Các bài giải được của a521LOGM
ID Thời gian nộp Coder Bài tập Ngôn ngữ Kết quả Thời gian chạy Bộ nhớ
498445 21/02/2023 09:57:35 a521LOGM BATCHE - Bạt che nắng GNU C++11 Accepted 15 ms 2476 KB
494909 23/01/2023 16:48:40 a521LOGM MACHINE - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Accepted 125 ms 50980 KB
494875 22/01/2023 15:30:35 a521LOGM BTRI - Bộ ba đẹp GNU C++11 Accepted 31 ms 2576 KB
494843 21/01/2023 09:32:37 a521LOGM MOUNTAIN - Valentine GNU C++11 Accepted 140 ms 8052 KB
494804 18/01/2023 16:26:42 a521LOGM MACHINE01 - Xếp lịch thí nghiệm GNU C++11 Accepted 1000 ms 41620 KB
494788 17/01/2023 20:18:37 a521LOGM SEQGAME - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 218 ms 6708 KB
494783 17/01/2023 16:03:07 a521LOGM PFNUM - PFNUM GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
494761 16/01/2023 20:28:23 a521LOGM COLFLAG - Treo cờ GNU C++11 Accepted 31 ms 2600 KB
494759 16/01/2023 20:19:18 a521LOGM PUSHBOX - Đẩy hộp GNU C++11 Accepted 31 ms 2860 KB
494758 16/01/2023 20:07:25 a521LOGM G2W - Đi làm GNU C++11 Accepted 109 ms 2876 KB
494643 15/01/2023 14:40:27 a521LOGM notyet - Not Yet Python 3 Accepted 93 ms 1548 KB
494642 15/01/2023 14:40:02 a521LOGM notyet2 - not yet 2 Python 3 Accepted 93 ms 1544 KB
482853 05/11/2022 16:46:35 a521LOGM WISEQ - Dãy con tặng trọng số GNU C++11 Accepted 156 ms 4552 KB
464186 27/06/2022 17:12:28 a521LOGM TMAXSET - Tìm tập độc lập cực đại trên cây GNU C++11 Accepted 515 ms 2684 KB
462056 03/06/2022 09:50:58 a521LOGM CHIARUONG - Chia ruộng GNU C++11 Accepted 62 ms 1132 KB
461972 02/06/2022 08:33:48 a521LOGM SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 375 ms 63524 KB
461971 02/06/2022 08:22:38 a521LOGM SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 125 ms 24452 KB
461970 02/06/2022 08:22:15 a521LOGM SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 109 ms 24444 KB
461884 01/06/2022 16:18:01 a521LOGM SUMQUERY - Bài toán truy vấn tổng GNU C++11 Accepted 62 ms 2660 KB
461882 01/06/2022 16:11:59 a521LOGM EP - Tròn, Vuông, Tam Giác GNU C++11 Accepted 203 ms 2576 KB
461866 01/06/2022 14:43:39 a521LOGM MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
461865 01/06/2022 14:40:33 a521LOGM MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 31 ms 2580 KB
449199 12/03/2022 09:19:29 a521LOGM ADS - ADS GNU C++11 Accepted 15 ms 2656 KB
449198 12/03/2022 09:15:13 a521LOGM ADS - ADS GNU C++11 Accepted 15 ms 2668 KB
445425 25/02/2022 14:15:21 a521LOGM GAME02 - Game bắn bĩa GNU C++11 Accepted 234 ms 9148 KB
444288 20/02/2022 16:13:18 a521LOGM PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 93 ms 3428 KB
444200 19/02/2022 20:39:45 a521LOGM PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 109 ms 3416 KB
433539 19/12/2021 14:13:49 a521LOGM matrix - Ma trận GNU C++11 Accepted 171 ms 2808 KB
432241 10/12/2021 20:23:56 a521LOGM DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Accepted 15 ms 1956 KB
432236 10/12/2021 19:59:33 a521LOGM FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
432033 09/12/2021 16:51:29 a521LOGM GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++11 Accepted 546 ms 50220 KB
431990 09/12/2021 16:20:49 a521LOGM WUHAN - Định và Toán GNU C++11 Accepted 281 ms 3568 KB
431869 09/12/2021 15:22:47 a521LOGM AXBC - Đếm nghiệm nguyên của phương trình GNU C++11 Accepted 62 ms 2644 KB
431830 09/12/2021 15:08:56 a521LOGM CATRAT - Mèo và chuột GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
431803 09/12/2021 15:03:14 a521LOGM POWAB - Số mũ Python 3 Accepted 125 ms 8160 KB
431790 09/12/2021 15:01:14 a521LOGM TRIMOD - Số dư GNU C++11 Accepted 0 ms 2636 KB
431775 09/12/2021 14:58:38 a521LOGM SIMPLE - Đơn giản thôi GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
431770 09/12/2021 14:56:13 a521LOGM FUNCTION - FUNCTION GNU C++11 Accepted 2171 ms 19840 KB
431738 09/12/2021 14:43:05 a521LOGM CAKE1402 - Bánh bông lan trứng muối GNU C++11 Accepted 609 ms 18384 KB
430895 07/12/2021 15:59:52 a521LOGM FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
430844 07/12/2021 12:57:54 a521LOGM ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++11 Accepted 15 ms 2636 KB
430795 06/12/2021 20:51:07 a521LOGM ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++11 Accepted 140 ms 2664 KB
430779 06/12/2021 19:45:47 a521LOGM DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Accepted 15 ms 2028 KB
430702 06/12/2021 15:46:38 a521LOGM LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 2656 KB
430546 05/12/2021 15:50:28 a521LOGM FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 1132 KB
428723 30/11/2021 16:17:25 a521LOGM PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 156 ms 2736 KB
428710 30/11/2021 15:33:34 a521LOGM PEARL - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 812 ms 2744 KB
415492 09/10/2021 10:17:51 a521LOGM BINARY - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
412907 02/10/2021 11:05:53 a521LOGM NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++11 Accepted 93 ms 2704 KB
410363 28/09/2021 16:24:27 a521LOGM LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Accepted 15 ms 2624 KB
410361 28/09/2021 16:22:48 a521LOGM LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Accepted 15 ms 2612 KB
410235 28/09/2021 14:59:40 a521LOGM LINES2D - Đường thẳng GNU C++11 Accepted 15 ms 2628 KB
410222 28/09/2021 14:46:31 a521LOGM ACM01 - ACM GNU C++11 Accepted 765 ms 15128 KB
409775 26/09/2021 15:16:26 a521LOGM LCS - Tìm xâu con chung dài nhất GNU C++11 Accepted 3984 ms 91936 KB
408302 21/09/2021 15:23:59 a521LOGM SEQ13 - Giá trị trung bình GNU C++11 Accepted 671 ms 16468 KB
408279 21/09/2021 14:45:24 a521LOGM VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Accepted 109 ms 2644 KB
403598 28/08/2021 08:36:01 a521LOGM C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1136 KB
403288 25/08/2021 08:50:46 a521LOGM MOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
402686 21/08/2021 19:27:51 a521LOGM QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 171 ms 4636 KB
402662 21/08/2021 16:01:37 a521LOGM QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 4620 KB
402659 21/08/2021 15:57:51 a521LOGM QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 4616 KB
402655 21/08/2021 15:45:02 a521LOGM QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 125 ms 4616 KB
402653 21/08/2021 15:22:51 a521LOGM MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++11 Accepted 187 ms 5696 KB
401913 14/08/2021 20:19:31 a521LOGM nCr - nCr GNU C++11 Accepted 437 ms 4156 KB
401908 14/08/2021 20:09:11 a521LOGM nCr - nCr GNU C++11 Accepted 406 ms 3508 KB
401856 14/08/2021 08:22:07 a521LOGM SEQSTR - Dãy xâu GNU C++11 Accepted 78 ms 3196 KB
399716 01/08/2021 15:28:37 a521LOGM PASSWORD2 - Tìm mật khẩu GNU C++11 Accepted 15 ms 2508 KB
391021 04/06/2021 17:11:01 a521LOGM DAYTG - Dãy Tăng Giảm GNU C++11 Accepted 359 ms 19196 KB
390868 03/06/2021 18:42:01 a521LOGM nguyento - Nguyên tố cân bằng GNU C++11 Accepted 15 ms 908 KB
390455 01/06/2021 09:23:32 a521LOGM GARDENS - VƯỜN HOA TỨ SẮC (CT14D) GNU C++11 Accepted 375 ms 33800 KB
390454 01/06/2021 09:22:00 a521LOGM GARDENS - VƯỜN HOA TỨ SẮC (CT14D) GNU C++11 Accepted 375 ms 33800 KB
390364 31/05/2021 20:43:24 a521LOGM TREELINE - QUY HOẠCH CÂY XANH (CT14E) GNU C++11 Accepted 390 ms 3868 KB
390340 31/05/2021 20:19:05 a521LOGM BROAD - CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) GNU C++11 Accepted 109 ms 2548 KB
388154 25/05/2021 18:12:41 a521LOGM XEPGACH - Xếp gạch GNU C++11 Accepted 578 ms 2792 KB
385882 17/05/2021 09:01:25 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
385881 17/05/2021 09:01:03 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
385879 17/05/2021 08:58:32 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 1112 KB
385878 17/05/2021 08:57:47 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 1116 KB
385877 17/05/2021 08:56:59 a521LOGM DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Accepted 15 ms 1832 KB
385837 16/05/2021 19:49:31 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 1108 KB
385807 16/05/2021 15:37:26 a521LOGM MOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
385804 16/05/2021 15:30:55 a521LOGM LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
385803 16/05/2021 15:24:05 a521LOGM LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
385708 15/05/2021 18:48:15 a521LOGM LOCSO - Lọc số GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
385692 15/05/2021 18:34:31 a521LOGM TPN - Tổng phần nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 904 KB
381829 10/04/2021 10:00:34 a521LOGM LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1024 KB
381827 10/04/2021 09:43:38 a521LOGM BANGSO - Băng số GNU C++11 Accepted 46 ms 3224 KB
381819 10/04/2021 09:16:59 a521LOGM NTCN - Nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 31 ms 1040 KB
381818 10/04/2021 09:11:06 a521LOGM xaumin - Xâu Min GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
378126 22/03/2021 09:49:07 a521LOGM FINDGCD - Tìm GCD GNU C++11 Accepted 484 ms 2632 KB
376966 16/03/2021 15:10:51 a521LOGM CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Accepted 812 ms 1844 KB
376960 16/03/2021 15:09:40 a521LOGM CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Accepted 812 ms 1844 KB
371332 28/02/2021 17:02:25 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 996 KB
371278 28/02/2021 11:26:42 a521LOGM TGSO - Tam giác số (Tin học trẻ B) Python 3 Accepted 78 ms 6788 KB
370213 24/02/2021 16:35:45 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
368685 11/02/2021 09:32:24 a521LOGM TONGAB - Tổng a và b Python 3 Accepted 62 ms 4352 KB
368565 10/02/2021 15:17:46 a521LOGM TONGAB - Tổng a và b Python 3 Accepted 46 ms 1540 KB
368564 10/02/2021 15:16:57 a521LOGM C04_03 - Min của 4 số Python 3 Accepted 62 ms 1544 KB
368563 10/02/2021 15:15:58 a521LOGM TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 62 ms 1540 KB
368562 10/02/2021 15:03:00 a521LOGM ARR01 - ARR01 Python 3 Accepted 140 ms 6920 KB
363062 01/01/2021 09:21:23 a521LOGM LOVENUM - Số Tình Yêu GNU C++11 Accepted 375 ms 4008 KB
359507 05/12/2020 09:43:24 a521LOGM LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++11 Accepted 203 ms 2640 KB
358487 01/12/2020 15:10:37 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 1092 KB
355468 21/11/2020 19:37:56 a521LOGM WUHAN - Định và Toán GNU C++11 Accepted 250 ms 2284 KB
355448 21/11/2020 16:25:36 a521LOGM BALANCE - Cân thằng bằng GNU C++11 Accepted 62 ms 1092 KB
355168 19/11/2020 15:24:28 a521LOGM SILKROAD - Con đường tơ lụa GNU C++11 Accepted 15 ms 2464 KB
355151 19/11/2020 15:00:20 a521LOGM ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 31 ms 2468 KB
355150 19/11/2020 14:59:46 a521LOGM ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 46 ms 2884 KB
355148 19/11/2020 14:58:48 a521LOGM ARR01 - ARR01 GNU C++11 Accepted 203 ms 3196 KB
353769 16/11/2020 14:25:51 a521LOGM RECT03 - RECT GNU C++11 Accepted 109 ms 1940 KB
350585 28/10/2020 18:18:00 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 888 KB
337086 11/09/2020 08:31:24 a521LOGM TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 1116 KB
336812 10/09/2020 20:22:04 a521LOGM HTTP - Học Tài Thi Phận GNU C++11 Accepted 31 ms 1116 KB
335733 04/09/2020 08:15:13 a521LOGM MAXOR - Tập con XOR lớn nhất GNU C++11 Accepted 31 ms 1056 KB
334529 26/08/2020 08:22:30 a521LOGM SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 343 ms 9144 KB
334525 26/08/2020 08:12:21 a521LOGM COMPRESS - Nén xâu GNU C++11 Accepted 62 ms 2524 KB
333798 19/08/2020 08:01:32 a521LOGM PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 1828 ms 8744 KB
333710 18/08/2020 14:04:48 a521LOGM FINDGCD - Tìm GCD GNU C++11 Accepted 875 ms 2652 KB
333394 13/08/2020 15:02:41 a521LOGM DIOPHANTE - Phương trình Diophantine GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
333391 13/08/2020 14:27:22 a521LOGM MOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
331755 01/08/2020 08:48:30 a521LOGM LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++11 Accepted 140 ms 3268 KB
330887 25/07/2020 19:23:24 a521LOGM MOD - Số dư GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
330884 25/07/2020 19:12:23 a521LOGM EVA - Sơ tán GNU C++11 Accepted 531 ms 7656 KB
330218 19/07/2020 16:24:35 a521LOGM SuperPrime - Số siêu nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 968 KB
329116 07/07/2020 19:37:53 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 1048 KB
328836 06/07/2020 14:57:15 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 1032 KB
328641 05/07/2020 17:01:03 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 868 KB
328640 05/07/2020 16:59:36 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
328639 05/07/2020 16:58:24 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 15 ms 748 KB
328638 05/07/2020 16:57:21 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
328637 05/07/2020 16:55:38 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
328636 05/07/2020 16:53:09 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
328635 05/07/2020 16:51:33 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 1016 KB
328634 05/07/2020 16:50:03 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 78 ms 868 KB
328633 05/07/2020 16:48:47 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 15 ms 692 KB
328632 05/07/2020 16:47:34 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
328594 05/07/2020 14:34:05 a521LOGM LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
328589 05/07/2020 14:25:31 a521LOGM LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 0 ms 1036 KB
328278 04/07/2020 08:36:33 a521LOGM BATCHE - Bạt che nắng GNU C++11 Accepted 31 ms 2548 KB
328100 03/07/2020 08:23:00 a521LOGM LCMPAIR - Đếm Cặp LCM GNU C++11 Accepted 250 ms 6580 KB
328033 02/07/2020 15:55:16 a521LOGM MAXMOD - Số dư lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
326880 23/06/2020 08:03:46 a521LOGM Part00 - Accept GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
326879 23/06/2020 08:03:01 a521LOGM PRACTICE - Luyện tập GNU C++11 Accepted 406 ms 4084 KB
326878 23/06/2020 07:44:46 a521LOGM BNHAN - Bảng nhân GNU C++11 Accepted 343 ms 10364 KB
321769 23/05/2020 08:20:25 a521LOGM NUMORDER2 - NUMORDER2 GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
321571 22/05/2020 08:14:35 a521LOGM COMPRESS - Nén xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 2520 KB
321567 22/05/2020 08:05:56 a521LOGM BEADS - BEADS GNU C++11 Accepted 234 ms 8588 KB
318411 12/05/2020 19:39:10 a521LOGM ABA15E - Trò chơi bắt chước GNU C++11 Accepted 31 ms 2464 KB
318111 11/05/2020 20:35:11 a521LOGM BOM - Bờm và Phú Ông GNU C++11 Accepted 250 ms 2188 KB
318097 11/05/2020 20:04:27 a521LOGM CHIARUONG - Chia ruộng GNU C++11 Accepted 1156 ms 1792 KB
317982 11/05/2020 08:36:19 a521LOGM MEDIAN - Tìm số trung vị GNU C++11 Accepted 781 ms 10304 KB
317978 11/05/2020 08:15:42 a521LOGM EVA - Sơ tán GNU C++11 Accepted 1000 ms 14880 KB
317687 09/05/2020 19:01:16 a521LOGM SXS - Sắp xếp số trong xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 2412 KB
317299 07/05/2020 20:56:44 a521LOGM FNUM - FNUM GNU C++11 Accepted 171 ms 4104 KB
314837 29/04/2020 20:48:00 a521LOGM REMAINDER - Số dư (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
314201 28/04/2020 19:35:13 a521LOGM TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
314070 28/04/2020 13:38:02 a521LOGM nCr - nCr GNU C++11 Accepted 640 ms 4096 KB
313042 25/04/2020 20:00:37 a521LOGM Part12 - Cá nục bơi trong bể nước GNU C++11 Accepted 31 ms 1916 KB
312902 25/04/2020 15:06:01 a521LOGM Part11 - Long long \'" GNU C++11 Accepted 0 ms 1836 KB
312184 24/04/2020 20:44:54 a521LOGM Part13 - Mùng mấy rồi 😕 GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
311941 24/04/2020 20:02:33 a521LOGM Part14 - Đánh lừa GNU C++11 Accepted 15 ms 2500 KB
311115 22/04/2020 20:18:37 a521LOGM LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 156 ms 34424 KB
311059 22/04/2020 18:43:41 a521LOGM DIVISOR - Ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
310951 22/04/2020 15:29:52 a521LOGM CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
310939 22/04/2020 15:14:48 a521LOGM KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
310346 21/04/2020 14:21:28 a521LOGM C06_07 - Ước số chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
310342 21/04/2020 14:19:33 a521LOGM C06_06 - Ước số chung Free Pascal Accepted 0 ms 1500 KB
310341 21/04/2020 14:18:58 a521LOGM C06_06 - Ước số chung GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
310337 21/04/2020 14:10:31 a521LOGM C05_04 - Số lượng ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
310336 21/04/2020 14:07:13 a521LOGM C05_03 - Ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
310163 21/04/2020 08:08:03 a521LOGM KTDX - pretest KTDX Python 3 Accepted 62 ms 4644 KB
310162 21/04/2020 08:06:46 a521LOGM KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng Python 3 Accepted 78 ms 4764 KB
309854 20/04/2020 20:03:00 a521LOGM DAYSO_LQD - Dãy số Python 3 Accepted 93 ms 4884 KB
309843 20/04/2020 19:58:59 a521LOGM DAYSO - pretest DAYSO GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
309842 20/04/2020 19:58:33 a521LOGM DAYSO_LQD - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
309841 20/04/2020 19:58:23 a521LOGM PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 1453 ms 1864 KB
309840 20/04/2020 19:58:14 a521LOGM PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
309836 20/04/2020 19:57:02 a521LOGM DAYSO_LQD - Dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
309823 20/04/2020 19:48:07 a521LOGM PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
309807 20/04/2020 19:42:03 a521LOGM PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 1656 ms 1864 KB
309771 20/04/2020 19:35:25 a521LOGM KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
309737 20/04/2020 19:28:46 a521LOGM KTDX - pretest KTDX GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
309002 20/04/2020 14:38:52 a521LOGM SEQUENCE02 - SUBSEQUENCE GNU C++11 Accepted 234 ms 5772 KB
307989 19/04/2020 19:41:20 a521LOGM nCr - nCr GNU C++11 Accepted 734 ms 4080 KB
307982 19/04/2020 19:32:09 a521LOGM nCr - nCr GNU C++11 Accepted 687 ms 3448 KB
307896 19/04/2020 16:05:28 a521LOGM BANGSO - Băng số GNU C++11 Accepted 15 ms 2548 KB
307419 18/04/2020 20:15:33 a521LOGM SEGMENTS01 - SEGMENTS GNU C++11 Accepted 234 ms 6916 KB
307406 18/04/2020 19:18:37 a521LOGM ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 375 ms 2660 KB
307169 18/04/2020 08:01:40 a521LOGM SUMARR - Bài tập mảng cơ bản Python 3 Accepted 812 ms 15600 KB
307168 18/04/2020 07:59:17 a521LOGM SUMARR - Bài tập mảng cơ bản Python 3 Accepted 796 ms 17492 KB
307167 18/04/2020 07:59:06 a521LOGM SUMARR - Bài tập mảng cơ bản Python 3 Accepted 843 ms 17460 KB
307166 18/04/2020 07:58:35 a521LOGM SUMARR - Bài tập mảng cơ bản Python 3 Accepted 890 ms 16980 KB
307164 18/04/2020 07:54:48 a521LOGM SUMARR - Bài tập mảng cơ bản Python 3 Accepted 796 ms 15232 KB
307162 18/04/2020 07:51:46 a521LOGM Factorial - Giai thừa Python 3 Accepted 62 ms 1544 KB
307161 18/04/2020 07:51:36 a521LOGM Factorial - Giai thừa Python 3 Accepted 62 ms 1544 KB
307158 18/04/2020 07:48:44 a521LOGM Factorial - Giai thừa Python 3 Accepted 93 ms 4300 KB
306549 16/04/2020 19:18:15 a521LOGM ___ - ___ Free Pascal Accepted 15 ms 1336 KB
306303 16/04/2020 09:27:41 a521LOGM STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng Python 3 Accepted 62 ms 1544 KB
306297 16/04/2020 09:13:23 a521LOGM CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất Python 3 Accepted 62 ms 1544 KB
306295 16/04/2020 09:06:09 a521LOGM ARR02 - ARR02 GNU C++11 Accepted 31 ms 1900 KB
306293 16/04/2020 09:02:05 a521LOGM ARR02 - ARR02 Python 3 Accepted 187 ms 13216 KB
306291 16/04/2020 09:00:33 a521LOGM ARR02 - ARR02 Python 3 Accepted 218 ms 13916 KB
306289 16/04/2020 08:58:44 a521LOGM ARR02 - ARR02 Free Pascal Accepted 31 ms 2736 KB
306286 16/04/2020 08:44:04 a521LOGM ARR01 - ARR01 Python 3 Accepted 187 ms 13700 KB
306285 16/04/2020 08:39:14 a521LOGM ARR14 - ARR14 Python 3 Accepted 734 ms 12944 KB
306284 16/04/2020 08:38:51 a521LOGM ARR14 - ARR14 Python 3 Accepted 890 ms 13308 KB
306283 16/04/2020 08:38:38 a521LOGM ARR14 - ARR14 Python 3 Accepted 906 ms 13472 KB
306281 16/04/2020 08:36:27 a521LOGM ARR14 - ARR14 Python 3 Accepted 781 ms 13580 KB
306278 16/04/2020 08:13:21 a521LOGM CORONA - Hello Corona!! GNU C++11 Accepted 93 ms 1860 KB
306038 15/04/2020 19:50:03 a521LOGM COIN - COIN GNU C++11 Accepted 937 ms 38644 KB
306027 15/04/2020 19:38:13 a521LOGM COUPLE - Chọn Nhà Hàng GNU C++11 Accepted 109 ms 1856 KB
305988 15/04/2020 18:45:52 a521LOGM POWER - POWER GNU C++11 Accepted 31 ms 2516 KB
305547 14/04/2020 20:29:31 a521LOGM V - Vampire GNU C++11 Accepted 31 ms 1904 KB
305542 14/04/2020 20:25:26 a521LOGM SETS - Tập hợp bao phủ GNU C++11 Accepted 343 ms 4072 KB
304114 11/04/2020 19:26:32 a521LOGM COEF - Hệ số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
304111 11/04/2020 19:19:14 a521LOGM ORGAME - Trò Chơi Đếm Số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
304103 11/04/2020 19:11:50 a521LOGM NUMORDER - Bảng số GNU C++11 Accepted 234 ms 2528 KB
304090 11/04/2020 18:59:24 a521LOGM TWOARR - Hai mảng đặc biệt GNU C++11 Accepted 31 ms 984 KB
304075 11/04/2020 18:46:21 a521LOGM BALLOON - BALLOON GNU C++11 Accepted 296 ms 3312 KB
303028 09/04/2020 19:54:59 a521LOGM 1920W052 - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
303025 09/04/2020 19:46:32 a521LOGM 1920W052 - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
302107 08/04/2020 09:20:25 a521LOGM TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 156 ms 16624 KB
302106 08/04/2020 09:19:34 a521LOGM TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 156 ms 16352 KB
300002 04/04/2020 07:45:52 a521LOGM BOARD02 - BOARD GNU C++11 Accepted 15 ms 1084 KB
299856 03/04/2020 19:36:48 a521LOGM SPMARKET - Siêu thị may mắn (VOI2007) GNU C++11 Accepted 734 ms 5588 KB
299032 02/04/2020 08:02:56 a521LOGM CSTC2 - CSTC2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
299029 02/04/2020 07:50:59 a521LOGM RECTANG - RECTANGLES GNU C++11 Accepted 140 ms 1760 KB
297483 30/03/2020 15:06:15 a521LOGM XYZ - Nhà mạng XYZ GNU C++11 Accepted 140 ms 3804 KB
297329 30/03/2020 09:00:54 a521LOGM MESSAGE - MESSAGE GNU C++11 Accepted 234 ms 28840 KB
297315 30/03/2020 08:40:34 a521LOGM TRANS - Vận chuyển GNU C++11 Accepted 93 ms 2544 KB
297304 30/03/2020 08:25:36 a521LOGM equalmod - Phương trình đồng dư tuyến tính một ẩn GNU C++11 Accepted 187 ms 2536 KB
294587 25/03/2020 14:39:27 a521LOGM OANQUANE - Ô ăn quan (bản dễ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1964 KB
294362 25/03/2020 07:33:14 a521LOGM AmiZero2 - Số Không Ở Cuối 2 GNU C++11 Accepted 1406 ms 2520 KB
293366 23/03/2020 15:31:49 a521LOGM NewGame - Trò chơi mới GNU C++11 Accepted 203 ms 4052 KB
293083 23/03/2020 14:03:11 a521LOGM SUBMERSION - Sự Phục Tùng GNU C++11 Accepted 46 ms 2520 KB
292846 23/03/2020 08:40:36 a521LOGM AmiZero - Số Không Ở Cuối GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
292840 23/03/2020 08:32:54 a521LOGM ArithArray - Dãy Cấp Số Cộng Con GNU C++11 Accepted 78 ms 1868 KB
291140 21/03/2020 14:47:57 a521LOGM PANCAKE - PANCAKE GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
291005 21/03/2020 10:55:38 a521LOGM COVGAM - Thuốc diệt virus Covid-19 GNU C++11 Accepted 359 ms 68028 KB
287755 18/03/2020 08:04:51 a521LOGM 1920W053 - Tổng các mặt hàng cso giá trị bằng M GNU C++11 Accepted 31 ms 1836 KB
287704 18/03/2020 07:19:52 a521LOGM CURRENCY - Tiền tệ GNU C++11 Accepted 46 ms 2896 KB
287265 17/03/2020 16:34:44 a521LOGM TOURS - Du lịch GNU C++11 Accepted 125 ms 3992 KB
286851 17/03/2020 08:14:17 a521LOGM FUNTRIP - Chuyến đi vui vẻ GNU C++11 Accepted 93 ms 1884 KB
286359 16/03/2020 15:59:10 a521LOGM ZIGZAG - Khu rừng zigzag GNU C++11 Accepted 328 ms 17396 KB
286303 16/03/2020 15:39:16 a521LOGM ILLUMINATI - Illuminati GNU C++11 Accepted 484 ms 2396 KB
285923 16/03/2020 14:17:34 a521LOGM FRAME - Khung ảnh GNU C++11 Accepted 15 ms 1816 KB
285335 15/03/2020 14:05:43 a521LOGM GCD - GCD khác nhau GNU C++11 Accepted 31 ms 1924 KB
284820 14/03/2020 19:35:19 a521LOGM MODIFIED - Bị Biến Đổi GNU C++11 Accepted 78 ms 2532 KB
284697 14/03/2020 19:16:21 a521LOGM STRING*. - Xử lý xâu ez GNU C++11 Accepted 15 ms 1984 KB
283882 13/03/2020 14:50:59 a521LOGM Digitsum - Digitsum GNU C++11 Accepted 15 ms 2528 KB
283881 13/03/2020 14:49:38 a521LOGM NORMAL - Không Tên GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
283875 13/03/2020 14:46:56 a521LOGM Digitsum - Digitsum GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
283538 13/03/2020 08:40:18 a521LOGM 1920W051 - Ship hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2536 KB
283537 13/03/2020 08:38:57 a521LOGM 1920W051 - Ship hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 2524 KB
283535 13/03/2020 08:19:38 a521LOGM LAZY - Thu hoạch nấm GNU C++11 Accepted 453 ms 3424 KB
282092 10/03/2020 14:23:53 a521LOGM Destroy - Tiêu diệt hoa hồng GNU C++11 Accepted 359 ms 132056 KB
282042 10/03/2020 10:45:23 a521LOGM Covid19 - Hải và nghiên cứu về corona GNU C++11 Accepted 78 ms 2992 KB
281566 09/03/2020 14:13:41 a521LOGM LNNAME - Tên LN GNU C++11 Accepted 31 ms 2636 KB
281246 08/03/2020 14:47:51 a521LOGM BIXANH - Bi xanh GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
281235 08/03/2020 14:06:40 a521LOGM BOMBE - Enigma GNU C++11 Accepted 15 ms 832 KB
281190 08/03/2020 11:54:55 a521LOGM CAIWINLAU2 - CaiWinDao và em gái thứ 4 (phần 2) GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
281185 08/03/2020 11:48:52 a521LOGM BOMBE - Enigma GNU C++11 Accepted 15 ms 1040 KB
280782 07/03/2020 15:28:53 a521LOGM LNARRAY - Dãy số LN GNU C++11 Accepted 46 ms 2456 KB
280492 07/03/2020 14:14:40 a521LOGM LNCHAT - Chat với LN GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
280382 07/03/2020 10:06:43 a521LOGM CNTBIT - Đếm số bit (bản bigint) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
280250 06/03/2020 17:42:59 a521LOGM SUMPRIME - Tổng các số nguyên tố GNU C++11 Accepted 921 ms 34692 KB
278788 04/03/2020 10:08:52 a521LOGM NEWLANG - Ngôn Ngữ Lập Trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
277572 01/03/2020 14:14:58 a521LOGM BOARD - Bảng GNU C++11 Accepted 31 ms 1856 KB
277525 01/03/2020 11:48:57 a521LOGM THPTQG - Luyện Thi GNU C++11 Accepted 171 ms 8480 KB
277512 01/03/2020 11:35:37 a521LOGM CAIWINLAU - CaiWinDao và em gái thứ 4 GNU C++11 Accepted 15 ms 1048 KB
275579 26/02/2020 15:00:43 a521LOGM Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
275574 26/02/2020 15:00:35 a521LOGM DiffArr - Dãy khác nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 2412 KB
275561 26/02/2020 15:00:18 a521LOGM Meeting - Cuộc gặp gỡ GNU C++11 Accepted 203 ms 1776 KB
275547 26/02/2020 15:00:06 a521LOGM Rectangles - Các hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
275504 26/02/2020 14:49:55 a521LOGM Rectangles - Các hình chữ nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 2428 KB
275455 26/02/2020 14:39:37 a521LOGM DiffArr - Dãy khác nhau GNU C++11 Accepted 62 ms 2384 KB
275413 26/02/2020 14:35:14 a521LOGM Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1808 KB
275409 26/02/2020 14:34:57 a521LOGM Meeting - Cuộc gặp gỡ GNU C++11 Accepted 218 ms 1752 KB
275351 26/02/2020 14:25:27 a521LOGM Equal - Cân Bằng Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
275272 26/02/2020 14:11:05 a521LOGM Meeting - Cuộc gặp gỡ GNU C++11 Accepted 218 ms 1752 KB
274369 24/02/2020 15:49:40 a521LOGM TOWERDIV - Trò chơi TowerDiv GNU C++11 Accepted 31 ms 2068 KB
274015 24/02/2020 14:12:55 a521LOGM THREESTR - Bộ ba string GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
273749 23/02/2020 19:36:27 a521LOGM GOLDS - GOLDS GNU C++11 Accepted 562 ms 10612 KB
272738 20/02/2020 14:30:47 a521LOGM SUM1902 - Tìm đoạn con GNU C++11 Accepted 250 ms 10256 KB
272627 20/02/2020 07:45:19 a521LOGM SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 234 ms 12060 KB
272441 19/02/2020 16:32:31 a521LOGM LQDDIV - Chia nhóm GNU C++11 Accepted 109 ms 2928 KB
271526 18/02/2020 07:22:03 a521LOGM MINPOW - Mũ Nhỏ Nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
271335 17/02/2020 19:11:38 a521LOGM Part10 - \"' GNU C++11 Accepted 15 ms 2492 KB
271050 17/02/2020 15:06:47 a521LOGM CHEER - Động viên đàn bò GNU C++11 Accepted 109 ms 2500 KB
271013 17/02/2020 14:48:41 a521LOGM LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 46 ms 2612 KB
270196 17/02/2020 09:26:11 a521LOGM DRAW1402E - Định và Uyên (bản dễ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2564 KB
269924 16/02/2020 21:23:21 a521LOGM Part10 - \"' Free Pascal Accepted 0 ms 2944 KB
268977 16/02/2020 19:50:25 a521LOGM Chess - Cờ cá ngựa GNU C++11 Accepted 15 ms 828 KB
268572 16/02/2020 19:34:38 a521LOGM Part02 - Nhân phẩm GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
268370 16/02/2020 15:20:56 a521LOGM Part08 - Sum troll p2 GNU C++11 Accepted 46 ms 2548 KB
268369 16/02/2020 15:18:58 a521LOGM Part08 - Sum troll p2 GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
268365 16/02/2020 15:09:55 a521LOGM TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
268364 16/02/2020 15:08:39 a521LOGM FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu GNU C++11 Accepted 0 ms 900 KB
268362 16/02/2020 14:57:12 a521LOGM FINDLOVE - Tìm Mật Khẩu GNU C++11 Accepted 15 ms 900 KB
268177 16/02/2020 07:06:02 a521LOGM K - Kid GNU C++11 Accepted 46 ms 808 KB
266895 12/02/2020 14:45:56 a521LOGM TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
266103 10/02/2020 14:20:34 a521LOGM SUMINV - Tổng nghịch đảo GNU C++11 Accepted 78 ms 1128 KB
265968 10/02/2020 08:59:07 a521LOGM MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 31 ms 2608 KB
265961 10/02/2020 08:29:48 a521LOGM RACING - Vòng đua F1 GNU C++11 Accepted 93 ms 4912 KB
265957 10/02/2020 07:59:55 a521LOGM YS - Yang Super GNU C++11 Accepted 78 ms 1908 KB
265956 10/02/2020 07:59:12 a521LOGM YS - Yang Super GNU C++11 Accepted 218 ms 1888 KB
265949 10/02/2020 07:48:16 a521LOGM NNCWD - CaiWinDao và 3 em gái (phần 3) GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
265946 10/02/2020 07:33:35 a521LOGM LNCor - Large Number GNU C++11 Accepted 93 ms 2576 KB
264911 08/02/2020 14:10:54 a521LOGM SEQ15 - Trò chơi trên dãy số GNU C++11 Accepted 718 ms 4172 KB
264904 08/02/2020 13:59:19 a521LOGM 1920W023 - Lớp học múa GNU C++11 Accepted 46 ms 2004 KB
264840 08/02/2020 08:58:12 a521LOGM Maxdif - Maxdif GNU C++11 Accepted 78 ms 2632 KB
264838 08/02/2020 08:57:10 a521LOGM Maxdif - Maxdif GNU C++11 Accepted 203 ms 3084 KB
264833 08/02/2020 08:47:34 a521LOGM CNTCOPRIME - CNTCOPRIME GNU C++11 Accepted 31 ms 1148 KB
264827 08/02/2020 08:22:15 a521LOGM ABC - Xâu ABC GNU C++11 Accepted 15 ms 1968 KB
264826 08/02/2020 08:18:06 a521LOGM MagicArr - Magic_Array GNU C++11 Accepted 78 ms 1908 KB
264824 08/02/2020 08:11:46 a521LOGM BCNN - BCNN GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
264823 08/02/2020 07:40:32 a521LOGM LI_XI - Bao lì xì GNU C++11 Accepted 109 ms 1908 KB
264822 08/02/2020 07:38:52 a521LOGM LI_XI - Bao lì xì GNU C++11 Accepted 109 ms 2680 KB
264545 07/02/2020 15:22:12 a521LOGM Specnum - Special_Number GNU C++11 Accepted 15 ms 844 KB
264543 07/02/2020 15:21:33 a521LOGM Specnum - Special_Number GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
264541 07/02/2020 15:14:23 a521LOGM Real_Value - Real_Value GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
262622 04/02/2020 15:27:40 a521LOGM Part09 - Bài cào GNU C++11 Accepted 15 ms 912 KB
260295 21/01/2020 07:47:09 a521LOGM 1920W011 - Chín ước GNU C++11 Accepted 31 ms 3444 KB
257372 11/01/2020 19:00:30 a521LOGM Hinhvuong - Hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
256020 09/01/2020 09:50:04 a521LOGM CAPTAIN - Thuyền trưởng GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
256005 09/01/2020 08:56:12 a521LOGM LISS - Dãy Con Siêu Tăng Dài Nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 2684 KB
256004 09/01/2020 08:47:33 a521LOGM WOOD - Xếp gỗ GNU C++11 Accepted 812 ms 2636 KB
255197 08/01/2020 08:47:27 a521LOGM 1920W021 - Ước chung lớn nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1824 KB
254313 06/01/2020 20:14:55 a521LOGM 1920W022 - Tổng nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 109 ms 4112 KB
253870 05/01/2020 20:16:07 a521LOGM DAYNGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
252576 03/01/2020 07:34:48 a521LOGM LSEQ - Dãy số nguyên liên tiếp GNU C++11 Accepted 578 ms 14868 KB
251008 29/12/2019 14:54:32 a521LOGM ARR08 - ARR08 GNU C++11 Accepted 15 ms 1904 KB
251004 29/12/2019 14:46:10 a521LOGM ARR07 - ARR07 GNU C++11 Accepted 15 ms 1900 KB
250356 27/12/2019 07:15:53 a521LOGM Part08 - Sum troll p2 GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
249336 24/12/2019 21:47:02 a521LOGM UNION14 - Cây Khung Khá Nhỏ GNU C++11 Accepted 15 ms 1948 KB
248929 24/12/2019 08:15:30 a521LOGM IT14 - Cây Phân Đoạn GNU C++11 Accepted 218 ms 5188 KB
248927 24/12/2019 08:03:44 a521LOGM DP14 - CaiWinDao và 3 em gái (phần 2) GNU C++11 Accepted 46 ms 1844 KB
248598 23/12/2019 10:49:37 a521LOGM CALCULATE - CALCULATE GNU C++11 Accepted 0 ms 1884 KB
248376 22/12/2019 16:50:41 a521LOGM KMP14 - So Khớp Xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
247866 21/12/2019 14:26:31 a521LOGM LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 852 KB
247816 21/12/2019 07:54:59 a521LOGM FWATER - Tưới nước đồng cỏ GNU C++11 Accepted 31 ms 3432 KB
246619 19/12/2019 08:47:22 a521LOGM ORANGE - Cam sành Hàm Yên GNU C++11 Accepted 62 ms 3652 KB
246615 19/12/2019 08:11:53 a521LOGM RECT02 - HÌNH CHỮ NHẬT LỚN NHẤT GNU C++11 Accepted 187 ms 15900 KB
245926 17/12/2019 08:05:26 a521LOGM 1920W013 - Hàng cây GNU C++11 Accepted 250 ms 3280 KB
245168 15/12/2019 14:56:39 a521LOGM SORT01 - Sắp xếp GNU C++11 Accepted 171 ms 5640 KB
243665 12/12/2019 20:54:13 a521LOGM 1920W012 - Số chữ số 0 GNU C++11 Accepted 15 ms 1860 KB
243658 12/12/2019 20:48:49 a521LOGM FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
238378 09/12/2019 15:31:21 a521LOGM SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 234 ms 9472 KB
237430 07/12/2019 20:15:39 a521LOGM Part06 - Hello World p2 GNU C++11 Accepted 0 ms 1128 KB
237120 07/12/2019 07:28:33 a521LOGM ETABLE - Bảng điện tử GNU C++11 Accepted 15 ms 2584 KB
236944 06/12/2019 18:43:46 a521LOGM 821E - Okabe and El Psy Kongroo GNU C++11 Accepted 296 ms 1892 KB
236932 06/12/2019 18:27:19 a521LOGM ONE4EVER - Forever Alone Person GNU C++11 Accepted 15 ms 2588 KB
235174 04/12/2019 15:34:46 a521LOGM TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 31 ms 896 KB
235081 04/12/2019 08:32:58 a521LOGM NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++11 Accepted 1015 ms 49960 KB
235080 04/12/2019 08:32:18 a521LOGM NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++11 Accepted 1015 ms 49956 KB
234869 03/12/2019 19:30:43 a521LOGM DHLOCO - Nhảy lò cò GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
233628 02/12/2019 08:08:16 a521LOGM IOIBIN - Các thùng nước GNU C++11 Accepted 109 ms 2652 KB
232201 30/11/2019 20:33:09 a521LOGM THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
232185 30/11/2019 20:24:06 a521LOGM PSTG - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
232179 30/11/2019 20:22:20 a521LOGM PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
232169 30/11/2019 20:15:08 a521LOGM SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
232168 30/11/2019 20:13:17 a521LOGM PILOT - Phi công GNU C++11 Accepted 78 ms 2572 KB
232163 30/11/2019 20:09:39 a521LOGM CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) GNU C++11 Accepted 15 ms 916 KB
232161 30/11/2019 20:07:09 a521LOGM TAMGIAC - Tam giác cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
232160 30/11/2019 20:05:19 a521LOGM FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
232143 30/11/2019 19:24:13 a521LOGM Part05 - Bow of love GNU C++11 Accepted 15 ms 1148 KB
229375 28/11/2019 11:10:40 a521LOGM MINIMUM - GIÁ TRỊ NHỎ NHẤT GNU C++11 Accepted 953 ms 14316 KB
228187 27/11/2019 11:09:26 a521LOGM FIBGCD - FIBGCD GNU C++11 Accepted 468 ms 2548 KB
228160 27/11/2019 10:57:57 a521LOGM ADDS - ADDS GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
228147 27/11/2019 10:44:13 a521LOGM Part05 - Bow of love GNU C++11 Accepted 93 ms 1144 KB
226070 26/11/2019 07:09:28 a521LOGM Part04 - Sum troll GNU C++11 Accepted 31 ms 2560 KB
225232 25/11/2019 08:10:19 a521LOGM XXX - XXX GNU C++11 Accepted 78 ms 2976 KB
225219 25/11/2019 08:02:30 a521LOGM NKCITY - Xây dựng thành phố GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
225214 25/11/2019 07:59:11 a521LOGM MST - Cây khung nhỏ nhất (HEAP) GNU C++11 Accepted 31 ms 2560 KB
225196 25/11/2019 06:52:48 a521LOGM FIBOS - Tổng Fibonaci GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
224688 24/11/2019 16:55:43 a521LOGM 852B - Neural Network country GNU C++11 Accepted 656 ms 23144 KB
224653 24/11/2019 16:15:09 a521LOGM DEQ01 - DEQ01 GNU C++11 Accepted 62 ms 1960 KB
224161 23/11/2019 20:13:59 a521LOGM WTREE - Tưới cây GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
224131 23/11/2019 19:50:28 a521LOGM XAUKG - Xâu không giảm GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
224122 23/11/2019 19:40:39 a521LOGM BLACKJUMP - Trò chơi blackjump GNU C++11 Accepted 46 ms 1908 KB
221540 22/11/2019 08:49:17 a521LOGM BALL - BALL GNU C++11 Accepted 234 ms 4668 KB
221527 22/11/2019 07:52:28 a521LOGM RGB - RGB Coloring GNU C++11 Accepted 437 ms 4168 KB
219957 20/11/2019 19:08:46 a521LOGM NP01 - NP01 GNU C++11 Accepted 31 ms 1832 KB
219629 19/11/2019 20:58:23 a521LOGM NLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
219103 19/11/2019 07:58:00 a521LOGM LPREFIX - Xâu tiền tố dài nhất GNU C++11 Accepted 796 ms 25868 KB
218150 17/11/2019 15:11:41 a521LOGM SUBSTR01 - Xâu con GNU C++11 Accepted 46 ms 1940 KB
216411 15/11/2019 08:44:25 a521LOGM HOPMAT2 - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 93 ms 2480 KB
216398 15/11/2019 08:22:51 a521LOGM HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 93 ms 2600 KB
216369 15/11/2019 07:40:07 a521LOGM PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 1453 ms 11596 KB
211804 12/11/2019 10:17:19 a521LOGM MAMA - Ma cũ ma mới GNU C++11 Accepted 218 ms 5604 KB
211790 12/11/2019 09:56:51 a521LOGM LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
211789 12/11/2019 09:55:32 a521LOGM LIS - Dãy con tăng dài nhất (bản khó) GNU C++11 Accepted 46 ms 1828 KB
209517 08/11/2019 21:38:47 a521LOGM TABLE - Bảng số GNU C++11 Accepted 15 ms 1972 KB
209467 08/11/2019 21:07:25 a521LOGM DAY_SO - Dãy số GNU C++11 Accepted 46 ms 2500 KB
209156 08/11/2019 19:07:08 a521LOGM Part03 - Physic GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
209155 08/11/2019 19:05:52 a521LOGM Part03 - Physic GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
208844 08/11/2019 08:29:10 a521LOGM CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật GNU C++11 Accepted 15 ms 1104 KB
203552 31/10/2019 18:52:22 a521LOGM HOIVAN - Số hồi văn GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
203266 31/10/2019 08:35:00 a521LOGM LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++11 Accepted 31 ms 2528 KB
201939 29/10/2019 18:37:48 a521LOGM nCr - nCr GNU C++11 Accepted 562 ms 3480 KB
201578 29/10/2019 08:36:08 a521LOGM FACTOR2 - FACTOR GNU C++11 Accepted 703 ms 21364 KB
201575 29/10/2019 08:30:20 a521LOGM FACTOR2 - FACTOR GNU C++11 Accepted 1000 ms 1908 KB
200580 27/10/2019 18:57:15 a521LOGM Part01 - Hello World Python 2 Accepted 46 ms 5000 KB
200579 27/10/2019 18:56:51 a521LOGM Part01 - Hello World Python 3 Accepted 62 ms 6824 KB
200575 27/10/2019 18:55:08 a521LOGM C04_01 - Số chẵn Python 3 Accepted 62 ms 5704 KB
200482 27/10/2019 17:49:32 a521LOGM C05_01 - In n số tự nhiên Python 3 Accepted 468 ms 7100 KB
200448 27/10/2019 17:31:04 a521LOGM C05_01 - In n số tự nhiên GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
200445 27/10/2019 17:28:56 a521LOGM C05_01 - In n số tự nhiên Java 8 Accepted 859 ms 27380 KB
200439 27/10/2019 17:20:38 a521LOGM C04_01 - Số chẵn Java 8 Accepted 187 ms 16664 KB
200431 27/10/2019 17:14:22 a521LOGM TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 218 ms 16460 KB
200429 27/10/2019 17:12:51 a521LOGM TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 46 ms 5956 KB
200425 27/10/2019 17:10:26 a521LOGM TONG - Tổng A + B Python 3 Accepted 78 ms 5704 KB
199651 26/10/2019 15:16:45 a521LOGM DANCE - Lớp học nhảy GNU C++11 Accepted 31 ms 2848 KB
199350 26/10/2019 08:36:04 a521LOGM FIRS - Hàng cây GNU C++11 Accepted 78 ms 2576 KB
197740 24/10/2019 18:45:16 a521LOGM Part02 - Nhân phẩm GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
196452 23/10/2019 21:45:36 a521LOGM SUMPOW - SUMPOW GNU C++11 Accepted 15 ms 1100 KB
196354 23/10/2019 20:28:51 a521LOGM PHANSO - Phân số có giá trị nguyên (HSG17) GNU C++11 Accepted 421 ms 1848 KB
194024 20/10/2019 17:27:26 a521LOGM Part01 - Hello World Free Pascal Accepted 15 ms 1064 KB
194018 20/10/2019 17:25:53 a521LOGM Part01 - Hello World Java 8 Accepted 187 ms 16412 KB
194016 20/10/2019 17:24:56 a521LOGM Part01 - Hello World Python 3 Accepted 62 ms 5548 KB
194012 20/10/2019 17:23:58 a521LOGM QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 328 ms 4640 KB
194006 20/10/2019 17:21:37 a521LOGM QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 359 ms 4640 KB
194004 20/10/2019 17:20:52 a521LOGM QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 500 ms 4624 KB
194003 20/10/2019 17:19:51 a521LOGM QMAXC - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 609 ms 4624 KB
193997 20/10/2019 16:32:41 a521LOGM Part01 - Hello World GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
193463 19/10/2019 07:39:45 a521LOGM NKLINEUP - Xếp hàng GNU C++11 Accepted 734 ms 5032 KB
193216 18/10/2019 20:25:30 a521LOGM MINQUERY - Số nhỏ nhất trong dãy GNU C++11 Accepted 531 ms 6704 KB
192769 18/10/2019 08:47:13 a521LOGM QMAX - Giá trị lớn nhất GNU C++11 Accepted 453 ms 3988 KB
192110 17/10/2019 08:12:14 a521LOGM NENXAU - Nén xâu GNU C++11 Accepted 15 ms 1972 KB
190575 14/10/2019 07:46:00 a521LOGM 166E - Tứ diện GNU C++11 Accepted 234 ms 1892 KB
190574 14/10/2019 07:42:55 a521LOGM 166E - Tứ diện GNU C++11 Accepted 250 ms 76200 KB
190570 14/10/2019 07:25:13 a521LOGM SODB - Số đặc biệt GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
190218 13/10/2019 15:18:20 a521LOGM LOTTERY - Xổ số GNU C++11 Accepted 125 ms 4116 KB
189701 12/10/2019 17:48:54 a521LOGM SQUARECNT - Đếm hình vuông GNU C++11 Accepted 15 ms 1944 KB
189636 12/10/2019 13:02:29 a521LOGM LATGACH - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2928 KB
189634 12/10/2019 13:00:45 a521LOGM LATGACH - Lát gạch GNU C++11 Accepted 15 ms 2888 KB
189633 12/10/2019 12:55:21 a521LOGM STONES - Xếp đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
189392 11/10/2019 21:28:46 a521LOGM BROAD - CON ĐƯỜNG SẮC MÀU (CT14C) GNU C++11 Accepted 234 ms 1768 KB
188808 11/10/2019 08:48:38 a521LOGM FIRS - Hàng cây Free Pascal Accepted 31 ms 2868 KB
188363 10/10/2019 11:13:13 a521LOGM SEQSTR - Dãy xâu GNU C++11 Accepted 78 ms 2588 KB
188254 10/10/2019 08:28:38 a521LOGM PACKING - Đóng gói GNU C++11 Accepted 15 ms 1128 KB
188245 10/10/2019 08:14:40 a521LOGM LIQ - Dãy con tăng dài nhất ( bản dễ ) GNU C++11 Accepted 15 ms 2516 KB
186627 06/10/2019 18:28:46 a521LOGM DONUOC - Đo Nước GNU C++11 Accepted 15 ms 1076 KB
186522 06/10/2019 15:29:21 a521LOGM ELEMENT - Phần tử tốt trong dãy GNU C++11 Accepted 93 ms 2104 KB
186209 05/10/2019 18:05:22 a521LOGM CAPACITY - NĂNG LỰC (CT14B) GNU C++11 Accepted 250 ms 6480 KB
186028 05/10/2019 10:32:25 a521LOGM BANHANG - Bán hàng GNU C++11 Accepted 312 ms 4096 KB
185429 04/10/2019 08:35:50 a521LOGM LASCALE - Quả cân GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
185428 04/10/2019 08:34:41 a521LOGM BINARY - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 0 ms 1088 KB
185427 04/10/2019 08:32:47 a521LOGM BINARY - Xâu nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 992 KB
184954 03/10/2019 10:53:05 a521LOGM TIMSO18 - Tìm số (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1120 KB
184810 02/10/2019 21:43:42 a521LOGM KYNIEM - Kỷ niệm ngày thi (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1096 KB
184809 02/10/2019 21:42:00 a521LOGM BANHANG - Bán hàng GNU C++11 Accepted 296 ms 4096 KB
184802 02/10/2019 21:22:18 a521LOGM modulo - Chia lấy dư (CT14A) GNU C++11 Accepted 46 ms 2584 KB
184327 02/10/2019 08:33:43 a521LOGM KYNIEM - Kỷ niệm ngày thi (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1020 KB
183578 01/10/2019 08:43:54 a521LOGM THUONG - Tìm phần thưởng (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1072 KB
183572 01/10/2019 08:19:44 a521LOGM NUMSPLIT - Sinh số GNU C++11 Accepted 15 ms 2512 KB
183561 01/10/2019 06:57:12 a521LOGM SX - Sắp xếp dãy số (LQD17) GNU C++11 Accepted 0 ms 812 KB
181652 27/09/2019 19:15:23 a521LOGM CATBIA - Cắt bìa (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
181628 27/09/2019 18:18:00 a521LOGM DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
181626 27/09/2019 18:17:32 a521LOGM DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 0 ms 1064 KB
181625 27/09/2019 18:15:59 a521LOGM DEMKYTU - Đếm ký tự (HSG9 19) GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
181406 27/09/2019 07:35:24 a521LOGM CATXAU - Cắt xâu (LQD18) GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
179371 24/09/2019 06:40:01 a521LOGM FOOTBALL - Lịch thi đấu bóng đá GNU C++11 Accepted 15 ms 1868 KB
178564 22/09/2019 14:15:01 a521LOGM DELIVER - DELIVER GNU C++11 Accepted 125 ms 6360 KB
178352 21/09/2019 18:43:23 a521LOGM TALENT - Trung tâm bồi dưỡng tài năng GNU C++11 Accepted 468 ms 5588 KB
178235 21/09/2019 13:37:55 a521LOGM BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 375 ms 7712 KB
178234 21/09/2019 13:36:37 a521LOGM BBFS - BFS cơ bản GNU C++11 Accepted 375 ms 7724 KB
177625 20/09/2019 19:51:54 a521LOGM SEQ13 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 359 ms 8548 KB
177590 20/09/2019 19:31:07 a521LOGM SISTERS - CaiWinDao và 3 em gái GNU C++11 Accepted 62 ms 1852 KB
177167 19/09/2019 18:59:26 a521LOGM GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++11 Accepted 203 ms 22960 KB
177142 19/09/2019 18:47:32 a521LOGM NUMDIV2 - Số ước số (Bản khó) GNU C++11 Accepted 984 ms 50104 KB
177127 19/09/2019 18:40:54 a521LOGM SUBMAT - Tính tổng trên hình chữ nhật con GNU C++11 Accepted 750 ms 9712 KB
176765 19/09/2019 08:30:19 a521LOGM NUMERALS - Số học GNU C++11 Accepted 31 ms 1824 KB
175411 17/09/2019 07:58:48 a521LOGM SortSEQ - Sắp xếp dãy số GNU C++11 Accepted 15 ms 1088 KB
175405 17/09/2019 07:22:24 a521LOGM ROIRAC - Rời rạc hóa GNU C++11 Accepted 109 ms 2576 KB
174853 16/09/2019 07:24:42 a521LOGM BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 171 ms 8088 KB
174587 15/09/2019 14:56:39 a521LOGM RAISOI - Trò chơi rải sỏi GNU C++11 Accepted 15 ms 2616 KB
173445 12/09/2019 19:03:30 a521LOGM PIGGY - Heo Đất GNU C++11 Accepted 546 ms 30088 KB
173436 12/09/2019 18:59:45 a521LOGM SUMDIV - Tổng ước số GNU C++11 Accepted 1109 ms 49876 KB
173422 12/09/2019 18:50:54 a521LOGM B11 - Tên đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 2504 KB
173247 12/09/2019 09:27:00 a521LOGM MAXDIV - Con13D GNU C++11 Accepted 203 ms 9652 KB
173219 12/09/2019 08:11:02 a521LOGM HOUSING - Mua Nhà GNU C++11 Accepted 46 ms 1864 KB
172125 10/09/2019 08:13:42 a521LOGM PIGBANK - Heo đất GNU C++11 Accepted 328 ms 5024 KB
172122 10/09/2019 08:08:33 a521LOGM SOCP - Số chính phương GNU C++11 Accepted 46 ms 1068 KB
172121 10/09/2019 08:02:26 a521LOGM LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
172113 10/09/2019 07:45:15 a521LOGM PAIRS - Tổng cặp GNU C++11 Accepted 125 ms 2620 KB
172108 10/09/2019 07:16:33 a521LOGM SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng GNU C++11 Accepted 859 ms 15880 KB
172104 10/09/2019 06:56:04 a521LOGM LINE - Con13C GNU C++11 Accepted 640 ms 3300 KB
171360 09/09/2019 07:28:58 a521LOGM BEAUNAME - Tên đẹp GNU C++11 Accepted 15 ms 2540 KB
171175 08/09/2019 20:30:41 a521LOGM LN - Con13A GNU C++11 Accepted 15 ms 2004 KB
169135 08/09/2019 20:07:50 a521LOGM SAMEMAT - Con13B GNU C++11 Accepted 328 ms 17292 KB
167222 07/09/2019 07:37:41 a521LOGM NUMDIV - Số ước số GNU C++11 Accepted 468 ms 41016 KB
166712 04/09/2019 20:20:14 a521LOGM TASKGAME - Nhiệm vụ trò chơi GNU C++11 Accepted 15 ms 1864 KB
166700 04/09/2019 19:58:01 a521LOGM JPAIR - JPAIR GNU C++11 Accepted 62 ms 1832 KB
166699 04/09/2019 19:57:46 a521LOGM JPAIR - JPAIR GNU C++11 Accepted 78 ms 1860 KB
166675 04/09/2019 14:32:37 a521LOGM COIN34 - COIN34 GNU C++11 Accepted 31 ms 2460 KB
166528 03/09/2019 14:19:51 a521LOGM Tower - Tower 3-coloring GNU C++11 Accepted 15 ms 1036 KB
165761 31/08/2019 07:13:49 a521LOGM CSEQ - CSEQ GNU C++11 Accepted 296 ms 7976 KB
165072 29/08/2019 15:19:54 a521LOGM CNTPEAKS - CNTPEAKS GNU C++11 Accepted 187 ms 4748 KB
165071 29/08/2019 15:19:03 a521LOGM CNTPEAKS - CNTPEAKS GNU C++11 Accepted 187 ms 4608 KB
163894 27/08/2019 08:11:10 a521LOGM LUCKY - Phần quà may mắn GNU C++11 Accepted 281 ms 3288 KB
163511 26/08/2019 15:00:41 a521LOGM BUYCAN - Mua kẹo GNU C++11 Accepted 31 ms 1592 KB
163510 26/08/2019 15:00:18 a521LOGM BUYCAN - Mua kẹo GNU C++11 Accepted 46 ms 1592 KB
163509 26/08/2019 14:59:32 a521LOGM BUYCAN - Mua kẹo GNU C++11 Accepted 31 ms 1592 KB
163508 26/08/2019 14:57:22 a521LOGM BUYCAN - Mua kẹo GNU C++11 Accepted 109 ms 2504 KB
163507 26/08/2019 14:55:55 a521LOGM BUYCAN - Mua kẹo GNU C++11 Accepted 140 ms 2556 KB
163506 26/08/2019 14:52:49 a521LOGM BUYCAN - Mua kẹo GNU C++11 Accepted 109 ms 1868 KB
160882 24/08/2019 10:31:23 a521LOGM GIRLNUM - Girl Numbers GNU C++11 Accepted 218 ms 22468 KB
160870 24/08/2019 09:40:05 a521LOGM Tower - Tower 3-coloring GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
160855 24/08/2019 07:21:50 a521LOGM EZCOUNT - Đếm số bit (bản dễ dễ tí) GNU C++11 Accepted 15 ms 1056 KB
160070 22/08/2019 18:45:18 a521LOGM ROBOT12 - Robot di chuyển GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
159843 22/08/2019 14:45:29 a521LOGM MAXREM - Modulo lớn nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 2424 KB
159841 22/08/2019 14:34:15 a521LOGM COPRIME - Dãy nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 1015 ms 50092 KB
159100 20/08/2019 19:00:44 a521LOGM PSTG1 - pretest PSTG GNU C++11 Accepted 1359 ms 1888 KB
159099 20/08/2019 18:59:19 a521LOGM PSTG_LQD - Phân số tối giản GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
158059 19/08/2019 14:11:50 a521LOGM LATGACH4. - Lát gạch 4 GNU C++11 Accepted 62 ms 2508 KB
156919 17/08/2019 09:32:41 a521LOGM BANGSO - Băng số GNU C++11 Accepted 31 ms 2596 KB
156912 17/08/2019 08:40:09 a521LOGM HOPMAT - Sắp xếp cuộc họp GNU C++11 Accepted 31 ms 2604 KB
154615 14/08/2019 15:04:24 a521LOGM DHEXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 187 ms 3092 KB
154606 14/08/2019 14:54:31 a521LOGM xaumin - Xâu Min GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
154588 14/08/2019 14:33:24 a521LOGM LT - Lũy Thừa (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
154498 14/08/2019 09:00:38 a521LOGM TPN - Tổng phần nguyên GNU C++11 Accepted 15 ms 1052 KB
153943 13/08/2019 14:25:04 a521LOGM BDFS - Đếm số thành phần liên thông GNU C++11 Accepted 890 ms 2644 KB
153870 13/08/2019 08:10:52 a521LOGM C2SNT - Chia 2 số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 996 KB
153868 13/08/2019 07:13:41 a521LOGM LEM3 - TRIP GNU C++11 Accepted 62 ms 2160 KB
153467 12/08/2019 14:58:54 a521LOGM DANCE01 - Khiêu vũ 01 GNU C++11 Accepted 156 ms 3100 KB
153385 12/08/2019 06:48:08 a521LOGM BOSOTG - Bộ số tam giác GNU C++11 Accepted 703 ms 2580 KB
153140 10/08/2019 18:59:08 a521LOGM TAMHOP - Bộ tam hợp GNU C++11 Accepted 906 ms 2600 KB
153036 10/08/2019 14:32:08 a521LOGM CountTRI - Đếm Tam giác GNU C++11 Accepted 281 ms 2552 KB
152948 10/08/2019 07:34:48 a521LOGM KTHNUM - Số thập phân thứ k GNU C++11 Accepted 984 ms 2472 KB
151601 07/08/2019 14:54:53 a521LOGM FUTURE - Số tương lai GNU C++11 Accepted 3687 ms 1476 KB
151592 07/08/2019 14:39:08 a521LOGM TONG - Tổng A + B Python 2 Accepted 46 ms 6028 KB
151485 07/08/2019 08:39:54 a521LOGM DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 1046 ms 1640 KB
151484 07/08/2019 08:39:36 a521LOGM DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 46 ms 1576 KB
151468 07/08/2019 08:27:46 a521LOGM DDB - Bertrand's Postulate GNU C++11 Accepted 765 ms 11344 KB
151143 06/08/2019 15:17:19 a521LOGM HOUSES - Bán nhà GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
151036 06/08/2019 07:10:18 a521LOGM QBMAX - Đường đi có tổng lớn nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1828 KB
150627 05/08/2019 15:11:00 a521LOGM CSTC - Chữ số tận cùng. GNU C++11 Accepted 15 ms 988 KB
150331 04/08/2019 17:25:36 a521LOGM NTCN - Nguyên tố cùng nhau GNU C++11 Accepted 265 ms 1824 KB
150325 04/08/2019 16:48:17 a521LOGM FUTURE - Số tương lai GNU C++11 Accepted 3406 ms 1832 KB
150069 03/08/2019 15:21:26 a521LOGM EZSPLIT - Mua Nhà Lần Nữa GNU C++11 Accepted 46 ms 1832 KB
150029 03/08/2019 07:02:18 a521LOGM MEANARR - Dãy trung bình cộng Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
149934 02/08/2019 15:25:41 a521LOGM CBH - Đưa thừa số ra ngoài dấu căn. GNU C++11 Accepted 296 ms 1864 KB
149504 01/08/2019 18:36:30 a521LOGM DIVIMAX - Ước số nhiều nhất GNU C++11 Accepted 140 ms 2528 KB
149359 01/08/2019 17:56:22 a521LOGM ACM01 - ACM GNU C++11 Accepted 1609 ms 15016 KB
148711 31/07/2019 14:48:21 a521LOGM MCD - Ước chung đặc biệt GNU C++11 Accepted 15 ms 1528 KB
148562 31/07/2019 08:09:24 a521LOGM PASSWORD2 - Tìm mật khẩu Free Pascal Accepted 31 ms 2732 KB
148554 31/07/2019 07:00:04 a521LOGM DAYNGOAC - Dãy ngoặc GNU C++11 Accepted 671 ms 2452 KB
148227 30/07/2019 17:34:27 a521LOGM CHOIBI - Chơi Bi GNU C++11 Accepted 62 ms 2496 KB
147589 29/07/2019 07:47:18 a521LOGM SEQ13 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 328 ms 8564 KB
147586 29/07/2019 07:42:10 a521LOGM FNUMBER - Số Gần Nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
147582 29/07/2019 06:47:31 a521LOGM THT1412 - PHẦN THƯỞNG. GNU C++11 Accepted 15 ms 2520 KB
147253 28/07/2019 14:14:10 a521LOGM DIVABLE1 - Bội Của 9 Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
146304 26/07/2019 15:07:14 a521LOGM WORDCNT - Word Counting GNU C++11 Accepted 0 ms 1844 KB
146287 26/07/2019 14:29:47 a521LOGM COST - Chi phí GNU C++11 Accepted 31 ms 1836 KB
146286 26/07/2019 14:29:26 a521LOGM SUBSEQ01 - Dãy con GNU C++11 Accepted 250 ms 9608 KB
146164 26/07/2019 08:25:43 a521LOGM GAME02 - Game bắn bĩa Free Pascal Accepted 250 ms 5604 KB
145844 25/07/2019 17:25:15 a521LOGM NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++11 Accepted 312 ms 22168 KB
145708 25/07/2019 14:44:50 a521LOGM MYSTERY - Số huyền bí GNU C++11 Accepted 15 ms 2196 KB
144996 24/07/2019 15:07:42 a521LOGM LUTH - Lũy thừa GNU C++11 Accepted 15 ms 884 KB
144796 24/07/2019 09:45:02 a521LOGM STABLE - Ổn định Free Pascal Accepted 31 ms 2964 KB
144683 24/07/2019 08:33:45 a521LOGM FINDNUM - Tìm số Free Pascal Accepted 15 ms 880 KB
144212 23/07/2019 19:02:14 a521LOGM LOCK - Khóa số GNU C++ Accepted 93 ms 2488 KB
144018 23/07/2019 18:12:17 a521LOGM DONGGAO - Đong gạo GNU C++ Accepted 15 ms 1056 KB
143743 23/07/2019 14:58:35 a521LOGM COMPUTER - Ráp máy tính GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
143030 23/07/2019 07:53:00 a521LOGM HOUSING - Mua Nhà GNU C++11 Accepted 46 ms 1860 KB
143024 23/07/2019 07:39:24 a521LOGM CBUYING - Mua chocolate Free Pascal Accepted 218 ms 4252 KB
142274 22/07/2019 15:10:26 a521LOGM SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 31 ms 2496 KB
142271 22/07/2019 15:00:37 a521LOGM SEQ07 - Dãy số (OLPCĐ 2014) GNU C++11 Accepted 46 ms 2504 KB
141938 22/07/2019 07:28:02 a521LOGM CONAN - ĐỘ TƯƠNG ĐỒNG CHUỖI. Free Pascal Accepted 343 ms 2980 KB
141690 21/07/2019 16:21:48 a521LOGM CHANGE - Đổi tiền GNU C++11 Accepted 15 ms 1008 KB
140964 19/07/2019 14:15:22 a521LOGM BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
140963 19/07/2019 14:14:55 a521LOGM COVER - Đoạn được phủ dài nhất Free Pascal Accepted 31 ms 2804 KB
140958 19/07/2019 14:12:10 a521LOGM HOHANG - Xâu họ hàng (hard edition) GNU C++11 Accepted 46 ms 2636 KB
140284 18/07/2019 17:52:16 a521LOGM ATGX - ATGX - ADN GNU C++11 Accepted 15 ms 1700 KB
140151 18/07/2019 14:35:33 a521LOGM MUAXANG - MUA XĂNG GNU C++11 Accepted 15 ms 1924 KB
140137 18/07/2019 14:20:14 a521LOGM BAOLIXI - BAO LÌ XÌ. GNU C++11 Accepted 187 ms 3312 KB
139959 18/07/2019 07:44:49 a521LOGM SEQ04 - Tổng nhỏ hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 31 ms 1936 KB
139636 17/07/2019 14:48:33 a521LOGM CIRCLE - Vòng tròn số nguyên tố GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
139629 17/07/2019 14:10:15 a521LOGM SEQ05 - Tổng lớn hơn hoặc bằng S GNU C++11 Accepted 46 ms 1904 KB
139538 17/07/2019 08:26:38 a521LOGM SUBSEQ20 - Dãy con GNU C++11 Accepted 46 ms 1864 KB
139188 16/07/2019 18:39:24 a521LOGM TONGAB - Tổng a và b GNU C++11 Accepted 15 ms 1092 KB
139088 16/07/2019 17:27:08 a521LOGM SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 31 ms 2500 KB
138980 16/07/2019 14:31:49 a521LOGM MEMOME. - Memorise Me! GNU C++11 Accepted 328 ms 2728 KB
138976 16/07/2019 14:24:14 a521LOGM MEZ. - EZZI. GNU C++11 Accepted 15 ms 1896 KB
138975 16/07/2019 14:23:14 a521LOGM SOAO. - SỐNG ẢO. GNU C++11 Accepted 15 ms 1932 KB
138857 16/07/2019 07:49:01 a521LOGM SUBSTR - Xâu con GNU C++11 Accepted 359 ms 8424 KB
138856 16/07/2019 07:27:38 a521LOGM ARMY - DUYỆT BINH. GNU C++11 Accepted 31 ms 2624 KB
138854 16/07/2019 07:20:07 a521LOGM CHASTR - Biến đổi xâu Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
138590 15/07/2019 14:47:02 a521LOGM UPDATEARR - CẬP NHẬT MẢNG. GNU C++11 Accepted 125 ms 2696 KB
138585 15/07/2019 14:31:11 a521LOGM DGACH. - ĐẶT GẠCH. GNU C++11 Accepted 15 ms 1108 KB
138457 15/07/2019 08:19:13 a521LOGM XCHO - XẾP CHỖ NGỒI. GNU C++11 Accepted 281 ms 1932 KB
138437 15/07/2019 07:45:31 a521LOGM CODENEW - Mã mới GNU C++11 Accepted 46 ms 2608 KB
138429 15/07/2019 06:57:20 a521LOGM SINHHV - Sinh các hoán vị GNU C++11 Accepted 109 ms 1900 KB
138263 14/07/2019 14:54:12 a521LOGM GROUP - Phân nhóm GNU C++11 Accepted 578 ms 10432 KB
138252 14/07/2019 14:38:01 a521LOGM REVERS - Dãy số thuận nghịch GNU C++11 Accepted 0 ms 1944 KB
138044 13/07/2019 14:38:52 a521LOGM SINHNP - Sinh dãy nhị phân GNU C++11 Accepted 15 ms 2576 KB
137962 13/07/2019 08:21:10 a521LOGM COVER - Đoạn được phủ dài nhất Free Pascal Accepted 328 ms 2844 KB
137957 13/07/2019 07:59:03 a521LOGM VSTEPS - Bậc thang Free Pascal Accepted 31 ms 3028 KB
137954 13/07/2019 07:39:39 a521LOGM LINEGAME - Trò chơi với băng số - VOI09 Free Pascal Accepted 234 ms 3016 KB
137952 13/07/2019 07:06:21 a521LOGM NKGUARD - Bảo vệ nông trang Free Pascal Accepted 156 ms 5672 KB
136930 12/07/2019 14:57:41 a521LOGM DOLL - Búp bê GNU C++11 Accepted 187 ms 2956 KB
136836 12/07/2019 08:31:08 a521LOGM XKT - Cắt xâu kí tự (HSG17) GNU C++11 Accepted 15 ms 1044 KB
136813 12/07/2019 07:31:22 a521LOGM MAXARR1 - Help Conan 12! GNU C++11 Accepted 421 ms 2604 KB
136809 12/07/2019 07:23:20 a521LOGM PRIMESPAIR - Số nguyên tố cặp Free Pascal Accepted 125 ms 3368 KB
136728 11/07/2019 18:24:32 a521LOGM XDX - Xâu đối xứng GNU C++11 Accepted 15 ms 1016 KB
136674 11/07/2019 17:57:00 a521LOGM xaumin - Xâu Min GNU C++11 Accepted 15 ms 1032 KB
136599 11/07/2019 14:54:43 a521LOGM NKCABLE - Nối mạng GNU C++11 Accepted 15 ms 1844 KB
136597 11/07/2019 14:49:54 a521LOGM NKCABLE - Nối mạng Free Pascal Accepted 15 ms 2700 KB
136443 11/07/2019 07:39:38 a521LOGM FILL - Điền vào chỗ trống Free Pascal Accepted 15 ms 1016 KB
136108 10/07/2019 14:49:11 a521LOGM PTS - Phân tích số GNU C++11 Accepted 171 ms 1884 KB
136078 10/07/2019 08:25:21 a521LOGM C11 - Mã số GNU C++11 Accepted 171 ms 3148 KB
135883 09/07/2019 18:59:29 a521LOGM DL6174 - Định lý 6174 GNU C++11 Accepted 15 ms 808 KB
135786 09/07/2019 15:12:14 a521LOGM DOISO - Đổi số GNU C++11 Accepted 46 ms 2536 KB
135765 09/07/2019 14:16:58 a521LOGM FINALZERO - Chữ số 0 tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
135710 09/07/2019 08:05:51 a521LOGM DHEXP - Biểu thức GNU C++11 Accepted 187 ms 3096 KB
135413 08/07/2019 15:00:58 a521LOGM SEQ01 - Dãy con Free Pascal Accepted 109 ms 9280 KB
135411 08/07/2019 14:56:35 a521LOGM NOIXICH - Nối xích GNU C++11 Accepted 140 ms 4024 KB
135410 08/07/2019 14:55:54 a521LOGM NOIXICH - Nối xích GNU C++11 Accepted 109 ms 4028 KB
135405 08/07/2019 14:41:08 a521LOGM BUYCAN - Mua kẹo GNU C++11 Accepted 109 ms 2432 KB
135401 08/07/2019 14:26:18 a521LOGM CNTPAIR - Đếm cặp GNU C++11 Accepted 296 ms 8412 KB
135376 08/07/2019 07:50:14 a521LOGM SEQ01 - Dãy con Free Pascal Accepted 109 ms 2728 KB
135374 08/07/2019 07:21:21 a521LOGM LPDSTR - Xâu LPD GNU C++11 Accepted 484 ms 176616 KB
135373 08/07/2019 07:20:29 a521LOGM FIBOMUL - Dãy fibo nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 2560 KB
135252 07/07/2019 16:16:27 a521LOGM DEMSO - Đếm số GNU C++11 Accepted 375 ms 70388 KB
135081 06/07/2019 18:22:30 a521LOGM ARR15 - ARR15 GNU C++11 Accepted 671 ms 3308 KB
135078 06/07/2019 17:43:14 a521LOGM MOVE - Dịch chuyển GNU C++11 Accepted 218 ms 1940 KB
135051 06/07/2019 14:20:12 a521LOGM PALIN - Đối xứng GNU C++11 Accepted 31 ms 1880 KB
135050 06/07/2019 14:06:03 a521LOGM FROG - Chú ếch GNU C++11 Accepted 15 ms 1080 KB
134854 05/07/2019 15:02:48 a521LOGM BUYGIFTS - Mua quà GNU C++11 Accepted 78 ms 2520 KB
134850 05/07/2019 14:53:07 a521LOGM OPERATOR - Chèn phép toán GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
134838 05/07/2019 14:09:45 a521LOGM HATNHAN - Xâu hạt nhân GNU C++11 Accepted 15 ms 2556 KB
134446 04/07/2019 14:56:02 a521LOGM FACTOR - FACTOR GNU C++11 Accepted 953 ms 1860 KB
134011 03/07/2019 15:10:23 a521LOGM LINGVO - Đọc tiếng Pháp GNU C++11 Accepted 15 ms 1940 KB
133930 03/07/2019 08:18:56 a521LOGM XAUHH - Xâu họ hàng GNU C++11 Accepted 15 ms 1852 KB
133928 03/07/2019 08:14:51 a521LOGM XAUHH - Xâu họ hàng Free Pascal Accepted 15 ms 2804 KB
133718 02/07/2019 18:58:17 a521LOGM PRACTICE - Luyện tập Free Pascal Accepted 125 ms 4280 KB
133654 02/07/2019 18:25:30 a521LOGM singstr - Xâu duy nhất GNU C++11 Accepted 406 ms 19744 KB
133632 02/07/2019 18:05:05 a521LOGM singstr - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 640 ms 23724 KB
133565 02/07/2019 14:56:51 a521LOGM SNTMIN - Số nguyên tố nhỏ nhất GNU C++11 Accepted 15 ms 1068 KB
133505 02/07/2019 08:50:09 a521LOGM CHIADAY - Chia dãy GNU C++11 Accepted 281 ms 5252 KB
133225 01/07/2019 15:09:20 a521LOGM GNENXAU - Giải nén xâu GNU C++11 Accepted 31 ms 1876 KB
133119 30/06/2019 15:02:48 a521LOGM NENXAU - Nén xâu GNU C++11 Accepted 46 ms 2540 KB
133105 30/06/2019 14:13:00 a521LOGM NKABD - Số phong phú GNU C++11 Accepted 125 ms 9700 KB
133036 29/06/2019 18:45:25 a521LOGM PRIMENUM - Tìm số nguyên tố GNU C++11 Accepted 1812 ms 11668 KB
132983 29/06/2019 15:35:22 a521LOGM PRIMES - Số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 2764 KB
132976 29/06/2019 15:19:45 a521LOGM SUMPRIMES - Tổng các ước nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 936 KB
132794 28/06/2019 15:11:22 a521LOGM BEAUTY - Số đẹp Free Pascal Accepted 140 ms 3424 KB
132737 28/06/2019 07:52:48 a521LOGM ARMY - DUYỆT BINH. GNU C++11 Accepted 78 ms 2320 KB
132411 27/06/2019 17:51:19 a521LOGM BANGMA - Bảng mã ASCII Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
132379 27/06/2019 15:01:28 a521LOGM ARR12 - ARR12 GNU C++11 Accepted 359 ms 4944 KB
131331 26/06/2019 08:39:10 a521LOGM LOCSO - Lọc số Free Pascal Accepted 31 ms 1264 KB
131326 26/06/2019 08:19:22 a521LOGM PHATQUA - Phát quà (Tin học trẻ B) Free Pascal Accepted 500 ms 2676 KB
131136 25/06/2019 19:04:49 a521LOGM FNUM - FNUM Free Pascal Accepted 46 ms 2792 KB
131078 25/06/2019 18:37:58 a521LOGM TKT - Tìm kí tự Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
130360 23/06/2019 08:34:15 a521LOGM DAYSO_LQD - Dãy số Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
130359 23/06/2019 08:33:42 a521LOGM KTDX_LQD - Cặp kí tự đối xứng Free Pascal Accepted 15 ms 2756 KB
128315 18/06/2019 08:20:08 a521LOGM POSZERO - Số 0 cuối cùng Free Pascal Accepted 281 ms 2772 KB
128314 18/06/2019 08:16:18 a521LOGM CNTDIVISOR - Đếm số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
128313 18/06/2019 08:14:12 a521LOGM Factorial - Giai thừa Free Pascal Accepted 15 ms 920 KB
128312 18/06/2019 08:11:41 a521LOGM C03_13 - Chữ liền trước Free Pascal Accepted 15 ms 1352 KB
128311 18/06/2019 08:07:55 a521LOGM C03_12 - Chữ vòng tròn Free Pascal Accepted 15 ms 1540 KB
128306 18/06/2019 07:50:03 a521LOGM C03_10 - Phép toán số học Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
128304 18/06/2019 07:48:51 a521LOGM C03_11 - Hình tròn Free Pascal Accepted 15 ms 1164 KB
128302 18/06/2019 07:44:52 a521LOGM C03_09 - Ngày tháng năm Free Pascal Accepted 15 ms 1276 KB
128301 18/06/2019 07:43:28 a521LOGM C03_08 - Số có 3 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1548 KB
128300 18/06/2019 07:41:04 a521LOGM C03_07 - Số có 2 chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 1332 KB
128299 18/06/2019 07:39:54 a521LOGM C03_06 - Ký tự cũ Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
128298 18/06/2019 07:39:01 a521LOGM C03_05 - Số lượng số hạng #2 Free Pascal Accepted 15 ms 1404 KB
128297 18/06/2019 07:37:23 a521LOGM C03_04 - Số lượng số hạng Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
128296 18/06/2019 07:35:39 a521LOGM C03_03 - Ký tự mới Free Pascal Accepted 15 ms 1040 KB
128295 18/06/2019 07:33:29 a521LOGM C03_02 - Phép tính #1 Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
128294 18/06/2019 07:32:14 a521LOGM C03_01 - Số gấp đôi Free Pascal Accepted 15 ms 1304 KB
127592 17/06/2019 14:47:53 a521LOGM NKTICK - Xếp hàng mua vé GNU C++11 Accepted 109 ms 3184 KB
127588 17/06/2019 14:41:37 a521LOGM NKDIVSEQ - Dãy chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 1044 KB
127584 17/06/2019 14:20:39 a521LOGM SOLVE - Giải phương trình GNU C++11 Accepted 15 ms 1060 KB
127464 16/06/2019 15:58:29 a521LOGM FIGHTING - Giao đấu (OLP 2014) Free Pascal Accepted 140 ms 4260 KB
127328 15/06/2019 10:20:12 a521LOGM PLANE - Hành trình bay Free Pascal Accepted 15 ms 2744 KB
127327 15/06/2019 10:13:30 a521LOGM HELLO2 - Xin Chào 2 Free Pascal Accepted 578 ms 23324 KB
127149 14/06/2019 14:41:52 a521LOGM SUBSEQMAX - Tổng lớn nhất trong mảng Free Pascal Accepted 171 ms 5564 KB
126984 13/06/2019 07:59:30 a521LOGM CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
126983 13/06/2019 06:59:24 a521LOGM CHICKDOG - Gà và Chó (bài toán cổ) Free Pascal Accepted 15 ms 1556 KB
126780 12/06/2019 07:52:55 a521LOGM STR01 - Đếm ký tự trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2824 KB
126718 11/06/2019 15:05:17 a521LOGM DAYCHAN - Dãy số chẵn Free Pascal Accepted 15 ms 2788 KB
126716 11/06/2019 14:45:03 a521LOGM C05_11 - Hình tam giác đặt GNU C++11 Accepted 125 ms 2560 KB
126715 11/06/2019 14:36:22 a521LOGM C04_07 - Tìm số trên vòng tròn Free Pascal Accepted 15 ms 1180 KB
126712 11/06/2019 14:20:08 a521LOGM C05_05 - Số hoàn hảo Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
126688 11/06/2019 08:27:07 a521LOGM CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia Java 8 Accepted 218 ms 16128 KB
126686 11/06/2019 08:04:32 a521LOGM VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) Free Pascal Accepted 93 ms 3016 KB
126685 11/06/2019 08:01:21 a521LOGM VOI08GAME - Trò chơi với dãy số (VOI08) GNU C++11 Accepted 281 ms 3060 KB
126343 10/06/2019 09:19:23 a521LOGM KTDX - pretest KTDX Free Pascal Accepted 15 ms 2816 KB
126335 10/06/2019 07:15:36 a521LOGM DAYSO - pretest DAYSO GNU C++11 Accepted 15 ms 1112 KB
126218 08/06/2019 08:02:50 a521LOGM DAYSO - pretest DAYSO GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
126057 07/06/2019 07:41:16 a521LOGM ARR13 - ARR13 GNU C++11 Accepted 296 ms 3360 KB
126056 07/06/2019 07:25:23 a521LOGM CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia GNU C++11 Accepted 15 ms 2468 KB
126055 07/06/2019 07:21:06 a521LOGM CTNC - Cộng Trừ Nhân Chia Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
125967 06/06/2019 14:41:20 a521LOGM DAYSO - pretest DAYSO Free Pascal Accepted 15 ms 2776 KB
125945 06/06/2019 07:33:52 a521LOGM KTDX - pretest KTDX Free Pascal Accepted 15 ms 2812 KB
125804 04/06/2019 09:00:42 a521LOGM BFF - BFF Free Pascal Accepted 0 ms 1040 KB
125802 04/06/2019 08:58:51 a521LOGM EZ10 - EZ10 Free Pascal Accepted 15 ms 1024 KB
125797 04/06/2019 08:15:55 a521LOGM KUMA - Khuyến Mãi Free Pascal Accepted 15 ms 1152 KB
125694 03/06/2019 09:24:19 a521LOGM MAXOCC - Max Occurrence GNU C++11 Accepted 156 ms 6420 KB
125693 03/06/2019 09:04:19 a521LOGM BOOK - Mua sách GNU C++11 Accepted 171 ms 10360 KB
125685 03/06/2019 08:37:10 a521LOGM C04_05 - C04_05 Free Pascal Accepted 15 ms 944 KB
125683 03/06/2019 08:28:51 a521LOGM NKNUMFRE - Số thân thiện Free Pascal Accepted 31 ms 1184 KB
125682 03/06/2019 08:17:55 a521LOGM NUMFINAL2 - Chữ số tận cùng 2 GNU C++11 Accepted 250 ms 22184 KB
125670 02/06/2019 15:27:29 a521LOGM PRACTICE - Luyện tập GNU C++11 Accepted 359 ms 3252 KB
125667 02/06/2019 15:05:51 a521LOGM LETTER - Gửi thư Free Pascal Accepted 15 ms 2740 KB
125630 01/06/2019 08:48:28 a521LOGM SEQ10 - Trò chơi với dãy số GNU C++11 Accepted 156 ms 5640 KB
125628 01/06/2019 08:25:18 a521LOGM FINDTEXT - Trò chơi tìm chữ Free Pascal Accepted 687 ms 33260 KB
125621 01/06/2019 07:57:36 a521LOGM ARR09 - ARR09 GNU C++11 Accepted 31 ms 2608 KB
125200 28/05/2019 16:13:29 a521LOGM ODDEVEN - Chẳn lẻ Free Pascal Accepted 0 ms 2712 KB
125080 28/05/2019 08:12:31 a521LOGM SEQ13 - Giá trị trung bình Free Pascal Accepted 328 ms 8532 KB
125031 27/05/2019 09:56:31 a521LOGM DOFF - DOFF Free Pascal Accepted 15 ms 852 KB
125021 27/05/2019 09:09:14 a521LOGM SEQ11 - Dãy số chia hết Free Pascal Accepted 31 ms 3036 KB
124990 26/05/2019 15:01:56 a521LOGM DIVISOR - Ước số Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
124988 26/05/2019 14:55:32 a521LOGM DIVISOR - Ước số GNU C++11 Accepted 15 ms 1028 KB
124987 26/05/2019 14:37:03 a521LOGM C04_03 - Min của 4 số Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
124986 26/05/2019 14:26:52 a521LOGM SEQUENCE - Dãy số chẵn Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
124984 26/05/2019 14:08:49 a521LOGM SEQ02 - Dãy số cơ bản Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
124861 25/05/2019 15:21:41 a521LOGM AR04 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2768 KB
124857 25/05/2019 14:59:33 a521LOGM PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo Free Pascal Accepted 140 ms 5804 KB
124853 25/05/2019 14:56:06 a521LOGM PERFECT - Cặp đôi hoàn hảo GNU C++11 Accepted 218 ms 13396 KB
124850 25/05/2019 14:35:29 a521LOGM PLUGIN - Ổ cắm Free Pascal Accepted 15 ms 2748 KB
124848 25/05/2019 14:26:45 a521LOGM DANCE01 - Khiêu vũ 01 Free Pascal Accepted 125 ms 2772 KB
124837 25/05/2019 14:05:19 a521LOGM PAIRNUM - Số cặp Free Pascal Accepted 31 ms 2808 KB
124835 25/05/2019 14:03:07 a521LOGM singstr - Xâu duy nhất Free Pascal Accepted 656 ms 23764 KB
124733 24/05/2019 07:25:56 a521LOGM DAYTG - Dãy Tăng Giảm Free Pascal Accepted 218 ms 11056 KB
124645 23/05/2019 08:47:58 a521LOGM TONGLE - Tổng các chữ số lẻ Free Pascal Accepted 15 ms 1004 KB
124643 23/05/2019 08:43:55 a521LOGM DHBB171002 - Đèn màu Free Pascal Accepted 390 ms 6196 KB
124433 22/05/2019 15:34:42 a521LOGM SXS - Sắp xếp số trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2720 KB
124427 22/05/2019 15:20:43 a521LOGM TIMSO - Tìm số trong dãy Free Pascal Accepted 15 ms 836 KB
124407 22/05/2019 10:38:27 a521LOGM AR06 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
124402 22/05/2019 10:19:32 a521LOGM ARR10 - ARR10 GNU C++ Accepted 46 ms 2520 KB
124400 22/05/2019 10:15:15 a521LOGM ARR11 - ARR11 Free Pascal Accepted 31 ms 2716 KB
124399 22/05/2019 10:12:45 a521LOGM ARR04 - ARR04 Free Pascal Accepted 31 ms 2720 KB
124398 22/05/2019 10:06:41 a521LOGM FIBO01 - Dãy Fibonacci đầu tiên Free Pascal Accepted 15 ms 2708 KB
124397 22/05/2019 09:34:45 a521LOGM SODEP - SỐ ĐẸP Free Pascal Accepted 15 ms 972 KB
124386 22/05/2019 08:08:04 a521LOGM ARR14 - ARR14 Free Pascal Accepted 296 ms 3056 KB
124310 21/05/2019 20:35:50 a521LOGM LIXI - Lì xì GNU C++11 Accepted 15 ms 820 KB
124307 21/05/2019 20:34:40 a521LOGM LIXI - Lì xì Free Pascal Accepted 15 ms 956 KB
124299 21/05/2019 20:18:35 a521LOGM BNHAN - Bảng nhân Free Pascal Accepted 171 ms 6524 KB
124297 21/05/2019 20:07:14 a521LOGM NUMFINAL - Chữ số tận cùng GNU C++11 Accepted 15 ms 864 KB
124289 21/05/2019 19:55:56 a521LOGM DHBB171002 - Đèn màu Free Pascal Accepted 406 ms 6052 KB
124286 21/05/2019 19:41:08 a521LOGM SEQ12 - Doanh thu công ty GNU C++11 Accepted 484 ms 10252 KB
124279 21/05/2019 19:28:53 a521LOGM HELLO - Xin chào Free Pascal Accepted 15 ms 2792 KB
124207 21/05/2019 08:12:06 a521LOGM PILOT - Phi công GNU C++11 Accepted 171 ms 3296 KB
124092 20/05/2019 09:54:08 a521LOGM FLYING - Lái máy bay Free Pascal Accepted 15 ms 2324 KB
124091 20/05/2019 09:53:18 a521LOGM FLYING - Lái máy bay GNU C++11 Accepted 15 ms 1140 KB
124089 20/05/2019 09:48:04 a521LOGM ARR06 - ARR06 Free Pascal Accepted 453 ms 2804 KB
124084 20/05/2019 09:20:29 a521LOGM AR02 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
124082 20/05/2019 09:12:38 a521LOGM SUMARR - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 218 ms 3544 KB
124081 20/05/2019 09:08:51 a521LOGM ARR01 - ARR01 Free Pascal Accepted 31 ms 2796 KB
124080 20/05/2019 09:07:03 a521LOGM AR05 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2800 KB
124078 20/05/2019 08:44:36 a521LOGM AR03 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
124077 20/05/2019 08:42:08 a521LOGM ARR02 - ARR02 Free Pascal Accepted 31 ms 2800 KB
124071 20/05/2019 07:37:26 a521LOGM C06_06 - Ước số chung GNU C++11 Accepted 15 ms 872 KB
124067 20/05/2019 07:13:31 a521LOGM Candles - Thổi nến Free Pascal Accepted 46 ms 2772 KB
123939 19/05/2019 07:53:26 a521LOGM TNGAME - GAME GNU C++11 Accepted 15 ms 2564 KB
123672 18/05/2019 17:13:28 a521LOGM TONG - Tổng A + B Java 8 Accepted 218 ms 17692 KB
123631 18/05/2019 10:02:13 a521LOGM THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++ Accepted 15 ms 916 KB
123629 18/05/2019 10:00:41 a521LOGM THAP - Tháp (Tin học trẻ B) Free Pascal Accepted 15 ms 1068 KB
123628 18/05/2019 09:59:53 a521LOGM THAP - Tháp (Tin học trẻ B) GNU C++11 Accepted 15 ms 940 KB
123624 18/05/2019 09:14:41 a521LOGM ARR03 - ARR03 Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
123621 18/05/2019 09:00:58 a521LOGM ARR05 - ARR05 Free Pascal Accepted 390 ms 2796 KB
123600 17/05/2019 16:06:48 a521LOGM PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore Free Pascal Accepted 15 ms 1508 KB
123599 17/05/2019 16:02:06 a521LOGM PSTG - Phân số tối giản Free Pascal Accepted 531 ms 2684 KB
123597 17/05/2019 15:48:51 a521LOGM CB01 - FIBO Free Pascal Accepted 15 ms 2724 KB
123595 17/05/2019 15:31:58 a521LOGM TONG - Tổng A + B GNU C++11 Accepted 15 ms 1064 KB
123298 14/05/2019 10:35:55 a521LOGM sxso - Sắp xếp số trong xâu Free Pascal Accepted 15 ms 2688 KB
123158 12/05/2019 11:47:41 a521LOGM HOUSE2 - Xây Nhà Free Pascal Accepted 31 ms 3296 KB
123073 11/05/2019 07:51:10 a521LOGM TGC - Tam giác cân Free Pascal Accepted 140 ms 2688 KB
123072 11/05/2019 07:49:24 a521LOGM MAGNET - Nam châm Free Pascal Accepted 31 ms 2688 KB
120829 27/04/2019 09:33:18 a521LOGM AR01 - Bài tập mảng cơ bản Free Pascal Accepted 15 ms 2712 KB
120662 26/04/2019 11:03:52 a521LOGM C05_04 - Số lượng ước số Free Pascal Accepted 281 ms 2668 KB
120470 25/04/2019 12:38:29 a521LOGM C05_06 - TBC chẵn Free Pascal Accepted 15 ms 680 KB
120417 25/04/2019 11:13:00 a521LOGM C05_08 - Hình chữ nhật đặt Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
120411 25/04/2019 11:01:50 a521LOGM C05_09 - Hình vuông rỗng Free Pascal Accepted 15 ms 2660 KB
120260 24/04/2019 18:55:00 a521LOGM SORT - Đếm (Tin học trẻ B 2019) Free Pascal Accepted 15 ms 1012 KB
120200 24/04/2019 08:48:39 a521LOGM THAP - Tháp (Tin học trẻ B) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
120061 23/04/2019 07:43:04 a521LOGM PTG - Bộ ba số nguyên Pythagore Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
119881 22/04/2019 18:29:19 a521LOGM C04_04 - Tam giác vuông Free Pascal Accepted 15 ms 868 KB
119834 22/04/2019 17:24:34 a521LOGM C04_10 - Vị trí số lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
119831 22/04/2019 10:41:15 a521LOGM C04_06 - Tổng dãy số tự nhiên liên tiếp Free Pascal Accepted 15 ms 832 KB
119830 22/04/2019 10:35:49 a521LOGM C04_08 - Sắp xếp 2 số Free Pascal Accepted 15 ms 1112 KB
119829 22/04/2019 10:28:12 a521LOGM C04_09 - Sắp xếp 3 số Free Pascal Accepted 15 ms 1036 KB
119823 22/04/2019 09:59:06 a521LOGM C06_02 - C06_02 Free Pascal Accepted 15 ms 2684 KB
119821 22/04/2019 09:53:26 a521LOGM C06_03 - C06_03 Free Pascal Accepted 46 ms 2684 KB
119820 22/04/2019 09:47:16 a521LOGM C06_07 - Ước số chung lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 1088 KB
119819 22/04/2019 09:40:12 a521LOGM C06_04 - C06_04 Free Pascal Accepted 15 ms 2692 KB
119796 21/04/2019 17:06:26 a521LOGM C06_05 - C06_05 Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
119795 21/04/2019 17:02:01 a521LOGM C06_01 - C06_01 Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
119794 21/04/2019 16:59:07 a521LOGM C04_11 - Số chính phương Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
119793 21/04/2019 16:54:48 a521LOGM C05_03 - Ước số Free Pascal Accepted 109 ms 2748 KB
119776 21/04/2019 15:19:57 a521LOGM fdigit - Tìm chữ số Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
119775 21/04/2019 15:12:15 a521LOGM CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) Free Pascal Accepted 15 ms 892 KB
119772 21/04/2019 15:03:51 a521LOGM BATCHE - Bạt che nắng Free Pascal Accepted 15 ms 856 KB
119765 21/04/2019 06:59:07 a521LOGM C05_02 - In tổng lẻ Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
119681 19/04/2019 20:00:13 a521LOGM triples - so sánh bộ ba Free Pascal Accepted 15 ms 924 KB
119677 19/04/2019 18:41:50 a521LOGM CSLN - Chữ số lớn nhất (THTB 14/HSG9-17) Free Pascal Accepted 15 ms 824 KB
118718 16/04/2019 15:26:15 a521LOGM CHUSOMAX - Chữ số lớn nhất Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
118540 15/04/2019 10:10:39 a521LOGM C04_01 - Số chẵn Free Pascal Accepted 15 ms 1096 KB
118443 14/04/2019 17:23:07 a521LOGM UCBC - Ước chung, bội chung Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
118423 14/04/2019 13:43:34 a521LOGM TNGAME - GAME Free Pascal Accepted 15 ms 1448 KB
118023 13/04/2019 13:59:32 a521LOGM C05_07 - Hình vuông đặt Free Pascal Accepted 31 ms 2708 KB
118017 13/04/2019 13:39:31 a521LOGM HXOM - HÀNG XÓM Free Pascal Accepted 15 ms 796 KB
118016 13/04/2019 13:37:46 a521LOGM STRING05 - CHUYỂN ĐỔI XÂU. Free Pascal Accepted 15 ms 1184 KB
117805 12/04/2019 17:05:26 a521LOGM SOCKS - Những chiếc tất Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
117511 11/04/2019 15:58:35 a521LOGM FLYING - Lái máy bay Free Pascal Accepted 15 ms 1236 KB
117506 11/04/2019 15:41:14 a521LOGM C04_02 - Max của 3 số Free Pascal Accepted 0 ms 1188 KB
117499 11/04/2019 15:18:11 a521LOGM KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1000 KB
117498 11/04/2019 15:14:58 a521LOGM KTPRIME - Kiểm tra số nguyên tố Free Pascal Accepted 15 ms 1224 KB
117489 11/04/2019 14:04:15 a521LOGM DIVABLE - Số số chia hết Free Pascal Accepted 15 ms 988 KB
117488 11/04/2019 14:00:27 a521LOGM C05_01 - In n số tự nhiên Free Pascal Accepted 109 ms 2684 KB
117202 11/04/2019 07:41:04 a521LOGM STRING01 - Chênh lệch độ dài Free Pascal Accepted 15 ms 1144 KB
117159 10/04/2019 22:27:25 a521LOGM TONG - Tổng A + B Free Pascal Accepted 15 ms 1296 KB
117157 10/04/2019 22:23:47 a521LOGM SPQ - Số phú quý Free Pascal Accepted 15 ms 1240 KB
117151 10/04/2019 22:13:53 a521LOGM MEANARR - Dãy trung bình cộng Free Pascal Accepted 15 ms 2696 KB
117142 10/04/2019 21:56:30 a521LOGM KSUM - SUMK Free Pascal Accepted 468 ms 2632 KB
116908 10/04/2019 19:08:20 a521LOGM ROPASI - Oẳn tù tì Free Pascal Accepted 31 ms 2772 KB
116900 10/04/2019 18:57:37 a521LOGM STRING03 - Đổi chữ hoa thành chữ thường Free Pascal Accepted 15 ms 1256 KB
116789 10/04/2019 16:40:42 a521LOGM SuperPrime - Số siêu nguyên tố Free Pascal Accepted 562 ms 2736 KB
116784 10/04/2019 16:05:31 a521LOGM TONGLE - Tổng các chữ số lẻ Free Pascal Accepted 15 ms 916 KB
116781 10/04/2019 15:45:25 a521LOGM VUONG - Hình vuông (Tin học trẻ B) Free Pascal Accepted 15 ms 1140 KB
116753 10/04/2019 11:57:07 a521LOGM C05_10 - Hình chữ nhật rỗng Free Pascal Accepted 15 ms 2944 KB
116263 09/04/2019 21:10:14 a521LOGM STRING02 - Đếm dấu khoảng trắng Free Pascal Accepted 15 ms 1216 KB
116075 09/04/2019 14:13:07 a521LOGM STRING04 - Xóa dấu khoảng trống Free Pascal Accepted 15 ms 1456 KB
116074 09/04/2019 14:10:27 a521LOGM C06_06 - Ước số chung Free Pascal Accepted 0 ms 1148 KB
116073 09/04/2019 13:56:52 a521LOGM COMDIV - Số ước chung Free Pascal Accepted 15 ms 1984 KB
115688 08/04/2019 16:38:31 a521LOGM PLUSEZ - Cấp số cộng Free Pascal Accepted 15 ms 2984 KB
115681 08/04/2019 16:18:00 a521LOGM CHOCOLATE - Sô-cô-la sinh nhật Free Pascal Accepted 15 ms 1220 KB
115672 08/04/2019 15:56:25 a521LOGM TAMGIAC - Tam giác cân Free Pascal Accepted 15 ms 1364 KB
Back to Top