Các bài giải được của a519hanlcq
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
510344 15/07/2023 23:18:54 a519hanlcq SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 296 ms 7832 KB
474988 07/09/2022 20:36:31 a519hanlcq BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 62 ms 2916 KB
474985 07/09/2022 20:34:16 a519hanlcq BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 62 ms 2948 KB
474975 07/09/2022 20:11:04 a519hanlcq BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 62 ms 3040 KB
439852 06/02/2022 09:21:10 a519hanlcq MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 31 ms 7280 KB
435540 06/01/2022 19:02:07 a519hanlcq DRONE - DRONE GNU C++11 Accepted 109 ms 7388 KB
435500 06/01/2022 16:01:04 a519hanlcq DRONE - DRONE GNU C++11 Accepted 93 ms 7328 KB
435496 06/01/2022 15:57:34 a519hanlcq DRONE - DRONE GNU C++11 Accepted 109 ms 7384 KB
432558 13/12/2021 15:24:53 a519hanlcq LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 218 ms 8012 KB
427839 24/11/2021 15:28:48 a519hanlcq SIGNAL - Đo tín hiệu GNU C++11 Accepted 62 ms 2632 KB
408547 22/09/2021 16:47:49 a519hanlcq MNUM - MNUM GNU C++11 Accepted 609 ms 2648 KB
405100 08/09/2021 20:07:45 a519hanlcq COMSYS - COMSYS GNU C++11 Accepted 93 ms 12024 KB
404421 03/09/2021 08:51:04 a519hanlcq CHOOSE2 - Chọn hình 2 GNU C++11 Accepted 859 ms 5552 KB
403681 28/08/2021 17:15:41 a519hanlcq SOLPIN - Pretest SOLPIN GNU C++11 Accepted 93 ms 2596 KB
368159 08/02/2021 16:01:54 a519hanlcq SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 296 ms 5760 KB
368143 08/02/2021 15:32:16 a519hanlcq BUSSYS - BUSSYS GNU C++11 Accepted 62 ms 4876 KB
368142 08/02/2021 15:30:50 a519hanlcq BUSSYS - BUSSYS GNU C++11 Accepted 78 ms 4888 KB
367701 05/02/2021 11:16:56 a519hanlcq ULTIMED - Lại Phần Tử Lớn Vừa GNU C++11 Accepted 859 ms 4896 KB
365517 24/01/2021 16:10:06 a519hanlcq PIG - Con heo đất GNU C++11 Accepted 203 ms 9084 KB
353316 11/11/2020 21:23:10 a519hanlcq OD - Trò chơi chẵn lẻ GNU C++11 Accepted 46 ms 9008 KB
347779 16/10/2020 22:28:53 a519hanlcq GAMESHOW - Trò chơi truyền hình GNU C++11 Accepted 531 ms 198168 KB
346488 13/10/2020 14:24:50 a519hanlcq EVA - Sơ tán GNU C++11 Accepted 234 ms 10004 KB
340866 23/09/2020 19:50:07 a519hanlcq FT - Vé xe miễn phí GNU C++11 Accepted 78 ms 7232 KB
337730 12/09/2020 11:41:23 a519hanlcq XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Accepted 218 ms 24484 KB
337729 12/09/2020 11:31:39 a519hanlcq XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Accepted 1609 ms 44196 KB
337728 12/09/2020 11:29:52 a519hanlcq XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Accepted 171 ms 101408 KB
333800 19/08/2020 08:16:13 a519hanlcq MARBLE - Cắt đá cẩm thạch GNU C++11 Accepted 1484 ms 7024 KB
330793 24/07/2020 15:16:02 a519hanlcq SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 140 ms 8256 KB
330704 23/07/2020 16:40:26 a519hanlcq LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
330601 22/07/2020 13:11:32 a519hanlcq DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
330457 21/07/2020 14:22:53 a519hanlcq TRILAND - Thửa đất lớn nhất GNU C++11 Accepted 1203 ms 2596 KB
330433 21/07/2020 11:06:57 a519hanlcq CONVEXHULL - Bao lồi GNU C++11 Accepted 234 ms 4004 KB
329147 07/07/2020 21:06:28 a519hanlcq FINDGCD - Tìm GCD GNU C++11 Accepted 250 ms 4332 KB
329027 07/07/2020 11:12:16 a519hanlcq ROOKS1 - ROOKS1 GNU C++11 Accepted 125 ms 2164 KB
328874 06/07/2020 17:35:40 a519hanlcq GYALPHA - GYALPHA GNU C++11 Accepted 531 ms 12280 KB
324786 06/06/2020 18:15:40 a519hanlcq COMLIST - Liệt kê tổ hợp GNU C++11 Accepted 46 ms 2596 KB
321977 24/05/2020 11:16:10 a519hanlcq DEL - DEL GNU C++11 Accepted 31 ms 2876 KB
321451 21/05/2020 20:57:28 a519hanlcq SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Accepted 453 ms 2956 KB
321449 21/05/2020 20:55:25 a519hanlcq SEQ14 - Dãy chữ số GNU C++11 Accepted 906 ms 2656 KB
320867 19/05/2020 22:31:28 a519hanlcq COUNTS - COUNTS GNU C++11 Accepted 312 ms 13084 KB
316559 05/05/2020 20:25:01 a519hanlcq BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 296 ms 10356 KB
316517 05/05/2020 19:47:19 a519hanlcq BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 265 ms 10356 KB
314606 29/04/2020 10:35:26 a519hanlcq COIN - COIN GNU C++11 Accepted 906 ms 45316 KB
314010 28/04/2020 09:19:52 a519hanlcq ZERO4 - Zero-quadruple GNU C++11 Accepted 140 ms 33012 KB
314002 28/04/2020 08:42:19 a519hanlcq BSEQ - BSEQ GNU C++11 Accepted 437 ms 272608 KB
313526 27/04/2020 14:31:25 a519hanlcq ROAD - ROAD GNU C++11 Accepted 46 ms 1076 KB
313495 27/04/2020 11:31:27 a519hanlcq BANK - BANK GNU C++11 Accepted 31 ms 2508 KB
313458 27/04/2020 10:07:23 a519hanlcq TOMAU - Tô màu GNU C++11 Accepted 3625 ms 100620 KB
313244 26/04/2020 10:55:16 a519hanlcq XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Accepted 734 ms 2712 KB
311604 24/04/2020 09:02:03 a519hanlcq TOUR - Hành trình du lịch GNU C++11 Accepted 687 ms 34540 KB
311538 23/04/2020 21:17:45 a519hanlcq TSP - Bài toán người du lịch GNU C++11 Accepted 1234 ms 88520 KB
311289 23/04/2020 10:07:38 a519hanlcq NUMK - NUMK GNU C++11 Accepted 531 ms 19360 KB
311262 23/04/2020 08:46:13 a519hanlcq CHEER - Động viên đàn bò GNU C++11 Accepted 140 ms 4924 KB
306319 16/04/2020 10:11:29 a519hanlcq SEGMENTS01 - SEGMENTS GNU C++11 Accepted 234 ms 17444 KB
306012 15/04/2020 19:12:37 a519hanlcq REPLACE - REPLACE GNU C++11 Accepted 234 ms 31676 KB
305780 15/04/2020 10:22:16 a519hanlcq MILK - MILK GNU C++11 Accepted 1343 ms 20860 KB
305661 14/04/2020 22:19:33 a519hanlcq SEQK - SEQK GNU C++11 Accepted 500 ms 376424 KB
305127 14/04/2020 07:41:19 a519hanlcq S - S GNU C++11 Accepted 531 ms 377516 KB
305126 14/04/2020 07:40:52 a519hanlcq RECT03 - RECT GNU C++11 Accepted 343 ms 6052 KB
305125 14/04/2020 07:40:21 a519hanlcq CHANGE01 - CHANGE GNU C++11 Accepted 62 ms 2728 KB
305124 14/04/2020 07:39:38 a519hanlcq POWER - POWER GNU C++11 Accepted 15 ms 1888 KB
303362 10/04/2020 10:36:32 a519hanlcq GOLDS - GOLDS GNU C++11 Accepted 890 ms 18908 KB
302273 08/04/2020 15:10:47 a519hanlcq COMSYS - COMSYS GNU C++11 Accepted 234 ms 3700 KB
302256 08/04/2020 14:41:39 a519hanlcq BUSSYS - BUSSYS GNU C++11 Accepted 62 ms 4940 KB
300461 05/04/2020 09:22:48 a519hanlcq KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Accepted 1875 ms 3620 KB
300454 05/04/2020 09:20:19 a519hanlcq KIDDP - Kid và sự phụ thuộc. GNU C++11 Accepted 1953 ms 3608 KB
300078 04/04/2020 11:08:25 a519hanlcq CSTC2 - CSTC2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
299717 03/04/2020 14:57:22 a519hanlcq BUSSYS - BUSSYS GNU C++11 Accepted 62 ms 4888 KB
299549 03/04/2020 09:42:13 a519hanlcq COMSYS - COMSYS GNU C++11 Accepted 78 ms 2732 KB
299361 02/04/2020 20:14:28 a519hanlcq QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 234 ms 4472 KB
298050 31/03/2020 11:44:28 a519hanlcq SEQUENCE02 - SUBSEQUENCE GNU C++11 Accepted 156 ms 5052 KB
298026 31/03/2020 10:52:58 a519hanlcq RECTANG - RECTANGLES GNU C++11 Accepted 125 ms 1856 KB
297998 31/03/2020 10:30:11 a519hanlcq BOARD02 - BOARD GNU C++11 Accepted 15 ms 1324 KB
297993 31/03/2020 10:23:55 a519hanlcq COIN - COIN GNU C++11 Accepted 921 ms 45308 KB
292678 22/03/2020 21:48:11 a519hanlcq AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Accepted 562 ms 1840 KB
292677 22/03/2020 21:47:40 a519hanlcq ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con GNU C++11 Accepted 250 ms 4808 KB
292672 22/03/2020 21:45:46 a519hanlcq AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
292653 22/03/2020 21:37:07 a519hanlcq SSMOD1 - Xâu con chia hết (Sub 1) GNU C++11 Accepted 109 ms 18796 KB
292613 22/03/2020 21:29:13 a519hanlcq SSMOD1 - Xâu con chia hết (Sub 1) GNU C++11 Accepted 109 ms 18788 KB
292349 22/03/2020 20:30:38 a519hanlcq AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Accepted 578 ms 1840 KB
291960 22/03/2020 19:23:46 a519hanlcq ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con GNU C++11 Accepted 250 ms 4808 KB
291876 22/03/2020 19:09:25 a519hanlcq AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
291371 21/03/2020 20:36:35 a519hanlcq LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 78 ms 2500 KB
289264 19/03/2020 16:36:48 a519hanlcq FT - Vé xe miễn phí GNU C++11 Accepted 93 ms 2872 KB
289193 19/03/2020 15:13:41 a519hanlcq PANCAKE - PANCAKE GNU C++11 Accepted 62 ms 1908 KB
289105 19/03/2020 11:43:35 a519hanlcq FT - Vé xe miễn phí GNU C++11 Accepted 93 ms 2856 KB
288979 19/03/2020 08:09:38 a519hanlcq FWATER - Tưới nước đồng cỏ GNU C++11 Accepted 46 ms 2568 KB
288978 19/03/2020 08:09:22 a519hanlcq FWATER - Tưới nước đồng cỏ GNU C++11 Accepted 78 ms 2572 KB
288967 19/03/2020 07:07:55 a519hanlcq FINDNUM1 - FINDNUM1 GNU C++11 Accepted 125 ms 11832 KB
287753 18/03/2020 08:00:54 a519hanlcq SC - Super Computer GNU C++11 Accepted 609 ms 10348 KB
287349 17/03/2020 18:31:28 a519hanlcq LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
287348 17/03/2020 18:30:40 a519hanlcq DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
287343 17/03/2020 18:29:04 a519hanlcq DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
287340 17/03/2020 18:27:47 a519hanlcq LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
287307 17/03/2020 18:07:20 a519hanlcq LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 2408 KB
286931 17/03/2020 09:42:19 a519hanlcq POND - Hồ Cá GNU C++11 Accepted 296 ms 34304 KB
286856 17/03/2020 08:19:26 a519hanlcq COVGAM - Thuốc diệt virus Covid-19 GNU C++11 Accepted 453 ms 66556 KB
286853 17/03/2020 08:14:34 a519hanlcq COVGAM - Thuốc diệt virus Covid-19 GNU C++11 Accepted 1000 ms 75952 KB
286517 16/03/2020 16:59:56 a519hanlcq FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Accepted 62 ms 2420 KB
286468 16/03/2020 16:37:14 a519hanlcq COVGAM - Thuốc diệt virus Covid-19 GNU C++11 Accepted 1000 ms 72820 KB
286249 16/03/2020 15:25:21 a519hanlcq ZIGZAG - Khu rừng zigzag GNU C++11 Accepted 328 ms 10164 KB
286014 16/03/2020 14:34:15 a519hanlcq ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 62 ms 2396 KB
286008 16/03/2020 14:32:05 a519hanlcq FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
285688 16/03/2020 07:46:47 a519hanlcq SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 156 ms 19756 KB
285180 15/03/2020 08:13:41 a519hanlcq LZCSE - Định và YDS (bản dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2608 KB
284849 14/03/2020 19:41:20 a519hanlcq GCD - GCD khác nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 1944 KB
284764 14/03/2020 19:25:52 a519hanlcq MODIFIED - Bị Biến Đổi GNU C++11 Accepted 62 ms 2532 KB
284717 14/03/2020 19:18:43 a519hanlcq STRING*. - Xử lý xâu ez GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
284614 14/03/2020 17:45:20 a519hanlcq BTRI - Bộ ba đẹp GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
283088 12/03/2020 09:42:37 a519hanlcq PAIRS - Tổng cặp GNU C++11 Accepted 62 ms 1880 KB
282745 11/03/2020 17:16:32 a519hanlcq MACHINE - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Accepted 171 ms 5000 KB
282690 11/03/2020 16:13:29 a519hanlcq MACHINE01 - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Accepted 906 ms 64964 KB
282047 10/03/2020 10:54:06 a519hanlcq LISS - Dãy Con Siêu Tăng Dài Nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 2560 KB
282029 10/03/2020 10:36:33 a519hanlcq UNION14 - Cây Khung Khá Nhỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1968 KB
281452 09/03/2020 07:54:49 a519hanlcq TWOARR - Hai mảng đặc biệt GNU C++11 Accepted 62 ms 1040 KB
281397 08/03/2020 20:27:07 a519hanlcq KNIGHTC - Con Mã GNU C++11 Accepted 156 ms 2512 KB
281382 08/03/2020 20:14:34 a519hanlcq Part04 - Sum troll GNU C++11 Accepted 15 ms 1884 KB
280906 07/03/2020 16:12:15 a519hanlcq LNNAME - Tên LN GNU C++11 Accepted 15 ms 2532 KB
280673 07/03/2020 14:54:12 a519hanlcq LNARRAY - Dãy số LN GNU C++11 Accepted 46 ms 2000 KB
280607 07/03/2020 14:37:21 a519hanlcq CAIWINLAU2 - CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) GNU C++11 Accepted 15 ms 1012 KB
280500 07/03/2020 14:15:25 a519hanlcq LNCHAT - Chat với LN GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
280412 07/03/2020 11:18:23 a519hanlcq NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 484 ms 4912 KB
279898 06/03/2020 10:24:41 a519hanlcq HAPPY - Thuốc vui vẻ GNU C++11 Accepted 125 ms 6092 KB
277585 01/03/2020 14:31:18 a519hanlcq NEWLANG - Ngôn Ngữ Lập Trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
277335 01/03/2020 09:31:08 a519hanlcq BOARD - Bảng GNU C++11 Accepted 78 ms 3060 KB
277323 01/03/2020 09:18:59 a519hanlcq THPTQG - Luyện Thi GNU C++11 Accepted 2437 ms 85732 KB
277276 01/03/2020 09:02:09 a519hanlcq CAIWINLAU - CaiWinDao và em gái thứ 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
277088 29/02/2020 11:21:55 a519hanlcq SUM1902 - Tìm đoạn con GNU C++11 Accepted 250 ms 10300 KB
276639 27/02/2020 21:55:40 a519hanlcq BOMBE - Enigma GNU C++11 Accepted 15 ms 896 KB
276637 27/02/2020 21:53:39 a519hanlcq PROBLEM - Bài tập GNU C++11 Accepted 15 ms 808 KB
276634 27/02/2020 21:49:37 a519hanlcq Meeting - Cuộc gặp gỡ GNU C++11 Accepted 15 ms 816 KB
276633 27/02/2020 21:43:54 a519hanlcq MEDIAN - Tìm số trung vị GNU C++11 Accepted 843 ms 19536 KB
276142 27/02/2020 07:44:13 a519hanlcq NKCABLE - Nối mạng GNU C++11 Accepted 15 ms 2436 KB
276021 26/02/2020 19:42:02 a519hanlcq NKCABLE - Nối mạng GNU C++11 Accepted 31 ms 2404 KB
274568 24/02/2020 19:39:51 a519hanlcq TOWERDIV - Trò chơi TowerDiv GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
274563 24/02/2020 19:33:21 a519hanlcq THREESTR - Bộ ba string GNU C++11 Accepted 15 ms 1856 KB
274561 24/02/2020 19:31:15 a519hanlcq Covid19 - Hải và nghiên cứu về corona GNU C++11 Accepted 93 ms 2916 KB
273725 23/02/2020 17:52:38 a519hanlcq 1920W053 - Tổng các mặt hàng cso giá trị bằng M GNU C++11 Accepted 62 ms 2424 KB
273723 23/02/2020 17:52:13 a519hanlcq 1920W052 - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
273722 23/02/2020 17:51:47 a519hanlcq 1920W051 - Ship hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2432 KB
273388 22/02/2020 16:06:59 a519hanlcq VSTEPS - Bậc thang GNU C++11 Accepted 31 ms 2444 KB
272926 20/02/2020 23:55:38 a519hanlcq EXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 203 ms 2484 KB
272925 20/02/2020 23:47:43 a519hanlcq BIXANH - Bi xanh GNU C++11 Accepted 15 ms 860 KB
272924 20/02/2020 23:37:28 a519hanlcq CNTBIT - Đếm số bit (bản bigint) GNU C++11 Accepted 15 ms 1532 KB
272918 20/02/2020 23:12:41 a519hanlcq Kiến - Kid và Kiến GNU C++11 Accepted 234 ms 9076 KB
272902 20/02/2020 22:29:09 a519hanlcq GILDONG - Chuỗi đối xứng dài nhất. GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
272564 19/02/2020 21:10:08 a519hanlcq Part10 - \"' GNU C++11 Accepted 0 ms 1024 KB
272116 19/02/2020 09:55:58 a519hanlcq SUM1902 - Tìm đoạn con GNU C++11 Accepted 375 ms 18124 KB
271531 18/02/2020 08:11:55 a519hanlcq DRAW1402H - Định và Uyên (bản khó) GNU C++11 Accepted 281 ms 10372 KB
271351 17/02/2020 19:30:55 a519hanlcq CAKE1402 - Bánh bông lan trứng muối GNU C++11 Accepted 140 ms 8128 KB
270636 17/02/2020 11:02:29 a519hanlcq TOURS - Du lịch GNU C++11 Accepted 1203 ms 4868 KB
270193 17/02/2020 09:25:35 a519hanlcq DRAW1402E - Định và Uyên (bản dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
270112 17/02/2020 08:02:01 a519hanlcq Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
268119 15/02/2020 19:56:39 a519hanlcq V - Vampire GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
267521 14/02/2020 15:08:27 a519hanlcq QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
266272 10/02/2020 17:20:22 a519hanlcq UH - Unhappy GNU C++11 Accepted 78 ms 3324 KB
265850 09/02/2020 18:20:23 a519hanlcq WUHAN - Định và Toán GNU C++11 Accepted 187 ms 3004 KB
265767 09/02/2020 16:37:38 a519hanlcq UH - Unhappy GNU C++11 Accepted 125 ms 3340 KB
265648 09/02/2020 15:40:31 a519hanlcq NNCWD - CaiWinDao và 3 em gái (phần 3) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
265538 09/02/2020 15:08:45 a519hanlcq LNCor - Large Number GNU C++11 Accepted 109 ms 2572 KB
265531 09/02/2020 15:07:01 a519hanlcq YS - Yang Super GNU C++11 Accepted 62 ms 1912 KB
265128 09/02/2020 14:01:11 a519hanlcq LN - Con13A GNU C++11 Accepted 31 ms 1888 KB
265105 09/02/2020 10:09:44 a519hanlcq BCNN - BCNN GNU C++11 Accepted 265 ms 1880 KB
264281 06/02/2020 21:52:56 a519hanlcq REARRANGE - sắp xếp GNU C++11 Accepted 343 ms 9332 KB
264023 06/02/2020 20:41:18 a519hanlcq CORONA - Hello Corona!! GNU C++11 Accepted 2015 ms 5580 KB
263769 06/02/2020 19:59:21 a519hanlcq MagicArr - Magic_Array GNU C++11 Accepted 46 ms 1900 KB
263626 06/02/2020 19:39:05 a519hanlcq Specnum - Special_Number GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
263543 06/02/2020 19:30:03 a519hanlcq Real_Value - Real_Value GNU C++11 Accepted 15 ms 1916 KB
263493 06/02/2020 19:25:51 a519hanlcq BCNN - BCNN GNU C++11 Accepted 31 ms 1116 KB
263478 06/02/2020 19:23:58 a519hanlcq LI_XI - Bao lì xì GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
263029 05/02/2020 21:41:46 a519hanlcq ABC - Xâu ABC GNU C++11 Accepted 31 ms 2632 KB
262619 04/02/2020 14:34:31 a519hanlcq Part09 - Bài cào GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
258683 15/01/2020 00:35:30 a519hanlcq GOLDS - GOLDS GNU C++11 Accepted 562 ms 18076 KB
258245 14/01/2020 14:55:24 a519hanlcq Digitsum - Digitsum GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
258040 14/01/2020 00:10:37 a519hanlcq CHIARUONG - Chia ruộng GNU C++11 Accepted 125 ms 49388 KB
257634 12/01/2020 19:27:41 a519hanlcq BALANCE - Cân thằng bằng GNU C++11 Accepted 46 ms 1124 KB
257164 11/01/2020 10:23:45 a519hanlcq BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Accepted 140 ms 4104 KB
257054 11/01/2020 08:55:07 a519hanlcq Hinhvuong - Hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
255903 08/01/2020 22:03:41 a519hanlcq SELECT - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 953 ms 72616 KB
254681 07/01/2020 15:01:37 a519hanlcq CALCULATE - CALCULATE GNU C++11 Accepted 0 ms 1840 KB
254676 07/01/2020 14:55:38 a519hanlcq CALCULATE - CALCULATE GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
254451 06/01/2020 23:22:55 a519hanlcq 1920W033 - CARDGAME GNU C++11 Accepted 265 ms 2756 KB
253494 04/01/2020 21:54:17 a519hanlcq 1920W032 - JUMP GNU C++11 Accepted 187 ms 2660 KB
253316 04/01/2020 17:20:08 a519hanlcq 1920W031 - FWORD GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
253314 04/01/2020 17:19:07 a519hanlcq 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
253313 04/01/2020 17:17:15 a519hanlcq 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 4092 KB
253312 04/01/2020 17:16:00 a519hanlcq 1920W023 - Lớp học múa GNU C++11 Accepted 453 ms 23540 KB
252541 02/01/2020 22:16:29 a519hanlcq BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 265 ms 9936 KB
252529 02/01/2020 22:03:04 a519hanlcq BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 140 ms 10360 KB
251757 31/12/2019 23:44:25 a519hanlcq ARTFLOWER - Cắm hoa nghệ thuật GNU C++11 Accepted 250 ms 13388 KB
251186 29/12/2019 19:47:21 a519hanlcq ARR08 - ARR08 GNU C++11 Accepted 203 ms 2052 KB
251101 29/12/2019 17:45:44 a519hanlcq ARR08 - ARR08 GNU C++11 Accepted 203 ms 2032 KB
251099 29/12/2019 17:44:46 a519hanlcq ARR07 - ARR07 GNU C++11 Accepted 15 ms 2996 KB
250719 28/12/2019 17:38:43 a519hanlcq LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 562 ms 9640 KB
250293 26/12/2019 20:45:28 a519hanlcq Part08 - Sum troll p2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2544 KB
250048 26/12/2019 15:51:49 a519hanlcq NTT14 - Nhân Đa Thức GNU C++11 Accepted 109 ms 2500 KB
249232 24/12/2019 20:27:14 a519hanlcq CONVERTNUM - Biến đổi số n GNU C++11 Accepted 140 ms 1840 KB
248630 23/12/2019 16:04:30 a519hanlcq VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Accepted 156 ms 4080 KB
248218 22/12/2019 09:24:30 a519hanlcq UNION14 - Cây Khung Khá Nhỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1892 KB
248173 22/12/2019 08:50:25 a519hanlcq IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 203 ms 5172 KB
248160 22/12/2019 08:40:12 a519hanlcq DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 62 ms 1864 KB
248115 22/12/2019 08:11:29 a519hanlcq KMP14 - So Khớp Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
246673 19/12/2019 10:17:49 a519hanlcq 1920W014 - Hai từ tương đương GNU C++11 Accepted 156 ms 12808 KB
245475 16/12/2019 15:59:40 a519hanlcq CAPTAIN - Thuyền trưởng GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
245141 15/12/2019 11:01:44 a519hanlcq 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 125 ms 3488 KB
244760 14/12/2019 20:39:31 a519hanlcq MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 265 ms 10360 KB
243669 12/12/2019 20:58:27 a519hanlcq SUBSET - SUBSET GNU C++11 Accepted 281 ms 5344 KB
239597 10/12/2019 22:36:58 a519hanlcq JPAIR - JPAIR GNU C++ Accepted 62 ms 1884 KB
239593 10/12/2019 22:13:44 a519hanlcq LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++ Accepted 484 ms 25416 KB
239587 10/12/2019 22:01:18 a519hanlcq GREEDY - Greedy Segments GNU C++ Accepted 640 ms 36160 KB
239187 10/12/2019 15:50:47 a519hanlcq 1920W013 - Hàng cây GNU C++ Accepted 0 ms 1124 KB
239185 10/12/2019 15:49:51 a519hanlcq 1920W012 - Số chữ số 0 GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
237840 08/12/2019 16:12:53 a519hanlcq DRONE - DRONE GNU C++ Accepted 156 ms 3824 KB
237836 08/12/2019 16:09:42 a519hanlcq CLOCK - CLOCK GNU C++ Accepted 78 ms 2540 KB
237771 08/12/2019 13:51:38 a519hanlcq BGRAPH - BGRAPH GNU C++11 Accepted 515 ms 21168 KB
237768 08/12/2019 13:48:25 a519hanlcq Part06 - Hello World p2 GNU C++ Accepted 0 ms 1108 KB
237760 08/12/2019 13:20:03 a519hanlcq MNUM - MNUM GNU C++ Accepted 734 ms 2576 KB
237620 08/12/2019 10:02:02 a519hanlcq PLUS - PLUS GNU C++11 Accepted 15 ms 2592 KB
237596 08/12/2019 09:19:23 a519hanlcq TAXI - TAXI GNU C++11 Accepted 203 ms 24784 KB
237272 07/12/2019 14:33:55 a519hanlcq BINARYLIST - Liệt kê xâu nhị phân GNU C++ Accepted 484 ms 330528 KB
236504 06/12/2019 07:32:54 a519hanlcq TRIPLE - TRIPLE GNU C++ Accepted 359 ms 2620 KB
236503 06/12/2019 07:31:29 a519hanlcq TRIPLE - TRIPLE GNU C++ Accepted 593 ms 35760 KB
235920 05/12/2019 14:23:17 a519hanlcq WORD - WORD GNU C++11 Accepted 625 ms 49528 KB
235101 04/12/2019 11:20:38 a519hanlcq ETABLE - Bảng điện tử GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
234745 03/12/2019 17:12:28 a519hanlcq ETABLE - Bảng điện tử GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
234739 03/12/2019 16:46:16 a519hanlcq G2W - Đi làm GNU C++ Accepted 140 ms 7788 KB
234707 03/12/2019 15:31:59 a519hanlcq GROUP02 - Phân nhóm GNU C++ Accepted 15 ms 2592 KB
233029 01/12/2019 17:05:48 a519hanlcq TREE02 - Trồng cây GNU C++ Accepted 593 ms 19372 KB
232952 01/12/2019 15:41:48 a519hanlcq UNION - Liên thông GNU C++ Accepted 500 ms 85020 KB
232874 01/12/2019 14:41:11 a519hanlcq MDOOR - Cánh cửa thần kì GNU C++ Accepted 546 ms 78856 KB
232651 01/12/2019 10:37:33 a519hanlcq LOCK01 - Khóa số GNU C++ Accepted 62 ms 2568 KB
232149 30/11/2019 19:41:49 a519hanlcq TEXTCOM - So sánh văn bản GNU C++ Accepted 1187 ms 92760 KB
231810 30/11/2019 16:37:35 a519hanlcq WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++ Accepted 500 ms 3496 KB
231642 30/11/2019 12:50:29 a519hanlcq RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++ Accepted 781 ms 14776 KB
231639 30/11/2019 12:38:38 a519hanlcq QUEUE - Xếp hàng GNU C++ Accepted 984 ms 10600 KB
231546 30/11/2019 10:32:36 a519hanlcq SWGAME - Trò chơi trí tuệ GNU C++ Accepted 46 ms 2612 KB
231363 30/11/2019 07:58:43 a519hanlcq TERRYFOX - TERRY FOX GNU C++ Accepted 125 ms 2380 KB
230724 29/11/2019 14:59:17 a519hanlcq SPNUM - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 781 ms 81508 KB
230630 29/11/2019 14:31:05 a519hanlcq SPNUM - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 781 ms 81508 KB
230480 29/11/2019 10:50:41 a519hanlcq CONTACT - Liên lạc GNU C++ Accepted 437 ms 10368 KB
230090 28/11/2019 22:37:27 a519hanlcq RSEQ - RSEQ GNU C++ Accepted 234 ms 12332 KB
228352 27/11/2019 14:26:54 a519hanlcq Maxdif - Maxdif GNU C++ Accepted 125 ms 6180 KB
227829 26/11/2019 23:14:04 a519hanlcq Part05 - Bow of love GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
227783 26/11/2019 22:54:33 a519hanlcq SORT01 - Sắp xếp GNU C++ Accepted 281 ms 12320 KB
227646 26/11/2019 22:11:55 a519hanlcq SUBWORD - SUBWORD GNU C++ Accepted 78 ms 2832 KB
226314 26/11/2019 15:35:25 a519hanlcq MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++ Accepted 671 ms 14700 KB
226295 26/11/2019 15:25:58 a519hanlcq DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
224134 23/11/2019 19:51:48 a519hanlcq BLACKJUMP - Trò chơi blackjump GNU C++ Accepted 46 ms 2108 KB
223907 23/11/2019 14:16:20 a519hanlcq XAUKG - Xâu không giảm GNU C++ Accepted 15 ms 1940 KB
223834 23/11/2019 11:28:41 a519hanlcq WTREE - Tưới cây GNU C++ Accepted 15 ms 1128 KB
223818 23/11/2019 11:10:10 a519hanlcq Part04 - Sum troll GNU C++ Accepted 15 ms 1964 KB
220015 20/11/2019 20:15:01 a519hanlcq SEQSTR - Dãy xâu GNU C++ Accepted 468 ms 165776 KB
219973 20/11/2019 19:45:48 a519hanlcq Water - Water GNU C++ Accepted 234 ms 7032 KB
219938 20/11/2019 18:51:35 a519hanlcq NP01 - NP01 GNU C++ Accepted 31 ms 1844 KB
219574 19/11/2019 20:29:55 a519hanlcq equalmod - Phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn GNU C++ Accepted 31 ms 1888 KB
219559 19/11/2019 20:04:36 a519hanlcq DEQ01 - DEQ01 GNU C++ Accepted 78 ms 2560 KB
219302 19/11/2019 16:18:11 a519hanlcq MOD - Số dư GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
218530 18/11/2019 10:23:44 a519hanlcq FIVESET - Bộ năm GNU C++ Accepted 46 ms 2560 KB
218337 17/11/2019 21:43:38 a519hanlcq SUBSTR01 - Xâu con GNU C++ Accepted 62 ms 1944 KB
218334 17/11/2019 21:42:15 a519hanlcq SUBSTR01 - Xâu con GNU C++ Accepted 62 ms 1944 KB
218311 17/11/2019 21:09:00 a519hanlcq SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Accepted 796 ms 4100 KB
218310 17/11/2019 21:08:30 a519hanlcq SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++ Accepted 828 ms 4100 KB
218299 17/11/2019 20:34:23 a519hanlcq LINES2D - Đường thẳng GNU C++ Accepted 46 ms 2524 KB
216964 15/11/2019 16:45:51 a519hanlcq GLIDER - GLIDER GNU C++ Accepted 203 ms 20224 KB
210726 10/11/2019 11:54:21 a519hanlcq NORMAL - Không Tên GNU C++ Accepted 15 ms 1852 KB
210725 10/11/2019 11:49:23 a519hanlcq NORMAL - Không Tên GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
210724 10/11/2019 11:47:56 a519hanlcq NORMAL - Không Tên GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
210693 10/11/2019 11:06:40 a519hanlcq FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 900 KB
210677 10/11/2019 10:35:42 a519hanlcq TGSO - Tam giác số (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
209630 09/11/2019 08:53:33 a519hanlcq MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++ Accepted 62 ms 3624 KB
209627 09/11/2019 08:52:02 a519hanlcq RACING - Vòng đua F1 GNU C++ Accepted 328 ms 3824 KB
209521 08/11/2019 21:42:15 a519hanlcq IOIBIN - Các thùng nước GNU C++ Accepted 140 ms 4132 KB
209073 08/11/2019 16:29:49 a519hanlcq Part03 - Physic GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
209068 08/11/2019 16:18:29 a519hanlcq HAPPY - Thuốc vui vẻ GNU C++ Accepted 328 ms 6116 KB
208808 07/11/2019 23:21:53 a519hanlcq FWATER - Tưới nước đồng cỏ GNU C++ Accepted 140 ms 14928 KB
203719 31/10/2019 20:47:37 a519hanlcq ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++ Accepted 62 ms 2524 KB
203712 31/10/2019 20:42:16 a519hanlcq BUILDTOWER - BUILDTOWER GNU C++ Accepted 15 ms 852 KB
203667 31/10/2019 20:29:13 a519hanlcq LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++ Accepted 15 ms 1912 KB
201660 29/10/2019 14:03:59 a519hanlcq FACTOR2 - FACTOR GNU C++ Accepted 468 ms 2244 KB
199503 26/10/2019 10:20:21 a519hanlcq CHEER - Động viên đàn bò GNU C++ Accepted 343 ms 4572 KB
199404 26/10/2019 09:25:36 a519hanlcq MOUNTAIN - Valentine GNU C++ Accepted 421 ms 18032 KB
199381 26/10/2019 09:05:27 a519hanlcq NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++ Accepted 46 ms 4852 KB
198775 25/10/2019 16:33:21 a519hanlcq BadTester - BadTester GNU C++ Accepted 296 ms 8392 KB
198771 25/10/2019 16:31:35 a519hanlcq BadTester - BadTester GNU C++ Accepted 312 ms 3352 KB
198666 25/10/2019 15:45:49 a519hanlcq COEF - Hệ số GNU C++ Accepted 0 ms 1088 KB
198495 25/10/2019 14:21:33 a519hanlcq Part02 - Nhân phẩm GNU C++ Accepted 0 ms 808 KB
196450 23/10/2019 21:44:25 a519hanlcq Part01 - Hello World GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
196445 23/10/2019 21:38:14 a519hanlcq DPC7 - DPC7 GNU C++ Accepted 203 ms 6360 KB
196417 23/10/2019 21:12:40 a519hanlcq BALLOON - BALLOON GNU C++ Accepted 531 ms 3272 KB
196413 23/10/2019 21:03:47 a519hanlcq SUMPOW - SUMPOW GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
193743 19/10/2019 19:06:43 a519hanlcq QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 218 ms 4652 KB
191379 15/10/2019 16:27:14 a519hanlcq QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 93 ms 14048 KB
191368 15/10/2019 16:12:00 a519hanlcq QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 109 ms 14048 KB
191367 15/10/2019 16:10:34 a519hanlcq QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++ Accepted 421 ms 14024 KB
190328 13/10/2019 17:38:06 a519hanlcq NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 468 ms 5028 KB
190326 13/10/2019 17:37:20 a519hanlcq NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 265 ms 25764 KB
190324 13/10/2019 17:35:46 a519hanlcq MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++ Accepted 203 ms 26176 KB
190323 13/10/2019 17:35:07 a519hanlcq NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 265 ms 25764 KB
190278 13/10/2019 16:43:50 a519hanlcq MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++ Accepted 453 ms 26180 KB
190277 13/10/2019 16:42:27 a519hanlcq MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++ Accepted 500 ms 5432 KB
190276 13/10/2019 16:42:05 a519hanlcq MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++ Accepted 546 ms 49588 KB
190006 13/10/2019 00:00:37 a519hanlcq NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 890 ms 5028 KB
190005 12/10/2019 23:56:29 a519hanlcq COUPLE - Chọn Nhà Hàng GNU C++ Accepted 93 ms 1900 KB
189996 12/10/2019 22:51:00 a519hanlcq NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 671 ms 25764 KB
189947 12/10/2019 21:07:38 a519hanlcq NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 1000 ms 25748 KB
189093 11/10/2019 16:25:08 a519hanlcq FRIENDS - GÓI CƯỚC “BẠN BÈ” GNU C++ Accepted 312 ms 3380 KB
189058 11/10/2019 16:01:25 a519hanlcq SODB - Số đặc biệt GNU C++ Accepted 0 ms 820 KB
188927 11/10/2019 14:56:19 a519hanlcq LOTTERY - Xổ số GNU C++ Accepted 93 ms 18160 KB
188881 11/10/2019 14:33:12 a519hanlcq STONES - Xếp đá GNU C++ Accepted 15 ms 896 KB
188791 10/10/2019 23:48:08 a519hanlcq ADDS - ADDS GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
188775 10/10/2019 23:20:00 a519hanlcq SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 718 ms 3424 KB
188765 10/10/2019 22:39:26 a519hanlcq BINARY - Xâu nhị phân GNU C++ Accepted 15 ms 964 KB
188759 10/10/2019 22:27:06 a519hanlcq NUMORDER - Bảng số GNU C++ Accepted 250 ms 2256 KB
188446 10/10/2019 16:46:09 a519hanlcq TREELINE - QUY HOẠCH CÂY XANH (CT14E) GNU C++ Accepted 62 ms 1924 KB
188444 10/10/2019 16:43:31 a519hanlcq TREELINE - QUY HOẠCH CÂY XANH (CT14E) GNU C++ Accepted 62 ms 2996 KB
188440 10/10/2019 16:33:09 a519hanlcq LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++ Accepted 15 ms 2508 KB
188437 10/10/2019 16:27:12 a519hanlcq 166E - Tứ diện GNU C++ Accepted 281 ms 1852 KB
188221 09/10/2019 23:03:06 a519hanlcq BROAD - CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) GNU C++ Accepted 500 ms 69344 KB
188201 09/10/2019 22:12:37 a519hanlcq ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++ Accepted 15 ms 2504 KB
188113 09/10/2019 20:21:15 a519hanlcq DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
188096 09/10/2019 20:12:55 a519hanlcq LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++ Accepted 15 ms 3272 KB
187301 08/10/2019 15:40:11 a519hanlcq FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
186327 05/10/2019 22:22:45 a519hanlcq HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++ Accepted 46 ms 2704 KB
186311 05/10/2019 21:20:35 a519hanlcq PACKING - Đóng gói GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
186310 05/10/2019 21:13:36 a519hanlcq SOCP - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
186260 05/10/2019 19:09:23 a519hanlcq DONUOC - Đo Nước GNU C++ Accepted 15 ms 1068 KB
185949 05/10/2019 09:08:07 a519hanlcq SCHOOL - Đến trường GNU C++ Accepted 156 ms 7160 KB
185935 05/10/2019 09:00:14 a519hanlcq GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++ Accepted 218 ms 22604 KB
185928 05/10/2019 08:56:47 a519hanlcq COPRIME - Dãy nguyên tố cùng nhau GNU C++ Accepted 921 ms 50152 KB
185925 05/10/2019 08:53:53 a519hanlcq CHECKPOINT - Đánh giá hiệu quả làm việc GNU C++ Accepted 375 ms 2636 KB
185884 05/10/2019 08:22:03 a519hanlcq TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng GNU C++ Accepted 453 ms 7268 KB
185882 05/10/2019 08:18:04 a519hanlcq TASKGAME - Nhiệm vụ trò chơi GNU C++ Accepted 15 ms 1872 KB
185543 04/10/2019 16:39:54 a519hanlcq DDB - Bertrand's Postulate GNU C++ Accepted 781 ms 39956 KB
185538 04/10/2019 16:35:56 a519hanlcq BANHANG - Bán hàng GNU C++ Accepted 296 ms 4116 KB
185528 04/10/2019 16:08:01 a519hanlcq CAPACITY - NĂNG LỰC (CT14B) GNU C++ Accepted 203 ms 5356 KB
185036 03/10/2019 17:11:24 a519hanlcq OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++ Accepted 15 ms 1088 KB
185003 03/10/2019 14:58:18 a519hanlcq modulo - Chia lấy dư (CT14A) GNU C++ Accepted 187 ms 2996 KB
183891 01/10/2019 16:37:55 a519hanlcq PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++ Accepted 296 ms 1780 KB
183888 01/10/2019 16:33:27 a519hanlcq NLINEUP - Xếp hàng GNU C++ Accepted 62 ms 2432 KB
183814 01/10/2019 15:34:05 a519hanlcq REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1820 KB
183781 01/10/2019 15:03:35 a519hanlcq LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2500 KB
183758 01/10/2019 14:46:19 a519hanlcq NUMSPLIT - Sinh số GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
183047 29/09/2019 22:39:44 a519hanlcq XXX - XXX GNU C++ Accepted 125 ms 3224 KB
182582 28/09/2019 20:37:27 a519hanlcq SX - Sắp xếp dãy số (LQD17) Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
182171 28/09/2019 10:17:45 a519hanlcq TIMSO18 - Tìm số (LQD18) GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
182147 28/09/2019 09:54:39 a519hanlcq RGB - RGB Coloring GNU C++ Accepted 46 ms 1044 KB
181536 27/09/2019 14:53:04 a519hanlcq THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++ Accepted 656 ms 1564 KB
181527 27/09/2019 14:42:24 a519hanlcq CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++ Accepted 15 ms 1084 KB
181524 27/09/2019 14:40:39 a519hanlcq DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) Free Pascal Accepted 15 ms 1500 KB
181400 27/09/2019 07:15:41 a519hanlcq KYNIEM - Kỷ niệm ngày thi (LQD18) GNU C++ Accepted 31 ms 1080 KB
181398 27/09/2019 07:09:57 a519hanlcq CATXAU - Cắt xâu (LQD18) Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
179818 24/09/2019 20:45:08 a519hanlcq DANCE - Lớp học nhảy GNU C++ Accepted 31 ms 2600 KB
179552 24/09/2019 15:55:02 a519hanlcq BALLON - BALLON GNU C++ Accepted 343 ms 76052 KB
179538 24/09/2019 15:46:12 a519hanlcq NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++ Accepted 140 ms 3184 KB
179536 24/09/2019 15:44:26 a519hanlcq NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++ Accepted 156 ms 3216 KB
178867 22/09/2019 20:16:18 a519hanlcq SUBMAT - Tính tổng trên hình chữ nhật con GNU C++ Accepted 718 ms 17460 KB
178843 22/09/2019 19:32:35 a519hanlcq LPDSTR - Xâu LPD GNU C++ Accepted 484 ms 179072 KB
178185 21/09/2019 10:42:37 a519hanlcq WOOD - Xếp gỗ GNU C++ Accepted 171 ms 2820 KB
178180 21/09/2019 10:37:12 a519hanlcq COVER - Đoạn được phủ dài nhất GNU C++ Accepted 31 ms 2784 KB
178170 21/09/2019 10:28:15 a519hanlcq LOCK - Khóa số GNU C++ Accepted 156 ms 2456 KB
178167 21/09/2019 10:26:18 a519hanlcq RAISOI - Trò chơi rải sỏi GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
178165 21/09/2019 10:23:58 a519hanlcq ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++ Accepted 93 ms 2696 KB
178150 21/09/2019 10:14:03 a519hanlcq ORGAME - Trò Chơi Đếm Số GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
178145 21/09/2019 10:10:58 a519hanlcq CNTPEAKS - CNTPEAKS GNU C++ Accepted 515 ms 4356 KB
178138 21/09/2019 10:07:44 a519hanlcq SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++ Accepted 218 ms 3944 KB
178130 21/09/2019 10:03:20 a519hanlcq SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++ Accepted 93 ms 4048 KB
178112 21/09/2019 09:56:40 a519hanlcq ADDEDGE - Đồ thị GNU C++ Accepted 390 ms 21076 KB
178047 21/09/2019 09:13:32 a519hanlcq MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
178033 21/09/2019 09:01:32 a519hanlcq DAYTG - Dãy Tăng Giảm GNU C++ Accepted 484 ms 51788 KB
178030 21/09/2019 08:58:23 a519hanlcq CHOIBI - Chơi Bi GNU C++ Accepted 171 ms 36028 KB
178018 21/09/2019 08:49:36 a519hanlcq ACM01 - ACM GNU C++ Accepted 515 ms 21216 KB
176843 19/09/2019 11:04:14 a519hanlcq BUSSYS - BUSSYS GNU C++ Accepted 187 ms 5896 KB
176836 19/09/2019 09:49:58 a519hanlcq BUSSYS - BUSSYS GNU C++ Accepted 187 ms 5772 KB
176788 19/09/2019 08:59:39 a519hanlcq COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 296 ms 6260 KB
176776 19/09/2019 08:42:59 a519hanlcq COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 312 ms 6256 KB
174652 15/09/2019 16:56:37 a519hanlcq SEQ - Đếm số GNU C++ Accepted 2703 ms 33820 KB
174647 15/09/2019 16:51:46 a519hanlcq FINDNUM1 - FINDNUM1 GNU C++ Accepted 2312 ms 11092 KB
174643 15/09/2019 16:49:50 a519hanlcq DAY_SO - Dãy số GNU C++ Accepted 31 ms 2588 KB
174527 15/09/2019 10:20:40 a519hanlcq ADS - ADS GNU C++ Accepted 31 ms 3716 KB
174118 14/09/2019 09:19:35 a519hanlcq BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++ Accepted 468 ms 8604 KB
174105 14/09/2019 09:03:29 a519hanlcq MAXOR - Tập con XOR lớn nhất GNU C++ Accepted 171 ms 1900 KB
174083 14/09/2019 08:23:26 a519hanlcq ROIRAC - Rời rạc hóa GNU C++ Accepted 109 ms 18092 KB
171264 08/09/2019 21:06:01 a519hanlcq MAXDIV - Con13D GNU C++ Accepted 281 ms 10476 KB
171177 08/09/2019 20:30:59 a519hanlcq LINE - Con13C GNU C++ Accepted 203 ms 18340 KB
168139 08/09/2019 19:38:54 a519hanlcq SAMEMAT - Con13B GNU C++ Accepted 984 ms 22600 KB
168101 08/09/2019 19:28:01 a519hanlcq LN - Con13A GNU C++ Accepted 31 ms 1900 KB
167879 08/09/2019 15:06:58 a519hanlcq BUSSYS - BUSSYS GNU C++ Accepted 125 ms 26012 KB
167857 08/09/2019 14:48:08 a519hanlcq SNETD - Mạng trường học GNU C++ Accepted 234 ms 29040 KB
167671 08/09/2019 09:13:57 a519hanlcq COMSYS - COMSYS GNU C++ Accepted 218 ms 3708 KB
167205 06/09/2019 23:31:14 a519hanlcq DELIVER - DELIVER GNU C++ Accepted 296 ms 28516 KB
167180 06/09/2019 22:22:52 a519hanlcq MESSAGE - MESSAGE GNU C++ Accepted 609 ms 6928 KB
167023 06/09/2019 18:05:51 a519hanlcq EVA - Sơ tán GNU C++ Accepted 375 ms 7936 KB
167018 06/09/2019 16:43:41 a519hanlcq PUSHBOX - Đẩy hộp GNU C++ Accepted 125 ms 3340 KB
166856 05/09/2019 23:02:35 a519hanlcq SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++ Accepted 46 ms 2668 KB
166735 04/09/2019 22:04:56 a519hanlcq BBFS - BFS cơ bản GNU C++ Accepted 656 ms 36888 KB
160878 24/08/2019 10:27:33 a519hanlcq SOLVE - Giải phương trình GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
160872 24/08/2019 10:11:34 a519hanlcq HOUSES - Bán nhà GNU C++ Accepted 15 ms 1528 KB
160871 24/08/2019 10:05:36 a519hanlcq EZCOUNT - Đếm số bit (bản dễ dễ tí) GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
160430 23/08/2019 09:31:28 a519hanlcq HAPPY - Thuốc vui vẻ GNU C++ Accepted 906 ms 3384 KB
160429 23/08/2019 09:30:01 a519hanlcq HAPPY - Thuốc vui vẻ GNU C++ Accepted 828 ms 3384 KB
160378 23/08/2019 08:32:08 a519hanlcq BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++ Accepted 390 ms 8760 KB
160156 22/08/2019 19:56:35 a519hanlcq MAXREM - Modulo lớn nhất GNU C++11 Accepted 187 ms 2976 KB
158942 20/08/2019 15:13:23 a519hanlcq AMINUM - Số Ami GNU C++ Accepted 1046 ms 58616 KB
158891 20/08/2019 14:33:02 a519hanlcq SUMDIV - Tổng ước số GNU C++ Accepted 1640 ms 80024 KB
158874 20/08/2019 14:12:54 a519hanlcq SUMDIV - Tổng ước số GNU C++ Accepted 1609 ms 80060 KB
158798 20/08/2019 10:33:41 a519hanlcq NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++ Accepted 796 ms 80048 KB
158794 20/08/2019 10:31:54 a519hanlcq NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++ Accepted 796 ms 80056 KB
158738 20/08/2019 09:50:08 a519hanlcq NUMDIV - Số ước số GNU C++ Accepted 453 ms 9588 KB
158666 20/08/2019 08:39:49 a519hanlcq FIBGCD - FIBGCD GNU C++ Accepted 484 ms 2496 KB
158626 20/08/2019 07:48:02 a519hanlcq PIGGY - Heo Đất GNU C++ Accepted 593 ms 12296 KB
158624 20/08/2019 07:47:40 a519hanlcq PIGBANK - Heo đất GNU C++ Accepted 93 ms 1956 KB
158169 19/08/2019 15:58:50 a519hanlcq COUNTSR - Mua Đất GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
158155 19/08/2019 15:43:07 a519hanlcq nCr - nCr GNU C++11 Accepted 750 ms 3396 KB
158122 19/08/2019 15:22:26 a519hanlcq Tower - Tower 3-coloring GNU C++11 Accepted 15 ms 868 KB
158088 19/08/2019 14:40:17 a519hanlcq SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++11 Accepted 109 ms 1816 KB
158065 19/08/2019 14:16:26 a519hanlcq SQUARECNT - Đếm hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
157639 18/08/2019 16:53:53 a519hanlcq BALL - BALL GNU C++ Accepted 234 ms 4008 KB
157579 18/08/2019 15:22:17 a519hanlcq LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 3112 KB
157176 17/08/2019 20:49:10 a519hanlcq HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
154978 14/08/2019 21:59:29 a519hanlcq GAME02 - Game bắn bĩa Free Pascal Accepted 281 ms 5708 KB
153397 12/08/2019 08:24:57 a519hanlcq ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++11 Accepted 46 ms 10092 KB
153188 11/08/2019 09:16:46 a519hanlcq LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++11 Accepted 328 ms 3144 KB
152579 09/08/2019 08:41:19 a519hanlcq TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 750 ms 2456 KB
152563 09/08/2019 08:25:01 a519hanlcq BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 296 ms 2472 KB
151457 07/08/2019 08:17:33 a519hanlcq QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1892 KB
150033 03/08/2019 09:21:16 a519hanlcq CNTCOPRIME - CNTCOPRIME GNU C++ Accepted 15 ms 1024 KB
148480 30/07/2019 20:47:37 a519hanlcq NORMAL - Không Tên GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
148005 29/07/2019 21:36:44 a519hanlcq LEM3 - TRIP Free Pascal Accepted 93 ms 3084 KB
147017 27/07/2019 22:33:09 a519hanlcq LQDDIV - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 46 ms 1504 KB
147008 27/07/2019 22:21:54 a519hanlcq PASSWORD2 - Tìm mật khẩu Free Pascal Accepted 31 ms 2960 KB
147000 27/07/2019 21:48:42 a519hanlcq DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 187 ms 2836 KB
146959 27/07/2019 20:05:40 a519hanlcq CHASTR - Biến đổi xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1624 KB
146099 25/07/2019 21:54:57 a519hanlcq LINGVO - Đọc tiếng Pháp Free Pascal Accepted 31 ms 3004 KB
146096 25/07/2019 21:45:49 a519hanlcq DOISO - Đổi số Free Pascal Accepted 15 ms 2884 KB
145482 24/07/2019 23:16:05 a519hanlcq ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 140 ms 3148 KB
145475 24/07/2019 23:05:35 a519hanlcq C04_05 - C04_05 GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
145470 24/07/2019 23:02:13 a519hanlcq C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++11 Accepted 62 ms 1592 KB
145468 24/07/2019 22:51:14 a519hanlcq MOVE - Dịch chuyển GNU C++11 Accepted 625 ms 1916 KB
145450 24/07/2019 22:28:23 a519hanlcq PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 1343 ms 1864 KB
145449 24/07/2019 22:28:03 a519hanlcq PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
145428 24/07/2019 22:00:49 a519hanlcq CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++11 Accepted 406 ms 2552 KB
145366 24/07/2019 20:45:59 a519hanlcq THT1412 - PHẦN THƯỞNG. GNU C++11 Accepted 46 ms 2492 KB
145342 24/07/2019 20:34:41 a519hanlcq CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. Free Pascal Accepted 31 ms 3024 KB
145315 24/07/2019 20:25:01 a519hanlcq LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
145299 24/07/2019 20:10:00 a519hanlcq MYSTERY - Số huyền bí Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
144758 24/07/2019 09:22:18 a519hanlcq DONGGAO - Đong gạo Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
144744 24/07/2019 09:13:17 a519hanlcq COIN34 - COIN34 Free Pascal Accepted 234 ms 5476 KB
143935 23/07/2019 17:28:40 a519hanlcq FINDNUM - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
142884 22/07/2019 23:14:52 a519hanlcq MUAXANG - MUA XĂNG GNU C++11 Accepted 0 ms 1848 KB
142873 22/07/2019 23:03:24 a519hanlcq SOAO. - SỐNG ẢO. GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
142822 22/07/2019 22:28:40 a519hanlcq BAOLIXI - BAO LÌ XÌ. GNU C++11 Accepted 187 ms 2988 KB
142793 22/07/2019 22:08:57 a519hanlcq MEMOME. - Memorise Me! GNU C++11 Accepted 453 ms 4036 KB
142792 22/07/2019 22:08:27 a519hanlcq MEMOME. - Memorise Me! GNU C++11 Accepted 437 ms 4584 KB
142759 22/07/2019 21:25:18 a519hanlcq TONGAB - Tổng a và b Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
141464 20/07/2019 23:13:29 a519hanlcq MEZ. - EZZI. Free Pascal Accepted 15 ms 2932 KB
138815 15/07/2019 21:03:16 a519hanlcq ATGX - ATGX - ADN GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
138540 15/07/2019 10:14:52 a519hanlcq UPDATEARR - CẬP NHẬT MẢNG. Free Pascal Accepted 125 ms 3016 KB
138527 15/07/2019 10:02:50 a519hanlcq XCHO - XẾP CHỖ NGỒI. GNU C++11 Accepted 312 ms 1928 KB
138525 15/07/2019 10:00:55 a519hanlcq DGACH. - ĐẶT GẠCH. Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
138212 14/07/2019 09:33:53 a519hanlcq PALIN - Đối xứng Free Pascal Accepted 734 ms 3044 KB
138173 13/07/2019 22:35:10 a519hanlcq CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
138155 13/07/2019 21:14:29 a519hanlcq DAYNGOAC - Dãy ngoặc Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
138001 13/07/2019 11:29:46 a519hanlcq SINHHV - Sinh các hoán vị Free Pascal Accepted 546 ms 2760 KB
137994 13/07/2019 11:08:14 a519hanlcq SINHNP - Sinh dãy nhị phân Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
137969 13/07/2019 08:53:46 a519hanlcq ARMY - DUYỆT BINH. Free Pascal Accepted 31 ms 2840 KB
136927 12/07/2019 14:50:36 a519hanlcq PHATQUA - Phát quà (Tin học trẻ B) Free Pascal Accepted 31 ms 1164 KB
136925 12/07/2019 14:43:44 a519hanlcq KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
136924 12/07/2019 14:43:23 a519hanlcq DAYSO_LQD - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1260 KB
136921 12/07/2019 14:39:24 a519hanlcq XDX - Xâu đối xứng Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
128889 19/06/2019 11:09:46 a519hanlcq SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++ Accepted 46 ms 3004 KB
128870 19/06/2019 10:29:22 a519hanlcq SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++ Accepted 906 ms 10068 KB
128364 18/06/2019 13:04:17 a519hanlcq POSZERO - Số 0 cuối cùng GNU C++ Accepted 250 ms 35468 KB
128046 17/06/2019 19:58:19 a519hanlcq CNTDIVISOR - Đếm số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1188 KB
127628 17/06/2019 16:03:23 a519hanlcq Factorial - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
127626 17/06/2019 15:56:26 a519hanlcq C03_13 - Chữ liền trước Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
127624 17/06/2019 15:55:24 a519hanlcq C03_12 - Chữ vòng tròn Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
127623 17/06/2019 15:49:31 a519hanlcq C03_11 - Hình tròn Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
127612 17/06/2019 15:41:13 a519hanlcq C03_10 - Phép toán số học Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
127611 17/06/2019 15:40:05 a519hanlcq C03_09 - Ngày tháng năm Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
127610 17/06/2019 15:39:02 a519hanlcq C03_08 - Số có 3 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1176 KB
127609 17/06/2019 15:37:33 a519hanlcq C03_07 - Số có 2 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1280 KB
127608 17/06/2019 15:36:31 a519hanlcq C03_06 - Ký tự cũ Free Pascal Accepted 15 ms 1028 KB
127607 17/06/2019 15:35:37 a519hanlcq C03_05 - Số lượng số hạng #2 Free Pascal Accepted 15 ms 1244 KB
127605 17/06/2019 15:34:02 a519hanlcq C03_04 - Số lượng số hạng Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
127603 17/06/2019 15:32:21 a519hanlcq C03_03 - Ký tự mới Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
127599 17/06/2019 15:29:34 a519hanlcq C03_02 - Phép tính #1 Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
127598 17/06/2019 15:28:17 a519hanlcq C03_01 - Số gấp đôi Free Pascal Accepted 15 ms 1264 KB
127459 16/06/2019 15:44:52 a519hanlcq WORDCNT - Word Counting Free Pascal Accepted 15 ms 2900 KB
127145 14/06/2019 13:45:16 a519hanlcq HOIVAN - Số hồi văn Free Pascal Accepted 15 ms 1316 KB
127143 14/06/2019 13:39:16 a519hanlcq VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) Free Pascal Accepted 78 ms 2920 KB
127142 14/06/2019 13:32:08 a519hanlcq CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Accepted 15 ms 1484 KB
126404 10/06/2019 15:24:29 a519hanlcq LOVENUM - Số Tình Yêu GNU C++ Accepted 265 ms 4112 KB
126039 06/06/2019 21:58:39 a519hanlcq CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
125937 05/06/2019 22:51:58 a519hanlcq DAYSO - pretest DAYSO Free Pascal Accepted 15 ms 1552 KB
125935 05/06/2019 22:50:38 a519hanlcq KTDX - pretest KTDX Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
125761 03/06/2019 17:22:18 a519hanlcq FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu Free Pascal Accepted 0 ms 1096 KB
125731 03/06/2019 16:23:50 a519hanlcq EZ10 - EZ10 Free Pascal Accepted 0 ms 1120 KB
125720 03/06/2019 15:56:19 a519hanlcq BFF - BFF Free Pascal Accepted 0 ms 988 KB
125616 31/05/2019 21:06:43 a519hanlcq PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp Free Pascal Accepted 125 ms 3392 KB
125615 31/05/2019 20:53:38 a519hanlcq CODENEW - Mã mới Free Pascal Accepted 62 ms 2960 KB
125614 31/05/2019 20:39:29 a519hanlcq BEAUNAME - Tên đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2532 KB
125582 31/05/2019 00:08:00 a519hanlcq C11 - Mã số Free Pascal Accepted 31 ms 2964 KB
125581 30/05/2019 23:49:39 a519hanlcq B11 - Tên đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 2520 KB
125572 30/05/2019 23:24:32 a519hanlcq CBUYING - Mua chocolate Free Pascal Accepted 156 ms 4256 KB
125571 30/05/2019 23:22:55 a519hanlcq FIRS - Hàng cây Free Pascal Accepted 62 ms 2828 KB
125570 30/05/2019 23:20:47 a519hanlcq LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 Free Pascal Accepted 250 ms 2948 KB
125568 30/05/2019 23:17:37 a519hanlcq LEM - BIRTHDAY Free Pascal Accepted 15 ms 2736 KB
125556 30/05/2019 22:36:40 a519hanlcq FNUMBER - Số Gần Nhất Free Pascal Accepted 0 ms 1256 KB
125544 30/05/2019 22:12:11 a519hanlcq DIVABLE1 - Bội Của 9 Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
125524 30/05/2019 21:03:03 a519hanlcq DIVABLE - Số số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1100 KB
125519 30/05/2019 20:55:22 a519hanlcq FOOTBALL - Lịch thi đấu bóng đá Free Pascal Accepted 31 ms 2880 KB
125402 28/05/2019 22:51:58 a519hanlcq NKNUMFRE - Số thân thiện Free Pascal Accepted 15 ms 1008 KB
125401 28/05/2019 22:43:34 a519hanlcq LATGACH - Lát gạch Free Pascal Accepted 15 ms 2680 KB
125400 28/05/2019 22:36:58 a519hanlcq NKDIVSEQ - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 996 KB
125394 28/05/2019 22:25:36 a519hanlcq LASCALE - Quả cân Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
125390 28/05/2019 22:17:44 a519hanlcq NKABD - Số phong phú Free Pascal Accepted 125 ms 1168 KB
125387 28/05/2019 22:11:50 a519hanlcq NKGUARD - Bảo vệ nông trang Free Pascal Accepted 156 ms 5080 KB
125377 28/05/2019 22:02:45 a519hanlcq STABLE - Ổn định Free Pascal Accepted 31 ms 2956 KB
125375 28/05/2019 21:57:33 a519hanlcq NKTICK - Xếp hàng mua vé Free Pascal Accepted 31 ms 3152 KB
125374 28/05/2019 21:57:00 a519hanlcq NKCABLE - Nối mạng Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
125373 28/05/2019 21:55:47 a519hanlcq VSTEPS - Bậc thang Free Pascal Accepted 15 ms 3156 KB
125354 28/05/2019 21:10:09 a519hanlcq SUBSTR - Xâu con Free Pascal Accepted 937 ms 6696 KB
125061 27/05/2019 19:56:09 a519hanlcq LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) Free Pascal Accepted 15 ms 992 KB
124875 25/05/2019 17:16:18 a519hanlcq TIMSO - Tìm số trong dãy GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
124818 24/05/2019 23:24:53 a519hanlcq TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 984 ms 2932 KB
124817 24/05/2019 23:24:39 a519hanlcq TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 1000 ms 2932 KB
124816 24/05/2019 23:24:26 a519hanlcq TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 1000 ms 2932 KB
124815 24/05/2019 23:22:26 a519hanlcq TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 1000 ms 2932 KB
124814 24/05/2019 23:21:59 a519hanlcq TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 1000 ms 2932 KB
124813 24/05/2019 23:21:32 a519hanlcq TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 984 ms 2968 KB
124805 24/05/2019 23:17:41 a519hanlcq TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 1000 ms 2932 KB
124804 24/05/2019 23:16:56 a519hanlcq TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 984 ms 2932 KB
124802 24/05/2019 23:15:57 a519hanlcq TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 859 ms 2932 KB
124801 24/05/2019 23:15:10 a519hanlcq TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 296 ms 2932 KB
124798 24/05/2019 23:14:10 a519hanlcq TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 296 ms 2932 KB
124797 24/05/2019 23:13:28 a519hanlcq TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 46 ms 1168 KB
124786 24/05/2019 22:52:44 a519hanlcq MAGNET - Nam châm Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
124780 24/05/2019 22:40:35 a519hanlcq THAP - Tháp (Tin học trẻ B) Free Pascal Accepted 15 ms 964 KB
124778 24/05/2019 22:35:59 a519hanlcq PTS - Phân tích số Free Pascal Accepted 203 ms 2728 KB
124757 24/05/2019 21:19:55 a519hanlcq SXS - Sắp xếp số trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
124756 24/05/2019 21:18:16 a519hanlcq SortSEQ - Sắp xếp dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
124753 24/05/2019 20:51:11 a519hanlcq CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. Free Pascal Accepted 62 ms 948 KB
124749 24/05/2019 20:29:18 a519hanlcq HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
124748 24/05/2019 20:28:49 a519hanlcq XAUHH - Xâu họ hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
122421 04/05/2019 17:51:54 a519hanlcq SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
118594 15/04/2019 16:20:33 a519hanlcq DANCE01 - Khiêu vũ 01 Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
118480 14/04/2019 19:59:06 a519hanlcq ROBOT12 - Robot di chuyển GNU C++ Accepted 15 ms 1824 KB
118479 14/04/2019 19:49:23 a519hanlcq FROG - Chú ếch Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
118477 14/04/2019 19:29:45 a519hanlcq CNTPAIR - Đếm cặp Free Pascal Accepted 171 ms 5956 KB
118417 14/04/2019 11:06:05 a519hanlcq DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 234 ms 3644 KB
118416 14/04/2019 11:05:50 a519hanlcq KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Accepted 0 ms 1440 KB
118415 14/04/2019 11:05:27 a519hanlcq FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
118414 14/04/2019 11:05:13 a519hanlcq DIVISOR - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
118413 14/04/2019 11:04:56 a519hanlcq UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
118412 14/04/2019 11:04:16 a519hanlcq AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
118411 14/04/2019 11:04:05 a519hanlcq AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
118410 14/04/2019 11:03:53 a519hanlcq AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
118409 14/04/2019 11:03:33 a519hanlcq AR04 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
118408 14/04/2019 11:03:13 a519hanlcq AR05 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
118407 14/04/2019 11:02:54 a519hanlcq AR06 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
118406 14/04/2019 11:02:24 a519hanlcq C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 125 ms 2460 KB
118405 14/04/2019 11:01:59 a519hanlcq C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
118404 14/04/2019 11:01:45 a519hanlcq C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 125 ms 2436 KB
118403 14/04/2019 11:01:33 a519hanlcq C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 15 ms 2160 KB
118402 14/04/2019 11:01:21 a519hanlcq C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
118401 14/04/2019 11:01:08 a519hanlcq C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1036 KB
118400 14/04/2019 11:00:55 a519hanlcq C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2456 KB
118399 14/04/2019 11:00:42 a519hanlcq C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2432 KB
118398 14/04/2019 11:00:23 a519hanlcq C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
118397 14/04/2019 11:00:05 a519hanlcq C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
118396 14/04/2019 10:59:44 a519hanlcq FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 484 ms 2180 KB
118395 14/04/2019 10:59:15 a519hanlcq CB01 - FIBO GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
118394 14/04/2019 10:58:54 a519hanlcq DAYCHAN - Dãy số chẵn Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
118392 14/04/2019 10:58:20 a519hanlcq ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 78 ms 2468 KB
118391 14/04/2019 10:58:03 a519hanlcq PRIMES - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 203 ms 2496 KB
118390 14/04/2019 10:57:37 a519hanlcq FUTURE - Số tương lai Free Pascal Accepted 859 ms 2720 KB
118389 14/04/2019 10:57:18 a519hanlcq DIVIMAX - Ước số nhiều nhất Free Pascal Accepted 781 ms 3012 KB
118388 14/04/2019 10:56:32 a519hanlcq ARR02 - ARR02 GNU C++ Accepted 93 ms 2444 KB
118387 14/04/2019 10:56:09 a519hanlcq ARR03 - ARR03 GNU C++ Accepted 109 ms 2476 KB
118386 14/04/2019 10:55:53 a519hanlcq ARR04 - ARR04 GNU C++ Accepted 109 ms 2440 KB
118385 14/04/2019 10:55:38 a519hanlcq ARR06 - ARR06 GNU C++ Accepted 234 ms 2956 KB
118384 14/04/2019 10:55:23 a519hanlcq ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 265 ms 2252 KB
118383 14/04/2019 10:55:07 a519hanlcq SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 31 ms 2956 KB
118382 14/04/2019 10:54:43 a519hanlcq SEQUENCE - Dãy số chẵn Free Pascal Accepted 31 ms 2952 KB
118381 14/04/2019 10:54:15 a519hanlcq ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 312 ms 2504 KB
118380 14/04/2019 10:53:53 a519hanlcq ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 312 ms 2504 KB
118379 14/04/2019 10:53:29 a519hanlcq ARR11 - ARR11 GNU C++ Accepted 78 ms 2468 KB
118378 14/04/2019 10:52:27 a519hanlcq ARR12 - ARR12 GNU C++ Accepted 296 ms 81356 KB
118377 14/04/2019 10:52:09 a519hanlcq ARR13 - ARR13 Free Pascal Accepted 31 ms 3108 KB
118376 14/04/2019 10:51:50 a519hanlcq ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 62 ms 1524 KB
118375 14/04/2019 10:51:31 a519hanlcq C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1512 KB
118374 14/04/2019 10:51:13 a519hanlcq C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1444 KB
118373 14/04/2019 10:50:33 a519hanlcq C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
118372 14/04/2019 10:50:14 a519hanlcq C04_04 - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1348 KB
118371 14/04/2019 10:50:00 a519hanlcq C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
118370 14/04/2019 10:49:30 a519hanlcq C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++ Accepted 0 ms 1432 KB
118369 14/04/2019 10:49:11 a519hanlcq C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 0 ms 1512 KB
118368 14/04/2019 10:48:46 a519hanlcq C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
118367 14/04/2019 10:48:29 a519hanlcq C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
118366 14/04/2019 10:48:01 a519hanlcq C04_11 - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 1220 KB
118365 14/04/2019 10:47:43 a519hanlcq LETTER - Gửi thư GNU C++ Accepted 15 ms 2476 KB
118364 14/04/2019 10:47:29 a519hanlcq FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2524 KB
118363 14/04/2019 10:47:08 a519hanlcq BUYGIFTS - Mua quà Free Pascal Accepted 46 ms 3144 KB
118362 14/04/2019 10:46:45 a519hanlcq NUMERALS - Số học Free Pascal Accepted 31 ms 2684 KB
118361 14/04/2019 10:46:18 a519hanlcq C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
118360 14/04/2019 10:45:48 a519hanlcq C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2436 KB
118359 14/04/2019 10:45:31 a519hanlcq C06_03 - C06_03 GNU C++ Accepted 31 ms 2440 KB
118358 14/04/2019 10:45:14 a519hanlcq C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 2128 KB
118357 14/04/2019 10:44:46 a519hanlcq C06_04 - C06_04 GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
118356 14/04/2019 10:44:32 a519hanlcq C06_05 - C06_05 GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
118354 14/04/2019 10:44:15 a519hanlcq C06_06 - Ước số chung GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
118353 14/04/2019 10:43:58 a519hanlcq NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1816 KB
118352 14/04/2019 10:43:40 a519hanlcq NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 62 ms 1912 KB
118351 14/04/2019 10:43:22 a519hanlcq SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++ Accepted 15 ms 2464 KB
118350 14/04/2019 10:42:47 a519hanlcq HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 1444 KB
118349 14/04/2019 10:42:25 a519hanlcq DOFF - DOFF GNU C++ Accepted 15 ms 1364 KB
118346 14/04/2019 10:41:36 a519hanlcq TABLE - Bảng số Free Pascal Accepted 15 ms 2672 KB
118345 14/04/2019 10:41:04 a519hanlcq PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1453 ms 100112 KB
118344 14/04/2019 10:40:37 a519hanlcq TGC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 78 ms 1444 KB
118343 14/04/2019 10:40:03 a519hanlcq MAXARR1 - Help Conan 12! GNU C++ Accepted 250 ms 12616 KB
118342 14/04/2019 10:39:30 a519hanlcq CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 687 ms 9660 KB
118341 14/04/2019 10:39:04 a519hanlcq CHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 15 ms 1376 KB
118340 14/04/2019 10:38:39 a519hanlcq SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng Free Pascal Accepted 109 ms 17584 KB
118339 14/04/2019 10:37:57 a519hanlcq COMPUTER - Ráp máy tính Free Pascal Accepted 15 ms 1776 KB
118338 14/04/2019 10:37:32 a519hanlcq PRACTICE - Luyện tập Free Pascal Accepted 78 ms 2904 KB
118337 14/04/2019 10:36:51 a519hanlcq PLUGIN - Ổ cắm Free Pascal Accepted 109 ms 2716 KB
118336 14/04/2019 10:36:24 a519hanlcq PAIRNUM - Số cặp Free Pascal Accepted 15 ms 3108 KB
118335 14/04/2019 10:35:58 a519hanlcq NOIXICH - Nối xích GNU C++ Accepted 203 ms 4048 KB
118334 14/04/2019 10:35:12 a519hanlcq LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
118333 14/04/2019 10:34:39 a519hanlcq DHEXP - Biểu thức GNU C++ Accepted 125 ms 3216 KB
118332 14/04/2019 10:34:09 a519hanlcq BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 187 ms 6356 KB
118331 14/04/2019 10:33:46 a519hanlcq TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1448 KB
118330 14/04/2019 10:32:47 a519hanlcq BANGMA - Bảng mã ASCII Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
118329 14/04/2019 10:32:20 a519hanlcq C2SNT - Chia 2 số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
118328 14/04/2019 10:31:31 a519hanlcq CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1480 KB
118327 14/04/2019 10:31:04 a519hanlcq SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1516 KB
118326 14/04/2019 10:30:24 a519hanlcq XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
118325 14/04/2019 10:29:49 a519hanlcq Candles - Thổi nến GNU C++ Accepted 78 ms 2428 KB
118324 14/04/2019 10:29:24 a519hanlcq CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
118323 14/04/2019 10:29:05 a519hanlcq fdigit - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
118322 14/04/2019 10:28:43 a519hanlcq STR01 - Đếm ký tự trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
118321 14/04/2019 10:28:23 a519hanlcq FILL - Điền vào chỗ trống Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
118320 14/04/2019 10:28:00 a519hanlcq DL6174 - Định lý 6174 Free Pascal Accepted 15 ms 888 KB
118319 14/04/2019 10:27:23 a519hanlcq FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Accepted 234 ms 90308 KB
118318 14/04/2019 10:26:23 a519hanlcq FNUM - FNUM Free Pascal Accepted 31 ms 2792 KB
118317 14/04/2019 10:25:56 a519hanlcq GNENXAU - Giải nén xâu Free Pascal Accepted 93 ms 2840 KB
118316 14/04/2019 10:25:36 a519hanlcq HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
118315 14/04/2019 10:25:15 a519hanlcq HELLO2 - Xin Chào 2 Free Pascal Accepted 296 ms 23712 KB
118314 14/04/2019 10:24:52 a519hanlcq NENXAU - Nén xâu Free Pascal Accepted 109 ms 2804 KB
118313 14/04/2019 10:24:29 a519hanlcq ODDEVEN - Chẳn lẻ Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
118312 14/04/2019 10:23:54 a519hanlcq REVERS - Dãy số thuận nghịch Free Pascal Accepted 31 ms 2752 KB
118311 14/04/2019 10:23:30 a519hanlcq singstr - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 406 ms 23456 KB
118310 14/04/2019 10:22:18 a519hanlcq sxso - Sắp xếp số trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
118309 14/04/2019 10:21:57 a519hanlcq xaumin - Xâu Min Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
118308 14/04/2019 10:21:37 a519hanlcq SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1168 KB
118307 14/04/2019 10:21:14 a519hanlcq BEAUTY - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
118306 14/04/2019 10:20:38 a519hanlcq SEQ02 - Dãy số cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
118305 14/04/2019 10:20:19 a519hanlcq SOCKS - Những chiếc tất Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
118304 14/04/2019 10:19:55 a519hanlcq SUMARR - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 171 ms 5028 KB
118303 14/04/2019 10:19:38 a519hanlcq triples - so sánh bộ ba Free Pascal Accepted 15 ms 1132 KB
118301 14/04/2019 10:18:58 a519hanlcq BOOK - Mua sách GNU C++ Accepted 109 ms 3268 KB
118300 14/04/2019 10:18:30 a519hanlcq KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
118299 14/04/2019 10:17:07 a519hanlcq FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
118298 14/04/2019 10:16:38 a519hanlcq GROUP - Phân nhóm Free Pascal Accepted 281 ms 3424 KB
118297 14/04/2019 10:16:05 a519hanlcq ROPASI - Oẳn tù tì Free Pascal Accepted 15 ms 1940 KB
118296 14/04/2019 10:15:42 a519hanlcq MEANARR - Dãy trung bình cộng Free Pascal Accepted 31 ms 2952 KB
118295 14/04/2019 10:15:03 a519hanlcq DIVABLE - Số số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1452 KB
118291 14/04/2019 10:12:43 a519hanlcq KTHNUM - Số thập phân thứ k GNU C++ Accepted 578 ms 2524 KB
118290 14/04/2019 10:12:13 a519hanlcq BUYCAN - Mua kẹo Free Pascal Accepted 31 ms 2984 KB
118289 14/04/2019 10:11:46 a519hanlcq MAXOCC - Max Occurrence Free Pascal Accepted 31 ms 5252 KB
118288 14/04/2019 10:11:16 a519hanlcq COMDIV - Số ước chung Free Pascal Accepted 15 ms 1476 KB
118287 14/04/2019 10:10:50 a519hanlcq PLUSEZ - Cấp số cộng Free Pascal Accepted 31 ms 2904 KB
118286 14/04/2019 10:10:21 a519hanlcq KSUM - SUMK Free Pascal Accepted 15 ms 1292 KB
118285 14/04/2019 10:09:45 a519hanlcq FIBOMUL - Dãy fibo nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1032 KB
118283 14/04/2019 10:09:16 a519hanlcq HOUSE2 - Xây Nhà GNU C++ Accepted 15 ms 1516 KB
118282 14/04/2019 10:08:47 a519hanlcq SPQ - Số phú quý GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
118280 14/04/2019 10:08:18 a519hanlcq TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
118279 14/04/2019 10:07:58 a519hanlcq FLYING - Lái máy bay GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
118278 14/04/2019 10:07:18 a519hanlcq PILOT - Phi công GNU C++ Accepted 62 ms 2204 KB
118277 14/04/2019 10:06:49 a519hanlcq PLANE - Hành trình bay GNU C++ Accepted 15 ms 1772 KB
118276 14/04/2019 10:06:25 a519hanlcq COST - Chi phí GNU C++ Accepted 31 ms 2268 KB
118275 14/04/2019 10:05:57 a519hanlcq CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) Free Pascal Accepted 15 ms 1124 KB
118273 14/04/2019 10:05:08 a519hanlcq PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore GNU C++ Accepted 15 ms 1520 KB
118271 14/04/2019 10:04:45 a519hanlcq HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
118270 14/04/2019 10:04:13 a519hanlcq CSTC - Chữ số tận cùng. Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
118269 14/04/2019 10:03:43 a519hanlcq PSTG - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 15 ms 804 KB
118267 14/04/2019 10:03:20 a519hanlcq TKT - Tìm kí tự Free Pascal Accepted 15 ms 3044 KB
118266 14/04/2019 10:03:00 a519hanlcq CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 187 ms 7344 KB
118265 14/04/2019 10:02:39 a519hanlcq NTCN - Nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
118264 14/04/2019 10:01:46 a519hanlcq BANGSO - Băng số GNU C++ Accepted 15 ms 2516 KB
118263 14/04/2019 10:01:16 a519hanlcq TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 0 ms 1052 KB
118262 14/04/2019 10:00:56 a519hanlcq BATCHE - Bạt che nắng GNU C++ Accepted 15 ms 1580 KB
118260 14/04/2019 10:00:18 a519hanlcq VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 1252 KB
118259 14/04/2019 09:59:54 a519hanlcq HOUSING - Mua Nhà Free Pascal Accepted 46 ms 2724 KB
118258 14/04/2019 09:59:22 a519hanlcq MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất Free Pascal Accepted 546 ms 2888 KB
118257 14/04/2019 09:59:02 a519hanlcq EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa Free Pascal Accepted 31 ms 2724 KB
118256 14/04/2019 09:58:38 a519hanlcq STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
118255 14/04/2019 09:58:24 a519hanlcq STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
118254 14/04/2019 09:58:09 a519hanlcq SuperPrime - Số siêu nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
118253 14/04/2019 09:57:54 a519hanlcq LOCSO - Lọc số Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
118252 14/04/2019 09:57:17 a519hanlcq TPN - Tổng phần nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1972 KB
118251 14/04/2019 09:56:56 a519hanlcq STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
118250 14/04/2019 09:56:40 a519hanlcq STRING01 - Chênh lệch độ dài Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
118249 14/04/2019 09:56:25 a519hanlcq STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
118248 14/04/2019 09:56:03 a519hanlcq TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 15 ms 1052 KB
118236 14/04/2019 09:39:04 a519hanlcq SEQ13 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 437 ms 20268 KB
118233 14/04/2019 09:38:07 a519hanlcq SEQ12 - Doanh thu công ty Free Pascal Accepted 359 ms 18300 KB
118227 14/04/2019 09:34:36 a519hanlcq SEQ11 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 31 ms 3112 KB
118204 14/04/2019 09:09:28 a519hanlcq SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 15 ms 2952 KB
118202 14/04/2019 09:07:25 a519hanlcq DHBB171002 - Đèn màu Free Pascal Accepted 203 ms 8144 KB
118201 14/04/2019 09:02:14 a519hanlcq SEQ10 - Trò chơi với dãy số Free Pascal Accepted 46 ms 2728 KB
118200 14/04/2019 09:00:36 a519hanlcq SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) Free Pascal Accepted 828 ms 2996 KB
118184 14/04/2019 08:02:18 a519hanlcq SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng Free Pascal Accepted 109 ms 3184 KB
118183 14/04/2019 08:00:22 a519hanlcq SEQ01 - Dãy con Free Pascal Accepted 78 ms 2984 KB
118161 13/04/2019 21:01:56 a519hanlcq FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ GNU C++ Accepted 265 ms 79876 KB
118099 13/04/2019 18:22:52 a519hanlcq BUYGIFTS - Mua quà Free Pascal Accepted 46 ms 3136 KB
118079 13/04/2019 17:54:01 a519hanlcq TPN - Tổng phần nguyên GNU C++ Accepted 15 ms 1736 KB
117993 13/04/2019 11:04:41 a519hanlcq TABLE - Bảng số Free Pascal Accepted 15 ms 2668 KB
117981 13/04/2019 10:33:51 a519hanlcq STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
117972 13/04/2019 10:22:54 a519hanlcq CSTC - Chữ số tận cùng. Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
117966 13/04/2019 09:58:30 a519hanlcq STRING01 - Chênh lệch độ dài Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
117965 13/04/2019 09:56:45 a519hanlcq STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường Free Pascal Accepted 15 ms 1232 KB
117937 13/04/2019 09:01:56 a519hanlcq LOCSO - Lọc số Free Pascal Accepted 15 ms 1208 KB
117935 13/04/2019 08:33:11 a519hanlcq SuperPrime - Số siêu nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
117934 13/04/2019 08:26:58 a519hanlcq STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
116105 09/04/2019 16:38:00 a519hanlcq STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Accepted 15 ms 1148 KB
115757 08/04/2019 18:57:40 a519hanlcq LETTER - Gửi thư GNU C++ Accepted 15 ms 2540 KB
115362 06/04/2019 19:23:41 a519hanlcq HELLO2 - Xin Chào 2 Free Pascal Accepted 312 ms 23924 KB
115361 06/04/2019 19:10:47 a519hanlcq HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 2832 KB
115344 06/04/2019 18:52:30 a519hanlcq MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất Free Pascal Accepted 578 ms 3064 KB
115331 06/04/2019 18:37:39 a519hanlcq BANGSO - Băng số GNU C++ Accepted 31 ms 2556 KB
115322 06/04/2019 18:24:01 a519hanlcq EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa Free Pascal Accepted 46 ms 2808 KB
115299 06/04/2019 18:05:38 a519hanlcq HOUSING - Mua Nhà Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
115286 06/04/2019 17:53:20 a519hanlcq CHIADAY - Chia dãy Free Pascal Accepted 203 ms 7708 KB
115263 06/04/2019 17:32:14 a519hanlcq NTCN - Nguyên tố cùng nhau Free Pascal Accepted 31 ms 1352 KB
113247 01/04/2019 18:40:41 a519hanlcq TKT - Tìm kí tự Free Pascal Accepted 15 ms 3172 KB
113166 01/04/2019 17:46:02 a519hanlcq PSTG - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
112521 30/03/2019 18:57:46 a519hanlcq VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
112520 30/03/2019 18:51:49 a519hanlcq BATCHE - Bạt che nắng GNU C++ Accepted 0 ms 1508 KB
112508 30/03/2019 18:32:30 a519hanlcq TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
112494 30/03/2019 17:55:11 a519hanlcq HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++ Accepted 0 ms 2500 KB
112490 30/03/2019 17:51:50 a519hanlcq PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore GNU C++ Accepted 0 ms 1128 KB
112483 30/03/2019 17:37:22 a519hanlcq CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) Free Pascal Accepted 0 ms 2224 KB
110961 23/03/2019 18:14:04 a519hanlcq HOUSE2 - Xây Nhà GNU C++ Accepted 15 ms 1504 KB
110957 23/03/2019 17:28:34 a519hanlcq FLYING - Lái máy bay GNU C++ Accepted 15 ms 1496 KB
110956 23/03/2019 17:26:59 a519hanlcq PILOT - Phi công GNU C++ Accepted 62 ms 2160 KB
110955 23/03/2019 17:26:27 a519hanlcq PLANE - Hành trình bay GNU C++ Accepted 15 ms 1768 KB
110954 23/03/2019 17:25:42 a519hanlcq COST - Chi phí GNU C++ Accepted 31 ms 2144 KB
107758 11/03/2019 18:37:19 a519hanlcq TNGAME - GAME GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
107753 11/03/2019 18:35:31 a519hanlcq SPQ - Số phú quý GNU C++ Accepted 15 ms 1112 KB
105994 27/02/2019 21:10:03 a519hanlcq NUMERALS - Số học Free Pascal Accepted 46 ms 2732 KB
105962 27/02/2019 20:43:34 a519hanlcq PAIRNUM - Số cặp Free Pascal Accepted 31 ms 3124 KB
105945 27/02/2019 20:33:39 a519hanlcq XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
105931 27/02/2019 20:23:34 a519hanlcq DL6174 - Định lý 6174 Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
105742 27/02/2019 15:23:50 a519hanlcq REVERS - Dãy số thuận nghịch Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
105741 27/02/2019 15:19:10 a519hanlcq xaumin - Xâu Min Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
105739 27/02/2019 15:12:25 a519hanlcq ARR13 - ARR13 Free Pascal Accepted 109 ms 3500 KB
105732 27/02/2019 14:46:46 a519hanlcq DAYCHAN - Dãy số chẵn Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
105731 27/02/2019 14:46:02 a519hanlcq SEQUENCE - Dãy số chẵn Free Pascal Accepted 15 ms 3000 KB
105729 27/02/2019 14:37:21 a519hanlcq C2SNT - Chia 2 số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 884 KB
105315 25/02/2019 18:24:26 a519hanlcq DHEXP - Biểu thức GNU C++ Accepted 109 ms 3160 KB
105307 25/02/2019 18:18:27 a519hanlcq BEAUTY - Số đẹp GNU C++ Accepted 15 ms 952 KB
105253 25/02/2019 15:48:22 a519hanlcq FIBOMUL - Dãy fibo nhân GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
105252 25/02/2019 15:46:53 a519hanlcq KTHNUM - Số thập phân thứ k GNU C++ Accepted 593 ms 2448 KB
105247 25/02/2019 15:40:20 a519hanlcq CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++ Accepted 218 ms 4492 KB
105040 24/02/2019 21:28:52 a519hanlcq KSUM - SUMK Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
104829 24/02/2019 20:26:20 a519hanlcq MAXOCC - Max Occurrence Free Pascal Accepted 31 ms 3964 KB
104777 24/02/2019 20:14:45 a519hanlcq PLUSEZ - Cấp số cộng Free Pascal Accepted 15 ms 2904 KB
104756 24/02/2019 20:10:58 a519hanlcq COMDIV - Số ước chung Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
104567 23/02/2019 20:12:31 a519hanlcq DIVIMAX - Ước số nhiều nhất Free Pascal Accepted 796 ms 3056 KB
104560 23/02/2019 19:57:48 a519hanlcq FUTURE - Số tương lai Free Pascal Accepted 859 ms 2760 KB
104559 23/02/2019 19:41:31 a519hanlcq AR06 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
104558 23/02/2019 19:40:12 a519hanlcq AR05 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2760 KB
104557 23/02/2019 19:34:09 a519hanlcq AR04 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
104381 22/02/2019 14:04:11 a519hanlcq BUYCAN - Mua kẹo Free Pascal Accepted 31 ms 3016 KB
103961 21/02/2019 15:10:49 a519hanlcq MEANARR - Dãy trung bình cộng Free Pascal Accepted 15 ms 2988 KB
103903 21/02/2019 14:47:52 a519hanlcq DIVABLE - Số số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1048 KB
103820 21/02/2019 14:25:21 a519hanlcq ROPASI - Oẳn tù tì Free Pascal Accepted 15 ms 1328 KB
103330 19/02/2019 15:10:17 a519hanlcq GROUP - Phân nhóm Free Pascal Accepted 296 ms 3504 KB
103176 18/02/2019 18:51:20 a519hanlcq NOIXICH - Nối xích GNU C++ Accepted 218 ms 4140 KB
103148 18/02/2019 18:39:06 a519hanlcq BOOK - Mua sách GNU C++ Accepted 109 ms 3360 KB
103133 18/02/2019 18:35:38 a519hanlcq FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng Free Pascal Accepted 15 ms 848 KB
102683 16/02/2019 17:10:39 a519hanlcq BANGMA - Bảng mã ASCII Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
102656 16/02/2019 11:11:44 a519hanlcq KUMA - Khuyến Mãi GNU C++ Accepted 0 ms 1068 KB
102565 15/02/2019 15:14:18 a519hanlcq KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1172 KB
102553 15/02/2019 14:32:26 a519hanlcq SOCKS - Những chiếc tất Free Pascal Accepted 15 ms 1268 KB
102552 15/02/2019 14:28:21 a519hanlcq SUMARR - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 171 ms 5016 KB
102551 15/02/2019 14:25:00 a519hanlcq triples - so sánh bộ ba Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
102550 15/02/2019 14:19:47 a519hanlcq SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
102549 15/02/2019 14:15:05 a519hanlcq SEQ02 - Dãy số cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2936 KB
101506 10/02/2019 21:27:56 a519hanlcq CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
101475 10/02/2019 16:22:18 a519hanlcq singstr - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 390 ms 23516 KB
101474 10/02/2019 16:20:17 a519hanlcq PRACTICE - Luyện tập Free Pascal Accepted 62 ms 2956 KB
101473 10/02/2019 16:18:46 a519hanlcq PLUGIN - Ổ cắm Free Pascal Accepted 125 ms 2776 KB
101472 10/02/2019 16:15:52 a519hanlcq COMPUTER - Ráp máy tính Free Pascal Accepted 15 ms 820 KB
101462 10/02/2019 10:56:23 a519hanlcq sxso - Sắp xếp số trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2808 KB
101459 10/02/2019 09:13:26 a519hanlcq NENXAU - Nén xâu Free Pascal Accepted 125 ms 2864 KB
101456 09/02/2019 12:12:41 a519hanlcq FILL - Điền vào chỗ trống Free Pascal Accepted 15 ms 1156 KB
101455 09/02/2019 12:12:20 a519hanlcq FNUM - FNUM Free Pascal Accepted 46 ms 2844 KB
101454 09/02/2019 12:12:05 a519hanlcq GNENXAU - Giải nén xâu Free Pascal Accepted 156 ms 2892 KB
101453 09/02/2019 12:11:49 a519hanlcq ODDEVEN - Chẳn lẻ Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
101419 08/02/2019 21:02:44 a519hanlcq ODDEVEN - Chẳn lẻ Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
101417 08/02/2019 16:51:00 a519hanlcq FNUM - FNUM Free Pascal Accepted 31 ms 2848 KB
101415 08/02/2019 16:25:43 a519hanlcq GNENXAU - Giải nén xâu Free Pascal Accepted 109 ms 2888 KB
101411 08/02/2019 16:09:04 a519hanlcq FILL - Điền vào chỗ trống Free Pascal Accepted 15 ms 1128 KB
100409 21/01/2019 18:58:59 a519hanlcq FACTOR - FACTOR GNU C++ Accepted 484 ms 2236 KB
100363 21/01/2019 18:26:47 a519hanlcq FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) GNU C++ Accepted 78 ms 2584 KB
100356 21/01/2019 18:18:24 a519hanlcq NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++ Accepted 62 ms 2000 KB
100229 19/01/2019 20:00:32 a519hanlcq DEMSO - Đếm số GNU C++ Accepted 234 ms 3652 KB
100227 19/01/2019 19:54:50 a519hanlcq BNHAN - Bảng nhân GNU C++ Accepted 203 ms 6364 KB
100221 19/01/2019 19:51:11 a519hanlcq LIXI - Lì xì GNU C++ Accepted 0 ms 1204 KB
100218 19/01/2019 19:36:20 a519hanlcq STR01 - Đếm ký tự trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2772 KB
100217 19/01/2019 19:31:51 a519hanlcq fdigit - Tìm chữ số GNU C++ Accepted 0 ms 888 KB
99214 14/01/2019 18:35:39 a519hanlcq SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1064 KB
99207 14/01/2019 18:29:27 a519hanlcq Candles - Thổi nến GNU C++ Accepted 93 ms 2440 KB
99200 14/01/2019 18:19:47 a519hanlcq CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 844 KB
99199 14/01/2019 18:18:27 a519hanlcq TONGLE - Tổng các chữ số lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 884 KB
94534 03/12/2018 18:40:54 a519hanlcq PRIMES - Số nguyên tố GNU C++ Accepted 218 ms 2548 KB
94532 03/12/2018 18:38:43 a519hanlcq DOFF - DOFF GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
94520 03/12/2018 18:23:51 a519hanlcq CHANGE - Đổi tiền GNU C++ Accepted 15 ms 1108 KB
94492 03/12/2018 17:26:45 a519hanlcq CSEQ - CSEQ GNU C++ Accepted 703 ms 9396 KB
92728 26/11/2018 18:49:33 a519hanlcq MAXARR1 - Help Conan 12! GNU C++ Accepted 250 ms 12596 KB
91010 19/11/2018 18:53:54 a519hanlcq ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 296 ms 2544 KB
91002 19/11/2018 18:48:00 a519hanlcq ARR11 - ARR11 GNU C++ Accepted 78 ms 2504 KB
90990 19/11/2018 18:36:56 a519hanlcq ARR12 - ARR12 GNU C++ Accepted 281 ms 81396 KB
90968 19/11/2018 18:20:04 a519hanlcq C06_06 - Ước số chung GNU C++ Accepted 15 ms 1044 KB
90948 19/11/2018 17:59:25 a519hanlcq C06_04 - C06_04 GNU C++ Accepted 15 ms 2500 KB
90936 19/11/2018 17:53:56 a519hanlcq C04_09 - Sắp xếp 3 số GNU C++ Accepted 15 ms 1048 KB
90915 19/11/2018 17:31:55 a519hanlcq C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++ Accepted 0 ms 1048 KB
90914 19/11/2018 17:26:46 a519hanlcq C04_10 - Vị trí số lớn nhất GNU C++ Accepted 15 ms 1028 KB
90547 17/11/2018 17:57:01 a519hanlcq UCBC - Ước chung, bội chung GNU C++ Accepted 15 ms 1132 KB
90521 17/11/2018 17:37:46 a519hanlcq CB01 - FIBO GNU C++ Accepted 15 ms 2552 KB
89511 12/11/2018 18:52:21 a519hanlcq C06_05 - C06_05 GNU C++ Accepted 0 ms 856 KB
89484 12/11/2018 18:44:05 a519hanlcq ARR09 - ARR09 GNU C++ Accepted 312 ms 2564 KB
89443 12/11/2018 18:28:37 a519hanlcq ARR04 - ARR04 GNU C++ Accepted 93 ms 2492 KB
89438 12/11/2018 18:27:10 a519hanlcq ARR03 - ARR03 GNU C++ Accepted 93 ms 2532 KB
89433 12/11/2018 18:25:11 a519hanlcq PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1546 ms 100172 KB
89406 12/11/2018 18:13:52 a519hanlcq PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++ Accepted 1562 ms 100172 KB
88967 10/11/2018 20:21:05 a519hanlcq AR03 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2472 KB
88966 10/11/2018 20:20:38 a519hanlcq AR02 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
88965 10/11/2018 20:20:15 a519hanlcq AR01 - Bài tập mảng cơ bản GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
88934 10/11/2018 19:16:02 a519hanlcq FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên GNU C++ Accepted 15 ms 2460 KB
88911 10/11/2018 18:40:54 a519hanlcq DIVISOR - Ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1060 KB
88894 10/11/2018 18:26:54 a519hanlcq C06_03 - C06_03 GNU C++ Accepted 31 ms 2472 KB
88890 10/11/2018 18:24:13 a519hanlcq C06_02 - C06_02 GNU C++ Accepted 15 ms 2468 KB
88886 10/11/2018 18:20:00 a519hanlcq C06_01 - C06_01 GNU C++ Accepted 15 ms 1080 KB
88879 10/11/2018 18:11:51 a519hanlcq C04_11 - Số chính phương GNU C++ Accepted 15 ms 880 KB
88849 10/11/2018 17:42:49 a519hanlcq TGC - Tam giác cân GNU C++ Accepted 78 ms 1060 KB
87412 05/11/2018 18:54:20 a519hanlcq C04_08 - Sắp xếp 2 số GNU C++ Accepted 0 ms 924 KB
87398 05/11/2018 18:48:33 a519hanlcq C04_07 - Tìm số trên vòng tròn GNU C++ Accepted 15 ms 856 KB
87392 05/11/2018 18:42:53 a519hanlcq C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
87363 05/11/2018 18:23:17 a519hanlcq C04_04 - Tam giác vuông GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
87344 05/11/2018 18:18:06 a519hanlcq C04_03 - Min của 4 số GNU C++ Accepted 15 ms 912 KB
87325 05/11/2018 18:12:12 a519hanlcq C04_02 - Max của 3 số GNU C++ Accepted 0 ms 1104 KB
87296 05/11/2018 18:05:15 a519hanlcq C04_01 - Số chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1104 KB
87269 05/11/2018 17:49:41 a519hanlcq C05_10 - Hình chữ nhật rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
87265 05/11/2018 17:45:58 a519hanlcq NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
87256 05/11/2018 17:30:08 a519hanlcq C05_09 - Hình vuông rỗng GNU C++ Accepted 15 ms 2480 KB
86834 03/11/2018 19:45:49 a519hanlcq C05_08 - Hình chữ nhật đặt GNU C++ Accepted 0 ms 2524 KB
86832 03/11/2018 19:41:55 a519hanlcq C05_07 - Hình vuông đặt GNU C++ Accepted 15 ms 2524 KB
86831 03/11/2018 19:28:26 a519hanlcq C05_06 - TBC chẵn GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
86830 03/11/2018 19:22:46 a519hanlcq C05_05 - Số hoàn hảo GNU C++ Accepted 15 ms 1144 KB
86828 03/11/2018 19:17:49 a519hanlcq C05_04 - Số lượng ước số GNU C++ Accepted 15 ms 1928 KB
86826 03/11/2018 19:09:14 a519hanlcq C05_03 - Ước số GNU C++ Accepted 109 ms 2528 KB
86824 03/11/2018 19:08:07 a519hanlcq C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++ Accepted 140 ms 2548 KB
86822 03/11/2018 19:06:49 a519hanlcq C05_02 - In tổng lẻ GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
86813 03/11/2018 18:59:54 a519hanlcq HXOM - HÀNG XÓM GNU C++ Accepted 15 ms 1124 KB
86793 03/11/2018 18:49:14 a519hanlcq SODEP - SỐ ĐẸP GNU C++ Accepted 15 ms 864 KB
86747 03/11/2018 18:14:45 a519hanlcq ARR02 - ARR02 GNU C++ Accepted 93 ms 2560 KB
86724 03/11/2018 18:03:13 a519hanlcq ARR14 - ARR14 GNU C++ Accepted 62 ms 1608 KB
86714 03/11/2018 17:57:34 a519hanlcq SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++ Accepted 46 ms 3040 KB
86711 03/11/2018 17:56:05 a519hanlcq ARR06 - ARR06 GNU C++ Accepted 234 ms 3040 KB
86710 03/11/2018 17:54:52 a519hanlcq ARR05 - ARR05 GNU C++ Accepted 265 ms 2340 KB
86701 03/11/2018 17:51:32 a519hanlcq ARR01 - ARR01 GNU C++ Accepted 93 ms 2524 KB
83716 27/10/2018 18:01:41 a519hanlcq TONG - Tổng A + B GNU C++ Accepted 0 ms 1060 KB
Back to Top