Các bài giải được của a521LongNT
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
466600 13/07/2022 19:47:21 a521LongNT AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 62 ms 2636 KB
460543 21/05/2022 21:13:48 a521LongNT notyet2 - not yet 2 GNU C++11 Accepted 15 ms 928 KB
460531 21/05/2022 14:58:05 a521LongNT SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 62 ms 2616 KB
460177 16/05/2022 23:04:45 a521LongNT SEQUENCE02 - SUBSEQUENCE GNU C++11 Accepted 500 ms 24672 KB
460173 16/05/2022 22:48:00 a521LongNT TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
460160 16/05/2022 22:12:37 a521LongNT CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 920 KB
457354 15/04/2022 16:25:52 a521LongNT POWAB - Số mũ GNU C++11 Accepted 0 ms 1132 KB
455354 05/04/2022 10:15:13 a521LongNT notyet - Not Yet GNU C++11 Accepted 0 ms 1096 KB
455353 05/04/2022 10:14:33 a521LongNT SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++11 Accepted 0 ms 2596 KB
437491 19/01/2022 19:58:44 a521LongNT LQDDIV - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 62 ms 1132 KB
437489 19/01/2022 19:57:56 a521LongNT NGAN - Định, Ngạn và MST GNU C++11 Accepted 156 ms 9524 KB
436974 16/01/2022 09:36:54 a521LongNT ACM01 - ACM GNU C++11 Accepted 562 ms 15100 KB
413341 03/10/2021 03:56:41 a521LongNT ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++11 Accepted 531 ms 158880 KB
413028 02/10/2021 15:30:28 a521LongNT MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
413022 02/10/2021 15:26:36 a521LongNT MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++11 Accepted 15 ms 1152 KB
412802 02/10/2021 01:49:30 a521LongNT BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 265 ms 2636 KB
412797 02/10/2021 00:43:06 a521LongNT CSEQ - CSEQ GNU C++11 Accepted 203 ms 8264 KB
412674 01/10/2021 16:57:22 a521LongNT RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++11 Accepted 312 ms 18260 KB
412251 01/10/2021 01:39:37 a521LongNT SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 468 ms 4204 KB
412249 01/10/2021 01:33:51 a521LongNT SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 468 ms 4208 KB
410291 28/09/2021 15:46:39 a521LongNT LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Accepted 15 ms 2648 KB
408299 21/09/2021 15:09:22 a521LongNT VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Accepted 78 ms 2656 KB
404931 07/09/2021 15:44:01 a521LongNT MYSTERY - Số huyền bí GNU C++11 Accepted 15 ms 924 KB
404472 03/09/2021 16:04:36 a521LongNT BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 218 ms 11068 KB
403626 28/08/2021 09:24:58 a521LongNT Notfactor - Giả giai thừa GNU C++11 Accepted 375 ms 2592 KB
398779 27/07/2021 02:50:23 a521LongNT SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 218 ms 10452 KB
398776 27/07/2021 01:04:54 a521LongNT HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
398775 27/07/2021 00:55:29 a521LongNT HANTIN - Hàn Tín điểm binh GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
398538 25/07/2021 13:26:14 a521LongNT CAPTAIN - Thuyền trưởng GNU C++11 Accepted 15 ms 2256 KB
398509 25/07/2021 06:28:23 a521LongNT LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 15 ms 2596 KB
398311 23/07/2021 21:59:14 a521LongNT nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 531 ms 2552 KB
380492 03/04/2021 09:54:58 a521LongNT FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
380489 03/04/2021 09:42:07 a521LongNT FACTOR2 - FACTOR GNU C++11 Accepted 718 ms 2548 KB
380481 03/04/2021 09:07:13 a521LongNT C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
378648 24/03/2021 11:02:30 a521LongNT GOLDS - GOLDS GNU C++11 Accepted 578 ms 10640 KB
378128 22/03/2021 09:49:49 a521LongNT FINDGCD - Tìm GCD GNU C++11 Accepted 500 ms 2632 KB
374751 08/03/2021 20:41:18 a521LongNT BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 234 ms 8596 KB
369790 21/02/2021 17:13:26 a521LongNT CAKE1402 - Bánh bông lan trứng muối Free Pascal Accepted 296 ms 7124 KB
368118 08/02/2021 11:28:27 a521LongNT CAPTAIN - Thuyền trưởng GNU C++ Accepted 15 ms 2232 KB
367204 01/02/2021 17:33:35 a521LongNT C04_04 - Tam giác vuông Python 3 Accepted 62 ms 1516 KB
367202 01/02/2021 17:25:38 a521LongNT C05_02 - In tổng lẻ Python 3 Accepted 93 ms 1516 KB
367201 01/02/2021 17:20:52 a521LongNT C04_03 - Min của 4 số Python 3 Accepted 46 ms 1516 KB
367200 01/02/2021 17:19:32 a521LongNT C03_01 - Số gấp đôi Python 3 Accepted 46 ms 1512 KB
367199 01/02/2021 17:18:47 a521LongNT C04_02 - Max của 3 số Python 3 Accepted 62 ms 1516 KB
367197 01/02/2021 17:13:58 a521LongNT C05_03 - Ước số Python 3 Accepted 62 ms 1516 KB
367192 01/02/2021 16:55:31 a521LongNT TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 78 ms 1516 KB
367190 01/02/2021 16:35:03 a521LongNT C04_01 - Số chẵn Python 3 Accepted 46 ms 1516 KB
367189 01/02/2021 16:29:12 a521LongNT C05_01 - In n số tự nhiên Python 3 Accepted 453 ms 7088 KB
364620 16/01/2021 10:33:08 a521LongNT HAPPY - Thuốc vui vẻ GNU C++11 Accepted 125 ms 3328 KB
363201 03/01/2021 15:44:48 a521LongNT SUBSET - SUBSET GNU C++11 Accepted 296 ms 5324 KB
363196 03/01/2021 15:07:46 a521LongNT PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Accepted 281 ms 13332 KB
363054 31/12/2020 21:27:30 a521LongNT SEQSTR - Dãy xâu GNU C++11 Accepted 140 ms 23496 KB
363034 31/12/2020 16:05:59 a521LongNT COIN - COIN GNU C++11 Accepted 1000 ms 38556 KB
363007 30/12/2020 21:26:49 a521LongNT LOVENUM - Số Tình Yêu GNU C++11 Accepted 343 ms 4092 KB
362789 27/12/2020 12:20:18 a521LongNT DELIVER - DELIVER GNU C++11 Accepted 109 ms 7948 KB
362785 27/12/2020 12:10:16 a521LongNT EVA - Sơ tán GNU C++11 Accepted 468 ms 10040 KB
362754 26/12/2020 10:17:35 a521LongNT MEDIAN - Tìm số trung vị GNU C++11 Accepted 796 ms 10352 KB
362722 25/12/2020 20:58:46 a521LongNT SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++11 Accepted 125 ms 4056 KB
362625 23/12/2020 20:03:38 a521LongNT WUHAN - Định và Toán GNU C++11 Accepted 531 ms 2896 KB
360276 09/12/2020 20:39:27 a521LongNT HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 31 ms 1328 KB
353266 11/11/2020 17:08:58 a521LongNT Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 1124 KB
333892 20/08/2020 09:00:58 a521LongNT BALL - BALL GNU C++11 Accepted 218 ms 4784 KB
333891 20/08/2020 09:00:28 a521LongNT BALL - BALL GNU C++11 Accepted 203 ms 4816 KB
333071 10/08/2020 16:28:03 a521LongNT DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
333013 10/08/2020 09:40:45 a521LongNT DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Accepted 828 ms 1824 KB
333012 10/08/2020 09:28:13 a521LongNT DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Accepted 828 ms 1824 KB
332751 08/08/2020 20:12:46 a521LongNT MOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
329219 08/07/2020 10:40:18 a521LongNT MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
329217 08/07/2020 10:27:04 a521LongNT Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 1048 KB
329216 08/07/2020 10:26:27 a521LongNT NUMORDER2 - NUMORDER2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
314833 29/04/2020 20:46:10 a521LongNT REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
314829 29/04/2020 20:44:11 a521LongNT BALLOON - BALLOON GNU C++11 Accepted 281 ms 3308 KB
314827 29/04/2020 20:43:25 a521LongNT BALLOON - BALLOON GNU C++11 Accepted 312 ms 3308 KB
314817 29/04/2020 20:40:57 a521LongNT BALLOON - BALLOON GNU C++11 Accepted 375 ms 3308 KB
314809 29/04/2020 20:28:09 a521LongNT REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 31 ms 1984 KB
314804 29/04/2020 20:22:29 a521LongNT REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 31 ms 2192 KB
313962 28/04/2020 00:17:19 a521LongNT Part12 - Cá nục bơi trong bể nước GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
312761 25/04/2020 10:51:47 a521LongNT Part11 - Long long \'" GNU C++11 Accepted 0 ms 1836 KB
312584 25/04/2020 08:32:19 a521LongNT CORONA - Hello Corona!! GNU C++11 Accepted 2218 ms 8596 KB
312581 25/04/2020 08:27:34 a521LongNT CORONA - Hello Corona!! GNU C++11 Accepted 2171 ms 8592 KB
312543 25/04/2020 07:22:21 a521LongNT Part13 - Mùng mấy rồi 😕 GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
312062 24/04/2020 20:13:19 a521LongNT Part14 - Đánh lừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
308175 20/04/2020 08:31:56 a521LongNT SEGMENTS01 - SEGMENTS GNU C++11 Accepted 218 ms 6108 KB
305848 15/04/2020 14:35:34 a521LongNT ORGAME - Trò Chơi Đếm Số GNU C++11 Accepted 15 ms 1572 KB
305659 14/04/2020 22:12:40 a521LongNT V - Vampire GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
305531 14/04/2020 20:19:43 a521LongNT POWER - POWER GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
305236 14/04/2020 13:51:42 a521LongNT 1920W052 - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
305234 14/04/2020 13:50:16 a521LongNT 1920W052 - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
305051 13/04/2020 20:27:52 a521LongNT NUMORDER - Bảng số GNU C++11 Accepted 250 ms 2500 KB
303060 09/04/2020 20:16:53 a521LongNT BOARD02 - BOARD GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
302864 09/04/2020 15:41:33 a521LongNT MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
301625 06/04/2020 21:13:31 a521LongNT BATCHE - Bạt che nắng GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
301411 06/04/2020 18:28:22 a521LongNT ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 46 ms 2532 KB
301350 06/04/2020 17:55:42 a521LongNT SUMPRIME - Tổng các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 937 ms 168224 KB
300833 05/04/2020 20:01:18 a521LongNT FOOTBALL - Lịch thi đấu bóng đá GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
300560 05/04/2020 11:12:56 a521LongNT RECTANG - RECTANGLES GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
300149 04/04/2020 14:04:52 a521LongNT BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 578 ms 9648 KB
299997 03/04/2020 22:24:25 a521LongNT SPMARKET - Siêu thị may mắn (VOI2007) GNU C++11 Accepted 750 ms 5464 KB
299854 03/04/2020 19:34:50 a521LongNT CSTC2 - CSTC2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
297794 30/03/2020 20:32:42 a521LongNT XYZ - Nhà mạng XYZ GNU C++11 Accepted 218 ms 5004 KB
297791 30/03/2020 20:31:43 a521LongNT XYZ - Nhà mạng XYZ GNU C++11 Accepted 203 ms 4728 KB
297746 30/03/2020 20:06:13 a521LongNT XYZ - Nhà mạng XYZ GNU C++11 Accepted 218 ms 4996 KB
297732 30/03/2020 20:00:42 a521LongNT XYZ - Nhà mạng XYZ GNU C++11 Accepted 218 ms 4732 KB
297162 29/03/2020 19:08:32 a521LongNT ___ - ___ Free Pascal Accepted 15 ms 952 KB
295995 27/03/2020 11:27:44 a521LongNT RGB - RGB Coloring GNU C++11 Accepted 265 ms 6664 KB
295955 27/03/2020 10:24:01 a521LongNT ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++11 Accepted 15 ms 2460 KB
295953 27/03/2020 10:21:35 a521LongNT ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++11 Accepted 31 ms 2504 KB
295951 27/03/2020 10:18:16 a521LongNT ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
295942 27/03/2020 10:11:55 a521LongNT ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
294703 25/03/2020 16:19:42 a521LongNT OANQUANE - Ô ăn quan (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
293882 24/03/2020 11:11:11 a521LongNT SUMDIV - Tổng ước số GNU C++11 Accepted 1125 ms 50100 KB
293406 23/03/2020 15:52:01 a521LongNT NewGame - Trò chơi mới GNU C++11 Accepted 203 ms 5404 KB
293120 23/03/2020 14:08:01 a521LongNT SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 46 ms 2520 KB
293005 23/03/2020 12:30:56 a521LongNT PANCAKE - PANCAKE GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
292772 22/03/2020 22:52:46 a521LongNT ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con GNU C++11 Accepted 78 ms 2476 KB
292751 22/03/2020 22:32:04 a521LongNT ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con GNU C++11 Accepted 125 ms 6644 KB
292749 22/03/2020 22:31:27 a521LongNT ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con GNU C++11 Accepted 125 ms 6644 KB
292731 22/03/2020 22:22:52 a521LongNT AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Accepted 1406 ms 2484 KB
292320 22/03/2020 20:23:01 a521LongNT AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Accepted 1406 ms 2488 KB
291961 22/03/2020 19:24:06 a521LongNT AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
291600 22/03/2020 09:11:14 a521LongNT equalmod - Phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn GNU C++11 Accepted 203 ms 2480 KB
289046 19/03/2020 09:54:53 a521LongNT CURRENCY - Tiền tệ GNU C++11 Accepted 31 ms 2604 KB
289026 19/03/2020 09:36:05 a521LongNT CURRENCY - Tiền tệ GNU C++11 Accepted 125 ms 2580 KB
287950 18/03/2020 10:54:32 a521LongNT TOURS - Du lịch GNU C++11 Accepted 125 ms 4060 KB
287164 17/03/2020 14:01:43 a521LongNT 1920W053 - Tổng các mặt hàng cso giá trị bằng M GNU C++11 Accepted 46 ms 2444 KB
287120 17/03/2020 12:59:14 a521LongNT COVGAM - Thuốc diệt virus Covid-19 GNU C++11 Accepted 265 ms 52276 KB
286868 17/03/2020 08:33:03 a521LongNT CHEER - Động viên đàn bò GNU C++11 Accepted 109 ms 4900 KB
286332 16/03/2020 15:46:41 a521LongNT FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Accepted 78 ms 2432 KB
286234 16/03/2020 15:17:38 a521LongNT ZIGZAG - Khu rừng zigzag GNU C++11 Accepted 328 ms 10156 KB
286033 16/03/2020 14:37:12 a521LongNT ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 156 ms 2424 KB
285938 16/03/2020 14:20:18 a521LongNT FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 2352 KB
285670 15/03/2020 22:53:05 a521LongNT GCD - GCD khác nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 2440 KB
284801 14/03/2020 19:32:10 a521LongNT MODIFIED - Bị Biến Đổi GNU C++11 Accepted 78 ms 2556 KB
284759 14/03/2020 19:24:49 a521LongNT STRING*. - Xử lý xâu ez GNU C++11 Accepted 250 ms 2668 KB
284509 14/03/2020 14:21:33 a521LongNT LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++11 Accepted 484 ms 3192 KB
284505 14/03/2020 14:15:24 a521LongNT NORMAL - Không Tên GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
283261 12/03/2020 17:17:55 a521LongNT Digitsum - Digitsum GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
283229 12/03/2020 15:41:54 a521LongNT 1920W051 - Ship hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
282996 11/03/2020 22:19:18 a521LongNT LISS - Dãy Con Siêu Tăng Dài Nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
282993 11/03/2020 22:17:53 a521LongNT LISS - Dãy Con Siêu Tăng Dài Nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2612 KB
282858 11/03/2020 19:52:39 a521LongNT Covid19 - Hải và nghiên cứu về corona GNU C++11 Accepted 78 ms 2588 KB
282854 11/03/2020 19:49:15 a521LongNT Covid19 - Hải và nghiên cứu về corona GNU C++11 Accepted 78 ms 2924 KB
282776 11/03/2020 17:56:16 a521LongNT BIXANH - Bi xanh GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
282108 10/03/2020 14:43:56 a521LongNT LNNAME - Tên LN GNU C++11 Accepted 15 ms 2604 KB
282048 10/03/2020 10:55:35 a521LongNT BOMBE - Enigma GNU C++11 Accepted 171 ms 2500 KB
281672 09/03/2020 17:17:26 a521LongNT CAIWINLAU2 - CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
280931 07/03/2020 16:32:09 a521LongNT LNARRAY - Dãy số LN GNU C++11 Accepted 46 ms 2484 KB
280479 07/03/2020 14:11:31 a521LongNT LNCHAT - Chat với LN GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
280386 07/03/2020 10:09:44 a521LongNT DHBB171002 - Đèn màu GNU C++11 Accepted 250 ms 14380 KB
280383 07/03/2020 10:07:18 a521LongNT CNTBIT - Đếm số bit (bản bigint) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
280313 06/03/2020 20:40:41 a521LongNT BINARY - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 31 ms 1008 KB
280300 06/03/2020 20:18:17 a521LongNT BALL - BALL GNU C++11 Accepted 125 ms 4720 KB
280299 06/03/2020 20:17:27 a521LongNT BALL - BALL GNU C++11 Accepted 125 ms 4720 KB
280293 06/03/2020 20:10:07 a521LongNT BALL - BALL GNU C++11 Accepted 140 ms 4720 KB
278799 04/03/2020 10:14:13 a521LongNT MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 234 ms 4096 KB
278790 04/03/2020 10:09:59 a521LongNT NEWLANG - Ngôn Ngữ Lập Trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
278688 03/03/2020 22:48:53 a521LongNT SUM1902 - Tìm đoạn con GNU C++11 Accepted 250 ms 10340 KB
278687 03/03/2020 22:48:09 a521LongNT SUM1902 - Tìm đoạn con GNU C++11 Accepted 234 ms 10340 KB
278684 03/03/2020 22:46:10 a521LongNT SUM1902 - Tìm đoạn con GNU C++11 Accepted 250 ms 10340 KB
278563 03/03/2020 21:02:49 a521LongNT BOARD - Bảng GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
277556 01/03/2020 12:51:00 a521LongNT THPTQG - Luyện Thi GNU C++11 Accepted 203 ms 11316 KB
277554 01/03/2020 12:49:49 a521LongNT THPTQG - Luyện Thi GNU C++11 Accepted 203 ms 11316 KB
277553 01/03/2020 12:49:28 a521LongNT THPTQG - Luyện Thi GNU C++11 Accepted 203 ms 11316 KB
277552 01/03/2020 12:48:08 a521LongNT THPTQG - Luyện Thi GNU C++11 Accepted 203 ms 11324 KB
277541 01/03/2020 12:28:02 a521LongNT CAIWINLAU - CaiWinDao và em gái thứ 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
276555 27/02/2020 20:07:23 a521LongNT Rectangles - Các hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 2448 KB
276530 27/02/2020 18:58:15 a521LongNT DiffArr - Dãy khác nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 2420 KB
276529 27/02/2020 18:57:47 a521LongNT DiffArr - Dãy khác nhau GNU C++11 Accepted 78 ms 2420 KB
276527 27/02/2020 18:50:12 a521LongNT PACKING - Đóng gói GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
276512 27/02/2020 18:21:11 a521LongNT FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu GNU C++11 Accepted 0 ms 1024 KB
276440 27/02/2020 16:14:49 a521LongNT NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++11 Accepted 968 ms 49872 KB
276438 27/02/2020 16:13:54 a521LongNT NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++11 Accepted 953 ms 49892 KB
276433 27/02/2020 16:10:29 a521LongNT NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++11 Accepted 968 ms 49872 KB
276415 27/02/2020 16:05:33 a521LongNT NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++11 Accepted 984 ms 50016 KB
276400 27/02/2020 15:53:16 a521LongNT FIBGCD - FIBGCD GNU C++11 Accepted 78 ms 2396 KB
276385 27/02/2020 15:47:17 a521LongNT FIBGCD - FIBGCD GNU C++11 Accepted 93 ms 2396 KB
276373 27/02/2020 15:27:12 a521LongNT TOWERDIV - Trò chơi TowerDiv GNU C++11 Accepted 15 ms 2440 KB
276366 27/02/2020 15:10:49 a521LongNT Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 824 KB
276362 27/02/2020 14:47:59 a521LongNT K - Kid GNU C++11 Accepted 46 ms 804 KB
276348 27/02/2020 14:13:30 a521LongNT Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
276346 27/02/2020 14:02:56 a521LongNT Meeting - Cuộc gặp gỡ GNU C++11 Accepted 15 ms 808 KB
275216 26/02/2020 13:33:50 a521LongNT THREESTR - Bộ ba string GNU C++11 Accepted 15 ms 2404 KB
272878 20/02/2020 21:06:51 a521LongNT BROAD - CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) GNU C++11 Accepted 171 ms 2436 KB
272875 20/02/2020 21:01:21 a521LongNT BROAD - CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) GNU C++11 Accepted 171 ms 2436 KB
272423 19/02/2020 16:29:01 a521LongNT Part10 - \"' GNU C++11 Accepted 0 ms 64 KB
272410 19/02/2020 16:15:20 a521LongNT DRAW1402E - Định và Uyên (bản dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
267188 13/02/2020 15:30:05 a521LongNT SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++11 Accepted 78 ms 1088 KB
267165 13/02/2020 11:29:35 a521LongNT SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++11 Accepted 93 ms 3292 KB
267161 13/02/2020 11:13:12 a521LongNT SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++11 Accepted 78 ms 2500 KB
267159 13/02/2020 11:05:23 a521LongNT BCNN - BCNN GNU C++11 Accepted 281 ms 2496 KB
267093 12/02/2020 22:58:15 a521LongNT SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++11 Accepted 187 ms 3088 KB
266637 11/02/2020 18:23:10 a521LongNT 166E - Tứ diện GNU C++11 Accepted 265 ms 80636 KB
266636 11/02/2020 18:22:35 a521LongNT 166E - Tứ diện GNU C++11 Accepted 250 ms 80632 KB
266600 11/02/2020 16:08:41 a521LongNT 166E - Tứ diện GNU C++11 Accepted 15 ms 828 KB
266590 11/02/2020 15:43:50 a521LongNT 166E - Tứ diện GNU C++11 Accepted 187 ms 80640 KB
266588 11/02/2020 15:43:19 a521LongNT 166E - Tứ diện GNU C++11 Accepted 187 ms 80640 KB
266581 11/02/2020 15:36:20 a521LongNT 166E - Tứ diện GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
266548 11/02/2020 14:37:51 a521LongNT DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
266454 11/02/2020 09:21:08 a521LongNT FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
265602 09/02/2020 15:24:11 a521LongNT NNCWD - CaiWinDao và 3 em gái (phần 3) GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
265330 09/02/2020 14:31:57 a521LongNT YS - Yang Super GNU C++11 Accepted 62 ms 2564 KB
265269 09/02/2020 14:20:43 a521LongNT LNCor - Large Number GNU C++11 Accepted 109 ms 3900 KB
265246 09/02/2020 14:18:49 a521LongNT LNCor - Large Number GNU C++11 Accepted 265 ms 3880 KB
264980 08/02/2020 17:44:08 a521LongNT BCNN - BCNN GNU C++11 Accepted 265 ms 2568 KB
264595 07/02/2020 18:08:39 a521LongNT KYNIEM - Kỷ niệm ngày thi (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
264594 07/02/2020 18:08:09 a521LongNT KYNIEM - Kỷ niệm ngày thi (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
264584 07/02/2020 17:13:34 a521LongNT MagicArr - Magic_Array GNU C++11 Accepted 31 ms 2588 KB
264583 07/02/2020 17:12:20 a521LongNT MagicArr - Magic_Array GNU C++11 Accepted 31 ms 2588 KB
264557 07/02/2020 15:43:44 a521LongNT LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
264471 07/02/2020 11:24:34 a521LongNT ABC - Xâu ABC GNU C++11 Accepted 15 ms 1928 KB
264470 07/02/2020 11:23:26 a521LongNT ABC - Xâu ABC GNU C++11 Accepted 31 ms 1968 KB
264410 07/02/2020 09:06:32 a521LongNT Real_Value - Real_Value GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
264257 06/02/2020 21:37:38 a521LongNT LI_XI - Bao lì xì GNU C++11 Accepted 46 ms 2572 KB
263803 06/02/2020 20:03:36 a521LongNT Specnum - Special_Number GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
262570 04/02/2020 10:44:06 a521LongNT LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 796 ms 25932 KB
262552 04/02/2020 10:06:07 a521LongNT LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 765 ms 25932 KB
262469 03/02/2020 17:37:15 a521LongNT Part09 - Bài cào GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
262298 02/02/2020 21:46:49 a521LongNT LATGACH - Lát gạch GNU C++11 Accepted 0 ms 2596 KB
262297 02/02/2020 21:45:52 a521LongNT LATGACH - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
262170 01/02/2020 18:04:09 a521LongNT FWATER - Tưới nước đồng cỏ GNU C++11 Accepted 31 ms 3232 KB
262169 01/02/2020 18:03:30 a521LongNT FWATER - Tưới nước đồng cỏ GNU C++11 Accepted 46 ms 3196 KB
262106 31/01/2020 22:51:44 a521LongNT RACING - Vòng đua F1 GNU C++11 Accepted 109 ms 2572 KB
262039 31/01/2020 18:07:18 a521LongNT IOIBIN - Các thùng nước GNU C++11 Accepted 140 ms 3840 KB
262038 31/01/2020 18:06:08 a521LongNT IOIBIN - Các thùng nước GNU C++11 Accepted 125 ms 3840 KB
262034 31/01/2020 17:56:59 a521LongNT IOIBIN - Các thùng nước GNU C++11 Accepted 140 ms 2680 KB
262001 31/01/2020 09:28:05 a521LongNT MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
262000 31/01/2020 09:23:32 a521LongNT MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 15 ms 2740 KB
261998 31/01/2020 09:21:06 a521LongNT MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 46 ms 2552 KB
261997 31/01/2020 09:20:37 a521LongNT MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 62 ms 2556 KB
261996 31/01/2020 09:18:32 a521LongNT NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++11 Accepted 31 ms 2556 KB
261995 31/01/2020 09:17:00 a521LongNT NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++11 Accepted 46 ms 2556 KB
261956 30/01/2020 21:12:36 a521LongNT NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++11 Accepted 31 ms 2680 KB
261927 30/01/2020 20:05:02 a521LongNT QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 328 ms 4664 KB
261926 30/01/2020 20:03:22 a521LongNT QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 328 ms 3624 KB
261925 30/01/2020 20:02:06 a521LongNT QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 328 ms 4664 KB
261917 30/01/2020 18:42:06 a521LongNT QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 296 ms 4000 KB
261916 30/01/2020 18:41:02 a521LongNT QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 250 ms 4000 KB
261026 29/01/2020 19:52:58 a521LongNT MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++11 Accepted 484 ms 5396 KB
261024 29/01/2020 19:51:33 a521LongNT MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++11 Accepted 500 ms 5396 KB
261022 29/01/2020 18:44:00 a521LongNT SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Accepted 31 ms 2628 KB
261021 29/01/2020 18:43:15 a521LongNT SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Accepted 46 ms 2628 KB
260997 29/01/2020 13:45:18 a521LongNT NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 750 ms 5000 KB
260996 29/01/2020 13:44:01 a521LongNT NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 781 ms 5008 KB
260993 29/01/2020 13:20:53 a521LongNT TABLE - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
260987 29/01/2020 11:18:32 a521LongNT QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 250 ms 3968 KB
260985 29/01/2020 11:16:52 a521LongNT QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 265 ms 3968 KB
260972 28/01/2020 21:16:17 a521LongNT 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 62 ms 10284 KB
260035 19/01/2020 16:46:25 a521LongNT 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1072 KB
260034 19/01/2020 16:45:22 a521LongNT 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 62 ms 1072 KB
260031 19/01/2020 16:39:21 a521LongNT 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 948 KB
260030 19/01/2020 16:37:59 a521LongNT 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2480 KB
259869 18/01/2020 18:02:13 a521LongNT TRANS - Vận chuyển GNU C++11 Accepted 78 ms 2608 KB
259823 18/01/2020 15:49:17 a521LongNT MAXDIV - Con13D GNU C++11 Accepted 171 ms 9704 KB
259822 18/01/2020 15:46:35 a521LongNT MAXDIV - Con13D GNU C++11 Accepted 187 ms 9704 KB
259665 17/01/2020 18:57:03 a521LongNT Hinhvuong - Hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 976 KB
257274 11/01/2020 17:26:17 a521LongNT 1920W023 - Lớp học múa GNU C++11 Accepted 31 ms 2708 KB
257271 11/01/2020 17:24:16 a521LongNT 1920W023 - Lớp học múa GNU C++11 Accepted 62 ms 2820 KB
253740 05/01/2020 18:08:18 a521LongNT 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 2516 KB
253695 05/01/2020 17:12:06 a521LongNT DAYNGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
253678 05/01/2020 16:48:30 a521LongNT DAYNGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 906 ms 1848 KB
253676 05/01/2020 16:48:10 a521LongNT DAYNGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 921 ms 1848 KB
253360 04/01/2020 18:22:24 a521LongNT JPAIR - JPAIR GNU C++11 Accepted 296 ms 3752 KB
253359 04/01/2020 18:21:42 a521LongNT JPAIR - JPAIR GNU C++11 Accepted 296 ms 3708 KB
253282 04/01/2020 16:06:19 a521LongNT DEQ01 - DEQ01 GNU C++11 Accepted 78 ms 3200 KB
252682 03/01/2020 15:36:26 a521LongNT RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++11 Accepted 187 ms 15880 KB
251980 02/01/2020 08:06:57 a521LongNT HOIVAN - Số hồi văn GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
251576 31/12/2019 11:05:18 a521LongNT ARR08 - ARR08 GNU C++11 Accepted 15 ms 2232 KB
251575 31/12/2019 11:04:49 a521LongNT ARR08 - ARR08 GNU C++11 Accepted 15 ms 2232 KB
251069 29/12/2019 16:31:06 a521LongNT ARR07 - ARR07 GNU C++11 Accepted 15 ms 2236 KB
251052 29/12/2019 16:07:50 a521LongNT LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 671 ms 17348 KB
251051 29/12/2019 15:57:41 a521LongNT LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 656 ms 17348 KB
251050 29/12/2019 15:56:07 a521LongNT LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 625 ms 17348 KB
250700 28/12/2019 16:28:22 a521LongNT nCr - nCr GNU C++11 Accepted 609 ms 4096 KB
250699 28/12/2019 16:27:15 a521LongNT nCr - nCr GNU C++11 Accepted 593 ms 3452 KB
250698 28/12/2019 16:26:20 a521LongNT nCr - nCr GNU C++11 Accepted 656 ms 4096 KB
250692 28/12/2019 16:14:16 a521LongNT Part08 - Sum troll p2 GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
250685 28/12/2019 15:51:49 a521LongNT UNION14 - Cây Khung Khá Nhỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
250684 28/12/2019 15:50:59 a521LongNT UNION14 - Cây Khung Khá Nhỏ GNU C++11 Accepted 62 ms 2528 KB
249220 24/12/2019 20:15:56 a521LongNT CALCULATE - CALCULATE GNU C++11 Accepted 0 ms 1880 KB
249189 24/12/2019 19:58:59 a521LongNT CALCULATE - CALCULATE GNU C++11 Accepted 0 ms 1892 KB
248956 24/12/2019 15:32:58 a521LongNT CALCULATE - CALCULATE GNU C++11 Accepted 0 ms 1884 KB
248775 23/12/2019 20:34:07 a521LongNT CALCULATE - CALCULATE GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
248760 23/12/2019 20:28:37 a521LongNT CALCULATE - CALCULATE GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
248700 23/12/2019 19:15:05 a521LongNT DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 62 ms 2520 KB
248698 23/12/2019 19:06:07 a521LongNT IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 5188 KB
248686 23/12/2019 18:52:01 a521LongNT ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++11 Accepted 62 ms 3628 KB
248571 22/12/2019 23:02:04 a521LongNT KMP14 - So Khớp Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
246904 19/12/2019 18:19:41 a521LongNT LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
246871 19/12/2019 18:09:20 a521LongNT SORT01 - Sắp xếp GNU C++11 Accepted 62 ms 2580 KB
246038 17/12/2019 18:00:48 a521LongNT 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Accepted 218 ms 3044 KB
244668 14/12/2019 18:25:34 a521LongNT 1920W012 - Số chữ số 0 GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
244488 13/12/2019 23:30:22 a521LongNT SEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 609 ms 9616 KB
244485 13/12/2019 23:26:27 a521LongNT SEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 609 ms 9616 KB
237861 08/12/2019 17:04:19 a521LongNT SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 656 ms 3808 KB
237860 08/12/2019 17:03:31 a521LongNT SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 984 ms 3808 KB
237858 08/12/2019 16:59:34 a521LongNT SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 953 ms 3808 KB
237844 08/12/2019 16:19:46 a521LongNT ETABLE - Bảng điện tử GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
237803 08/12/2019 15:38:04 a521LongNT Part06 - Hello World p2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
237325 07/12/2019 17:24:51 a521LongNT Maxdif - Maxdif GNU C++11 Accepted 78 ms 2268 KB
235607 05/12/2019 08:23:34 a521LongNT WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 875 ms 3024 KB
235088 04/12/2019 08:43:13 a521LongNT XXX - XXX GNU C++11 Accepted 93 ms 3496 KB
235087 04/12/2019 08:42:42 a521LongNT XXX - XXX GNU C++11 Accepted 109 ms 3360 KB
235086 04/12/2019 08:41:57 a521LongNT XXX - XXX GNU C++11 Accepted 93 ms 3336 KB
235085 04/12/2019 08:39:39 a521LongNT XXX - XXX GNU C++11 Accepted 109 ms 4104 KB
235084 04/12/2019 08:37:50 a521LongNT XXX - XXX GNU C++11 Accepted 93 ms 2900 KB
235082 04/12/2019 08:34:35 a521LongNT NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++11 Accepted 984 ms 49984 KB
233062 01/12/2019 17:35:24 a521LongNT XXX - XXX GNU C++11 Accepted 109 ms 3452 KB
233059 01/12/2019 17:30:57 a521LongNT XXX - XXX GNU C++11 Accepted 109 ms 3356 KB
233043 01/12/2019 17:22:22 a521LongNT XXX - XXX GNU C++11 Accepted 171 ms 3604 KB
233036 01/12/2019 17:16:08 a521LongNT XXX - XXX GNU C++11 Accepted 218 ms 4144 KB
232564 01/12/2019 09:40:33 a521LongNT CAPTAIN - Thuyền trưởng GNU C++11 Accepted 15 ms 2268 KB
231990 30/11/2019 17:45:05 a521LongNT MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 171 ms 6008 KB
231988 30/11/2019 17:44:42 a521LongNT MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 187 ms 5984 KB
231968 30/11/2019 17:40:02 a521LongNT MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 218 ms 5968 KB
231963 30/11/2019 17:38:07 a521LongNT MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 171 ms 5892 KB
231946 30/11/2019 17:31:23 a521LongNT MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 984 ms 6516 KB
231941 30/11/2019 17:30:45 a521LongNT MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 921 ms 6516 KB
231745 30/11/2019 15:50:51 a521LongNT Part05 - Bow of love GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
230535 29/11/2019 12:10:33 a521LongNT ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
226856 26/11/2019 20:18:46 a521LongNT TASKGAME - Nhiệm vụ trò chơi GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
226311 26/11/2019 15:34:55 a521LongNT Part04 - Sum troll GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
224723 24/11/2019 17:40:15 a521LongNT WTREE - Tưới cây GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
224677 24/11/2019 16:43:52 a521LongNT BLACKJUMP - Trò chơi blackjump GNU C++11 Accepted 46 ms 2580 KB
223985 23/11/2019 17:05:17 a521LongNT XAUKG - Xâu không giảm GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
223954 23/11/2019 16:14:40 a521LongNT DEQ01 - DEQ01 GNU C++11 Accepted 78 ms 2612 KB
223948 23/11/2019 16:06:04 a521LongNT DEQ01 - DEQ01 GNU C++11 Accepted 93 ms 2612 KB
220208 21/11/2019 08:13:50 a521LongNT NP01 - NP01 GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
218188 17/11/2019 17:59:31 a521LongNT NLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
218171 17/11/2019 17:03:27 a521LongNT PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++11 Accepted 281 ms 2488 KB
218168 17/11/2019 16:54:04 a521LongNT WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 875 ms 3284 KB
210854 10/11/2019 17:40:25 a521LongNT HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 171 ms 2652 KB
210831 10/11/2019 17:13:03 a521LongNT HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
210823 10/11/2019 16:56:02 a521LongNT HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 109 ms 2500 KB
209992 09/11/2019 17:35:40 a521LongNT DANCE - Lớp học nhảy GNU C++11 Accepted 31 ms 2980 KB
209849 09/11/2019 16:38:21 a521LongNT Part03 - Physic GNU C++11 Accepted 15 ms 1492 KB
209848 09/11/2019 16:37:46 a521LongNT Part03 - Physic GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
205635 03/11/2019 19:22:39 a521LongNT SUMPRIME - Tổng các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 828 ms 178668 KB
205633 03/11/2019 19:21:03 a521LongNT SUMPRIME - Tổng các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 796 ms 178628 KB
204730 02/11/2019 17:04:40 a521LongNT FACTOR2 - FACTOR GNU C++11 Accepted 953 ms 2612 KB
204726 02/11/2019 17:02:19 a521LongNT CNTCOPRIME - CNTCOPRIME GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
204536 02/11/2019 11:24:03 a521LongNT FACTOR2 - FACTOR GNU C++11 Accepted 937 ms 2612 KB
204525 02/11/2019 11:06:28 a521LongNT FACTOR2 - FACTOR GNU C++11 Accepted 921 ms 2612 KB
204296 01/11/2019 21:54:49 a521LongNT DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 2584 KB
203307 31/10/2019 10:14:00 a521LongNT BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 750 ms 241876 KB
199238 25/10/2019 21:23:15 a521LongNT FIRS - Hàng cây GNU C++11 Accepted 78 ms 2588 KB
198399 25/10/2019 11:12:03 a521LongNT SUMPOW - SUMPOW GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
198199 24/10/2019 21:59:05 a521LongNT Part02 - Nhân phẩm GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
194564 21/10/2019 19:38:11 a521LongNT LOTTERY - Xổ số GNU C++11 Accepted 78 ms 2604 KB
194553 21/10/2019 19:36:23 a521LongNT LOTTERY - Xổ số GNU C++11 Accepted 78 ms 2608 KB
194183 21/10/2019 09:11:03 a521LongNT SQUARECNT - Đếm hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
194154 20/10/2019 21:35:13 a521LongNT Part01 - Hello World GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
193745 19/10/2019 19:25:17 a521LongNT SODB - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
193666 19/10/2019 16:36:45 a521LongNT STONES - Xếp đá GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
192113 17/10/2019 08:17:22 a521LongNT LASCALE - Quả cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
189680 12/10/2019 17:00:28 a521LongNT PASSWORD2 - Tìm mật khẩu GNU C++11 Accepted 31 ms 2556 KB
189672 12/10/2019 16:31:23 a521LongNT GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Accepted 281 ms 28176 KB
189659 12/10/2019 16:05:54 a521LongNT TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng GNU C++11 Accepted 468 ms 5724 KB
189278 11/10/2019 20:23:12 a521LongNT LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2416 KB
187224 08/10/2019 07:14:20 a521LongNT DONUOC - Đo Nước GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
186178 05/10/2019 17:18:46 a521LongNT CAPACITY - NĂNG LỰC (CT14B) GNU C++11 Accepted 265 ms 6476 KB
186039 05/10/2019 11:50:36 a521LongNT modulo - Chia lấy dư (CT14A) GNU C++11 Accepted 62 ms 2588 KB
185436 04/10/2019 09:39:52 a521LongNT BANHANG - Bán hàng GNU C++11 Accepted 109 ms 2592 KB
183520 30/09/2019 22:17:29 a521LongNT NUMSPLIT - Sinh số GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
183519 30/09/2019 22:14:43 a521LongNT NUMSPLIT - Sinh số GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
183420 30/09/2019 20:20:25 a521LongNT SOCP - Số chính phương GNU C++11 Accepted 46 ms 1040 KB
182856 29/09/2019 17:11:47 a521LongNT THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 671 ms 2480 KB
182833 29/09/2019 16:47:11 a521LongNT LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++11 Accepted 453 ms 3236 KB
182626 28/09/2019 21:32:39 a521LongNT SX - Sắp xếp dãy số (LQD17) GNU C++11 Accepted 31 ms 1076 KB
182625 28/09/2019 21:30:46 a521LongNT TIMSO18 - Tìm số (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
182590 28/09/2019 20:53:15 a521LongNT ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++11 Accepted 78 ms 3080 KB
182380 28/09/2019 16:15:01 a521LongNT SEQ13 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 500 ms 10276 KB
181823 27/09/2019 20:41:28 a521LongNT CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
181766 27/09/2019 20:24:48 a521LongNT DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
181758 27/09/2019 20:22:53 a521LongNT CATXAU - Cắt xâu (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 856 KB
178655 22/09/2019 15:57:21 a521LongNT BEAUNAME - Tên đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 2192 KB
178654 22/09/2019 15:57:03 a521LongNT B11 - Tên đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 2192 KB
178286 21/09/2019 16:43:21 a521LongNT BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 187 ms 2492 KB
178119 21/09/2019 09:58:49 a521LongNT NUMERALS - Số học GNU C++11 Accepted 31 ms 2448 KB
177937 20/09/2019 22:15:38 a521LongNT SUBMAT - Tính tổng trên hình chữ nhật con GNU C++11 Accepted 421 ms 25576 KB
177108 19/09/2019 18:31:41 a521LongNT PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 93 ms 19416 KB
177088 19/09/2019 18:24:25 a521LongNT PIGGY - Heo Đất GNU C++11 Accepted 546 ms 30768 KB
176612 18/09/2019 21:24:46 a521LongNT CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++11 Accepted 750 ms 2504 KB
176078 18/09/2019 04:41:33 a521LongNT ROIRAC - Rời rạc hóa GNU C++11 Accepted 93 ms 2560 KB
175398 16/09/2019 23:36:19 a521LongNT CNTPEAKS - CNTPEAKS GNU C++11 Accepted 156 ms 4244 KB
175397 16/09/2019 23:35:50 a521LongNT NKGUARD - Bảo vệ nông trang GNU C++11 Accepted 171 ms 4152 KB
174952 16/09/2019 16:48:25 a521LongNT RAISOI - Trò chơi rải sỏi GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
174361 14/09/2019 20:40:35 a521LongNT MESSAGE - MESSAGE GNU C++11 Accepted 187 ms 29448 KB
174148 14/09/2019 10:47:56 a521LongNT QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2284 KB
173940 13/09/2019 20:21:01 a521LongNT DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 62 ms 2564 KB
173491 12/09/2019 20:16:02 a521LongNT PAIRS - Tổng cặp GNU C++11 Accepted 109 ms 2516 KB
172389 10/09/2019 17:55:53 a521LongNT CBUYING - Mua chocolate GNU C++11 Accepted 140 ms 4012 KB
172134 10/09/2019 10:14:20 a521LongNT FINDNUM - Tìm số GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
172133 10/09/2019 10:01:24 a521LongNT NUMDIV - Số ước số GNU C++11 Accepted 453 ms 9276 KB
172131 10/09/2019 09:27:59 a521LongNT LINE - Con13C GNU C++11 Accepted 281 ms 3292 KB
171675 09/09/2019 19:52:44 a521LongNT SAMEMAT - Con13B GNU C++11 Accepted 1093 ms 8196 KB
171655 09/09/2019 19:44:36 a521LongNT LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 2552 KB
165870 31/08/2019 19:34:35 a521LongNT CSEQ - CSEQ GNU C++11 Accepted 250 ms 8720 KB
165324 29/08/2019 18:59:42 a521LongNT BANGSO - Băng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1912 KB
164347 27/08/2019 21:15:28 a521LongNT PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp Free Pascal Accepted 125 ms 3356 KB
164336 27/08/2019 21:04:41 a521LongNT PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp GNU C++11 Accepted 500 ms 3232 KB
161045 24/08/2019 18:41:51 a521LongNT SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 312 ms 5164 KB
160982 24/08/2019 17:59:16 a521LongNT MAXARR1 - Help Conan 12! GNU C++11 Accepted 328 ms 4036 KB
160981 24/08/2019 17:56:09 a521LongNT MAXARR1 - Help Conan 12! GNU C++11 Accepted 78 ms 2920 KB
160856 24/08/2019 08:03:31 a521LongNT EZCOUNT - Đếm số bit (bản dễ dễ tí) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
160829 23/08/2019 22:37:37 a521LongNT LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 GNU C++11 Accepted 218 ms 2100 KB
160572 23/08/2019 16:51:54 a521LongNT NKCABLE - Nối mạng GNU C++11 Accepted 15 ms 2312 KB
160543 23/08/2019 13:23:24 a521LongNT HOUSES - Bán nhà GNU C++11 Accepted 31 ms 1516 KB
160541 23/08/2019 13:11:19 a521LongNT C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1704 KB
160498 23/08/2019 11:52:12 a521LongNT EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 171 ms 2972 KB
160470 23/08/2019 11:11:44 a521LongNT SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 187 ms 4784 KB
160352 23/08/2019 07:54:46 a521LongNT ROBOT12 - Robot di chuyển GNU C++11 Accepted 31 ms 2460 KB
159975 22/08/2019 18:22:18 a521LongNT TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 890 ms 2480 KB
159884 22/08/2019 17:48:01 a521LongNT HOUSING - Mua Nhà GNU C++11 Accepted 171 ms 3172 KB
159839 22/08/2019 14:27:55 a521LongNT GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++11 Accepted 234 ms 23740 KB
159826 22/08/2019 13:54:45 a521LongNT LPDSTR - Xâu LPD GNU C++11 Accepted 515 ms 178332 KB
159818 22/08/2019 13:49:13 a521LongNT FIBOMUL - Dãy fibo nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 2568 KB
159809 22/08/2019 13:36:54 a521LongNT COPRIME - Dãy nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 937 ms 50096 KB
159802 22/08/2019 13:27:15 a521LongNT BUYCAN - Mua kẹo GNU C++11 Accepted 109 ms 2492 KB
159792 22/08/2019 13:23:14 a521LongNT KTHNUM - Số thập phân thứ k GNU C++11 Accepted 1046 ms 2548 KB
159786 22/08/2019 13:08:23 a521LongNT MAXREM - Modulo lớn nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2544 KB
159700 22/08/2019 08:20:00 a521LongNT LEM3 - TRIP GNU C++11 Accepted 78 ms 2564 KB
159697 22/08/2019 08:07:31 a521LongNT Tower - Tower 3-coloring GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
159694 22/08/2019 08:01:02 a521LongNT Tower - Tower 3-coloring GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
159305 21/08/2019 06:15:09 a521LongNT ACM01 - ACM GNU C++11 Accepted 765 ms 14976 KB
159201 20/08/2019 20:20:39 a521LongNT PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
159199 20/08/2019 20:20:10 a521LongNT PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 1593 ms 2536 KB
158813 20/08/2019 11:13:12 a521LongNT LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 2264 KB
154513 14/08/2019 09:52:04 a521LongNT DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 812 ms 33428 KB
154509 14/08/2019 09:39:50 a521LongNT FUTURE - Số tương lai GNU C++11 Accepted 3750 ms 1524 KB
154454 13/08/2019 23:28:53 a521LongNT PTS - Phân tích số GNU C++11 Accepted 171 ms 2112 KB
154137 13/08/2019 19:02:30 a521LongNT PTS - Phân tích số GNU C++11 Accepted 187 ms 2120 KB
154031 13/08/2019 18:13:01 a521LongNT SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 234 ms 9936 KB
154028 13/08/2019 18:11:59 a521LongNT COST - Chi phí GNU C++11 Accepted 46 ms 2172 KB
152236 08/08/2019 18:06:05 a521LongNT CSTC - Chữ số tận cùng. GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
148039 30/07/2019 00:22:22 a521LongNT THT1412 - PHẦN THƯỞNG. GNU C++11 Accepted 46 ms 2468 KB
147598 29/07/2019 08:48:11 a521LongNT FNUMBER - Số Gần Nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
146278 26/07/2019 13:05:40 a521LongNT MYSTERY - Số huyền bí GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
146276 26/07/2019 13:02:41 a521LongNT MYSTERY - Số huyền bí GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
146273 26/07/2019 12:50:42 a521LongNT LOCK - Khóa số GNU C++11 Accepted 31 ms 2460 KB
145919 25/07/2019 18:25:02 a521LongNT LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
145902 25/07/2019 18:07:52 a521LongNT WORDCNT - Word Counting GNU C++11 Accepted 31 ms 2540 KB
144105 23/07/2019 18:37:17 a521LongNT DONGGAO - Đong gạo GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
143908 23/07/2019 16:51:56 a521LongNT COIN34 - COIN34 Free Pascal Accepted 375 ms 3052 KB
142221 22/07/2019 12:21:17 a521LongNT CHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
141169 19/07/2019 21:37:10 a521LongNT CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. GNU C++11 Accepted 31 ms 2340 KB
141165 19/07/2019 21:32:31 a521LongNT HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++11 Accepted 296 ms 5116 KB
140961 19/07/2019 14:14:04 a521LongNT COVER - Đoạn được phủ dài nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2592 KB
140942 19/07/2019 14:06:48 a521LongNT BATCHE - Bạt che nắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
140396 18/07/2019 18:40:02 a521LongNT MUAXANG - MUA XĂNG GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
140347 18/07/2019 18:16:34 a521LongNT BAOLIXI - BAO LÌ XÌ. GNU C++11 Accepted 203 ms 3044 KB
140324 18/07/2019 18:12:01 a521LongNT ATGX - ATGX - ADN GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
139945 17/07/2019 23:11:25 a521LongNT CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
139469 16/07/2019 23:16:55 a521LongNT PRACTICE - Luyện tập GNU C++11 Accepted 343 ms 4080 KB
139440 16/07/2019 22:07:38 a521LongNT C11 - Mã số GNU C++11 Accepted 171 ms 3080 KB
139439 16/07/2019 22:07:25 a521LongNT CODENEW - Mã mới GNU C++11 Accepted 156 ms 3120 KB
139208 16/07/2019 18:50:53 a521LongNT SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++11 Accepted 125 ms 1872 KB
139193 16/07/2019 18:44:43 a521LongNT XCHO - XẾP CHỖ NGỒI. GNU C++11 Accepted 421 ms 2504 KB
139155 16/07/2019 18:19:43 a521LongNT TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
139138 16/07/2019 18:11:40 a521LongNT DGACH. - ĐẶT GẠCH. GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
139117 16/07/2019 17:57:38 a521LongNT UPDATEARR - CẬP NHẬT MẢNG. GNU C++11 Accepted 609 ms 2512 KB
139098 16/07/2019 17:42:20 a521LongNT MEZ. - EZZI. GNU C++11 Accepted 15 ms 2472 KB
139096 16/07/2019 17:39:10 a521LongNT SOAO. - SỐNG ẢO. GNU C++11 Accepted 15 ms 2496 KB
139094 16/07/2019 17:32:36 a521LongNT MEMOME. - Memorise Me! GNU C++11 Accepted 500 ms 2524 KB
138136 13/07/2019 18:27:45 a521LongNT VSTEPS - Bậc thang Free Pascal Accepted 15 ms 3036 KB
138130 13/07/2019 18:09:20 a521LongNT SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1920 KB
136758 11/07/2019 18:37:45 a521LongNT XDX - Xâu đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
135082 06/07/2019 18:32:55 a521LongNT DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 218 ms 3264 KB
134595 04/07/2019 18:47:59 a521LongNT FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ GNU C++11 Accepted 78 ms 2568 KB
133689 02/07/2019 18:36:23 a521LongNT XAUHH - Xâu họ hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
133635 02/07/2019 18:10:54 a521LongNT singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 296 ms 19752 KB
133589 02/07/2019 17:25:45 a521LongNT ARMY - DUYỆT BINH. GNU C++11 Accepted 62 ms 2252 KB
132552 27/06/2019 19:45:10 a521LongNT SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 281 ms 8956 KB
132505 27/06/2019 18:43:50 a521LongNT SEQ11 - Dãy số chia hết GNU C++11 Accepted 156 ms 3248 KB
132403 27/06/2019 17:41:14 a521LongNT NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++11 Accepted 109 ms 19188 KB
130335 22/06/2019 21:27:53 a521LongNT PHATQUA - Phát quà (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 765 ms 2456 KB
130327 22/06/2019 21:02:16 a521LongNT DAYSO_LQD - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
130326 22/06/2019 21:01:41 a521LongNT KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
130237 22/06/2019 14:59:55 a521LongNT LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++11 Accepted 31 ms 2532 KB
130220 22/06/2019 14:22:39 a521LongNT BUYGIFTS - Mua quà GNU C++11 Accepted 203 ms 3020 KB
130215 22/06/2019 14:06:52 a521LongNT OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
130204 22/06/2019 12:31:25 a521LongNT FROG - Chú ếch GNU C++11 Accepted 15 ms 1668 KB
130126 21/06/2019 21:33:51 a521LongNT HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
129321 20/06/2019 08:25:03 a521LongNT DIVABLE1 - Bội Của 9 GNU C++11 Accepted 0 ms 1052 KB
129128 19/06/2019 19:56:40 a521LongNT PALIN - Đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
129092 19/06/2019 19:01:34 a521LongNT MOVE - Dịch chuyển GNU C++11 Accepted 468 ms 2536 KB
128824 19/06/2019 08:33:39 a521LongNT FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++11 Accepted 359 ms 4096 KB
128804 19/06/2019 07:54:17 a521LongNT POSZERO - Số 0 cuối cùng Free Pascal Accepted 296 ms 2772 KB
128343 18/06/2019 10:53:02 a521LongNT CHASTR - Biến đổi xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
128337 18/06/2019 10:24:44 a521LongNT REVERS - Dãy số thuận nghịch GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
128242 17/06/2019 21:23:53 a521LongNT SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++11 Accepted 31 ms 2248 KB
128233 17/06/2019 21:05:01 a521LongNT CNTDIVISOR - Đếm số chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
128219 17/06/2019 20:59:44 a521LongNT Factorial - Giai thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
128197 17/06/2019 20:53:41 a521LongNT C03_05 - Số lượng số hạng #2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
128190 17/06/2019 20:50:45 a521LongNT C03_06 - Ký tự cũ GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
128188 17/06/2019 20:49:22 a521LongNT C03_07 - Số có 2 chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
128183 17/06/2019 20:47:51 a521LongNT C03_08 - Số có 3 chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
128175 17/06/2019 20:43:35 a521LongNT C03_09 - Ngày tháng năm GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
128172 17/06/2019 20:41:33 a521LongNT C03_10 - Phép toán số học GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
128166 17/06/2019 20:39:36 a521LongNT C03_04 - Số lượng số hạng GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
128162 17/06/2019 20:36:56 a521LongNT C03_11 - Hình tròn GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
128134 17/06/2019 20:25:42 a521LongNT C03_12 - Chữ vòng tròn GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
128095 17/06/2019 20:14:10 a521LongNT C03_13 - Chữ liền trước GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
128091 17/06/2019 20:12:25 a521LongNT C03_03 - Ký tự mới GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
128086 17/06/2019 20:10:36 a521LongNT C03_02 - Phép tính #1 GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
128081 17/06/2019 20:09:08 a521LongNT FILL - Điền vào chỗ trống GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
128061 17/06/2019 20:03:52 a521LongNT C03_01 - Số gấp đôi GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
127571 17/06/2019 11:26:33 a521LongNT NKDIVSEQ - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 109 ms 80908 KB
127564 17/06/2019 11:05:02 a521LongNT NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++11 Accepted 46 ms 3140 KB
127523 17/06/2019 08:36:37 a521LongNT VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Accepted 359 ms 3268 KB
127159 14/06/2019 16:54:17 a521LongNT FNUM - FNUM GNU C++11 Accepted 140 ms 4104 KB
127135 14/06/2019 11:11:49 a521LongNT SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 843 ms 12056 KB
127095 13/06/2019 21:07:55 a521LongNT DL6174 - Định lý 6174 GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
126987 13/06/2019 08:19:21 a521LongNT SortSEQ - Sắp xếp dãy số GNU C++11 Accepted 31 ms 1112 KB
126977 12/06/2019 22:12:54 a521LongNT CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
126793 12/06/2019 13:50:47 a521LongNT DOISO - Đổi số GNU C++11 Accepted 46 ms 2580 KB
126755 11/06/2019 18:59:25 a521LongNT CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++11 Accepted 109 ms 2528 KB
126750 11/06/2019 18:48:05 a521LongNT DHEXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 187 ms 3176 KB
126731 11/06/2019 18:18:59 a521LongNT BANGMA - Bảng mã ASCII GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
126728 11/06/2019 17:50:33 a521LongNT KTDX - pretest KTDX GNU C++11 Accepted 15 ms 2552 KB
126355 10/06/2019 09:43:24 a521LongNT DANCE01 - Khiêu vũ 01 Free Pascal Accepted 109 ms 2788 KB
126354 10/06/2019 09:35:20 a521LongNT DAYSO - pretest DAYSO GNU C++ Accepted 15 ms 2560 KB
126348 10/06/2019 09:27:36 a521LongNT KTDX - pretest KTDX Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
126347 10/06/2019 09:26:36 a521LongNT BFF - BFF GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
126346 10/06/2019 09:25:41 a521LongNT EZ10 - EZ10 GNU C++11 Accepted 0 ms 1124 KB
126345 10/06/2019 09:24:18 a521LongNT EZ10 - EZ10 Free Pascal Accepted 0 ms 1000 KB
126067 07/06/2019 11:25:09 a521LongNT CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
125988 06/06/2019 17:51:37 a521LongNT MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
125823 04/06/2019 18:50:36 a521LongNT TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
125491 30/05/2019 11:45:09 a521LongNT TNGAME - GAME Free Pascal Accepted 15 ms 1504 KB
125072 27/05/2019 22:33:12 a521LongNT SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2424 KB
124313 21/05/2019 20:39:05 a521LongNT SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 46 ms 2144 KB
124291 21/05/2019 20:00:09 a521LongNT LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 1000 KB
123569 16/05/2019 23:55:21 a521LongNT KUMA - Khuyến Mãi GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
123547 16/05/2019 21:10:40 a521LongNT PLUGIN - Ổ cắm GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
123542 16/05/2019 20:50:27 a521LongNT DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 500 ms 71172 KB
123535 16/05/2019 20:29:48 a521LongNT NOIXICH - Nối xích GNU C++11 Accepted 296 ms 3908 KB
123533 16/05/2019 19:50:32 a521LongNT SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
123532 16/05/2019 19:43:52 a521LongNT ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 125 ms 3864 KB
123529 16/05/2019 19:17:06 a521LongNT SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 187 ms 3056 KB
123528 16/05/2019 19:10:11 a521LongNT PAIRNUM - Số cặp GNU C++11 Accepted 125 ms 3268 KB
123368 15/05/2019 10:47:42 a521LongNT AR04 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
123367 15/05/2019 10:28:22 a521LongNT AR06 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
123366 15/05/2019 10:24:33 a521LongNT ARR14 - ARR14 GNU C++11 Accepted 171 ms 2976 KB
123364 15/05/2019 10:12:04 a521LongNT AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 2468 KB
123363 15/05/2019 10:10:00 a521LongNT AR05 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 31 ms 2472 KB
123360 15/05/2019 09:58:22 a521LongNT AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
123359 15/05/2019 09:56:48 a521LongNT AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
123342 14/05/2019 20:27:36 a521LongNT CHOIBI - Chơi Bi GNU C++11 Accepted 375 ms 27560 KB
123297 14/05/2019 10:02:50 a521LongNT sxso - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
123132 11/05/2019 20:34:13 a521LongNT NKNUMFRE - Số thân thiện GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
123130 11/05/2019 20:23:59 a521LongNT NKABD - Số phong phú GNU C++11 Accepted 109 ms 10284 KB
123053 10/05/2019 11:09:11 a521LongNT ODDEVEN - Chẳn lẻ GNU C++11 Accepted 343 ms 315072 KB
123015 09/05/2019 19:35:45 a521LongNT MAGNET - Nam châm GNU C++11 Accepted 78 ms 2508 KB
123014 09/05/2019 19:33:17 a521LongNT MAGNET - Nam châm GNU C++11 Accepted 62 ms 2512 KB
122875 08/05/2019 20:40:39 a521LongNT SOLVE - Giải phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
122867 08/05/2019 20:33:42 a521LongNT SOLVE - Giải phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
122733 07/05/2019 20:48:51 a521LongNT DAYTG - Dãy Tăng Giảm GNU C++11 Accepted 390 ms 19840 KB
122393 03/05/2019 22:25:15 a521LongNT BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 296 ms 10332 KB
122386 03/05/2019 18:16:53 a521LongNT GROUP - Phân nhóm GNU C++11 Accepted 937 ms 3280 KB
122295 03/05/2019 16:01:15 a521LongNT FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++11 Accepted 187 ms 5504 KB
122276 03/05/2019 14:50:14 a521LongNT BEAUTY - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
122275 03/05/2019 14:48:46 a521LongNT BEAUTY - Số đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
122268 03/05/2019 13:02:19 a521LongNT NTCN - Nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 296 ms 2512 KB
120612 25/04/2019 20:36:51 a521LongNT LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
120394 24/04/2019 23:55:13 a521LongNT SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++11 Accepted 15 ms 892 KB
120097 23/04/2019 19:54:38 a521LongNT THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
120096 23/04/2019 19:42:12 a521LongNT THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
119643 18/04/2019 23:23:02 a521LongNT PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
119636 18/04/2019 23:02:41 a521LongNT CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
119618 18/04/2019 22:15:24 a521LongNT TKT - Tìm kí tự GNU C++11 Accepted 187 ms 4048 KB
119588 18/04/2019 21:41:33 a521LongNT PSTG - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
119537 18/04/2019 20:42:52 a521LongNT TPN - Tổng phần nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
119524 18/04/2019 20:22:50 a521LongNT xaumin - Xâu Min GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
119506 18/04/2019 19:56:05 a521LongNT GNENXAU - Giải nén xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2512 KB
119225 18/04/2019 09:54:52 a521LongNT BOOK - Mua sách GNU C++11 Accepted 140 ms 3240 KB
119198 18/04/2019 09:38:22 a521LongNT MEANARR - Dãy trung bình cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 2488 KB
119188 18/04/2019 09:17:16 a521LongNT MEANARR - Dãy trung bình cộng GNU C++11 Accepted 31 ms 2484 KB
118969 17/04/2019 15:50:58 a521LongNT MAXOCC - Max Occurrence GNU C++11 Accepted 140 ms 3788 KB
118952 17/04/2019 15:09:17 a521LongNT COMPUTER - Ráp máy tính GNU C++11 Accepted 15 ms 2192 KB
118281 14/04/2019 10:08:31 a521LongNT SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
118272 14/04/2019 10:05:06 a521LongNT TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 0 ms 1032 KB
118268 14/04/2019 10:03:28 a521LongNT TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
118261 14/04/2019 10:00:19 a521LongNT PLUSEZ - Cấp số cộng GNU C++11 Accepted 15 ms 2480 KB
118160 13/04/2019 21:01:22 a521LongNT STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
118140 13/04/2019 20:21:39 a521LongNT SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
118139 13/04/2019 20:14:43 a521LongNT SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
118026 13/04/2019 14:22:00 a521LongNT SPQ - Số phú quý GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
117786 12/04/2019 15:32:46 a521LongNT VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
117654 11/04/2019 20:50:08 a521LongNT HELLO2 - Xin Chào 2 GNU C++11 Accepted 984 ms 18356 KB
117641 11/04/2019 20:41:41 a521LongNT PLANE - Hành trình bay GNU C++11 Accepted 15 ms 2392 KB
117639 11/04/2019 20:34:28 a521LongNT HELLO - Xin chào GNU C++11 Accepted 15 ms 2452 KB
117629 11/04/2019 20:14:08 a521LongNT LOCSO - Lọc số GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
117518 11/04/2019 16:18:37 a521LongNT PILOT - Phi công GNU C++11 Accepted 109 ms 3204 KB
117509 11/04/2019 15:55:01 a521LongNT FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
117492 11/04/2019 14:49:30 a521LongNT STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường GNU C++11 Accepted 0 ms 1020 KB
117201 11/04/2019 07:36:33 a521LongNT STRING01 - Chênh lệch độ dài GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
116793 10/04/2019 17:21:19 a521LongNT SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
116249 09/04/2019 20:50:59 a521LongNT STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
116227 09/04/2019 19:52:17 a521LongNT STRING04 - Xóa dấu khoảng trống GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
114542 04/04/2019 20:41:48 a521LongNT CHIADAY - Chia dãy GNU C++11 Accepted 843 ms 9604 KB
114523 04/04/2019 20:12:54 a521LongNT SEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 468 ms 9972 KB
114444 04/04/2019 15:19:28 a521LongNT SEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 437 ms 10072 KB
113973 03/04/2019 17:13:49 a521LongNT DOFF - DOFF GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
113960 03/04/2019 16:43:19 a521LongNT STR01 - Đếm ký tự trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
113957 03/04/2019 16:18:09 a521LongNT TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
113954 03/04/2019 16:02:28 a521LongNT TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 2196 KB
109490 19/03/2019 20:41:26 a521LongNT LETTER - Gửi thư GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
108641 15/03/2019 11:07:13 a521LongNT SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
108633 15/03/2019 10:28:56 a521LongNT ARR13 - ARR13 GNU C++11 Accepted 46 ms 2224 KB
108630 15/03/2019 10:08:10 a521LongNT ARR12 - ARR12 GNU C++11 Accepted 46 ms 2224 KB
108627 15/03/2019 10:03:07 a521LongNT ARR11 - ARR11 GNU C++11 Accepted 31 ms 2976 KB
108626 15/03/2019 10:01:54 a521LongNT ARR10 - ARR10 GNU C++11 Accepted 218 ms 2976 KB
108625 15/03/2019 10:01:06 a521LongNT ARR09 - ARR09 GNU C++11 Accepted 218 ms 2976 KB
108620 15/03/2019 09:36:16 a521LongNT SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 31 ms 2976 KB
108617 15/03/2019 09:28:42 a521LongNT ARR06 - ARR06 GNU C++11 Accepted 218 ms 2976 KB
108615 15/03/2019 09:20:25 a521LongNT ARR05 - ARR05 GNU C++11 Accepted 234 ms 2988 KB
108614 15/03/2019 09:18:57 a521LongNT ARR04 - ARR04 GNU C++11 Accepted 31 ms 2976 KB
108613 15/03/2019 09:17:02 a521LongNT ARR03 - ARR03 GNU C++11 Accepted 15 ms 2976 KB
108612 15/03/2019 09:16:09 a521LongNT ARR02 - ARR02 GNU C++11 Accepted 31 ms 2976 KB
108611 15/03/2019 09:15:02 a521LongNT ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 31 ms 2216 KB
108609 15/03/2019 07:17:31 a521LongNT SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1160 KB
108570 14/03/2019 21:00:52 a521LongNT XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
108557 14/03/2019 20:47:53 a521LongNT TNGAME - GAME GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
108517 14/03/2019 20:17:30 a521LongNT HOUSE2 - Xây Nhà GNU C++11 Accepted 15 ms 2208 KB
108467 14/03/2019 17:01:14 a521LongNT TGC - Tam giác cân GNU C++11 Accepted 93 ms 1060 KB
108463 14/03/2019 16:38:04 a521LongNT SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
108282 14/03/2019 10:10:35 a521LongNT CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
108252 14/03/2019 09:24:44 a521LongNT CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
108249 13/03/2019 23:39:57 a521LongNT C06_05 - C06_05 GNU C++11 Accepted 0 ms 1028 KB
108248 13/03/2019 23:31:59 a521LongNT C06_04 - C06_04 GNU C++11 Accepted 15 ms 2144 KB
108247 13/03/2019 23:30:58 a521LongNT C06_03 - C06_03 GNU C++11 Accepted 15 ms 2144 KB
108246 13/03/2019 23:29:51 a521LongNT C06_02 - C06_02 GNU C++11 Accepted 15 ms 2144 KB
108245 13/03/2019 23:27:32 a521LongNT C06_01 - C06_01 GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
108243 13/03/2019 23:25:31 a521LongNT C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1048 KB
108100 13/03/2019 16:15:33 a521LongNT Candles - Thổi nến GNU C++11 Accepted 31 ms 2200 KB
108087 13/03/2019 14:08:34 a521LongNT KSUM - SUMK GNU C++11 Accepted 421 ms 2216 KB
107950 12/03/2019 15:39:40 a521LongNT C04_04 - Tam giác vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
107949 12/03/2019 15:38:34 a521LongNT C04_03 - Min của 4 số GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
107940 12/03/2019 15:18:57 a521LongNT C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
107918 12/03/2019 14:11:25 a521LongNT COMDIV - Số ước chung Free Pascal Accepted 15 ms 1324 KB
107917 12/03/2019 14:08:12 a521LongNT COMDIV - Số ước chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
107914 12/03/2019 11:10:34 a521LongNT C04_02 - Max của 3 số GNU C++11 Accepted 0 ms 1092 KB
107912 12/03/2019 11:08:20 a521LongNT C04_01 - Số chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
107910 12/03/2019 11:04:38 a521LongNT C05_10 - Hình chữ nhật rỗng Free Pascal Accepted 0 ms 2912 KB
107908 12/03/2019 10:59:23 a521LongNT C04_05 - C04_05 GNU C++11 Accepted 0 ms 1092 KB
107904 12/03/2019 10:44:57 a521LongNT C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
107903 12/03/2019 10:39:21 a521LongNT fdigit - Tìm chữ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
107901 12/03/2019 08:28:25 a521LongNT NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1004 KB
107898 12/03/2019 07:59:45 a521LongNT CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
107894 11/03/2019 22:53:24 a521LongNT NENXAU - Nén xâu GNU C++11 Accepted 890 ms 1624 KB
107691 11/03/2019 16:54:51 a521LongNT HXOM - HÀNG XÓM Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
107121 07/03/2019 20:04:17 a521LongNT DIVABLE - Số số chia hết GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
107109 07/03/2019 16:11:02 a521LongNT KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
106655 05/03/2019 20:52:46 a521LongNT ROPASI - Oẳn tù tì GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
106647 05/03/2019 20:38:18 a521LongNT CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++11 Accepted 203 ms 7432 KB
103441 19/02/2019 20:49:34 a521LongNT triples - so sánh bộ ba GNU C++11 Accepted 0 ms 944 KB
103412 19/02/2019 20:12:20 a521LongNT SEQ02 - Dãy số cơ bản GNU C++11 Accepted 0 ms 2344 KB
102018 12/02/2019 20:49:11 a521LongNT SOCKS - Những chiếc tất GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
101997 12/02/2019 20:23:38 a521LongNT SUMARR - Bài tập mảng cơ bản GNU C++11 Accepted 312 ms 4564 KB
95850 09/12/2018 20:09:18 a521LongNT C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
95849 09/12/2018 20:07:07 a521LongNT C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
95848 09/12/2018 19:59:14 a521LongNT C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
95847 09/12/2018 19:56:07 a521LongNT C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++11 Accepted 0 ms 1144 KB
95840 09/12/2018 19:27:11 a521LongNT C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++11 Accepted 0 ms 1124 KB
95832 09/12/2018 17:59:38 a521LongNT C04_11 - Số chính phương GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
95831 09/12/2018 17:50:42 a521LongNT C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++11 Accepted 31 ms 2260 KB
95830 09/12/2018 17:48:13 a521LongNT C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++11 Accepted 15 ms 2264 KB
95829 09/12/2018 17:44:20 a521LongNT C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
95826 09/12/2018 17:31:39 a521LongNT C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++11 Accepted 15 ms 2260 KB
95825 09/12/2018 17:29:53 a521LongNT C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++11 Accepted 0 ms 2260 KB
95824 09/12/2018 17:24:27 a521LongNT C05_06 - TBC chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
95823 09/12/2018 17:21:22 a521LongNT C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
95820 09/12/2018 17:04:21 a521LongNT C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 1124 KB
95818 09/12/2018 16:59:16 a521LongNT C05_03 - Ước số GNU C++11 Accepted 93 ms 2256 KB
95817 09/12/2018 16:56:12 a521LongNT C05_02 - In tổng lẻ GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
95816 09/12/2018 16:52:20 a521LongNT C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++11 Accepted 31 ms 2264 KB
95244 05/12/2018 20:39:35 a521LongNT PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 500 ms 80392 KB
92791 26/11/2018 20:13:17 a521LongNT FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++11 Accepted 0 ms 2928 KB
92772 26/11/2018 20:02:32 a521LongNT HXOM - HÀNG XÓM GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
91594 21/11/2018 20:10:03 a521LongNT C06_06 - Ước số chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1144 KB
91124 19/11/2018 20:50:26 a521LongNT DAYCHAN - Dãy số chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 2288 KB
91123 19/11/2018 20:49:54 a521LongNT SEQUENCE - Dãy số chẵn GNU C++11 Accepted 15 ms 2288 KB
91096 19/11/2018 20:27:03 a521LongNT DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 796 ms 2292 KB
91068 19/11/2018 20:06:24 a521LongNT UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
91067 19/11/2018 20:05:05 a521LongNT PRIMES - Số nguyên tố GNU C++11 Accepted 234 ms 2540 KB
91055 19/11/2018 19:54:56 a521LongNT FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++11 Accepted 15 ms 2224 KB
90227 14/11/2018 20:36:46 a521LongNT FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
87572 05/11/2018 20:55:00 a521LongNT DIVISOR - Ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
84381 29/10/2018 20:31:50 a521LongNT CB01 - FIBO GNU C++ Accepted 15 ms 3032 KB
Back to Top