIN - Các thùng nước GNU C++ Accepted 171 ms 1952 KB
208811 07/11/2019 23:48:45 a519vienhdt FWATER - Tưới nước đồng cỏ GNU C++11 Accepted 62 ms 2548 KB
207015 05/11/2019 21:56:26 a519vienhdt LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
206954 05/11/2019 20:43:25 a519vienhdt CHEER - Động viên đàn bò GNU C++11 Accepted 156 ms 3784 KB
204420 02/11/2019 09:37:10 a519vienhdt NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++ Accepted 31 ms 10672 KB
204417 02/11/2019 09:35:53 a519vienhdt NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++ Accepted 31 ms 9488 KB
204414 02/11/2019 09:34:47 a519vienhdt NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++ Accepted 46 ms 9292 KB
204375 02/11/2019 08:54:44 a519vienhdt NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++ Accepted 15 ms 2672 KB
203726 31/10/2019 20:49:39 a519vienhdt BUILDTOWER - BUILDTOWER GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
202865 30/10/2019 16:36:30 a519vienhdt FACTOR2 - FACTOR GNU C++ Accepted 609 ms 80032 KB
201180 28/10/2019 18:50:57 a519vienhdt FACTOR2 - FACTOR GNU C++ Accepted 578 ms 80032 KB
200223 27/10/2019 10:49:15 a519vienhdt NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++ Accepted 31 ms 2636 KB
200212 27/10/2019 10:44:23 a519vienhdt NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++ Accepted 31 ms 2640 KB
199487 26/10/2019 10:11:54 a519vienhdt CHEER - Động viên đàn bò GNU C++11 Accepted 140 ms 3788 KB
199402 26/10/2019 09:24:55 a519vienhdt TREELINE - QUY HOẠCH CÂY XANH (CT14E) GNU C++ Accepted 62 ms 1904 KB
199378 26/10/2019 08:59:38 a519vienhdt NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++ Accepted 31 ms 2636 KB
199352 26/10/2019 08:38:38 a519vienhdt MOUNTAIN - Valentine GNU C++ Accepted 437 ms 18032 KB
199349 26/10/2019 08:35:18 a519vienhdt MOUNTAIN - Valentine GNU C++ Accepted 406 ms 18036 KB
198792 25/10/2019 16:44:13 a519vienhdt BadTester - BadTester GNU C++ Accepted 296 ms 8408 KB
198759 25/10/2019 16:27:18 a519vienhdt BadTester - BadTester GNU C++ Accepted 312 ms 7796 KB
198651 25/10/2019 15:41:42 a519vienhdt ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++ Accepted 0 ms 2540 KB
198639 25/10/2019 15:38:01 a519vienhdt ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
196820 23/10/2019 23:07:38 a519vienhdt Part02 - Nhân phẩm GNU C++ Accepted 0 ms 1084 KB
195454 22/10/2019 19:56:42 a519vienhdt COEF - Hệ số GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
195171 22/10/2019 16:39:13 a519vienhdt DPC7 - DPC7 GNU C++ Accepted 125 ms 12460 KB
195019 22/10/2019 15:22:26 a519vienhdt BALLOON - BALLOON GNU C++ Accepted 281 ms 3356 KB
194975 22/10/2019 14:57:55 a519vienhdt SUMPOW - SUMPOW GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
194169 20/10/2019 23:32:22 a519vienhdt Part01 - Hello World GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
193613 19/10/2019 14:30:01 a519vienhdt COUPLE - Chọn Nhà Hàng GNU C++ Accepted 109 ms 1900 KB
193540 19/10/2019 09:42:05 a519vienhdt QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 218 ms 4652 KB
193529 19/10/2019 09:34:28 a519vienhdt QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 343 ms 4652 KB
193042 18/10/2019 16:19:39 a519vienhdt QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 109 ms 6068 KB
191408 15/10/2019 16:35:34 a519vienhdt QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 93 ms 6060 KB
191392 15/10/2019 16:31:45 a519vienhdt QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 203 ms 6056 KB
191365 15/10/2019 16:07:24 a519vienhdt QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 281 ms 4156 KB
191364 15/10/2019 16:06:57 a519vienhdt QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 218 ms 4404 KB
191363 15/10/2019 16:06:13 a519vienhdt QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 234 ms 4404 KB
191362 15/10/2019 16:05:19 a519vienhdt QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 250 ms 4392 KB
191295 15/10/2019 15:07:22 a519vienhdt MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++ Accepted 468 ms 5432 KB
191294 15/10/2019 15:06:57 a519vienhdt MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++ Accepted 484 ms 5432 KB
190558 13/10/2019 23:36:07 a519vienhdt DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
190236 13/10/2019 15:56:24 a519vienhdt NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 578 ms 9944 KB
190235 13/10/2019 15:54:51 a519vienhdt MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++ Accepted 390 ms 10148 KB
190234 13/10/2019 15:53:55 a519vienhdt MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++ Accepted 390 ms 10148 KB
190016 13/10/2019 01:41:19 a519vienhdt NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 609 ms 9944 KB
190015 13/10/2019 00:53:30 a519vienhdt NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++ Accepted 125 ms 5684 KB
190014 13/10/2019 00:51:56 a519vienhdt NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 609 ms 9944 KB
190013 13/10/2019 00:51:07 a519vienhdt NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 671 ms 17944 KB
190011 13/10/2019 00:35:28 a519vienhdt NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 687 ms 80440 KB
189053 11/10/2019 15:59:47 a519vienhdt SODB - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 988 KB
188969 11/10/2019 15:17:17 a519vienhdt LOTTERY - Xổ số GNU C++ Accepted 93 ms 18160 KB
188868 11/10/2019 14:25:22 a519vienhdt STONES - Xếp đá GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
188790 10/10/2019 23:40:50 a519vienhdt XXX - XXX GNU C++ Accepted 15 ms 2700 KB
188789 10/10/2019 23:40:40 a519vienhdt XXX - XXX GNU C++ Accepted 15 ms 2708 KB
188788 10/10/2019 23:40:12 a519vienhdt XXX - XXX GNU C++ Accepted 15 ms 2700 KB
188787 10/10/2019 23:39:24 a519vienhdt SNETD - Mạng trường học GNU C++ Accepted 218 ms 31392 KB
188786 10/10/2019 23:39:18 a519vienhdt SNETD - Mạng trường học GNU C++ Accepted 218 ms 31696 KB
188785 10/10/2019 23:39:13 a519vienhdt SNETD - Mạng trường học GNU C++ Accepted 234 ms 33440 KB
188784 10/10/2019 23:39:02 a519vienhdt SNETD - Mạng trường học GNU C++ Accepted 218 ms 32500 KB
188777 10/10/2019 23:29:15 a519vienhdt LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
188776 10/10/2019 23:28:55 a519vienhdt LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++ Accepted 15 ms 2260 KB
188764 10/10/2019 22:39:15 a519vienhdt DANCE - Lớp học nhảy GNU C++ Accepted 31 ms 2680 KB
188731 10/10/2019 21:16:29 a519vienhdt SOCP - Số chính phương GNU C++ Accepted 609 ms 1744 KB
188657 10/10/2019 20:20:17 a519vienhdt NUMORDER - Bảng số GNU C++ Accepted 234 ms 2256 KB
188471 10/10/2019 17:45:56 a519vienhdt BROAD - CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) GNU C++ Accepted 250 ms 72040 KB
188465 10/10/2019 17:36:45 a519vienhdt FINDNUM1 - FINDNUM1 GNU C++ Accepted 109 ms 14672 KB
188408 10/10/2019 14:58:17 a519vienhdt XXX - XXX GNU C++ Accepted 15 ms 2712 KB
188406 10/10/2019 14:55:35 a519vienhdt XXX - XXX GNU C++ Accepted 15 ms 2712 KB
188390 10/10/2019 13:57:21 a519vienhdt HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++ Accepted 78 ms 1928 KB
188388 10/10/2019 13:51:48 a519vienhdt LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
188381 10/10/2019 13:31:51 a519vienhdt FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
188380 10/10/2019 13:29:55 a519vienhdt ADS - ADS GNU C++ Accepted 15 ms 2752 KB
188379 10/10/2019 13:27:14 a519vienhdt FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
186339 05/10/2019 22:46:31 a519vienhdt FOOTBALL - Lịch thi đấu bóng đá GNU C++ Accepted 15 ms 1896 KB
186337 05/10/2019 22:44:53 a519vienhdt DONUOC - Đo Nước GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
186268 05/10/2019 19:44:24 a519vienhdt CAPACITY - NĂNG LỰC (CT14B) GNU C++ Accepted 203 ms 5440 KB
185944 05/10/2019 09:06:36 a519vienhdt ARMY - DUYỆT BINH. GNU C++11 Accepted 62 ms 2284 KB
185942 05/10/2019 09:03:48 a519vienhdt COIN34 - COIN34 GNU C++11 Accepted 46 ms 2748 KB
185889 05/10/2019 08:25:34 a519vienhdt TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng GNU C++ Accepted 453 ms 7276 KB
185872 05/10/2019 08:09:34 a519vienhdt BANHANG - Bán hàng GNU C++ Accepted 312 ms 4148 KB
185520 04/10/2019 15:41:07 a519vienhdt modulo - Chia lấy dư (CT14A) GNU C++ Accepted 46 ms 2588 KB
183885 01/10/2019 16:30:29 a519vienhdt TIMSO18 - Tìm số (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
183884 01/10/2019 16:30:19 a519vienhdt TIMSO18 - Tìm số (LQD18) GNU C++11 Accepted 0 ms 1004 KB
183881 01/10/2019 16:29:21 a519vienhdt TIMSO18 - Tìm số (LQD18) GNU C++11 Accepted 0 ms 808 KB
183780 01/10/2019 15:02:03 a519vienhdt LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
183748 01/10/2019 14:41:34 a519vienhdt NUMSPLIT - Sinh số GNU C++ Accepted 15 ms 2492 KB
183517 30/09/2019 21:48:45 a519vienhdt BALLON - BALLON GNU C++ Accepted 328 ms 76044 KB
182581 28/09/2019 20:37:19 a519vienhdt SX - Sắp xếp dãy số (LQD17) GNU C++ Accepted 31 ms 1060 KB
182241 28/09/2019 13:03:39 a519vienhdt LOCSO - Lọc số GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
182236 28/09/2019 12:56:54 a519vienhdt LOCSO - Lọc số GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
182112 28/09/2019 09:31:39 a519vienhdt KYNIEM - Kỷ niệm ngày thi (LQD18) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
182087 28/09/2019 09:09:17 a519vienhdt THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++ Accepted 671 ms 1816 KB
182046 28/09/2019 08:36:22 a519vienhdt CATXAU - Cắt xâu (LQD18) GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
182022 28/09/2019 08:24:18 a519vienhdt CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++ Accepted 15 ms 816 KB
182012 28/09/2019 08:17:56 a519vienhdt DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
179848 24/09/2019 20:53:58 a519vienhdt NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++ Accepted 140 ms 3204 KB
179755 24/09/2019 20:11:04 a519vienhdt NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++ Accepted 140 ms 3216 KB
179753 24/09/2019 20:08:30 a519vienhdt NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++ Accepted 140 ms 3232 KB
179465 24/09/2019 14:16:36 a519vienhdt LASCALE - Quả cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
179340 23/09/2019 23:58:51 a519vienhdt TPN - Tổng phần nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
179329 23/09/2019 23:47:33 a519vienhdt TPN - Tổng phần nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
179307 23/09/2019 22:02:37 a519vienhdt TPN - Tổng phần nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
178127 21/09/2019 10:02:02 a519vienhdt SNETD - Mạng trường học GNU C++ Accepted 265 ms 32396 KB
178108 21/09/2019 09:54:30 a519vienhdt ADS - ADS GNU C++ Accepted 15 ms 2676 KB
178092 21/09/2019 09:44:59 a519vienhdt SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++ Accepted 109 ms 4048 KB
178090 21/09/2019 09:44:36 a519vienhdt SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++ Accepted 93 ms 4048 KB
178089 21/09/2019 09:43:47 a519vienhdt SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++ Accepted 93 ms 4040 KB
178068 21/09/2019 09:26:32 a519vienhdt ADDEDGE - Đồ thị GNU C++ Accepted 359 ms 21076 KB
178023 21/09/2019 08:51:48 a519vienhdt BUSSYS - BUSSYS GNU C++ Accepted 62 ms 2744 KB
178014 21/09/2019 08:46:51 a519vienhdt ACM01 - ACM GNU C++ Accepted 515 ms 21216 KB
177465 20/09/2019 14:53:50 a519vienhdt COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 78 ms 2768 KB
177463 20/09/2019 14:52:21 a519vienhdt COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 93 ms 2764 KB
177461 20/09/2019 14:51:27 a519vienhdt COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 93 ms 2768 KB
177457 20/09/2019 14:50:30 a519vienhdt COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 93 ms 2768 KB
177452 20/09/2019 14:38:26 a519vienhdt COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 93 ms 2780 KB
176832 19/09/2019 09:42:50 a519vienhdt COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 78 ms 2768 KB
176830 19/09/2019 09:42:15 a519vienhdt COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 78 ms 2768 KB
176828 19/09/2019 09:41:17 a519vienhdt COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 93 ms 2760 KB
176822 19/09/2019 09:32:59 a519vienhdt COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 78 ms 2768 KB
176820 19/09/2019 09:31:16 a519vienhdt COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 78 ms 2760 KB
176817 19/09/2019 09:28:54 a519vienhdt COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 78 ms 2764 KB
176797 19/09/2019 09:06:48 a519vienhdt BINARY - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 0 ms 1036 KB
175986 17/09/2019 20:47:35 a519vienhdt ADDEDGE - Đồ thị GNU C++ Accepted 390 ms 21172 KB
175323 16/09/2019 21:34:27 a519vienhdt SUBMAT - Tính tổng trên hình chữ nhật con GNU C++ Accepted 1734 ms 17484 KB
174628 15/09/2019 16:23:38 a519vienhdt FINDNUM - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
174621 15/09/2019 16:09:39 a519vienhdt DHBB171002 - Đèn màu Free Pascal Accepted 375 ms 8212 KB
174104 14/09/2019 09:01:59 a519vienhdt MAXOR - Tập con XOR lớn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 1900 KB
174084 14/09/2019 08:25:39 a519vienhdt ROIRAC - Rời rạc hóa GNU C++ Accepted 109 ms 4136 KB
172315 10/09/2019 15:28:04 a519vienhdt COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 250 ms 3556 KB
172314 10/09/2019 15:27:18 a519vienhdt COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 250 ms 3564 KB
172309 10/09/2019 15:21:19 a519vienhdt COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 296 ms 3496 KB
172300 10/09/2019 14:47:21 a519vienhdt COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 265 ms 3532 KB
172097 09/09/2019 23:31:20 a519vienhdt NKCABLE - Nối mạng GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
172096 09/09/2019 23:30:59 a519vienhdt EVA - Sơ tán GNU C++11 Accepted 265 ms 9672 KB
172095 09/09/2019 23:30:30 a519vienhdt SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 31 ms 2708 KB
172094 09/09/2019 23:30:09 a519vienhdt STABLE - Ổn định GNU C++ Accepted 78 ms 5444 KB
172093 09/09/2019 23:29:46 a519vienhdt PUSHBOX - Đẩy hộp GNU C++ Accepted 171 ms 144624 KB
172092 09/09/2019 23:29:16 a519vienhdt HOUSES - Bán nhà GNU C++ Accepted 15 ms 1532 KB
171947 09/09/2019 21:24:11 a519vienhdt PUSHBOX - Đẩy hộp GNU C++ Accepted 171 ms 140088 KB
171193 08/09/2019 20:37:16 a519vienhdt LINE - Con13C GNU C++ Accepted 281 ms 2744 KB
171173 08/09/2019 20:30:29 a519vienhdt MAXDIV - Con13D GNU C++ Accepted 187 ms 10492 KB
168117 08/09/2019 19:33:20 a519vienhdt SAMEMAT - Con13B GNU C++ Accepted 250 ms 17284 KB
168099 08/09/2019 19:27:46 a519vienhdt LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 2044 KB
167957 08/09/2019 17:32:16 a519vienhdt STABLE - Ổn định GNU C++ Accepted 62 ms 5684 KB
167951 08/09/2019 17:28:38 a519vienhdt STABLE - Ổn định GNU C++ Accepted 78 ms 5784 KB
167684 08/09/2019 09:21:07 a519vienhdt SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 31 ms 2824 KB
167676 08/09/2019 09:16:33 a519vienhdt SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 46 ms 2788 KB
167266 07/09/2019 09:36:36 a519vienhdt BBFS - BFS cơ bản GNU C++ Accepted 609 ms 11136 KB
167249 07/09/2019 08:42:41 a519vienhdt EVA - Sơ tán GNU C++ Accepted 281 ms 9788 KB
167246 07/09/2019 08:40:20 a519vienhdt EVA - Sơ tán GNU C++ Accepted 281 ms 9768 KB
167175 06/09/2019 22:02:50 a519vienhdt NKCABLE - Nối mạng GNU C++ Accepted 15 ms 1932 KB
167172 06/09/2019 22:00:34 a519vienhdt NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++ Accepted 125 ms 3268 KB
166865 06/09/2019 00:04:16 a519vienhdt BBFS - BFS cơ bản GNU C++ Accepted 593 ms 11028 KB
166423 02/09/2019 21:44:53 a519vienhdt VSTEPS - Bậc thang GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
165892 31/08/2019 20:39:47 a519vienhdt VSTEPS - Bậc thang GNU C++ Accepted 46 ms 1756 KB
165888 31/08/2019 20:35:17 a519vienhdt VSTEPS - Bậc thang GNU C++ Accepted 62 ms 1756 KB
165886 31/08/2019 20:19:49 a519vienhdt VSTEPS - Bậc thang GNU C++ Accepted 46 ms 1756 KB
165555 30/08/2019 00:29:53 a519vienhdt GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++ Accepted 218 ms 44976 KB
165554 30/08/2019 00:26:24 a519vienhdt NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++ Accepted 187 ms 6520 KB
165553 30/08/2019 00:05:30 a519vienhdt CNTPEAKS - CNTPEAKS GNU C++ Accepted 171 ms 6592 KB
165514 29/08/2019 21:01:58 a519vienhdt DELIVER - DELIVER GNU C++ Accepted 265 ms 7496 KB
165476 29/08/2019 20:43:46 a519vienhdt MESSAGE - MESSAGE GNU C++ Accepted 562 ms 10060 KB
165048 29/08/2019 14:40:29 a519vienhdt COMSYS - COMSYS GNU C++11 Accepted 234 ms 3636 KB
163983 27/08/2019 13:27:01 a519vienhdt BALL - BALL GNU C++ Accepted 328 ms 4072 KB
163867 26/08/2019 22:54:53 a519vienhdt EZCOUNT - Đếm số bit (bản dễ dễ tí) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163862 26/08/2019 22:53:10 a519vienhdt LPDSTR - Xâu LPD GNU C++ Accepted 593 ms 177772 KB
163393 25/08/2019 22:45:34 a519vienhdt DAYNGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
163392 25/08/2019 22:45:01 a519vienhdt DAYNGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
163115 25/08/2019 01:09:04 a519vienhdt LQDDIV - Chia nhóm GNU C++ Accepted 93 ms 1096 KB
160836 24/08/2019 00:05:24 a519vienhdt CHIADAY - Chia dãy GNU C++ Accepted 296 ms 8096 KB
160834 24/08/2019 00:02:19 a519vienhdt CHIADAY - Chia dãy GNU C++ Accepted 265 ms 8256 KB
160832 24/08/2019 00:01:19 a519vienhdt EZCOUNT - Đếm số bit (bản dễ dễ tí) GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
160427 23/08/2019 09:26:11 a519vienhdt HAPPY - Thuốc vui vẻ GNU C++11 Accepted 390 ms 3396 KB
160408 23/08/2019 08:55:56 a519vienhdt BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 171 ms 9644 KB
160342 23/08/2019 01:26:07 a519vienhdt BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 171 ms 9720 KB
160339 22/08/2019 23:59:45 a519vienhdt BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 171 ms 8416 KB
160337 22/08/2019 23:55:22 a519vienhdt BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 171 ms 9720 KB
160336 22/08/2019 23:53:20 a519vienhdt BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 406 ms 9728 KB
160335 22/08/2019 23:50:26 a519vienhdt BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 375 ms 9716 KB
160334 22/08/2019 23:48:49 a519vienhdt BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 375 ms 9736 KB
160090 22/08/2019 18:54:13 a519vienhdt NUMDIV - Số ước số GNU C++ Accepted 93 ms 2904 KB
160079 22/08/2019 18:50:28 a519vienhdt NUMDIV - Số ước số GNU C++ Accepted 421 ms 92340 KB
160062 22/08/2019 18:42:20 a519vienhdt HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++ Accepted 109 ms 2544 KB
160059 22/08/2019 18:41:52 a519vienhdt Tower - Tower 3-coloring GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
160051 22/08/2019 18:37:35 a519vienhdt nCr - nCr GNU C++ Accepted 687 ms 3464 KB
159999 22/08/2019 18:25:42 a519vienhdt MAXREM - Modulo lớn nhất GNU C++ Accepted 62 ms 2408 KB
159984 22/08/2019 18:23:40 a519vienhdt COPRIME - Dãy nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 1000 ms 50020 KB
159951 22/08/2019 18:17:55 a519vienhdt MAXREM - Modulo lớn nhất GNU C++ Accepted 46 ms 2468 KB
158929 20/08/2019 14:59:00 a519vienhdt SUMDIV - Tổng ước số GNU C++ Accepted 2656 ms 80012 KB
158890 20/08/2019 14:31:59 a519vienhdt SUMDIV - Tổng ước số GNU C++ Accepted 2640 ms 80048 KB
158886 20/08/2019 14:28:08 a519vienhdt SUMDIV - Tổng ước số GNU C++ Accepted 2687 ms 87824 KB
158790 20/08/2019 10:29:12 a519vienhdt NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++ Accepted 890 ms 94928 KB
158782 20/08/2019 10:21:21 a519vienhdt NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++ Accepted 906 ms 95420 KB
158731 20/08/2019 09:45:32 a519vienhdt NUMDIV - Số ước số GNU C++ Accepted 468 ms 9544 KB
158651 20/08/2019 08:22:13 a519vienhdt FIBGCD - FIBGCD GNU C++ Accepted 468 ms 2556 KB
158645 20/08/2019 08:16:50 a519vienhdt FIBGCD - FIBGCD GNU C++ Accepted 468 ms 2488 KB
158638 20/08/2019 08:05:29 a519vienhdt HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Accepted 46 ms 1888 KB
158628 20/08/2019 07:54:46 a519vienhdt HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
158196 19/08/2019 16:41:44 a519vienhdt nCr - nCr GNU C++ Accepted 656 ms 3408 KB
158166 19/08/2019 15:54:09 a519vienhdt COUNTSR - Mua Đất GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
158132 19/08/2019 15:28:05 a519vienhdt CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++ Accepted 125 ms 1796 KB
158120 19/08/2019 15:18:59 a519vienhdt Tower - Tower 3-coloring GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
158091 19/08/2019 14:41:02 a519vienhdt SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++ Accepted 109 ms 1844 KB
158089 19/08/2019 14:40:28 a519vienhdt SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++ Accepted 125 ms 1844 KB
158055 19/08/2019 14:07:35 a519vienhdt SQUARECNT - Đếm hình vuông GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
157300 18/08/2019 10:54:25 a519vienhdt LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++ Accepted 46 ms 2456 KB
157239 18/08/2019 10:14:17 a519vienhdt LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++ Accepted 62 ms 2484 KB
157238 18/08/2019 10:14:09 a519vienhdt LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++ Accepted 46 ms 2488 KB
157202 18/08/2019 02:50:03 a519vienhdt HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++ Accepted 93 ms 2452 KB
157197 18/08/2019 00:29:16 a519vienhdt HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++ Accepted 93 ms 2448 KB
154344 13/08/2019 20:44:47 a519vienhdt DAY_SO - Dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 2452 KB
154343 13/08/2019 20:44:22 a519vienhdt DAY_SO - Dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 2448 KB
154278 13/08/2019 20:27:35 a519vienhdt DAYSO - pretest DAYSO GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
153349 11/08/2019 20:46:01 a519vienhdt ATGX - ATGX - ADN GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
153258 11/08/2019 16:25:36 a519vienhdt SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Accepted 171 ms 3960 KB
152926 09/08/2019 22:26:35 a519vienhdt LOVENUM - Số Tình Yêu GNU C++ Accepted 78 ms 3100 KB
152568 09/08/2019 08:28:34 a519vienhdt ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++ Accepted 62 ms 9948 KB
152538 09/08/2019 00:32:18 a519vienhdt QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1828 KB
151564 07/08/2019 10:55:07 a519vienhdt DAYCHAN - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1888 KB
151482 07/08/2019 08:38:29 a519vienhdt CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++ Accepted 281 ms 2524 KB
150562 05/08/2019 10:18:02 a519vienhdt CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++ Accepted 375 ms 2440 KB
150538 05/08/2019 09:13:19 a519vienhdt VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Accepted 140 ms 3968 KB
150508 05/08/2019 08:28:40 a519vienhdt VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Accepted 125 ms 3964 KB
150468 04/08/2019 23:17:36 a519vienhdt CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
150465 04/08/2019 22:34:37 a519vienhdt CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
149755 02/08/2019 08:11:10 a519vienhdt LEM3 - TRIP GNU C++ Accepted 78 ms 2280 KB
149749 02/08/2019 08:07:09 a519vienhdt MYSTERY - Số huyền bí GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
147640 29/07/2019 10:16:40 a519vienhdt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
147594 29/07/2019 08:34:45 a519vienhdt PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
146899 27/07/2019 18:05:53 a519vienhdt MYSTERY - Số huyền bí GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
146893 27/07/2019 18:04:08 a519vienhdt MYSTERY - Số huyền bí GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
146801 27/07/2019 14:45:12 a519vienhdt AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 31 ms 1824 KB
146781 27/07/2019 14:19:43 a519vienhdt PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1218 ms 79644 KB
146628 27/07/2019 00:23:10 a519vienhdt ARR12 - ARR12 GNU C++ Accepted 265 ms 3400 KB
146619 26/07/2019 23:29:38 a519vienhdt SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
146618 26/07/2019 23:21:01 a519vienhdt SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 31 ms 1860 KB
146158 26/07/2019 01:04:16 a519vienhdt CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++ Accepted 109 ms 1764 KB
145435 24/07/2019 22:08:30 a519vienhdt DIVISOR - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
145176 24/07/2019 18:25:41 a519vienhdt LUTH - Lũy thừa GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
145117 24/07/2019 17:47:55 a519vienhdt CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++ Accepted 15 ms 1040 KB
144760 24/07/2019 09:23:28 a519vienhdt C03_12 - Chữ vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
144489 23/07/2019 22:02:21 a519vienhdt DONGGAO - Đong gạo GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
143480 23/07/2019 12:29:43 a519vienhdt LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++ Accepted 312 ms 3236 KB
143472 23/07/2019 12:26:12 a519vienhdt AMINUM - Số Ami GNU C++ Accepted 1125 ms 58580 KB
143470 23/07/2019 12:25:10 a519vienhdt THT1412 - PHẦN THƯỞNG. GNU C++ Accepted 31 ms 2560 KB
143457 23/07/2019 12:21:00 a519vienhdt SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++ Accepted 156 ms 1852 KB
143452 23/07/2019 12:19:47 a519vienhdt KTHNUM - Số thập phân thứ k GNU C++ Accepted 875 ms 2548 KB
143440 23/07/2019 12:14:56 a519vienhdt FIBOMUL - Dãy fibo nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
142789 22/07/2019 22:05:10 a519vienhdt MEMOME. - Memorise Me! GNU C++ Accepted 281 ms 2636 KB
142783 22/07/2019 21:58:58 a519vienhdt MEMOME. - Memorise Me! GNU C++ Accepted 265 ms 2636 KB
142768 22/07/2019 21:36:05 a519vienhdt DAYNGOAC - Dãy ngoặc GNU C++ Accepted 265 ms 1792 KB
142681 22/07/2019 20:41:36 a519vienhdt ATGX - ATGX - ADN GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
142670 22/07/2019 20:35:36 a519vienhdt THT1412 - PHẦN THƯỞNG. GNU C++ Accepted 31 ms 2492 KB
141468 20/07/2019 23:24:31 a519vienhdt SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++ Accepted 171 ms 1888 KB
140648 18/07/2019 21:07:58 a519vienhdt PYTAGO - ĐẾM BỘ 3 SỐ PYTAGO! GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
140606 18/07/2019 20:38:42 a519vienhdt CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. GNU C++ Accepted 0 ms 1964 KB
140586 18/07/2019 20:33:32 a519vienhdt MUAXANG - MUA XĂNG GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
140574 18/07/2019 20:27:09 a519vienhdt BAOLIXI - BAO LÌ XÌ. GNU C++ Accepted 62 ms 2608 KB
139457 16/07/2019 22:38:24 a519vienhdt MEZ. - EZZI. GNU C++11 Accepted 0 ms 1868 KB
139454 16/07/2019 22:33:10 a519vienhdt SOAO. - SỐNG ẢO. GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
139444 16/07/2019 22:12:29 a519vienhdt MEMOME. - Memorise Me! GNU C++11 Accepted 281 ms 2716 KB
139435 16/07/2019 21:57:45 a519vienhdt TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 840 KB
138841 15/07/2019 22:27:20 a519vienhdt CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++ Accepted 296 ms 2568 KB
138531 15/07/2019 10:07:12 a519vienhdt UPDATEARR - CẬP NHẬT MẢNG. GNU C++11 Accepted 140 ms 2696 KB
138519 15/07/2019 09:53:52 a519vienhdt DGACH. - ĐẶT GẠCH. GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
138483 15/07/2019 08:44:01 a519vienhdt XCHO - XẾP CHỖ NGỒI. GNU C++11 Accepted 281 ms 1928 KB
138478 15/07/2019 08:42:23 a519vienhdt XCHO - XẾP CHỖ NGỒI. GNU C++ Accepted 453 ms 1912 KB
138000 13/07/2019 11:28:36 a519vienhdt SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
136774 11/07/2019 20:58:30 a519vienhdt XDX - Xâu đối xứng GNU C++ Accepted 0 ms 852 KB
136767 11/07/2019 19:05:08 a519vienhdt BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++ Accepted 281 ms 2488 KB
136766 11/07/2019 19:03:49 a519vienhdt BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++ Accepted 296 ms 2436 KB
134039 03/07/2019 17:32:26 a519vienhdt PHATQUA - Phát quà (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 343 ms 1884 KB
133088 30/06/2019 10:38:33 a519vienhdt DAYSO_LQD - Dãy số GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
133087 30/06/2019 10:35:01 a519vienhdt PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
133086 30/06/2019 10:34:19 a519vienhdt KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1920 KB
130141 21/06/2019 23:13:59 a519vienhdt C03_11 - Hình tròn GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
129805 20/06/2019 22:29:10 a519vienhdt CNTDIVISOR - Đếm số chia hết GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
129803 20/06/2019 22:26:36 a519vienhdt C03_12 - Chữ vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
129793 20/06/2019 22:19:31 a519vienhdt Factorial - Giai thừa GNU C++ Accepted 0 ms 1076 KB
129791 20/06/2019 22:18:11 a519vienhdt C03_13 - Chữ liền trước GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
129790 20/06/2019 22:16:34 a519vienhdt C03_10 - Phép toán số học GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
129789 20/06/2019 22:15:34 a519vienhdt C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
129788 20/06/2019 22:14:32 a519vienhdt C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
129787 20/06/2019 22:13:46 a519vienhdt C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
129785 20/06/2019 22:13:07 a519vienhdt C03_06 - Ký tự cũ GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
129782 20/06/2019 22:12:37 a519vienhdt C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
129774 20/06/2019 22:09:37 a519vienhdt C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++ Accepted 0 ms 924 KB
129772 20/06/2019 22:08:32 a519vienhdt C03_03 - Ký tự mới GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
129767 20/06/2019 22:03:08 a519vienhdt C03_02 - Phép tính #1 GNU C++ Accepted 15 ms 1076 KB
129766 20/06/2019 22:01:21 a519vienhdt C03_01 - Số gấp đôi GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
129765 20/06/2019 21:58:24 a519vienhdt POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++ Accepted 218 ms 35444 KB
129764 20/06/2019 21:56:28 a519vienhdt POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++ Accepted 218 ms 35444 KB
129757 20/06/2019 21:41:31 a519vienhdt SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++ Accepted 31 ms 1908 KB
127114 13/06/2019 21:45:16 a519vienhdt TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++ Accepted 859 ms 2508 KB
127084 13/06/2019 20:47:50 a519vienhdt TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 203 ms 18840 KB
127083 13/06/2019 20:46:52 a519vienhdt VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++ Accepted 109 ms 4024 KB
127072 13/06/2019 20:19:17 a519vienhdt CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
126059 07/06/2019 08:39:50 a519vienhdt CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
125896 05/06/2019 19:02:16 a519vienhdt PSTG1 - pretest PSTG GNU C++ Accepted 1328 ms 2532 KB
125859 05/06/2019 18:45:01 a519vienhdt DAYSO - pretest DAYSO GNU C++ Accepted 15 ms 908 KB
125857 05/06/2019 18:39:38 a519vienhdt KTDX - pretest KTDX GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
125766 03/06/2019 17:28:33 a519vienhdt EZ10 - EZ10 GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
125764 03/06/2019 17:25:01 a519vienhdt EZ10 - EZ10 Free Pascal Accepted 0 ms 1128 KB
125751 03/06/2019 17:09:10 a519vienhdt EZ10 - EZ10 GNU C++ Accepted 78 ms 1032 KB
125746 03/06/2019 17:03:16 a519vienhdt BFF - BFF GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
125745 03/06/2019 17:02:44 a519vienhdt BFF - BFF GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
125741 03/06/2019 16:55:21 a519vienhdt BFF - BFF GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
125735 03/06/2019 16:36:43 a519vienhdt FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
125734 03/06/2019 16:35:30 a519vienhdt FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
125733 03/06/2019 16:32:59 a519vienhdt FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
125726 03/06/2019 16:08:39 a519vienhdt FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
125724 03/06/2019 16:06:19 a519vienhdt FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
125595 31/05/2019 15:02:09 a519vienhdt DIVABLE1 - Bội Của 9 GNU C++ Accepted 0 ms 896 KB
125593 31/05/2019 15:00:55 a519vienhdt FNUMBER - Số Gần Nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
125408 29/05/2019 00:44:01 a519vienhdt NORMAL - Không Tên GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
124893 25/05/2019 18:14:05 a519vienhdt PTS - Phân tích số GNU C++ Accepted 171 ms 1868 KB
124794 24/05/2019 23:02:36 a519vienhdt TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 156 ms 2532 KB
124793 24/05/2019 23:02:12 a519vienhdt TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 296 ms 2532 KB
124791 24/05/2019 23:00:57 a519vienhdt TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 828 ms 2532 KB
124790 24/05/2019 23:00:39 a519vienhdt TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 546 ms 2532 KB
124787 24/05/2019 22:59:27 a519vienhdt TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 281 ms 2532 KB
124615 23/05/2019 01:06:44 a519vienhdt SortSEQ - Sắp xếp dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 808 KB
124599 22/05/2019 22:58:57 a519vienhdt TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
124467 22/05/2019 16:36:34 a519vienhdt SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
124464 22/05/2019 16:24:59 a519vienhdt CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++ Accepted 187 ms 1828 KB
124452 22/05/2019 16:06:42 a519vienhdt XAUHH - Xâu họ hàng GNU C++ Accepted 15 ms 944 KB
124449 22/05/2019 16:03:58 a519vienhdt XAUHH - Xâu họ hàng GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
123047 10/05/2019 02:29:37 a519vienhdt PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 750 ms 7668 KB
123046 09/05/2019 23:36:37 a519vienhdt SUBSTR01 - Xâu con GNU C++ Accepted 78 ms 1996 KB
123045 09/05/2019 23:25:45 a519vienhdt PIGBANK - Heo đất GNU C++ Accepted 125 ms 3036 KB
123044 09/05/2019 23:25:05 a519vienhdt PIGBANK - Heo đất GNU C++ Accepted 93 ms 1972 KB
123043 09/05/2019 23:23:12 a519vienhdt PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 750 ms 7668 KB
123042 09/05/2019 23:20:40 a519vienhdt PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 593 ms 12312 KB
123040 09/05/2019 23:17:27 a519vienhdt PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 546 ms 12312 KB
123026 09/05/2019 22:58:01 a519vienhdt PIGBANK - Heo đất GNU C++ Accepted 312 ms 4284 KB
123025 09/05/2019 22:56:32 a519vienhdt PIGBANK - Heo đất GNU C++ Accepted 390 ms 11172 KB
123000 09/05/2019 18:33:14 a519vienhdt SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
122999 09/05/2019 18:32:37 a519vienhdt SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1656 KB
122949 08/05/2019 23:11:22 a519vienhdt SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
122898 08/05/2019 20:57:36 a519vienhdt MAGNET - Nam châm GNU C++ Accepted 15 ms 1904 KB
122672 07/05/2019 18:11:05 a519vienhdt CNTCOPRIME - CNTCOPRIME GNU C++ Accepted 15 ms 1608 KB
122626 06/05/2019 23:10:32 a519vienhdt CHOIBI - Chơi Bi GNU C++ Accepted 125 ms 36128 KB
122495 05/05/2019 20:17:15 a519vienhdt THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
122427 04/05/2019 18:06:34 a519vienhdt DAYTG - Dãy Tăng Giảm GNU C++ Accepted 453 ms 51872 KB
122115 30/04/2019 23:12:05 a519vienhdt OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++ Accepted 15 ms 1016 KB
122112 30/04/2019 23:07:02 a519vienhdt OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++ Accepted 15 ms 1800 KB
122110 30/04/2019 23:03:03 a519vienhdt OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
122109 30/04/2019 22:59:38 a519vienhdt OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++ Accepted 15 ms 1808 KB
122105 30/04/2019 22:41:53 a519vienhdt PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++ Accepted 765 ms 3692 KB
122092 30/04/2019 21:51:17 a519vienhdt LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++ Accepted 234 ms 2468 KB
122091 30/04/2019 21:49:58 a519vienhdt LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++ Accepted 218 ms 2432 KB
122090 30/04/2019 21:44:31 a519vienhdt LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++ Accepted 781 ms 2144 KB
122089 30/04/2019 21:35:15 a519vienhdt LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++ Accepted 281 ms 9952 KB
122086 30/04/2019 21:15:22 a519vienhdt singstr - Xâu duy nhất GNU C++ Accepted 312 ms 19752 KB
121923 30/04/2019 01:24:13 a519vienhdt FIRS - Hàng cây Free Pascal Accepted 46 ms 2828 KB
121921 30/04/2019 01:13:37 a519vienhdt B11 - Tên đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2544 KB
121919 30/04/2019 01:10:51 a519vienhdt BEAUNAME - Tên đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2548 KB
121914 30/04/2019 00:04:24 a519vienhdt LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++ Accepted 484 ms 26228 KB
121913 30/04/2019 00:03:55 a519vienhdt LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++ Accepted 484 ms 25492 KB
121908 29/04/2019 23:53:12 a519vienhdt DOLL - Búp bê GNU C++ Accepted 78 ms 2564 KB
120989 29/04/2019 11:21:37 a519vienhdt FOOTBALL - Lịch thi đấu bóng đá GNU C++ Accepted 0 ms 1896 KB
120390 24/04/2019 22:59:22 a519vienhdt HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Accepted 46 ms 1844 KB
120389 24/04/2019 22:58:08 a519vienhdt LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++ Accepted 46 ms 2500 KB
120147 24/04/2019 00:09:59 a519vienhdt LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
120146 24/04/2019 00:08:25 a519vienhdt LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
120125 23/04/2019 22:29:10 a519vienhdt SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++ Accepted 15 ms 832 KB
120070 23/04/2019 09:54:34 a519vienhdt FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 15 ms 888 KB
119715 20/04/2019 18:04:32 a519vienhdt PASSWORD2 - Tìm mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
119631 18/04/2019 22:37:22 a519vienhdt LOCK - Khóa số GNU C++ Accepted 125 ms 2568 KB
118572 15/04/2019 12:34:22 a519vienhdt WORDCNT - Word Counting GNU C++ Accepted 31 ms 1832 KB
118567 15/04/2019 12:08:46 a519vienhdt WORDCNT - Word Counting GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
118078 13/04/2019 17:51:00 a519vienhdt STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. GNU C++ Accepted 0 ms 1024 KB
117918 13/04/2019 01:16:10 a519vienhdt TPN - Tổng phần nguyên GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
117917 13/04/2019 01:15:48 a519vienhdt LASCALE - Quả cân GNU C++ Accepted 15 ms 1360 KB
117916 13/04/2019 01:14:46 a519vienhdt LASCALE - Quả cân GNU C++ Accepted 15 ms 1296 KB
117908 13/04/2019 00:15:37 a519vienhdt TPN - Tổng phần nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
117907 13/04/2019 00:15:25 a519vienhdt TPN - Tổng phần nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
117906 13/04/2019 00:11:42 a519vienhdt TPN - Tổng phần nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
117550 11/04/2019 18:08:50 a519vienhdt TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 812 ms 1696 KB
117548 11/04/2019 18:08:13 a519vienhdt TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 218 ms 1696 KB
117545 11/04/2019 18:07:03 a519vienhdt TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 218 ms 1656 KB
117543 11/04/2019 18:06:50 a519vienhdt TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 218 ms 1768 KB
117541 11/04/2019 18:06:06 a519vienhdt TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 203 ms 1656 KB
117198 11/04/2019 02:12:06 a519vienhdt LOCSO - Lọc số GNU C++ Accepted 15 ms 2384 KB
117190 11/04/2019 01:40:32 a519vienhdt STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
117188 11/04/2019 01:35:07 a519vienhdt STRING01 - Chênh lệch độ dài GNU C++ Accepted 15 ms 1008 KB
117186 11/04/2019 01:30:23 a519vienhdt SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1008 KB
116543 10/04/2019 01:11:46 a519vienhdt CSTC - Chữ số tận cùng. GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
116525 10/04/2019 00:16:08 a519vienhdt AMINUM - Số Ami GNU C++ Accepted 890 ms 58572 KB
116523 10/04/2019 00:14:46 a519vienhdt AMINUM - Số Ami GNU C++ Accepted 687 ms 58588 KB
116200 09/04/2019 18:57:54 a519vienhdt STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
116020 09/04/2019 01:29:13 a519vienhdt ORGAME - Trò Chơi Đếm Số GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
116018 09/04/2019 01:25:53 a519vienhdt SUBSTR - Xâu con GNU C++ Accepted 46 ms 1892 KB
116001 09/04/2019 00:43:41 a519vienhdt NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++ Accepted 31 ms 2456 KB
115995 09/04/2019 00:24:39 a519vienhdt NKCABLE - Nối mạng GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
115959 08/04/2019 23:48:38 a519vienhdt VSTEPS - Bậc thang GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
115941 08/04/2019 23:35:46 a519vienhdt VSTEPS - Bậc thang GNU C++ Accepted 46 ms 2344 KB
115932 08/04/2019 23:18:38 a519vienhdt LATGACH - Lát gạch GNU C++ Accepted 15 ms 2388 KB
115919 08/04/2019 22:19:17 a519vienhdt STRING04 - Xóa dấu khoảng trống GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
115570 07/04/2019 22:31:39 a519vienhdt BANGSO - Băng số GNU C++ Accepted 15 ms 1892 KB
115354 06/04/2019 18:58:36 a519vienhdt TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 31 ms 5040 KB
115339 06/04/2019 18:46:41 a519vienhdt MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 515 ms 9740 KB
115337 06/04/2019 18:43:32 a519vienhdt MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++ Accepted 31 ms 3452 KB
115253 06/04/2019 16:53:50 a519vienhdt PACKING - Đóng gói GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
114980 06/04/2019 00:36:33 a519vienhdt SEQ13 - Giá trị trung bình GNU C++ Accepted 187 ms 369568 KB
114498 04/04/2019 18:23:30 a519vienhdt EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++ Accepted 46 ms 1908 KB
113418 02/04/2019 00:15:07 a519vienhdt SUBSTR01 - Xâu con GNU C++ Accepted 62 ms 2008 KB
113063 01/04/2019 01:48:30 a519vienhdt HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
113062 01/04/2019 01:47:56 a519vienhdt HOUSING - Mua Nhà GNU C++ Accepted 31 ms 1892 KB
112405 30/03/2019 00:27:59 a519vienhdt VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
112403 30/03/2019 00:23:08 a519vienhdt HOIVAN - Số hồi văn GNU C++ Accepted 15 ms 1100 KB
112402 30/03/2019 00:22:38 a519vienhdt JPAIR - JPAIR GNU C++ Accepted 31 ms 1904 KB
112398 30/03/2019 00:17:52 a519vienhdt HOIVAN - Số hồi văn GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
112397 30/03/2019 00:17:24 a519vienhdt DIVABLE - Số số chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1652 KB
112394 30/03/2019 00:14:23 a519vienhdt HOIVAN - Số hồi văn GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
112357 29/03/2019 22:53:55 a519vienhdt SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 125 ms 3864 KB
112352 29/03/2019 22:48:01 a519vienhdt COST - Chi phí GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
112238 29/03/2019 00:55:28 a519vienhdt COST - Chi phí GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
112236 29/03/2019 00:43:57 a519vienhdt COST - Chi phí GNU C++ Accepted 31 ms 1852 KB
112228 28/03/2019 23:27:24 a519vienhdt NTCN - Nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
112226 28/03/2019 23:22:57 a519vienhdt VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
112089 28/03/2019 18:49:01 a519vienhdt TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
112088 28/03/2019 18:48:11 a519vienhdt xaumin - Xâu Min GNU C++ Accepted 15 ms 2528 KB
112086 28/03/2019 18:46:48 a519vienhdt TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
112085 28/03/2019 18:44:04 a519vienhdt BATCHE - Bạt che nắng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
112074 28/03/2019 18:24:42 a519vienhdt CHIADAY - Chia dãy GNU C++ Accepted 187 ms 6224 KB
112066 28/03/2019 18:12:44 a519vienhdt TKT - Tìm kí tự GNU C++ Accepted 109 ms 4588 KB
112057 28/03/2019 18:00:39 a519vienhdt TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 15 ms 1072 KB
112056 28/03/2019 17:58:59 a519vienhdt PSTG - Phân số tối giản GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
111444 26/03/2019 18:54:01 a519vienhdt HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++ Accepted 15 ms 2392 KB
111436 26/03/2019 18:42:40 a519vienhdt PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore GNU C++ Accepted 15 ms 1000 KB
111434 26/03/2019 18:39:18 a519vienhdt PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore GNU C++ Accepted 0 ms 860 KB
111399 26/03/2019 18:06:02 a519vienhdt CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) GNU C++ Accepted 15 ms 1020 KB
110586 21/03/2019 18:12:45 a519vienhdt PLANE - Hành trình bay GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
110581 21/03/2019 18:06:23 a519vienhdt PILOT - Phi công GNU C++ Accepted 46 ms 2504 KB
110574 21/03/2019 18:02:41 a519vienhdt FLYING - Lái máy bay GNU C++ Accepted 15 ms 1760 KB
109233 18/03/2019 01:36:17 a519vienhdt BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++ Accepted 546 ms 2412 KB
108783 16/03/2019 18:10:48 a519vienhdt SPQ - Số phú quý GNU C++ Accepted 15 ms 1156 KB
107651 11/03/2019 00:20:58 a519vienhdt TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
107646 11/03/2019 00:08:32 a519vienhdt HOUSE2 - Xây Nhà GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
107182 09/03/2019 01:06:16 a519vienhdt SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Accepted 703 ms 4000 KB
107181 09/03/2019 01:05:06 a519vienhdt SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Accepted 703 ms 4000 KB
106615 05/03/2019 18:54:29 a519vienhdt CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++ Accepted 234 ms 9652 KB
106224 01/03/2019 22:25:25 a519vienhdt FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Accepted 171 ms 51760 KB
105996 27/02/2019 21:14:14 a519vienhdt ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++ Accepted 46 ms 1868 KB
105720 27/02/2019 11:02:43 a519vienhdt HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++ Accepted 203 ms 4820 KB
105719 27/02/2019 11:02:17 a519vienhdt HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++ Accepted 31 ms 1948 KB
105535 26/02/2019 17:49:29 a519vienhdt HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++ Accepted 218 ms 5620 KB
105255 25/02/2019 16:09:12 a519vienhdt GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++ Accepted 203 ms 8668 KB
105004 24/02/2019 21:17:57 a519vienhdt KSUM - SUMK GNU C++ Accepted 421 ms 1748 KB
104994 24/02/2019 21:12:51 a519vienhdt MAXOCC - Max Occurrence GNU C++ Accepted 93 ms 2024 KB
104974 24/02/2019 21:07:44 a519vienhdt PLUSEZ - Cấp số cộng GNU C++ Accepted 15 ms 1784 KB
104963 24/02/2019 21:04:17 a519vienhdt COMDIV - Số ước chung GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
104699 24/02/2019 16:46:07 a519vienhdt WORDCNT - Word Counting GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
104697 24/02/2019 16:41:16 a519vienhdt WORDCNT - Word Counting GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
104645 24/02/2019 14:26:21 a519vienhdt LETTER - Gửi thư GNU C++ Accepted 0 ms 2516 KB
104641 24/02/2019 13:55:54 a519vienhdt MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
104639 24/02/2019 13:50:24 a519vienhdt SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 140 ms 15136 KB
104638 24/02/2019 13:41:41 a519vienhdt UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++ Accepted 15 ms 1120 KB
104637 24/02/2019 13:18:57 a519vienhdt ACM01 - ACM GNU C++ Accepted 390 ms 21280 KB
104434 22/02/2019 21:25:47 a519vienhdt PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++ Accepted 203 ms 1836 KB
104433 22/02/2019 21:25:26 a519vienhdt PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++ Accepted 281 ms 1840 KB
104432 22/02/2019 21:24:19 a519vienhdt PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++ Accepted 187 ms 1836 KB
104294 21/02/2019 18:40:18 a519vienhdt C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++ Accepted 0 ms 1016 KB
104287 21/02/2019 18:27:23 a519vienhdt BUYCAN - Mua kẹo GNU C++ Accepted 78 ms 1844 KB
104255 21/02/2019 17:53:45 a519vienhdt FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
104140 21/02/2019 16:04:57 a519vienhdt CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++ Accepted 281 ms 9808 KB
103788 21/02/2019 14:19:17 a519vienhdt DIVABLE - Số số chia hết GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
103774 21/02/2019 14:17:12 a519vienhdt MEANARR - Dãy trung bình cộng GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
103724 21/02/2019 14:07:52 a519vienhdt ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++ Accepted 15 ms 1116 KB
103476 20/02/2019 00:31:14 a519vienhdt FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1148 KB
103324 19/02/2019 01:03:10 a519vienhdt RAISOI - Trò chơi rải sỏi GNU C++ Accepted 15 ms 2576 KB
103311 18/02/2019 23:09:56 a519vienhdt GROUP - Phân nhóm GNU C++ Accepted 375 ms 3348 KB
102850 17/02/2019 22:27:21 a519vienhdt COVER - Đoạn được phủ dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2752 KB
102845 17/02/2019 22:12:00 a519vienhdt ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++ Accepted 46 ms 2200 KB
102580 15/02/2019 18:09:58 a519vienhdt KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
102412 13/02/2019 22:26:38 a519vienhdt SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 984 KB
102410 13/02/2019 22:03:06 a519vienhdt SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
102401 13/02/2019 21:13:21 a519vienhdt LOCK - Khóa số GNU C++ Accepted 78 ms 2444 KB
101880 12/02/2019 18:32:28 a519vienhdt BOOK - Mua sách GNU C++ Accepted 62 ms 2588 KB
101816 12/02/2019 17:42:36 a519vienhdt DOISO - Đổi số GNU C++ Accepted 31 ms 2564 KB
101809 12/02/2019 17:36:19 a519vienhdt triples - so sánh bộ ba GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
101803 12/02/2019 17:33:30 a519vienhdt SOCKS - Những chiếc tất GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
101784 11/02/2019 21:02:29 a519vienhdt triples - so sánh bộ ba GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
101779 11/02/2019 20:43:53 a519vienhdt BEAUTY - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
101772 11/02/2019 20:31:10 a519vienhdt DOISO - Đổi số GNU C++ Accepted 31 ms 2536 KB
101734 11/02/2019 19:56:54 a519vienhdt SOCKS - Những chiếc tất GNU C++ Accepted 0 ms 1044 KB
101727 11/02/2019 19:49:35 a519vienhdt SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 1856 KB
101722 11/02/2019 19:44:18 a519vienhdt SUMARR - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 46 ms 1884 KB
101487 10/02/2019 18:24:00 a519vienhdt LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1924 KB
101403 08/02/2019 00:40:17 a519vienhdt SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++ Accepted 625 ms 9656 KB
101401 07/02/2019 23:01:16 a519vienhdt SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++ Accepted 609 ms 9508 KB
101382 06/02/2019 21:15:39 a519vienhdt CHASTR - Biến đổi xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
101380 06/02/2019 20:47:37 a519vienhdt FILL - Điền vào chỗ trống GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
101379 06/02/2019 20:47:12 a519vienhdt CHASTR - Biến đổi xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
101378 06/02/2019 20:46:47 a519vienhdt DL6174 - Định lý 6174 GNU C++ Accepted 15 ms 1272 KB
101365 05/02/2019 01:52:56 a519vienhdt TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
101350 03/02/2019 03:16:49 a519vienhdt PASSWORD2 - Tìm mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
101348 03/02/2019 03:15:04 a519vienhdt PASSWORD2 - Tìm mật khẩu GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
101341 03/02/2019 02:45:42 a519vienhdt BANGMA - Bảng mã ASCII GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
101329 03/02/2019 01:26:42 a519vienhdt MOVE - Dịch chuyển GNU C++ Accepted 484 ms 1904 KB
101327 03/02/2019 00:48:09 a519vienhdt xaumin - Xâu Min GNU C++ Accepted 15 ms 2608 KB
101211 28/01/2019 22:15:29 a519vienhdt NENXAU - Nén xâu GNU C++ Accepted 15 ms 1832 KB
101208 28/01/2019 22:11:27 a519vienhdt PALIN - Đối xứng GNU C++ Accepted 15 ms 1796 KB
101201 28/01/2019 21:36:15 a519vienhdt FNUM - FNUM GNU C++ Accepted 93 ms 2432 KB
101130 27/01/2019 17:25:53 a519vienhdt ODDEVEN - Chẳn lẻ GNU C++ Accepted 0 ms 1840 KB
101125 27/01/2019 16:34:51 a519vienhdt REVERS - Dãy số thuận nghịch GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
101124 27/01/2019 16:33:37 a519vienhdt REVERS - Dãy số thuận nghịch GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
101118 27/01/2019 16:00:50 a519vienhdt sxso - Sắp xếp số trong xâu GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
101073 26/01/2019 23:48:43 a519vienhdt GNENXAU - Giải nén xâu GNU C++ Accepted 31 ms 1784 KB
101064 26/01/2019 22:58:03 a519vienhdt HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++ Accepted 140 ms 16644 KB
101061 26/01/2019 22:53:06 a519vienhdt HELLO - Xin chào GNU C++ Accepted 31 ms 2472 KB
99972 17/01/2019 18:34:51 a519vienhdt CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
99354 15/01/2019 00:18:16 a519vienhdt STR01 - Đếm ký tự trong xâu GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
99350 14/01/2019 23:49:30 a519vienhdt STR01 - Đếm ký tự trong xâu GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
99328 14/01/2019 22:31:05 a519vienhdt fdigit - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
99101 13/01/2019 21:21:20 a519vienhdt MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
98986 12/01/2019 18:59:50 a519vienhdt XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) GNU C++ Accepted 15 ms 848 KB
98114 10/01/2019 23:01:03 a519vienhdt DHEXP - Biểu thức GNU C++ Accepted 46 ms 2532 KB
97741 09/01/2019 00:41:25 a519vienhdt XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) GNU C++ Accepted 15 ms 1092 KB
97739 08/01/2019 23:54:40 a519vienhdt SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1096 KB
97738 08/01/2019 23:49:19 a519vienhdt CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
97735 08/01/2019 23:20:13 a519vienhdt Candles - Thổi nến GNU C++ Accepted 140 ms 2472 KB
97663 08/01/2019 17:54:39 a519vienhdt CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1056 KB
97661 08/01/2019 17:53:10 a519vienhdt TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
97623 08/01/2019 00:58:41 a519vienhdt ADDS - ADDS GNU C++ Accepted 0 ms 1064 KB
97618 07/01/2019 23:47:14 a519vienhdt FROG - Chú ếch GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
97613 07/01/2019 23:19:46 a519vienhdt CBUYING - Mua chocolate GNU C++ Accepted 296 ms 3984 KB
97612 07/01/2019 23:19:23 a519vienhdt CBUYING - Mua chocolate GNU C++ Accepted 265 ms 3984 KB
97611 07/01/2019 23:12:22 a519vienhdt CBUYING - Mua chocolate GNU C++ Accepted 546 ms 18320 KB
97594 07/01/2019 21:46:59 a519vienhdt NOIXICH - Nối xích GNU C++ Accepted 218 ms 3068 KB
97294 03/01/2019 23:45:58 a519vienhdt BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 218 ms 10368 KB
97291 03/01/2019 23:23:13 a519vienhdt ROBOT12 - Robot di chuyển GNU C++ Accepted 31 ms 1920 KB
97290 03/01/2019 23:22:21 a519vienhdt COMPUTER - Ráp máy tính GNU C++ Accepted 15 ms 1908 KB
97289 03/01/2019 23:20:15 a519vienhdt LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 187 ms 2812 KB
97285 03/01/2019 23:17:24 a519vienhdt PRACTICE - Luyện tập GNU C++ Accepted 359 ms 4128 KB
97281 03/01/2019 23:15:26 a519vienhdt PLUGIN - Ổ cắm GNU C++ Accepted 15 ms 2924 KB
97280 03/01/2019 23:15:06 a519vienhdt PAIRNUM - Số cặp GNU C++ Accepted 125 ms 3312 KB
97279 03/01/2019 23:14:36 a519vienhdt CODENEW - Mã mới GNU C++ Accepted 125 ms 3312 KB
97278 03/01/2019 23:12:34 a519vienhdt C11 - Mã số GNU C++ Accepted 125 ms 3312 KB
96090 11/12/2018 18:47:12 a519vienhdt LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++ Accepted 187 ms 3160 KB
95955 10/12/2018 22:53:00 a519vienhdt PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1312 ms 12068 KB
95798 09/12/2018 10:10:40 a519vienhdt CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 812 ms 17512 KB
95077 05/12/2018 16:51:04 a519vienhdt SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++ Accepted 125 ms 3844 KB
94362 01/12/2018 23:04:57 a519vienhdt DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++ Accepted 46 ms 2512 KB
94361 01/12/2018 22:52:03 a519vienhdt KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Accepted 0 ms 1120 KB
94273 01/12/2018 18:23:26 a519vienhdt CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 984 ms 17460 KB
94267 01/12/2018 18:19:11 a519vienhdt ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
94261 01/12/2018 18:15:48 a519vienhdt ARR06 - ARR06 GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
94256 01/12/2018 18:12:09 a519vienhdt ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 15 ms 2248 KB
94119 01/12/2018 00:30:55 a519vienhdt ADDS - ADDS GNU C++ Accepted 0 ms 64 KB
94109 30/11/2018 23:59:56 a519vienhdt CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 859 ms 17360 KB
93516 29/11/2018 01:09:54 a519vienhdt MAXARR1 - Help Conan 12! GNU C++ Accepted 250 ms 3408 KB
93514 29/11/2018 01:05:28 a519vienhdt MAXARR1 - Help Conan 12! GNU C++ Accepted 312 ms 3408 KB
93492 28/11/2018 22:43:20 a519vienhdt CHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
93013 27/11/2018 18:24:06 a519vienhdt NKDIVSEQ - Dãy chia hết GNU C++ Accepted 187 ms 46612 KB
92511 25/11/2018 23:21:43 a519vienhdt NUMERALS - Số học GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
92510 25/11/2018 23:19:21 a519vienhdt NUMERALS - Số học GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
92494 25/11/2018 20:26:01 a519vienhdt NKDIVSEQ - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
92491 25/11/2018 19:58:35 a519vienhdt SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 625 ms 17288 KB
92479 25/11/2018 19:31:17 a519vienhdt TABLE - Bảng số GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
92388 24/11/2018 23:08:53 a519vienhdt FIVESET - Bộ năm GNU C++ Accepted 125 ms 3148 KB
92372 24/11/2018 21:44:33 a519vienhdt NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 921 ms 18192 KB
92371 24/11/2018 21:41:48 a519vienhdt NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 921 ms 17564 KB
92370 24/11/2018 21:37:03 a519vienhdt DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 843 ms 79688 KB
91275 20/11/2018 18:29:03 a519vienhdt ARR12 - ARR12 GNU C++ Accepted 62 ms 2248 KB
91183 20/11/2018 12:27:52 a519vienhdt SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 796 ms 9640 KB
91179 20/11/2018 12:15:46 a519vienhdt CHECKPOINT - Đánh giá hiệu quả làm việc GNU C++ Accepted 171 ms 2864 KB
91178 20/11/2018 12:15:45 a519vienhdt CHECKPOINT - Đánh giá hiệu quả làm việc GNU C++ Accepted 171 ms 2864 KB
91166 19/11/2018 21:42:32 a519vienhdt LETTER - Gửi thư GNU C++ Accepted 15 ms 2220 KB
91159 19/11/2018 21:09:10 a519vienhdt CHECKPOINT - Đánh giá hiệu quả làm việc GNU C++ Accepted 187 ms 2856 KB
91156 19/11/2018 21:07:07 a519vienhdt CHECKPOINT - Đánh giá hiệu quả làm việc GNU C++ Accepted 171 ms 2856 KB
90755 18/11/2018 20:55:13 a519vienhdt FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 250 ms 4096 KB
90623 17/11/2018 18:44:43 a519vienhdt FUTURE - Số tương lai GNU C++ Accepted 796 ms 1680 KB
90303 15/11/2018 18:01:57 a519vienhdt DAYCHAN - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 31 ms 1872 KB
90299 15/11/2018 17:53:15 a519vienhdt MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 1692 KB
89694 12/11/2018 22:30:29 a519vienhdt DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++ Accepted 406 ms 3124 KB
89691 12/11/2018 21:57:13 a519vienhdt NKNUMFRE - Số thân thiện GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
89043 11/11/2018 00:22:59 a519vienhdt TASKGAME - Nhiệm vụ trò chơi GNU C++ Accepted 15 ms 1840 KB
89028 10/11/2018 22:59:08 a519vienhdt NKABD - Số phong phú GNU C++ Accepted 296 ms 2804 KB
89016 10/11/2018 22:15:27 a519vienhdt TABLE - Bảng số GNU C++ Accepted 0 ms 1844 KB
89015 10/11/2018 22:14:24 a519vienhdt TABLE - Bảng số GNU C++ Accepted 15 ms 1844 KB
88877 10/11/2018 18:11:26 a519vienhdt PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1187 ms 12280 KB
88871 10/11/2018 18:06:17 a519vienhdt PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1218 ms 12276 KB
88809 10/11/2018 01:52:31 a519vienhdt DOFF - DOFF GNU C++ Accepted 0 ms 1080 KB
88805 10/11/2018 01:15:57 a519vienhdt BUYGIFTS - Mua quà GNU C++ Accepted 156 ms 3168 KB
88681 09/11/2018 18:50:18 a519vienhdt SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++ Accepted 250 ms 9488 KB
88616 09/11/2018 17:41:36 a519vienhdt TGC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 78 ms 1048 KB
88447 08/11/2018 18:17:09 a519vienhdt DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++ Accepted 812 ms 2424 KB
87854 06/11/2018 23:04:59 a519vienhdt AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2296 KB
87853 06/11/2018 22:57:43 a519vienhdt SEQUENCE - Dãy số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1884 KB
87153 04/11/2018 22:31:05 a519vienhdt SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++ Accepted 406 ms 3392 KB
87062 04/11/2018 18:53:29 a519vienhdt NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 890 ms 1848 KB
86955 04/11/2018 12:48:11 a519vienhdt NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
86941 04/11/2018 11:24:32 a519vienhdt SEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 453 ms 9304 KB
86938 04/11/2018 11:09:27 a519vienhdt ARR15 - ARR15 GNU C++ Accepted 421 ms 4236 KB
86915 03/11/2018 23:38:00 a519vienhdt PRIMES - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 125 ms 1964 KB
86798 03/11/2018 18:52:50 a519vienhdt HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 0 ms 1092 KB
86784 03/11/2018 18:45:11 a519vienhdt SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
86658 03/11/2018 15:11:31 a519vienhdt TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 187 ms 15900 KB
86637 03/11/2018 12:11:16 a519vienhdt ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 265 ms 3128 KB
86636 03/11/2018 12:04:12 a519vienhdt SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 78 ms 1892 KB
86622 03/11/2018 11:20:46 a519vienhdt SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 390 ms 3444 KB
86615 03/11/2018 10:37:34 a519vienhdt UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
86592 03/11/2018 00:01:49 a519vienhdt ARR13 - ARR13 GNU C++ Accepted 62 ms 2544 KB
86588 02/11/2018 23:47:44 a519vienhdt FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 656 ms 2468 KB
86569 02/11/2018 22:58:13 a519vienhdt ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 125 ms 3220 KB
86553 02/11/2018 22:27:45 a519vienhdt AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 3208 KB
86550 02/11/2018 22:23:05 a519vienhdt AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 3212 KB
86528 02/11/2018 21:21:15 a519vienhdt C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++ Accepted 78 ms 2368 KB
86525 02/11/2018 21:03:53 a519vienhdt C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++ Accepted 0 ms 2372 KB
86519 02/11/2018 20:57:08 a519vienhdt C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
86511 02/11/2018 20:44:13 a519vienhdt C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
86510 02/11/2018 20:41:52 a519vienhdt C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2372 KB
86509 02/11/2018 20:39:57 a519vienhdt C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
86507 02/11/2018 20:35:30 a519vienhdt C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
86503 02/11/2018 20:25:24 a519vienhdt C04_11 - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
86502 02/11/2018 20:17:02 a519vienhdt C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
86497 02/11/2018 20:02:02 a519vienhdt C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
86495 02/11/2018 19:57:17 a519vienhdt C04_05 - C04_05 GNU C++ Accepted 15 ms 996 KB
86483 02/11/2018 19:47:07 a519vienhdt C04_04 - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 0 ms 976 KB
86481 02/11/2018 19:39:58 a519vienhdt AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2452 KB
86476 02/11/2018 19:35:08 a519vienhdt C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
86469 02/11/2018 19:28:22 a519vienhdt C06_06 - Ước số chung GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
86468 02/11/2018 19:24:04 a519vienhdt C06_05 - C06_05 GNU C++ Accepted 15 ms 976 KB
86114 01/11/2018 18:59:14 a519vienhdt C06_04 - C06_04 GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
86069 01/11/2018 18:16:11 a519vienhdt C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
86062 01/11/2018 18:13:40 a519vienhdt C06_03 - C06_03 GNU C++ Accepted 0 ms 2528 KB
86044 01/11/2018 18:08:33 a519vienhdt C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 0 ms 2528 KB
86018 01/11/2018 18:00:46 a519vienhdt C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
86014 01/11/2018 17:57:17 a519vienhdt AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
86005 01/11/2018 17:53:15 a519vienhdt AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 31 ms 2592 KB
85993 01/11/2018 17:48:47 a519vienhdt C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
85103 30/10/2018 18:58:07 a519vienhdt ARR03 - ARR03 GNU C++ Accepted 15 ms 2916 KB
84994 30/10/2018 17:52:54 a519vienhdt ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 375 ms 2180 KB
84993 30/10/2018 17:52:04 a519vienhdt ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 359 ms 2180 KB
84992 30/10/2018 17:49:26 a519vienhdt ARR11 - ARR11 GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
84842 30/10/2018 00:27:44 a519vienhdt C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 972 KB
84838 30/10/2018 00:18:40 a519vienhdt DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 328 ms 3080 KB
84836 30/10/2018 00:18:14 a519vienhdt SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++ Accepted 125 ms 4044 KB
84820 29/10/2018 23:58:03 a519vienhdt CB01 - FIBO GNU C++ Accepted 15 ms 1900 KB
84811 29/10/2018 23:33:54 a519vienhdt C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
84809 29/10/2018 23:32:18 a519vienhdt C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
84806 29/10/2018 23:19:18 a519vienhdt C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 0 ms 880 KB
84804 29/10/2018 23:12:56 a519vienhdt C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
84802 29/10/2018 23:06:02 a519vienhdt C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
84800 29/10/2018 23:02:36 a519vienhdt C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 93 ms 880 KB
84792 29/10/2018 22:55:54 a519vienhdt C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
84786 29/10/2018 22:47:34 a519vienhdt ARR06 - ARR06 GNU C++ Accepted 359 ms 2296 KB
84785 29/10/2018 22:46:49 a519vienhdt ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 375 ms 2296 KB
84783 29/10/2018 22:44:58 a519vienhdt ARR04 - ARR04 GNU C++ Accepted 31 ms 2648 KB
84780 29/10/2018 22:42:41 a519vienhdt ARR02 - ARR02 GNU C++ Accepted 31 ms 2648 KB
83931 28/10/2018 22:35:09 a519vienhdt DIVISOR - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 808 KB
83919 28/10/2018 21:24:43 a519vienhdt FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 1876 KB
83864 27/10/2018 23:55:01 a519vienhdt KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
83717 27/10/2018 18:04:45 a519vienhdt TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 780 KB
Back to Top